Batı Edebiyatı Test 4

1. Dante'nin bilinen en önemli eseridir. Teolojik ve felsefi konuları içeren eser yapay bir destandır. Ahirete yapılan bir yolculuğu konu edinir. Eser; cehennem, araf ve cennet'e yaptığı hayali bir seyahatin hikâyesi olup eserin yazarı, eserde cennet, cehennem ve günahlardan arınma bölgesini dolaşır. Sadece İtalyan edebiyatının değil Dünya edebiyatının da en büyük eserlerinden biri olarak kabul edilir. Modern İtalyancanın temellerini oluşturur.

Yukarıda sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeni Hayat     

B) Decameron      

C) Çılgın Orlando    

D) İlahi Komedya    

E) Kurtarılmış Kudüs

 

2. Eski Yunan edebiyatında bazı sanatçılar bazı türler ile özdeşleşmiştir.

Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı söz konusudur?

A) Sokrates, Platon (Eflatun): Felsefe

B) Demosthenes: Hitabet

C) Eshilos (Aiskhylos): Komedi

D) Herodotos: Tarih

E) Aisopos (Ezop): Fabl

 

3. Şair, roman ve öykü yazarı olan sanatçı, klasik romanın esaslarını bir tarafa bırakarak modern romanın örneklerini verir. Getirdiği anlatım teknikleriyle 20. yüzyıl edebiyatını derinden etkiler. Eserlerinde kronolojik zaman akımını değil insanın bilinçaltının belirlediği zaman akımını esas alır. "Dublinliler" eserini İngiltere'de 1914'te; "Sürgünler" adlı tiyatro yapıtını da 1916'da yayımlar. Zürih'te bulunduğu süre içerisinde ona sanat hayatının en büyük ününü kazandıracak olan eseri "Ulysses" romanı üzerinde çalışır. Roman, ilkin bir Amerikan dergisinde parça parça yayımlanır. Kitap olarak basımı da 1922'de Paris'te gerçekleşir. Bu eserle yazar, büyük bir şöhrete kavuşur.

Yukarıdaki parçada aşağıdaki sanatçılardan hangisinden bahsedilmektedir?

A) Virginia Woolf         

B) James Joyce        

C) Bernard Shaw       

D) Oscar Wilde       

E) Bacon

 

4. Aşağıdaki eserlerden hangisi "Maksim Gorki"ye ait değildir?

A) Ekmeğimi Kazanırken

B) Çocukluğum

C) Ezilenler

D) Benim Üniversitelerim

E) Ana

 

5. Roman, Napolyon Savaşları sırasında kaleme alınmıştır. Kimi yazarlarca dünyanın en büyük romanı olarak da kabul edilir. Roman, oldukça geniş ve detaylı olduğundan tarihi belge niteliği taşır. Yazar, iki soylu ailenin tarihsel süreçle çizilen alın yazıları çerçevesinde kurgulanan romanı Volkonski'lerin arşivlerinden esinlenerek yazar. Geniş bir zaman sürecinden bahsedilen eserde beş yüzden fazla kişi yer alır. Yazar, eserde Çarlık Rusya'nın aristokrasi kesiminin zaaf ve çelişkilerini dile getirir. Bunu da Rus halkının sahip olduğu bakış açısıyla işler. Kişilerin acılarına değinir. Her koşulda dürüstlük ilkesinden taviz vermeyen kahramanlar, çıkar gruplarının ince hesapları, iyiliğin Buzokov'un şahsında öncelenmesi bu roman aracılığıyla işlenir.

Yukarıda sözü edilen yapıt aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anne Karenina        

B) Suç ve Ceza       

C) Diriliş        

D) Hacı Murat       

E) Savaş ve Barış

 

6. Aşağıdaki eserlerden hangisi "Alphonse Daudet"e ait değildir?

A) Cehennemde Bir Mevsim

B) Pazartesi Hikâyeleri

C) Sapho

D) Değirmenimden Mektuplar

E) Jack

 

7. Romantizm akımına bağlı olan yazar, inceleme, dram ve roman türünde çok sayıda esere imza atar. Oyunları, günümüz oyunlarına göre kaba, gereğinden fazla gösterişli ve romantik özelliklidir. Oyunlarından "Para Meselesi", "Teodor Kasap", "Füruzan" Halit Ziya Uşaklıgil tarafından Türkçeye çevrilerek sahnelenir. "Üç Silahşörler" ve "Monte Kristo Kontu" en önemli yapıtları olarak kabul görür. "Üç Silahşörler"in Türkçede birçok baskısı yapılır. "Yirmi Yıl Sonra", "Kara Lale" ve "Demir Maskeli Adam" eserleri de Türkçede yayımlanmış diğer önemli yapıtları olarak öne çıkar.

Yukarıda sözü edilen Fransız yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) J.J. Rousseau

B) Balzac

C) Gustave Flaubert

D) Alexandre Dumas Pere

E) Stendhal

 

8. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi farklı bir ülkenin edebiyatına aittir?

A) Bacon         

B) Daniel Defoe        

C) John Steinbeck       

D) James Joyce      

E) Oscar Wilde

 

9. Şiir, tiyatro, öykü ve roman başta olmak üzere edebiyatın her alanında eser veren bir sanatçıdır. Üslubunda mizahi yönü ağır basan ince yergiler yer alır. Gerçekçi edebiyatın en önemli temsilcileri arasında yer alan yazar, Rusya'nın o dönemdeki halini, soylu kesimin yaşam tarzını, Rus bürokrasisini ve neticesinde halkın iç içe yaşadığı sefaleti dile getirir. Bürokrasi ile alay edercesine kaleme aldığı "Müfettiş" eseri yüzünden Rusya'dan ayrılmak zorunda kalır. "Palto" ismindeki uzun öyküde soylu kesimi eleştirir. "Bir Delinin Hatıra Defteri" eserinde bir memurun sıradan hayatını ve iş sıkılganlığını anlatır. Dünyanın kötülüklerden kurtulamayacağı düşüncesini de "Portre" eserinde işler.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anton Çehov      

B) Nikolay Gogol     

C) Maksim Gorki     

D) İvan Turgenyev     

E) Tolstoy

 

10. Romantizm akımının önemli şair ve romancıları arasında yer alır. Fransız şiir dünyasına canlılık getirmiş olan sanatçı, klasik dönemden romantik döneme geçişin ilk şairlerindendir. Eserleriyle dünya edebiyatında derin izler bırakır. Onun kaleminden çıkan GölGraziella ve Şairane Düşünceler kitapları romantik edebiyatın en ünlü eserleri arasında yer alır. 1820'de Şairane Düşünceler adlı ilk şiir denemesini yayımlar. Bu eser, ona büyük ün kazandırır. Türk dostu olarak da bilinen yazar Doğu'ya yaptığı gezide İstanbul'u ziyaret eder ve İstanbul'a hayran kaldığını söyler. Türk tarihi ve Türkiye izlenimlerini "Doğuya Seyahat", "Doğuya Yeni Seyahat ve Türkiye Tarihi" adlı eserlerinde dile getirir.

Yukarıda sözü edilen Fransız romantik sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Victor Hugo

B) Chateaubriand

C) Alexandre Dumas Pere

D) Alphonse Daudet

E) Lamartine

 

11. Fransız şiirinin, sembolizm ve empresyonizm akımının büyük şairleri arasında yer alır. Şiirlerinde musiki en önemli unsur olarak öne çıkar. Hatta "Her şeyden önce müzik" sloganıyla şiirlerini oluşturur. Doğanın yarı aydınlık görünümü, kapalı üslup ve hayal şiirlerinde önemli unsurlar olarak göze çarpar. Duygunun derinliğini onun kadar etkili işleyen çok az şair vardır. Şiirlerinde görüntü bütün inceliği ile yansır. "Güzel Şarkı" ve "Zühal Şiirleri" başlıca eserleri arasında yer alır.

Yukarıda sözü edilen Fransız edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alphonse Daudet

B) Arthur Rimbaud

C) Stephane Mallarme

D) Paul Verlaine

E) Charles Baudelaire

 

12. Aşağıdaki sanatçı-yapıt eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Grimm Kardeşler - Kül Kedisi

B) Franz Kafka - Hüküm

C) Eflatun - Politika

D) Goethe - Doğu-Batı Divanı

E) Schiller - Haydutlar

 

13. Dostoyevski'nin zirve yani en önemli romanı olarak bilinir. Yaşamının son yıllarında kaleme aldığı bu yapıtta Dostoyevski, insan ruhunun tüm derinliklerine iner. Eserde, menfaatçı ve şehvet düşkünü bir babanın, anneleri farklı dört oğlunun nefret, sevgi ve günahları çerçevesinde akıp giden bir inanç arayışı temel alınır. Eserin kahramanlarından Alyoşa, yaşama tutkun biridir. Hristiyanlık idealiyle özdeşleşmiştir. Diğer bir kahraman Dmitri, yaşamı seven ama yaşamın anlamını kavramaktan uzak biridir. Romanda en önemli kahramanlardan biri de şüphesiz ki İvan'dır. İvan, kararsız duygularla Tanrı'nın yarattığı dünyaya karşı metafizik bir isyan içindedir. İvan, sürekli olarak Dostoyevski'yi inanç arayışına yöneltmeye sevk eden lanetlenmiş sorularla uğraşır. Eserde, akıl yerine duygu ve inanç ön plana çıkarılır. Dostoyevski, bu düşünceleri Alyoşa'nın şahsında dile getirmek ister. Bunları anlatma fırsatı elde etmeden ölür.

Yukarıda sözü edilen yapıt aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karamazov Kardeşler   

B) Bir Ölü Evinden Anılar   

C) İnsancıklar   

D) Ezilenler   

E) Ecinniler

 

14. Aşağıdaki eserlerden hangisi "Ernest Hemingway"e ait değildir?

A) Çanlar Kimin İçin Çalıyor 

B) Acı Hayatlar

C) İhtiyar Adam ve Deniz

D) Silahlara Veda

E) Klimanjaro'nun Karları

 

15. Hem şair hem de yazar kimliğiyle ön plana çıkar. İngiliz edebiyatının en önemli şairlerinden biri olarak kabul edilir. Sürekli çalışan biri olan sanatçı bu yüzden gözlerini bozar. 1651'de görme kaybı yaşar ve sonrasında tamamen kör olur. Körlük, onun sözel yeteneğinin gelişmesine sebep olur. Tanınmasında şüphesiz ki yazdığı "Kaybolmuş Cennet" isimli lirik şiiri etkili olur. Tevrat'tan konusunu alan "Kaybolmuş Cennet" adlı yapma destanı ona büyük ün kazandırır. "Kaybolmuş Cennet", epik bir şiir olarak kaleme alınır. Şiirde, Şeytan'ın Âdem ile Havva'yı kandırması sonucu Âdem ile Havva'nın cennetten çıkarılışını konu edinir.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bacon          

B) Bernard Shaw         

C) John Milton         

D) Oscar Wilde       

E) James Joyce

 

16. Aşağıdaki eserlerden hangisinin yazarı farklıdır?

A) Madam Bovary        

B) Salambo         

C) Üç Hikaye       

D) Duygusal Eğitim        

E) Emek

 

17. Aşağıdaki eserlerden hangisinin yazarı yanlış verilmiştir? 

A) Pantolonlu Bulut Tahtakurusu – Mayakovski

B) Açlık – Knut Hamsun

C) Dara – Franz Kafka

D) Klimanjaro'nun Karları – John Steinbeck

E) Mor Sokağı Cinayeti – Eggar Allen Poe

 

18. Aşağıdaki yazar, eser ve temsil ettiği edebi akım eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Victor Hugo – Sefiller – Romantizm

B) Moliere – Cimri – Klasisizm

C) Dostoyevski – Suç ve Ceza – Romantizm

D) Goethe – Faust – Romantizm

E) Stendhal – Kırmızı ve Siyah – Realizm

 

19. Aşağıdaki eserlerden hangisi "Sophokles"e ait değildir?

A) Herakles          

B) Antigone          

C) Trakhis Kadınları          

D) Kral Oidipus           

E) Aias

 

20. Alman edebiyatının ve dünyanın önde gelen yazarlarından olup Goethe ile birlikte çağdaş Alman edebiyatının kurucularından sayılır. Romantizmin de önde gelen isimlerindendir. İlk oyunu olan "Haydutlar"da özgürlük düşüncesini işler. Bu, hem Almanya için hem de tiyatro tarihi için bir ilktir. "Mutluluk Şarkısı"  en bilinen yapıtlarından biridir. "Wilhemm Tell" oyunu gerçek bir halk kahramanının öyküsüdür. Sanatçı aynı zamanda Alman edebiyatının en önemli dram yazarlarındandır. Birçok tiyatro eseri Alman edebiyatında başyapıt niteliğindedir. Goethe'yi yarım bıraktığı "Faust" adlı eseri tamamlamaya ikna etmiştir.

Yukarıda sözü edilen sanatçı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Franz Kafka       

B) Schiller       

C) Grimm Kardeşler       

D) Oscar Wilde       

E) Mark Twain

 

CEVAP ANAHTARI: 1-D 2-C 3-B 4-C 5-E 6-A 7-D 8-C 9-B 10-E 11-D 12-C 13-A 14-B 15-C 16-E 17-D 18-C 19-A 20-B

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder