Cümlenin Öğeleri Test 4

1. Cümlede özneyi bulmak için aşağıdaki sorulardan hangisi veya hangileri sorulur?

A) Kim? Ne? Kimin?

B) Kim? Ne? Kimin? Neyin?

C) Kim? Ne?

D) Kim?

E) Kim? Kimin?

 

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisi kurallı cümle değildir?

A) Çalışmanın verimi, zevklerin en tatlısıdır.

B) Tanrının insana en güzel armağanı, çalışma zorunluluğudur.

C) Bir kişiye yapılmış haksızlık bütün topluma yöneltilmiş bir tehdittir.

D) Dedikodu, basit ruhlu insanların eğlencesidir.

E) Çalışmaktır yaşamak, birileri için her zaman.

 

3. Zarf tümleci; sıfat tamlaması, isim tamlaması, ikilemeler ve cümlelerden oluşabilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde zarf tümleci bir ikilemeden oluşmamıştır?

A) Çocuk annesini kaybettiğinden için için ağlıyordu ortalıkta.

B) Okulun girişi temiz temiz yıkanmıştı işçiler tarafından.

C) Aval aval bakıyorlardı bize kasabanın girişindekiler.

D) Evlerinin girişinde güzel güzel konuştular.

E) Sıcak sıcak çorbalar bize ikram edildi orada.

 

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisi sadece özne ve yüklemden oluşmamıştır?

A) Başarı, her şeyi temizleyen altın yaldızlı alevdir.

B) Başarı, gün boyu tekrar edilen ufak gayretlerin toplamıdır.

C) Başarı; fikir ve motivasyonun birleşimiyle oluşur.

D) Rüyaları gerçekleştirmenin en kısa yolu uyanmaktır.

E) Herhangi bir acıyı unutmanın çaresi; çalışma ve faaliyettir.

 

5. Özne vurgulanmak istendiği zaman yüklemden hemen önce yer alır. 

Aşağıdakilerin hangisinde bu durum örneklendirilmiştir?

A) Tatlı dil, her kapıyı açan sihirli bir anahtardır.

B) Susan bir bilgin, bir sözcük söylemeyen aptaldan farksızdır.

C) Gerçeğin dağlarına umutsuzlukla çıkılmaz.

D) Sabahın seher vaktinde göçmen kuşların sesleri işitiliyordu.

E) Düşünmeden konuşmak nişan almadan ateş etmeye benzer.

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Manasız anlaşılan bir şiir / bütün güzelliğini kaybetmiştir.

B) Aile / kralların bile giremediği bir kaledir.

C) En çok bolluk getiren yağmur / alın teridir.

D) Hatıralar / saadet ve felâketlerin enkazıdırlar.

E) Ayrılık / küçük ihtirasları / unutturur.

 

7. Anılar, kışın gül toplama gücünü verir bizlere.

Yukarıdaki cümlenin öğe sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Özne – Belirtili Nesne – Yüklem – Dolaylı Tümleç

B) Özne – Zarf Tümleci – Belirtili Nesne – Yüklem – Dolaylı Tümleç

C) Özne – Zarf Tümleci – Belirtili Nesne – Yüklem

D) Özne – Yüklem

E) Özne – Yüklem – Dolaylı Tümleç

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci yoktur?

A) Sabah, vakitlerin şahıdır.

B) Çalışmak için gurbet ellere gitmiş.

C) Problemleri çözmek üzere onu odasına çağırdı.

D) Akşamdan beri yağmur yağıyor.

E) Beni yalnız sen anlarsın.

 

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öğeleri "özne, dolaylı tümleç, yüklem"den oluşmuştur?

A) Gerçek bilgi, yaparak ve denenerek öğrenilen bilgidir.

B) Bilgi, kartopu gibi yuvarlandıkça büyür.

C) Bilginin yerini tutacak bir şey yoktur.

D) Bilgi, sevgiyle zekânın anasıdır.

E) Ekilmeden biçilen tarla, nerede vardır?

 

10. Hitaplar, ünlemler, bağlaçlar cümle öğesi sayılmaz. Bunlar cümle dışı unsur olarak kabul edilir.

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde herhangi bir cümle dışı unsur yoktur?

A) Sizleri hiçbir zaman unutmayacağım.

B) Fakat beni anlamak istemiyorsun.

C) Babacığım, seni çok özledik!

D) Tüh, düşündüklerimi unuttum!

E) Eyvah tüm bildiklerim gitti! 

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük dolaylı tümleçtir?

A) Sınavı çalışmadığından kazanamamış.

B) Mustafa'yı candan seviyordu.

C) Adamlar saatlerce onu ayakta beklemiş.

D) Her zaman bize içten yaklaşırdı müdürümüz.

E) Ahmet sessizce dışarıya çıktı. 

 

12. Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak şarttır.

Yukarıdaki cümlenin öğe sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Özne – Yüklem

B) Özne – Zarf Tümleci – Belirtili Nesne – Yüklem

C) Zarf Tümleci – Özne  – Yüklem

D) Zarf Tümleci – Belirtili Nesne  – Yüklem

E) Zarf Tümleci – Özne – Belirtili Nesne – Yüklem

 

13. Zarf tümlecini bulmak için sorulan sorular ile yüklemi soru açısından tamamlayan soru anlamlı sözcükler cümlede zarf tümleci görevini üstlenir.

Buna göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi zarf tümleci değildir?

A) Nasıl geldi bu kalabalıktan buraya?

B) Bunların hepsini niye yazayım?

C) Neden okula geç geldiniz?

D) Ne gün geleceklerini size söylediler mi?

E) Ne dönüp duruyor havada kuşlar?

 

14. Sıralı cümlelerde nesne ortak kullanılabilir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ortak kullanılan bir nesne söz konusu değildir?

A) Annesini dört gözle bekliyor, çok seviyordu.

B) Bizi hiçbir zaman anlamaya çalışmıyor, sürekli üzüyordu.

C) Sınıfın kapısını yavaşça açtı sonra yeniden kapattı Ali Ömer.

D) Servet, ödevini zamanında yapmıyor sürekli ihmal ediyordu.

E) Okulunu dört gözle bekliyor, oraya bir an ulaşmak istiyordu.

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Yazın başı pişenin / kışın / aşı / pişer.

B) Yavuz hırsız / ev sahibini / bastırır.

C) Tatlı dil / yılanı / deliğinden / çıkarır.

D) Tekkeyi bekleyen / çorbayı / içer.

E) Sütten ağzı yanan / yoğurdu üfleyerek / yer.

 

16. Söyleyecek sözü olmayan yüksek sesle konuşur.

Yukarıdaki cümlenin öğe sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Yüklem

B) Özne – Zarf Tümleci – Yüklem

C) Özne – Yüklem

D) Özne – Zarf Tümleci – Zarf Tümleci – Yüklem

E) Belirtisiz Nesne – Zarf Tümleci – Yüklem 

 

17. Dert, daima insana yol gösterir.

Yukarıdaki cümlenin öğe sıralanışı aşağıdakilerden hangisiyle özdeştir?

A) Sevgi yumağı halini alan gönüller ansızın yüreklere yol alır.

B) Dertlerin en iyisi, kişilerin alıştığı derttir.

C) Kenetlenmiş dişlerle özgürlük türküleri söylenmez.

D) Doğanın en büyük armağanı, hayatın kısalığıdır.

E) Doğa, çoğu zaman kendisini katledenlere hırçınlığını arz eder.

 

18. İsim, isim tamlamaları, sıfat tamlamaları, adlaşmış sıfat, zamir, ikilemeler, bağlaç öbeği, isim-fiil ve sıfat-fiiller özne görevini üstlenebilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde özne bir isim-fiilden  oluşmamıştır?

A) Okuma, ruhu yükseltir.

B) Yıpranmak, her zaman paslanmaktan iyidir.

C) Bakmak, görmek demek değildir.

D) Yaptıklarınız, hiçbir zaman unutulmayacaktır.

E) Unutmak, iyi insanlar için en büyük intikamdır.

 

19. Dünyanın bütün güzellikleri bir gün sizi evinizin en ücra köşesinde bulabilir.

Yukarıdaki cümlenin öğe sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Özne – Belirtili Nesne – Dolaylı Tümleç – Yüklem

B) Özne – Zarf Tümleci – Belirtili Nesne – Yüklem

C) Özne – Yüklem

D) Yüklem

E) Özne – Zarf Tümleci – Belirtili Nesne – Dolaylı Tümleç – Yüklem

 

20. Edilgen çatılı bazı cümlelerde "-ce, nedeniyle, tarafından" gibi ek ve sözcüklerle bizzat işi yapan varlığa yer verilir. Buna "örtülü özne" denir.

Aşağıdakilerin hangisinde "örtülü özne" vardır?

A) Herkes yarınki sınav için ders çalışmaya başlamıştı.

B) Mehmet ve arkadaşları akşam bize atmaca getirecekler.

C) Ayşe, aynanın karşısında saatlerce süslendi.

D) Okulun bahçesi işçilerimizce temizlendi.

E) Bence bu yapılanlar güzel şeyler değildi.

 

CEVAP ANAHTARI: 1-C 2-E 3-E 4-C 5-D 6-A 7-B 8-A 9-E 10-A 11-E 12-C 13-D 14-E 15-E 16-B 17-A 18-D 19-E 20-D

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder