Fiiller Test 1

1. Ek fiilin bir görevi de basit kipli fiilleri birleşik kip yapmaktır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde ek fiil bu görevinde kullanılmamıştır?

A) Yeni hatırladım doğrusu eskiden hafta sonları buraya geliyormuşuz.

B) Haftada klasiklerden bir kitap okuyacaksan seninle gelirim.

C) Annesine haftada bir mektup yazarmış.

D) Hepimiz bu konuda birbirimizi daha iyi anlamalıydık.

E) Dün evde her zamankinden faklı bir şekilde yalnızdım.

 

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi birleşik zamanlı bir fiil değildir?

A) Senin anlattıklarını ben zaten biliyordum.

B) Olanları bir bir yazmıştı Ahmet orada.

C) Bütün umutlar kaşla göz arasında kayboldu.

D) Bütün şehir onu bağrına basmıştı.

E) Ne kadar çok çalışsa da başaramayacaktı Ali.

 

3. Ek fiilin (ek eylem) bir görevi de isim veya isim soylu sözcüklere gelerek onları yüklem yapmaktır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde ek fiil farklı bir görevdedir?

A) Ayşe'nin yeni aldığı kazak çok güzeldi.

B) Onun görünüşüne aldanma meğer çok gençmiş.

C) Öğretmenmiş bizlere bunu orada yapan kişi.

D) Mustafa, düzenli çalıştığından okulunda çok başarılıdır.

E) Duyduğum kadarıyla Ahmet bu yıl Umreye gidecekmiş.

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil eklerinden biri yoktur?

A) Saz çalmayı ev arkadaşımdan öğrenmiştim.

B) Onun şiir okuyuşu genellikle ilginç olur.

C) Yemek sofrasının da bir oturuş şekli vardır.

D) Güzel yazı yazmak yetenek gerektirir.

E) İki kap yemek yiyen kişi bir anda fenalaştı.

 

5. Ek fiil aşağıdaki kip eklerinden hangisini alamaz?

A) Görülen Geçmiş Zaman: i+di= idi

B) Öğrenilen Geçmiş Zaman: i+miş= imiş

C) Geniş Zaman: (i)+dir= dir

D) Şimdiki Zaman: i+yor= iyor

E) Şart kipi: i+se= ise

 

6. İsteğimizin dışında gerçekleşen yani bir durumdan bir duruma geçişi anlatan fiillere oluş fiilleri denir. Bu fiiller nesne almaz. Süreçle alakalı olduklarından bir zamana yayılan fiillerdir.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi oluş fiili değildir?

A) Mehmet Ali, o akşam oldukça acıkmıştı.

B) Evine kadar arkadaşının yardımıyla yürüdü.

C) Bahçemizdeki yeni fidanlar gün be gün büyüyordu.

D) Suyun içinde uzun süre kalan demir tamamen paslanmıştı.

E) Sonbaharın havasından olsa gerek bahçedeki bitkiler oldukça sararmıştı.

 

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi türemiş bir fiil değildir?

A) Hasan bizimle resmen oynuyordu orada.

B) Hep birlikte onların evinde maçı izliyorduk.

C) Kuzey yarım kürede günler kışa doğru iyice kısalır.

D) Hastalıktan iyice incelmişti bizim Mustafa.

E) Silecektiler isimlerimizi bir bir listelerden o akşam.

 

8. Fiilimsiler (eylemsiler) ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Fiilimsiler, fiilden isim yapım ekleri aldıkları için türemiş sözcük sayılır.

B) Olumsuzluk eklerini almazlar.

C) Cümledeki görevleri ad, sıfat veya zarftır.

D) Ek almadan yüklem olamazlar.

E) Fiillerden ayrı olmakla birlikte fiillerde olduğu gibi çatı eklerini alabilirler.

 

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi basit zamanlı bir fiil değildir?

A) Çocuk saatlerce durakta evden gelecek olan annesini bekliyor.

B) Soruları daha iyi anlamak için hep birlikte okuyalım.

C) Başarılı bir öğrenci olmak için okula zamanında gelmeliyiz.

D) Onu tanıdığımdan bu yana her sabah spor yapardı.

E) Nihayet oradan atlamayı başarabildi Yüksel Bey.

 

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne-yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) İki kardeş oyuncakların paylaşımında sonunda anlaştı.

B) Âşıklar meydanda nazikçe atıştılar.

C) Taraflar, anlaşma sağlanamayınca çatıştılar.

D) Öğretmen, uzun süre ona bakmak zorunda kaldı.

E) Ayrılacağız diye o munis yerde saatlerce bakıştık.

 

11. Anlamca kaynaşmış birleşik fiiller üç şekilde oluşur. Bu fiiller bir kurala bağlı kalmadan oluşan fiillerdir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinin yüklemi deyim şeklinde oluşan birleşik fiiller arasında yer almaz?

A) Köyü ve çocukluk yılları gözünde tütüyordu onun.

B) Çocuk, köyün altında otlayan kuzulara taş atıyordu durmadan.

C) Baktık ki sonuç almayacak ağırdan aldı meseleyi.

D) Can atar Betül, annesine kavuşmak için.

E) Annesinin kazada öldüğünü televizyondan öğrenince aklını oynattı.

 

12. Değişim ve ilerleme ile özdeşleşen modernizm, eleştiriyi önemser. (I) Onu değişimin bir aracı olarak kullanır. (II) Modernizmde insan karmaşık bir varlık olarak sunulur. (III) Modernizm, insan merkezci bir anlayışı benimser. (IV) Modernizmde soyut ve kutsalların yerini bilimsellik, akıl ve somut değerlendirmeler alır. (V)

Yukarıdaki numaralanmış sözcüklerden hangisi geçişsiz bir fiildir?

A) I       B) II       C) III      D) IV      E) V

 

13. Çekimli fiil, bir fiilinin kişi ve kip ekleri almasına denir. Fiil kök veya gövdesine kip ve kişi ekleri getirilerek çekimli fiil oluşturulur. (Fiil kök veya gövdesi+kip eki+ şahıs eki= çekimli fiil)

Buna göre aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi çekimli fiil değildir?

A) Haksızlık yapıp tüm insanlarla birlikte olmaktansa adaletli davranıp tek başına kalırım.

B) Yüksekliği istedim, onu alçak gönüllülükle buldum.

C) Yarın bambaşka bir insan olacağım diyorsun. Niye bugünden başlamıyorsun?

D) Felaket içinde karar verebilmek yarı kurtuluştur.

E) Bir adamın büyük olup olmadığını, onun alçak gönüllülüğünden anlayabilirsiniz.

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiilin olumsuz soru şekline örnek vardır?

A) Sen gerçekten de çok yaramaz değil misin?

B) O, işlerini zamanında yapmaz mı gerçekten?

C) Sen hâlâ bekâr mısın İsmail?

D) Ben sillesini yedim feleğin, sen neden dertlisin?

E) Bu güzel anları yaşamak için mi saatlerce ter dökmüştünüz?

 

15. Oğlunu çaresiz bir şekilde orada bekliyordu.

Yukarıdaki cümlenin çatı özellikleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Etken, geçişli

B) Etken, geçişsiz

C) Dönüşlü, geçişli

D) İşteş, geçişsiz

E) Edilgen, geçişli

 

16. Aşağıdakilerden hangisi nesne-yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Korkma! sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak.

B) Ne yanar kimse bana ateş-i dilden özge.

C) Burada geçti benim güzel günlerim.

D) Sevenlerine bir mektupla veda etti.

E) Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım.

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir fiilimsi ek fiil alarak yüklem olmuştur?

A) Sizler gerçekten bu okulun en yaramaz öğrencileri değil misiniz?

B) Dün evde her zamankinden faklı bir şekilde yalnızdım.

C) Son görüştüğünüz kişi akşam eve en geç gelendi.

D) Çocukluk arkadaşlarım yazın topluca köydeki evimize geleceklermiş.

E) Ek fiil konusu ile ilgili sınavda çıkabilecek sorularda ümitsizdi.

 

18. Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesne-yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Semih en son arabasını yine aynı kişiye sattı.

B) Akşam oldukça çok geç bir saatte uyudu.

C) Okuldaki yoksul çocuklara kırtasiyeden birçok kitap aldı.

D) Tam iki gün boyunca her yerde aradım.

E) Yakalanacağını anlayınca arkadaşını onlara teslim etti.

 

19. Fiiller ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) İş, oluş veya hareketi bir kip ve kişiye bağlayarak anlatan sözcüklere fiil denir.

B) İsimleri, fiilden ayırmak için kelimenin köküne "-me, -ma" olumsuzluk eki ya da  "-mak,  -mek" mastar eki getirilir.

C) Kılış fiilleri iş bildiren fiillerdir. Eğer bir fiil geçişli ise yani nesne alabilirse kılış fiilidir.

D) Durum fiilleri bir durağanlığı, hareketsizliği ifade eden öznenin kendi isteğiyle gerçekleşen ve hareket ifade eden fiillerdir.

E) Kılış fiilleri "neyi", "kimi" sorularına cevap vermez.

 

20. Aşağıdakilerden hangisinin fiil kipinde anlam kayması olmamıştır?

A) Her hafta düzenli olarak spor yapıyorum.

B) Adam bir bakmış ki arabası yerinde değil.

C) Merak etme biraz sonra söylediklerinizi yapıyorum.

D) Gördüğüm kadarıyla her zaman eve geç geliyorsun Hasan.

E) Nasrettin Hoca bir gün çok sevdiği arkadaşına misafirliğe gider.

 

CEVAP ANAHTARI: 1-E 2-C 3-E 4-E 5-D 6-B 7-E 8-B 9-D 10-D 11-B 12-C 13-D 14-A 15-A 16-E 17-C 18-B 19-E 20-B

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder