Cümlenin Öğeleri Test 3

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük veya söz öbeği zarf tümleci değildir?

A) Ahmet'in notları sınıfını geçecek kadar iyiydi. 

B) Kışın herkes istediği kadar kayabilecek.

C) Kasabadakiler bize aval aval bakıyordu.

D) Akşam, kışın en çekilmez vakittir.

E) Müdür, okula kadar bizi takip etti.

 

2. Zarf tümleci; sıfat tamlaması, isim tamlaması, ikilemeler ve cümlelerden oluşabilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde zarf tümleci bir isim tamlamasından oluşmuştur?

A) Sabahın seheri, bir belirtili isim tamlamasıdır.

B) Hiçbir akşam annesine uğramadan evine gitmezdi.

C) Bir sabah ansızın çıkıp gelir evine.

D) Akşam vakti, insanı hüzne gark eder.

E) Sabahın karanlığında beni aramış.

 

3. Sevme kabiliyeti olan bir insan, eninde sonunda kendi varlığını  keşfedecektir.

Bu cümlede aşağıdaki öğelerden hangisine yer verilmemiştir?

A) Özne           

B) Nesne            

C) Zarf tümleci           

D) Dolaylı tümleç        

E) Yüklem

 

4. Hayata değer vermeyen onu hak etmemiştir.

Yukarıdaki cümlenin öğe sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Dolaylı Tümleç - Belirtili Nesne - Yüklem

B) Özne - Belirtili Nesne - Yüklem

C) Dolaylı Tümleç - Özne -  Belirtili Nesne - Yüklem

D) Özne - Zarf Tümleci - Belirtili Nesne - Yüklem

E) Özne - Yüklem

 

5. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde "kendi" zamiri özneyi pekiştirme görevinde kullanılmıştır?

A) İnsanın kendi kendini fethetmesi, zaferlerin en büyüğüdür.

B) Kendi kendinin mutluluğuna engel olmak isteyen insan, fevkalade beceriklidir.

C) Kendi ana dilini tam olarak bilmeyen başka dil de öğrenemez.

D) En son sınavdaki soruları ben kendim yaptım.

E) Kendisini pek çok seven çevresinde pek az sevilir.

 

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisi sadece özne ve yüklemden  oluşmamıştır?

A) Yaratıcılığı ortaya çıkaran fikir ayrılıklarıdır.

B) Seçilmiş bir yalnızlık insanın sahip olabileceği en büyük lükstür.

C) İnsan olmak, bir sanattır.

D) İnsanların aynası kitaplardır.

E) Aklın bağlamadığı dostluğu, akılsızlık kolayca çözebilir.

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki öğe sayısı diğerlerinden farklıdır?

A) Sevgi ile nefret arasındaki fark azıcıktır.

B) Sevgi, doğanın ikinci güneşidir.

C) Ölçülebilen sevgi, zavallı bir sevgidir.

D) Sevgi, bizi zamanın yıkımından koruyan yıkılmaz bir kaledir.

E) Sevgi ve ahlak gücünü yitiren kimse, yaşlanmıştır.

 

8. Dolaylı tümleçte sözcüğün hem yer bildirmesi hem de "-e, -de, -den" eklerinden birini alması gerekir. Bu iki özellik bir arada bulunmazsa öğe dolaylı tümleç olmaz.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde dolaylı tümleç yoktur?

A) İnsanları toptan sevmek, ahlaksızlıktır.

B) Yanlış hesap Bağdat'tan döner.

C) Her gönülde her zaman bir sevda yatar.

D) Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz olmalıyız.

E) Mustafa, evin arka kapısından içeri girdi. 

 

9. Bütün bu söylenenleri burada hemen kim yazabilir?

Yukarıdaki cümlenin öğe sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Özne – Yüklem

B) Belirtili Nesne – Zarf Tümleci – Özne – Yüklem

C) Belirtili Nesne – Dolaylı Tümleç – Zarf Tümleci – Özne – Yüklem

D) Özne – Dolaylı Tümleç – Zarf Tümleci – Yüklem

E) Belirtili Nesne – Dolaylı Tümleç – Zarf Tümleci – Yüklem

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Rüzgâra / tüküren / kendi yüzüne / tükürür.

B) Eceli gelen köpek / cami duvarına / işer.

C) İp / inceldiği yerden / kopar.

D) İtin duası kabul olunsaydı / gökten / kemik / yağardı.

E) Gülü seven / dikenine / katlanır.

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem bir edat grubundan oluşmuştur?

A) Mustafa kadar yaramaz birisini bugüne dek hiç görmedim.

B) Bütün bu işleri yalnız yaptı.

C) Hiç kimseye bağlanmamıştı senin kadar.

D) İnsana tepeden bakan anlayış iflas etmiştir artık.

E) Burada yapılan her şey senin içindir.

 

12. Kendi kendimize verdiğimiz sözü tutmak, en çabuk unuttuğumuz şeydir.

Yukarıdaki cümlenin öğe sıralanışı aşağıdakilerden hangisiyle özdeştir?

A) İnsanlar arasındaki yanlışlık ve anlaşmazlıkların nedeni gururdur.

B) Kendini bilen kimseyi övmek, ona zarar vermez.

C) Kendisini başkalarının kurtarmasını bekleyen kişiler yalnızca kölelerdir.

D) Aç mideye kuru söz, vız gelir.

E) En kötü barış, en haklı savaştan daha iyidir.

 

13. Aşağıdakilerden hangisinde nesne açıklamasıyla birlikte yer alır?

A) Babası, herkesten çok sevdiği kişi, ona çok kızmıştı o akşam.

B) Annesini, en sevdiği kişiyi, kaybetmişti.

C) Çok sevdiği okulunu oldukça özlemişti Alişan.

D) Vatanını, canından aziz bilirdi kardeşim.

E) Evine hiçbir zaman yabancıları almazdı.

 

14. Cesaret ve sabırla en büyük engeller aşılır.

Yukarıdaki cümlenin öğe sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Zarf Tümleci – Özne – Belirtili Nesne – Yüklem

B) Özne – Zarf Tümleci – Yüklem

C) Zarf Tümleci – Zarf Tümleci – Özne – Yüklem

D) Özne – Yüklem

E) Zarf Tümleci – Özne – Yüklem

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cümlenin beş öğesine de yer verilmiştir?

A) İnsanın en büyük amacı her zaman bir kütüphanede bulunmaktır.

B) Hiçbir arkadaş, arkadaşlığını ispat edene kadar gerçek arkadaş değildir.

C) Her başarılı insan, bir gün başkasını evinin en başköşesinde ağırlamalıdır.

D) Bir şeyi gerçekten bilmek, onu anlatmakla olur.

E) Başarının gerçek ölçüsü; nelere sahip olduğun değil nelerden vazgeçebileceğidir.

 

16. Cümlenin öğeleri ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi  yanlıştır?

A) Cümledeki vurgu yüklemden hemen önceki söz veya söz grubu üzerindedir.

B) Soru cümlelerinde soruya verilecek cevap hangi öğe ise soru da aynı öğedir.

C) Cümlenin öğeleri bulunurken belli bir sıra gözetilir. İlk başta yüklem sonra özne bulunur.

D) Cümlenin öğeleri bulunurken yüklem ve özneye aynı anda soru sorulur.

E) Eksiltili cümlelerde cümle normal cümle şekline dönüştürülerek cümlenin öğeleri bulunur.

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili nesne bir isim-fiilden oluşmuştur?

A) Yaptıklarını bize bir bir anlattı orada.

B) Yürüyüşünü hiçbir zaman değiştirmedi. 

C) Onun ağlamasına kimse bir anlam verememişti.

D) Sevinmesi hepimizi etkilemişti.

E) Başarının sırrı çok çalışmaktan geçer.


18. Aşağıdakilerden hangisi sadece özne ve yüklemden  oluşmamıştır?

A) Gözyaşları, olabilecek en harika dualardır.

B) Vücudun ve ruhun bütün işlevleri bireysel ve özeldir.

C) Ceza görmemiş ilk suçtan daha cesaret verici bir şey yoktur.

D) Karamsar insanlar, işi baştan kaybedenlerdir.

E) Tek kılavuzumuz yüreğimizdeki özlemdir.

 

19. İsim, isim tamlamaları, sıfat tamlamaları, adlaşmış sıfat, zamir, ikilemeler, bağlaç öbeği, isim-fiil ve sıfat-fiiller cümlede özne görevini üstlenebilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde özne ikilemeden oluşmuştur?

A) Doğru dürüst çalışmadan hiçbir başarı elde edilmez.

B) O akşam olanları uzun uzun konuştuk.

C) Bize bunlardan deste deste getirmişlerdi.

D) Konu komşuyu unuttuğumuz için bunlar başımıza geldi.

E) O akşam eş dost ziyaretimize gelmişlerdi. 

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem bir deyimden  oluşmamıştır?

A) Sahilde uzun süre bekleyen gemi en sonunda kıyıya demir attı.

B) Arkadaşından saatlerce dert yandı İbrahim.

C) Çocukluk arkadaşını görünce onu bağrına bastı.

D) O yine bir dolap çevirdi bu işte.

E) Ali, at arabasıyla zor kayalıkları aşarak düzlüğe çıktı.

 

CEVAP ANAHTARI: 1-D 2-E 3-D 4-B 5-D 6-E 7-D 8-A 9-C 10-A 11-E 12-A 13-B 14-E 15-C 16-D 17-B 18-D 19-E 20-E

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder