Batı Edebiyatı Test 5

1. Antik Çağ'da M.Ö. 9. yüzyılda yaşamış İyonyalı bir ozandır. İzmir'de ya da Sakız Adası'nda yaşadığı sanılan sanatçının hayatı hakkında çok az bilgi mevcuttur. Görme özürlü olduğu tahmin edilen sanatçının yöre yöre dolaşıp şiir okuyarak ekmeğini kazandığı söylenir. Dünya edebiyatının en büyük destan şairi olarak bilinir. "İlyada ve Odysseia" adlı destanların derleyicisidir.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Homeros             

B) Aisopos (Ezop)           

C) Sophokles           

D) Dante           

E) Euripides

 

2. William Shakespeare'in aşağıdaki eserlerinden hangisi "dram" türünde değildir?

A) Romeo ve Juliet         

B) Hamlet         

C) Macbeth          

D) Kral Lear         

E) Venedik Taciri

 

3. Romanlarından "Babalar ve Oğullar" ona büyük ün kazandırır. Yazar, bu eserinde iki kuşak arasındaki çekişmeyi ve toprak köleliğinin kaldırılmasından sonraki dönemi anlatır. Yayımlandığında çok büyük ses getirir. Nihilizm yani Hiççilik akımının ilk romanı olarak bilinir. Reformist ve radikal akımların çatışmasından oluşan nihilizm, eserde üzerinde durulan önemli bir unsur olarak ön plana çıkar. "Bir Avcının Notları" ona büyük bir ün kazandıran başka bir yapıtıdır. 25 öykü barındırır. Köylülerin yaşam tarzı, toprak ağaları bu eserdeki öykülerin başlıca konularını oluşturur.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aleksandr Puşkin

B) İvan Turgenyev

C) Anton Çehov

D) Nikolay Gogol

E) Mayakovski

 

4. I. 19. yüzyıl Fransız edebiyatının en önemli şairlerinden olan sanatçı, sembolizm akımının en önemli temsilcisi olarak da bilinir.

II. Simgeye ve imaja dayalı modern şiire ilk adımı atan kişilerden olup modern şiir üzerinde büyük etki oluşturur.

III. Fransız şiir dünyasına adeta taze kan olur. Bu anlamda Hugo, onu, "şiire yeni bir ürperti getiren şair" olarak niteler.

IV. Yalnızlık, melankoli, hüzün ve karamsarlık şiirlerinin başlıca öğelerini içerir.

V. "Kötülük Çiçekleri", "Yapay Cennetler" ve "Paris Sıkıntısı" başlıca önemli yapıtlarıdır.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alphonse Daudet 

B) Arthur Rimbaud 

C) Charles Baudelaire

D) Stephane Mallarme

E) Paul Verlaine

 

5. Aşağıdaki eserlerden hangisi farklı bir sanatçıya aittir?

A) Toprak                

B) Germinal               

C) Nana                 

D) Journal            

E) Meyhane

 

6. İtalyan edebiyatının kurucusu ve en büyük şairi olan sanatçı, aynı zamanda bir dil kuramcısı ve politikacıdır. Şiirlerinde insan kişiliğini ve tutkularını başarıyla anlatır. Büyük bir hümanist kişiliğe de sahiptir. Orta Çağ karanlığından Rönesans'a giden zaman diliminde dünyaya gelir. Rönesans'ı hazırlayan kişilerin başında yer alan sanatçı, İtalyan edebiyatının aşk şairlerinden biri olarak da ün kazanır. Özellikle lirik aşk şiirleriyle tanınır. Bu şiirleri daha küçük yaşlarda yazmaya başlar. Epik şiirde de söz sahibidir.

Yukarıda sözü edilen sanatçı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Boccacio               

B) Ariosto               

C) Tasso                

D) Marinetti               

E) Dante

 

7. Realizm akımının büyük romancılarından olan yazar, gerçekçilik akımını başlatan kişi olarak bilinir. Fransız edebiyatının gerçekçi ilk romancısı sayılır. Eserlerinde gözlemlerini, kendi duygu, düşüncelerini işe karıştırmadan sergilemeye, aktarmaya çalışır. Eserlerinde çelişkilerle dolu bir hayatla hayal âlemindeki kişileri gün ışığına çıkarmaya çalışıp kahramanlarının hayatlarını ve karakterlerini en ince ayrıntısına kadar işler. Ona büyük ün kazandıran "Madam Bovary" romanı Fransa'da ciddi tartışmalara neden olsa da bu eserle yazar, realist akımını başlatan kişi olarak ünlenir. "Madam Bovary" romanı, realizmin romantizme karşı kesin zaferi kabul edilir. 

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gustave Flaubert          

B) Balzac          

C) Stendhal        

D) J.J. Rousseau       

E) La Fontaine

 

8. Aşağıdaki sanatçı, eser ve temsil ettiği edebi akım eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Nikolay Gogol – Ölü Canlar – Realizm

B) Emile Zola – Nana – Natüralizm

C) Lamartine – Şairane Düşünceler – Klasisizm

D) Schiller – Wilhemm Tell – Romantizm

E) Charles Baudelaire – Kötülük Çiçekleri – Sembolizm

 

9. Oyun, öykü ve roman türlerinde önemli eserler veren sanatçı, Rus edebiyatında toplumsal gerçekçi bir yazar olarak ön plana çıkar. Eserlerini gerçek bir ifadeyle fakat romantik bir görüşle yazar. Eserlerinin konularını, çocukluk ve gençlik yıllarında yaşadığı acı hayat ve yoksulluk dönemleri oluşturur. Yazar, betimlemelerdeki ustalığıyla keskin gözlemciliğini ortaya koymuş, eserlerine de bunu başarıyla yansıtmıştır. Çocukluğunda çok acı çekmiş,  bu acı günler Dünya edebiyatına birer klâsik eser olarak yer almıştır. "Çocukluğum" ve "Ekmeğimi Kazanırken" yapıtlarında bu net olarak görülür. Her şeyi realist bir üslupla en ayrıntılı bir şekilde bu eserlerinde anlatır.

Yukarıda sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tolstoy       

B) Maksim Gorki        

C) Anton Çehov       

D) Nikolay Gogol       

E) Mayakovski

 

10. Aşağıdaki eserlerden hangisi "Knut Hamsun"a ait değildir?

A) Hortlaklar             

B) Göçebe              

C) Pan               

D) Dünya Nimeti            

E) Açlık

 

11. M.Ö. 446 yılında Yunanistan'ın Aegina kentinde doğduğu tahmin edilmektedir. Oyun yazarlığı ile ön plana çıkan sanatçı, Atina'da demokrasinin şaşaalı yıllarında yetişmiştir. Komedi türünün ilk, eski komedyanın en büyük ustası kabul edilen sanatçı dönemin toplum hayatını manzum olarak işler. Gelenekçi bir kimliğe sahiptir. Sanat ve felsefe alanlarında yapılan yenilikleri eleştirir. Eski ile yeni arasındaki fikir çatışmaları eserlerinde önemli yer tutar. Eserlerinin günümüzde de önemini yitirmemesinin nedeni diyaloglarında gösterdiği başarıdır.

Yukarıda sözü edilen "Eski Yunan edebiyatı"na ait sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Homeros          

B) Aristoteles        

C) Euripides        

D) Platon (Eflatun)       

E) Aristophanes

 

12. Aşağıdaki sanatçılardan hangileri aynı edebi akımın temsilcileridir?

A) Chateaubriand, Schiller, Tolstoy

B) Goethe, Dostoyevski, Honore de Balzac

C) İvan Turgenyev, Emile Zola, John Steinbeck

D) Moliere, La Fontaine, Racine

E) Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, Gauthier

 

13. İngiliz edebiyatında realist roman akımının öncülerinden olan sanatçı Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. 19. yüzyıl İngiltere'sinin özellikle de yoksul insanların sorunları eserinin konularını oluşturur. Kişileri tuhaf, gülünç çevresiyle iyi bir gözlem neticesinde başarılı bir şekilde eserlerine yansıtır. Kölelik olgusuna tüm yaşamı boyunca karşı çıkar. Eserlerinde arabacıları, hizmetçileri, senyörleri, tüccarları, sefil sokakları önemli birer figür olarak ön plana çıkarır. Bu özellikleriyle de realizmin güçlü bir temsilcisi durumuna gelir. "Oliver Twist", "Antikacı Dükkânı", "İki Şehrin Hikâyesi", "David Copperfield" önemli eserleri olarak öne çıkar.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Charles Dickens      

B) Daniel Defoe      

C) Bacon       

D) Jonathan Swift      

E) James Joyce

 

14. Aşağıdaki sanatçı-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Jules Verne – Kaptan Grant'ın Çocukları

B) Emile Zola – Gerçek

C) Balzac – Üç Silahşörler 

D) Victor Hugo – Sonbahar Yaprakları

E) Gustave Flaubert – Madam Bovary

 

15. Amerikalı roman yazarıdır. Mizahi üslubu benimseyen sanatçı realist karakterli roman ve hikâyeleriyle tanınır. Dergi yazarlığı ve gazete muhabirliği yapar. Ünlü çocuk romanı "Tom Sawyer'in Maceraları" ona büyük ün kazandırır. Bu romanında öksüz ve yaramaz bir çocuğun Mississippi'de geçen maceralarını anlatır. "Huckleberry Finn'in Maceraları"nda da yaramaz bir çocuğun hikâyesini anlatır. Diğer önemli bir eseri de "Missisipi'de Hayat"tır. Ömrünün son yıllarında ırk düşmanlığı, kazanç hırsı, sömürgecilik, ikiyüzlü dindarları sert bir şekilde eleştiren yazılar yazar.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) John Steinbeck

B) Mark Twain

C) Jack Landon

D) Herman Manvılle

E) Edgar Allen Poe  

 

16. Vefatından önce son sözleri olarak yayınlanacak beş cümle bıraktı:

Fakirlere 50.000 frank bırakıyorum.

Mezarlığa onlara mahsus cenaze aracı ile nakledilmek istiyorum.

Hiçbir kilisenin benim için ayin yapmasını istemiyorum.

Bütün ruhlardan benim için dua etmelerini rica ediyorum.

Tanrı'ya inanıyorum.

Yukarıdaki sözler aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir? 

A) J.J. Rousseau           

B) Lamartine           

C) Tolstoy            

D) Stendhal         

E) Victor Hugo

 

17. 1900'lerden sonra vaktinin çoğunu dini düşüncelere ayırır. Yıllar önce oluşturduğu bu din fikrini bu dönemde uygulamaya karar verir. Son anına kadar insanlığın din olgusu vasıtasıyla birlik olması uğruna çaba gösterir. Kendi hayatında da bu inancı uygulamak için sürekli çabalar. Düşüncelerinden dolayı kilise tarafından afaroz edilir. Esasında çok zengin bir aile ortamında doğan yazar, isteseydi Rusya'nın en seçkinleri arasında gününü gün edebilirdi. O, mutluluğu ilk gençlik yıllarından itibaren sürekli olarak maneviyata aramıştır.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tolstoy           

B) Dostoyevski        

C) Mayakovski        

D) Anton Çehov     

E) Nikolay Gogol

 

18. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Fransız edebiyatı'na ait değildir?

A) Stendhal          

B) Tolstoy           

C) Balzac            

D) J.J. Rousseau           

E) Victor Hugo

 

19. Sanat dünyasında "Genç Werther'in Acıları" romanı büyük yankı uyandırır. Bu roman onun gençlik döneminin eseridir. Hastalıklar ve sıkıntılarla geçen gençlik yıllarında özellikle geceleri mezarlıklara, insana korku veren yerlere gitmeyi adeta alışkanlık haline getirir. Melankoli içeren bu eseri ona Avrupa'da büyük ün kazandırır. Roman alanındaki "William Meister'in Çıraklık Yılları"; şiirde ise "Baladlar" onun en önemli yapıtlarıdır. Bu dönemdeki sanat hayatında daha çok oyunlar ön plana çıkar. İranlı şair Hafız'ın gazellerinden etkilenerek "Doğu-Batı Divanı"nı yazar. Şairin kendisinin yaşam felsefesini ortaya koyduğu "Faust" en önemli eseri olarak öne çıkar.

Yukarıda sözü edilen sanatçı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Schiller         

B) Grimm Kardeşler        

C) Goethe        

D) Franz Kafka        

E) Bertolt Brecht

 

20. Eski Yunan edebiyatı sanatçılarından olan "Sophokles"in oyunlarıyla ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Tiyatrolarında ağırlıklı olarak Yunan mitolojisinden beslenir.

B) Oyunlarında lanetlenmiş aileler soyunu, eski mitosları üç birlik kuralına uygun bir şekilde işler.

C) Tragedyalarında gerçeği değil ideali, olması gerekeni esas alır.

D) Oyunlarında günlük dilde kullanılan sözcüklere yer vermez.

E) Oyunlarında dramatik karakterler ön plana çıkar. Yaşadığı çevre ve toplumdan dışlanmış, soyutlanmış yalnız karakterleri işler.                                       

CEVAP ANAHTARI: 1-A 2-E 3-B 4-C 5-D 6-E 7-A 8-C 9-B 10-A 11-E 12-D 13-A 14-C 15-B 16-E 17-A 18-B 19-C 20-D

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder