Fiiller Test 3

1. Adalet insan topluluğunun en kutsal bağıdır. (I) Adalet, bir cemiyetin vicdanı demektir.(II) Hâkim, tek başına, o vicdanın özlediği doğruluk ölçüsünü şaşmaz bir dikkatle aramak, bulmak vazifesini sırtında taşır. (III) Adaletsizliği işleyen çekenden daha sefildir. (IV) Onun için adalet, beşeriyetin en yüksek mefkûresidir. (V)

Yukarıdaki metinde geçen numaralanmış sözcüklerden hangisi ek fiil almamıştır?

A) I        B) II       C) III       D) IV       E) V

 

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi kılış fiili değildir?

A) Hiçbir zaman dostunun kalbini kırma.

B) Sanat, özgürlük tarafından emzirildikçe büyür.

C) O ağır yükü eve kadar tek başına taşıdı.

D) Son yaşanan hadiseler onu derinden yıktı.

E) Takımımız bu defa rakip takımı kötü ezdi.

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen altı çizili sözcükteki "(ı)m" sesi ek fiil görevindedir?

A) Ben de senin gibi hastayım.

B) Babam yarın akşam arabayla bize gelecek.

C) Bunları size sordum başkasına değil.

D) Göklere ve yere sığmaz benim derdim.

E) Bunları boşuna yapıyorsunuz efendim.

 

4. Ekmek,(I)  yemek (II) için ekin (III) ekmek (IV) gerekir. O zaman yemek (V) yapılır, aç kalmayız.

Yukarıdaki cümlelerde geçen numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi fiilimsidir?

A) II ve IV             

B) I ve III            

C) II ve V               

D) IV ve V             

E) I ve II

 

5. Desem ki vakitlerden bir nisan akşamıdır, (I)

    Rüzgârların en ferahlatıcısı senden esiyor,

    Sende seyrediyorum (II) denizlerin en mavisini,

    Ormanların en kuytusunu sende gezmekteyim, (III)

    Senden kopardım (IV) çiçeklerin en solmazını,

    Toprakların en bereketlisini sende sürdüm,

    Senden tattım yemişlerin cümlesini. (V)

Yukarıdaki dizelerde geçen numaralanmış sözcüklerden hangi ikisinde ek fiil vardır?

A) I ve II             

B) II ve III               

C) I ve III              

D) I ve V           

E) III ve V

 

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde aslında miktar zarfı görevinde olan bir sözcük ek fiil alarak yüklem olmuştur?

A) Dün orada hava sahiden çok güzeldi.

B) Çektiğimiz tüm eziyetler senin içindir oğul.

C) Sendin şafak atarken düşmana hücum eden.

D) Hayatta en önemli gerçek düzenli çalışmaktır.

E) Bu dünyada vefasızlar meğer bayağı çokmuş.

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "zarf-fiil (ulaç)" yoktur?

A) Yazınca fiilimsiler (eylemsiler) daha iyi anlaşılır.

B) Hiçbir başarı çalışmadan elde edilmez.

C) Bütün bunları tek tek çizip öğrenecek.

D) Ayşe'nin komşusu annesini ölürcesine seviyordu.

E) Mustafa öğrenciyken sanki daha çok çalışırdı.

 

8. Aşağıdakilerden hangisi özne-yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Edebiyat öğretmenimiz, fiillerde çatı konusunu ne güzel anlatmıştı.

B) Kadın, binbir telaşla etrafına bakındı.

C) Yaylanın soğuk sularından kana kana içti.

D) İnsanlık seni çok uzun yıllar geçse de unutmayacak.

E) Abdullah, bir saat süren yolculuktan sonra köyüne vardı.

 

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ek fiil farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Annelerini kaybettiklerinden çok mutsuzdular.

B) Yürüyordum sahilin en güzel çimenlerinde.

C) Kardeşine her hafta sonu mutlaka bir mektup yazardı.

D) Epeyce ağlamıştı o gün annesinden ayrıldığı için Esra.

E) Akşamları hep birlikte evimizin yanındaki yoldan yürürdük.

 

10. Geçişsiz çatılı bir fiile "-t, -r, -dir" çatı eklerinden birinin getirilerek fiilin geçişli duruma getirilmesine oldurgan fiil denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinin yüklemi oldurgan çatılı bir fiil değildir?

A) Hastanın ameliyatı için hastayı uyuttu.

B) Katılımcıları saatlerce güldürdü.

C) Matematik dersinde bütün öğrencilere tahtada doğruları çizdirdi.

D) Dikkatli davranmayınca bardakları düşürdü.

E) Testiyi evinin önündeki pınardan doldurdu.

 

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi isimden türemiş bir fiildir?

A) Haykırıyordu tüm mazlum milletlerin evlatlarına.

B) Annesinden her ayrıldığında saatlerce ağlıyordu.

C) Silinmişti bütün borçları onların o yıl.

D) Bütün amaçları orada bir kaos çıkarmaktı.

E) Yaşamaktı bütün amacı bu dünyada bir insan gibi pekala onun.

 

12. Aşağıdaki işteş çatılı fiillerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A) Kuşlar, seher vaktinde her zamanki gibi yine ötüştü.

B) Çocuklar, söylenenleri dinledikten sonra anlamlı anlamlı gülüştüler.

C) Sınıftakiler bu gün de aynı saatte ve yerde buluştular.

D) Arkadaşının öldüğünü duyduklarında birdenbire ağlaştılar.

E) Öğrenciler, teneffüste hava almak için dışarıya kaçıştılar.

 

13. Karşıdaki yoldan eve doğru ilerliyordu. (I) Evin kapısında bir süre durmalıydı. (II) Kimse uyanamaz (III) diye zile de basmamıştı. (IV) Sonra buradan gitmeye karar verdi. (V)

Yukarıdaki cümlelerde geçen altı çizili fiillerle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I. sözcük isim kökünden türemiş bir fiildir.

B) II. sözcük gereklilik kipinin hikâyesiyle çekimlenmiştir.

C) III. sözcük birleşik yapılı bir fiildir.

D) IV. sözcük öğrenilen geçmiş zamanın hikâyesiyle çekimlenmiştir.

E) V. sözcük birleşik zamanlı bir fiildir.

 

14. Aşağıdakilerden hangisinde yüklemi oluşturan sözcük, yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Sararır yaprakları sonbaharda bütün ağaçların.

B) Bu olaydan sonra herkes bahçede oynuyordu.

C) Yaşlı çift bir dağ köyünde çok zor şartlarda yaşıyordu.

D) Çocuklar, öğretmenlerin uyarısından sonra artık koşmuyorlardı.

E) Çocukların oraya gitmemesi için onları sürekli kovalardı.

 

15. Futbolcular maçın sonlarına doğru biraz ürkekçe (I) ve korkakça (II) davranmaya (III) başladılar. Bu durum teknik heyeti oldukça endişelendirdi. Futbolcular çok hevesliyken (IV) ne olduysa birden oyundan bıkıp (V) oyunu bıraktılar.

Yukarıdaki metinde geçen altı çizili sözcüklerden hangileri fiilimsidir?  

A) II ve III           

B) I ve II            

C) III ve V              

D) IV ve V               

E) III ve IV

 

16. Aşağıdakilerden hangisi nesne-yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Gözleri gözyaşlarından daha güzel bir şey yıkayamaz.

B) Annesinin arkasından uzun uzun ağladı.

C) Baharın o rengârenk sofrasını bizim için donatır yüce Yaradan.

D) Şehir, kış uykusundan uyanırken ben seni düşünüyordum.

E) Gurbet yolunun yolcularını bir bir selamladı.

 

17. Masallar, olağanüstü öğelerle süslü olup (I) masallarda olağanüstü kişilerin başından geçen (II) olaylar (III) anlatılır. Masallarda çocuklara doğruluk, iyilik, yardımseverlik, dürüstlük gibi özellikler kazandırılmak (IV) amaçlanır. Haksızlıklara karşı direnmede (V) sonunda başarı sağlanır.

Yukarıdaki metinde geçen numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir?

A) I       B) II      C) III      D) IV     E) V

 

18. Aşağıdaki cümleleri özne-yüklem ilişkisine göre ikişerli gruplara ayırdığımızda hangisi dışarıda kalır?

A) Ali Emir, başarılarıyla bir süre övündü.

B) Bahçedeki ağaçlar nihayetinde budandı.

C) Kuşlar, doğa adlı annenin güzel çalgıcılarıdır.

D) Arabalar görevlilerce caddeden çekildi.

E) Yağmur baharı müjdelercesine boşalıyordu.

 

19. Duygu ve düşüncelerin güzel, etkili bir biçimde dile getirildiği ve estetik kavramının ön plana çıktığı (I) yazılara şiir denir. Çok eski bir edebiyat türü olan (II) şiirin değişik (III) tanımları yapılmıştır. Şiirde günlük dilde kullanılan (IV) sözcüklere farklı anlamlar yüklenir. Şiirin kulağa hoş gelmesi, müziğe yakın olması, çağrışım uyandırması (V) onu düzyazıdan ayırır.

Yukarıdaki metinde geçen numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir?

A) I        B) II        C) III        D) IV       E) V

 

20. Yağmurdan sonra büyürmüş başak

       Meyvalar sabırla olgunlaşırmış.

       Bir gün gözlerimin ta içine bak

       Anlarsın ölüler niçin yaşarmış.

       Yağmurdan sonra büyürmüş başak.

Yukarıdaki dizelerde ek fiil almış kaç sözcük vardır?

A) 1        B) 2       C) 3       D) 4        E) 5

 

CEVAP ANAHTARI: 1-C 2-B 3-A 4-A 5-C 6-E 7-E 8-B 9-A 10-C 11-A 12-C 13-E 14-D 15-C 16-B 17-C 18-A 19-C 20-D

Ayrıca bakınız


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder