Fiiller Test 2

1. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi kılış fiili değildir?

A) Bütün soruları on dakika içerisinde yazdı.

B) Esra, kardeşinin yüzünü silinmez kalemle çizdi.

C) Saçlarını -üzüntüden olsa gerek- bir bir yoldu.

D) Kendilerine ikram edilen şalgam suyunu afiyetle içtiler.

E) Çocuğun günden güne boyu uzuyordu.

 

2. Günümüzde hemen hemen hiçbir alanda dile yeterince önem verilmiyor. (I) Dilin daha çok reklam boyutu ön plana çıkıyor. (II) Dilimizi koruma çabası içerisine girersek (III)  önce sokaktan başlamalıyız (IV) bu işe. Böylece daha çabuk yol alırız. (V)

Yukarıdaki metindeki numaralanmış sözcüklerden hangisi birleşik zamanlıdır?

A) I       B) II       C) III      D) IV      E) V

 

3. Aşağıdakilerden hangisinin fiil kipinde anlam kayması olmamıştır?

A) Söylediklerinizi her yazın yapıyoruz.

B) Her sabah bu masada ders çalışıyor.

C) Komşularımız her hafta burada toplanıyor.

D) Dosyam masanın gözlerinde olmalı.

E) Bugünden itibaren daha çok görüşüyoruz tamam mı?

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aslında edat olan bir sözcük ek fiil alarak yüklem olmuştur?

A) Yöneticiliğinizi çok beğendim, oldukça ilgilisiniz.

B) Meğer insana asıl doğruları söyleyen insanın içiymiş.

C) Dün beni aradığınızda ben işteydim.

D) Bunca uğraş ve emek aslında hep senin içindi.

E) Çalışmadığına göre yine sınavı başaramayacak.

 

5. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi isim-fiil (ad-eylem) değildir?

A) Danışma kısmına giren kişi bizimle bir şey danışmak istediğini söyledi.

B) Doktor evimizde yarayı sarmaya başlayınca annem de mutfakta sarma sarıyordu.

C) Seni bulmak için aramadık yer bırakmadı Ali.

D) Maçın bitiş düdüğüyle stat bir anda karıştı.

E) Bir elinde çakmak diğerinde dondurma olan çocuk yanındakine bir tokat çakmak istiyordu. 

 

6. Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Askerlikten döner dönmez hemen evlendi.

B) Hayatta her şey bir adım atmakla başlar.

C) O mübarek zat orada oldukça susamıştı.

D) Yeniliklerin birçoğu ilkin genellikle benimsenmez.

E) Karın çoğunu yolun diğer tarafına atmışlardı.

 

7. Aşağıdakilerden hangisi özne-yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Yusuf, öğretmeninden notunu açıklamasını istedi.

B) Şiddetli rüzgârın etkisiyle elmalar ağaçtan düşmüş.

C) Kuşlar, sonbaharda sıcak diyarlara göç eder.

D) Ali, arkadaşına haklı gerekçelerle fena kırılmış.

E) Yağmur hafif hafif yağmaya başlamıştı.

 

8. "Etmek ve olmak" eylemleri kimi zaman cümlelerde yardımcı eylem olmaktan çıkıp asıl eylem olur. Bu durumlarda genellikle başka bir sözcüğün yerine kullanılırlar.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde "etmek ve olmak" fiilleri asıl eylem görevinde değildir?

A) Konuklara öncelikle programın akışını arz etti.

B) Bu ev etse etse on milyar eder bence.

C) Sabahın erken saatlerinde annenle evde olmalısın.

D) En son aldığın giysi üzerime oldu.

E) Bahçedeki meyvelerin birçoğu henüz olmamış.

 

9. Ek fiilin iki görevi vardır: İsim soylu sözcüklere gelerek onları yüklem yapar ya da basit kipleri birleşik kip durumuna getirir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde ek fiil farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Öğrencilerimizden bazıları gerçekten de çok çalışkandı.

B) Bizim oralar şu an oldukça ihtişamlıdır.

C) Bir zamanlar bizler de çocuklar gibi şendik.

D) Anlaşılan o zamanlar ben de çalışkanmışım.

E) Bu zorlukları hep birlikte aşmıştık o yıllarda.

 

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne-yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Gecenin bir yarısı kapı hızlı bir şekilde vuruldu.

B) Kitaplar masada unutulmuş yine.

C) Okula gitmek üzere sabah erkenden evden ayrıldı.

D) En güzel anılar uzun kış gecelerinde anlatılır.

E) Bahçedeki ağaçlar nihayetinde budandı.

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem gereklilik kipindedir?

A) Akıllı olmak da bir şey değil mühim olan o aklı yerinde kullanmaktır.

B) Alışkanlıklar bırakılmazlarsa zamanla ihtiyaç haline gelir.

C) Bir ailede anne olmazsa orada büyüyen çocuklar gölgede kalmış meyveler gibi olgunlaşmaz.

D) Aşk, dünyanın en tatlı mutluluğu ile en derin acısından yaratılmıştır.

E) Camdan evde oturanlar başkalarına taş atmamalıdırlar.

 

12. Aşağıdakilerden hangisi nesne-yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Dilinden düşürmediği şarkıları bir de sizin için söyledi.

B) Kuşların cıvıltısını kulaklarımın dibinde hissediyorum.

C) Sabahın ilk ışıklarına kadar gece namazı kılardı.

D) Gözleri gözyaşlarından daha güzel bir şey yıkayamaz.

E) Arkadaşına çok uzun bir süre anlamsız anlamsız baktı.

 

13. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi oldurgan çatılı fiil değildir?

A) Sonunda herkesi orada uyuttu.

B) Saçlarını usturayla kazıttı.

C) Karanlıkta oraya sızanları bir bir öldürdü.

D) Katılımcıları saatlerce kahkaha ile güldürdü.

E) Mehmet Bey, çocuğunu doktora baktırdı.

 

14. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ek fiil yüklem görevinde değildir?

A) Bugün hava her zamankinden oldukça güzeldi.

B) Rüyalara uzattığım bu eller miydi?

C) En muteber haslet çalışmaktır her zaman.

D) Ağlarsam sesimi duyar mısınız mısralarımda?

E) Hayatımın en mühim prensibi, kimseye hiçbir şekilde adaletsiz davranmamaktır.

 

15. Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi haber kiplerinden biriyle çekimlenmemiştir?

A) Bilmelidir kişi kadrini bilenle bilmeyeni.

B) Baktı göz ucuyla kendisini seyreden çocuğa.

C) Her akşam babasının yanına gider Esma.

D) Nedense biraz çabuk gitmiş o akşam eve.

E) Böyle giderse yanacak ortalıkta kalan bütün çocuklar.

 

16. Geçişli bir fiilin "-t, -r, -dir" çatı ekleriyle geçişlilik derecesinin arttırılmasına ettirgen çatılı fiil denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinin yüklemi ettirgen çatılı bir fiil değildir?

A) En güzel elbiseleri ona aldırdı.

B) Kaybolan silgisini kardeşine buldurdu.

C) Annesini doktora iyice baktırdı.

D) Ölümünün ikinci yılında kardeşine mevlit okuttu.

E) Zorla onlara köyünde okul açtırdı.

 

17. Herkes gelen (I) kişiyi izliyordu. (II) Kimse onu tanıma (III) noktasında bir çaba sarf etmiyordu. (IV) Adam, yüzünü kaldırıp gülüp (V) geçti.

Yukarıdaki numaralanmış sözcüklerle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I. sözcük sıfat-fiil ekini almıştır.

B) II. sözcük basit yapılı bir fiildir.

C) III. sözcük isim-fiil ekini almıştır.

D) IV. sözcük hem birleşik yapılı hem de birleşik zamanlı bir fiildir.

E) V. sözcük zarf-fiil (ulaç) ekini almıştır.

 

18. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi ek fiilin geniş zamanıyla çekimlenmemiştir?

A) Mutluluk elin erişebileceği çiçeklerden bir demet yapma sanatıdır.

B) Doğudaki ülkelere göre bence epeyce bilgiliyiz.

C) Son zamanlarda bizimkiler oldukça mutlular.

D) Sizleri geç keşfettik meğer çok zekiymişsiniz.

E) Ne kadar bilirsen bil, anlatabildiklerin karşındakinin anlayabileceği kadardır.

 

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "sıfat-fiil (ortaç)" yoktur?

A) Bir tek kişiye yapılan haksızlık, bütün topluluğa yönelmiş bir tehdittir.

B) Bir ülkenin geleceği o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır.

C) Bir okul açan bir hapishane kapatır.

D) Bir şeyi bildiğin zaman, onu bildiğini göstermeye çalış.

E) Bütün donanımıyla askere değil de elindeki alfabesiyle öğretmene güvenirim.

 

20. Bir durağanlığı, hareketsizliği ifade eden öznenin kendi isteğiyle gerçekleşen ve hareket ifade eden fiillere durum fiilleri denir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin yüklemlerinden hangisi durum fiili değildir?

A) Furkan, dün akşam çok geç uyumuştu.

B) Önüne bakmadan yürüyünce bütün bardakları kırdı.

C) Ayağının tozuyla onların evine kadar yürüdü.

D) Çocuğunu o durumda görünce hüngür hüngür ağladı.

E) Araç yavaş seyrettikten bir süre sonra durdu.

 

CEVAP ANAHTARI: 1-E 2-C 3-D 4-D 5-B 6-E 7-D 8-A 9-E 10-C 11-E 12-E 13-B 14-D 15-A 16-C 17-B 18-D 19-E 20-B

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder