Cümlenin Öğeleri Test 2

CÜMLENİN ÖĞELERİ TEST 2

1. Zarf tümleci; sıfat tamlaması, isim tamlaması, ikilemeler ve cümlelerden oluşabilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde zarf tümleci bir sıfat tamlamasından oluşmuştur?

A) Hiç kimse bizi yarı yolda bırakamaz.  
B) Dünyanın en güzel çiçeklerini çalışkan kişilere vermeliyiz.
C) Vatandaşlık, kan bağı gerektirmez.
D) Muhammed Fatih, her sabah oraya uğrar.
E) İbrahim, edebiyat dersinde güzel konuşur.


2. Sıralı cümlelerde özne ortak kullanılabilir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne ortak kullanılmıştır?

A) Ahmet sinemaya, Mehmet tiyatroya gitti.
B) Evini çok beğeniyordu, hiçbir zaman satmayı düşünmüyordu.
C) Kurtdereli Mehmet, ayağa kalktı, öne fırladı, sessizliği bozdu.
D) Babasına güzelce sarıldı, bir şeyler söyledi.
E) Vatanını hiçbir şeyle değiştirmez, canından çok severdi.


3. İnsan, gülmediği günü, yaşadım diye hayat defterine kaydetmemelidir.

Yukarıdaki cümlenin öğe sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Özne  Belirtisiz Nesne  Zarf Tümleci  Dolaylı Tümleç  Yüklem
B) Özne  Belirtili Nesne  Zarf Tümleci  Dolaylı Tümleç  Yüklem
C) Özne  Belirtili Nesne  Dolaylı Tümleç  Yüklem
D) Özne  Zarf Tümleci  Dolaylı Tümleç  Yüklem
E) Özne  Belirtili Nesne  Zarf Tümleci  Yüklem


4. Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgâr yardım etmez.

Yukarıdaki cümlenin öğe sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Dolaylı Tümleç  Özne  Yüklem
B) Dolaylı Tümleç  Belirtisiz Nesne  Yüklem
C) Dolaylı Tümleç  Özne  Belirtisiz Nesne  Yüklem
D) Dolaylı Tümleç  Özne  Zarf Tümleci  Yüklem
E) Özne  Yüklem


5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi bir zamirden oluşmuştur?

A) Bütün bunları bize yapan babanın arkadaşıydı.
B) Bunları bize eziyet olsun diye yaptılar onlar.
C) Her güzel şey güzel bir emek gerektirir.
D) Bunu bize kazandıran sendin.
E) Gülü seven dikenine katlanır.


6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi bir deyimden oluşmamıştır?

A) Dost her zaman acı söyler.
B) Bundan sonra neler yapacağını açık konuştu.
C) Kombinin üzerindeki düğmeyi sıfıra indirdi.
D) Köyde hiç kimse onu adamdan saymıyordu.
E) Öğrenciler, dışarıda müdürü beklemekten ağaç oldular.


7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla belirtisiz nesne yer almaktadır?

A) Osman amca her akşam kitapları, kalemleri toplardı sınıflardan.
B) Kitap, en iyi arkadaştır her zaman.
C) İnsanın en büyük dostu yine kendisidir.
D) Çam sakızı bu yörede oldukça sevilir.
E) Mehmet her gün kitap, dergi, gazete okur.


8. Aşağıdaki cümlelerden hangisi tümüyle yüklemden oluşmuştur?

A) İnsanın kendini fethetmesi zaferlerin en büyüğüdür.
B) İki günü eşit olan ziyandadır.
C) En büyük cezaevicahil insanın kafasının içidir.
D) Dedikodu basit ruhlu insanların eğlencesidir.
E) Eğitimin en faydalı ve en önemli özelliğidir.


9. Bilgisizliğin verdiği güveni, bilgi hiçbir zaman verememiştir. 

Yukarıdaki cümlenin öğe sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Özne  Yüklem
B) Belirtili Nesne  Özne  Zarf Tümleci  Yüklem
C) Belirtili Nesne  Yüklem
D) Belirtili Nesne  Özne  Yüklem
E) Özne  Belirtisiz Nesne  Zarf Tümleci  Yüklem


10. Akıllı insan, hiçbir zaman kimseyi sözleriyle değerlendirmez.

Yukarıdaki cümlenin öğe sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Özne – Zarf Tümleci – Belirtili Nesne – Zarf Tümleci  Yüklem
B) Özne – Zarf Tümleci – Belirtisiz Nesne – Zarf Tümleci  Yüklem
C) Özne – Zarf Tümleci – Belirtili Nesne – Yüklem
D) Özne – Belirtili Nesne – Zarf Tümleci  Yüklem
E) Özne – Zarf Tümleci – Zarf Tümleci  Yüklem


11. Zor günlerini yalnız atlatan kimsenin yokluğunu hissetmez.

Yukarıdaki cümlenin öğe sıralanışı aşağıdakilerden hangisiyle özdeştir?

A) Akıllı insan, kimseyi sözleriyle değerlendirmez.
B) Fazla mutlu olmamaktan mutluyuz.
C) Acı, vücuttan atılan zayıflıktır.
D) Bir fikir, bin ışığı yakar.
E) Para peşinde koşan insanlar yeteneksiz insanlardır.


12. Belirtili nesneyi bulmak için sorduğumuz sorular cümle içerisinde yer alırsa yine belirtili nesne olur.

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük buna örnek verilebilir?

A) Kime sordun bu soruyu sen?
B) Neyi bize hatırlatmıştı öğretmenimiz?
C) Nereye baktılar gelen arama ekibi?
D) Neye bu kadar geç kaldınız?
E) Kim anlar halimizden bu demde?


13. Sanatın en büyük düşmanı bilgisizliktir. 

Yukarıdaki cümlenin öğe sıralanışı aşağıdaki cümlelerden hangisiyle özdeş değildir?

A) Sevdiği bir işi bulan insan her zaman mutludur.
B) Resim, sözcüksüz şiirdir.
C) Yurdu savunmanın en ucuz yolu, eğitimdir.
D) Yanıldığını asla kabul etmeyenler, en çok yanılanlardır.
E) Tatlı dil her kapıyı açan sihirli bir anahtardır.

14. Edilgen fiillerin yüklem olduğu cümlelerdeki özneye "sözde özne" denir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "sözde özne" yoktur?

A) Ev, çok ucuz bir fiyata satıldı.
B) Kütüphaneden geri verilmek üzere bir kitap alındı.
C) Aynanın karşısında saatlerce süslendi.
D) Evin bahçesi, güzel bir şekilde temizlendi.
E) Sorular, çok kısa bir süre içerisinde çözüldü.


15. Aşağıdaki sıralı cümlelerin hangisinde dolaylı tümleç ortak kullanılmıştır?

A) Mehmet, her gelene bir soru soruyor, cevabı doğru bulanları da ödüllendiriyordu.
B) Arkadaşını her ortamda över, kimseyle değiştirmezdi.
C) İbrahim İstanbul'a, Musa İzmir'e gitti.
D) Ahmet'e durmadan bağırıyor, bir şeyler söylüyordu.
E) Onu can kulağıyla dinler, kırmazdı hiçbir zaman.

16. Su testisi su yolunda kırılır.

Yukarıdaki cümlenin öğe sıralanışı aşağıdakilerden hangisiyle özdeştir?

A) Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer.
B) Yanlış hesap Bağdat'tan döner.
C) Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
D) Tereciye tere satılmaz.
E) Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.


17. Can çıkmayınca huy çıkmaz.

Yukarıdaki cümlenin öğe sıralanışı aşağıdakilerden hangisiyle özdeştir?

A) Cefa çekmeyen sefanın kadrini bilmez.
B) Çok havlayan köpek ısırmaz.
C) Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.
D) Huylu huyundan vazgeçmez.
E) Kul azmayınca Hak yazmaz.


18. İsim, isim tamlamaları, sıfat tamlamaları, adlaşmış sıfat, zamir, ikilemeler, bağlaç öbeği, isim-fiil ve sıfat-fiiller özne görevini üstlenebilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde özne bir sıfat tamlamasından oluşmuştur?

A) Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar.
B) Yılanın başı küçükken ezilmelidir.
C) Yumurtasına hor bakan civcivini cılk eder.
D) Acele işe şeytan karışır.
E) Yavuz hırsız, ev sahibini bastırır.


19. İnsanın içindeki karanlığı kim bilebilir?

Yukarıdaki cümlenin öğe sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Özne – Belirtisiz Nesne – Yüklem
B) Özne – Yüklem
C) Belirtili Nesne – Özne – Yüklem
D) Belirtisiz Nesne – Özne – Yüklem
E) Dolaylı Tümleç – Özne – Yüklem


20. Seçilmiş bir yalnızlık, insanın sahip olabileceği en büyük lükstür.

Yukarıdaki cümlenin öğe sıralanışı aşağıdakilerden hangisiyle özdeş değildir?

A) En güçlü adam yalnızken güçlü olandır.
B) İnsanların aynası kitaplardır.
C) Kendi kendimize verdiğimiz sözü tutmak, en çabuk unuttuğumuz şeydir.
D) İhtiyaç, doğanın eşi ve rehberidir.
E) İnsanlar arasındaki yanlışlık ve anlaşmazlıkların nedeni gururdur.CEVAP ANAHTARI: 1-D 2-C 3-B 4-A 5-D 6-C 7-E 8-E 9-B 10-A 11-D 12-B 13-A 14-C 
15-D 16-B 17-E 18-E 19-C 20-A


Ayrıca bakınız

Cümlenin Öğeleri Test 2

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme