Paragrafta Anlatım Biçimleri Test 1

1. Herkesin sessiz bir şekilde televizyona daldığı esnada kapı zilimiz çaldı. O eski, dökük kapıyı açtığımızda Ahmet'i karşımızda gördük. Ahmet, oldukça gergin ve sinirliydi. Kızgın bir bakışla gözlerimin içine daldı. Sonra ayakkabısını çıkarmadan hemencecik içeri girdi. Herkesin oturduğu odaya girdi. Odaya bir göz gezdirdikten sonra hızlıca odadan çıkıp mutfağa yöneldi.  Orada da fazla durmayarak diğer odaya geçti. Sonra hiçbir şey söylemeden yine içeri girdiği kapıdan çıkıp hızlıca uzaklaştı.

Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım türlerinden hangileri ön plana çıkmıştır?

A) Öyküleme-Açıklama

B) Betimleme-Açıklama

C) Öyküleme-Betimleme

D) Betimleme-Tartışma

E) Öyküleme-Tartışma

 

2. Ağrı Dağı'nın etekleri baharları bir başka olur. Orada bütün canlılar baharın bir renk cümbüşü içindedir. Yamaçlardaki ağaçların dibinde derin bir sessizlik hâkimdir. Ağaçlara konan kuşların sessizliği bozan nağmeleri ruhunuza bir esintiyi beraberinde getirir. Başınızı kaldırıp doğaya baktığınızda ruhunuzdaki kımıltıyı ellerinizle tutacak gibi olursunuz. Hemen ilerisinde bir kelebeğin çiçeğe sarmaş dolaş olmasına şahit olur, tomurcuğun çiçeğe hasretini duyumsarsınız.

Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi ön plana çıkmıştır?

A) Epik (Destansı) Anlatım

B) Öyküleyici Anlatım

C) Betimleyici Anlatım

D) Düşsel (Fantastik) Anlatım

E) Lirik Anlatım

 

3. Kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan her şey madde olarak tanımlanır. Buna göre kütle ve hacim maddenin ortak özelliklerindendir. Çevremizde görülen hava, su, toprak vs. her şey maddedir. Maddeler, tabiatta katı, sıvı, gaz şeklinde yer alır. Katı halde, atomlar ya da moleküller arasında çekim kuvveti bir hayli fazladır ve her maddenin bir şekli vardır. Maddenin en kararlı hali hiç kuşkusuz katı halidir.  Sıvı halde, moleküller katıya göre daha kararsızdırlar ve madde akışkan özellik kazanmıştır. Gaz halinde ise moleküller arasında çekim kuvveti çok azdır. Gaz hali maddenin en kararsız halidir.

Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi ön plana çıkmıştır?

A) Tartışmacı Anlatım

B) Açıklayıcı Anlatım

C) Öyküleyici Anlatım (Öyküleme)

D) Emredici Anlatım

E) Betimleyici Anlatım (Betimleme)

 

4. Bir sonbahar akşamı karanlıkta bir ses duyuldu. Ali, o sesi merak edip hemen dışarıya fırlamak istedi. Yaşlı babası, Ali'nin bu karanlıkta dışarıya çıkmasına kesinlikle karşıydı. Ali buna aldırış etmeyip bir anda kendisini dışarıda buldu. Sesin geldiği tarafa yol almaya başladı. Sağına soluna bakıp dikkatlice yürürken aynı sesi bir kez daha duydu. Gideceği yere adımlarını sıklaştırdı. Ali'de müthiş bir merak ve korku oluştu. Tam sesin geldiği düşündüğü yere vardığını düşündüğünde o ses bir daha yankılandı. Artık yürüyecek takatı kalmayan Ali geri döndü. Binbir pişmanlıkla tekrar evine gitti. 

Bu parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi ağır basmaktadır?

A) Öyküleyici Anlatım 

B) Betimleyici Anlatım

C) Tartışmacı Anlatım

D) Açıklayıcı Anlatım

E) Kanıtlayıcı Anlatım

 

5. Uçağımız, Moskova Havaalanı'ndan saat 23.00'te kalktı. Bir süre sonra gökyüzünde sanki rüzgârsız, bu­lutsuz, yıldızsız bir noktaya, uzun bir süre takılı kaldık. Önce koyu lacivert, sonra açık mavi bir gökyüzü, pence­relerimizi süslemeye başladı. Bu şekilde, saatlerce güneydo­ğuya doğru uçtuk. Taşkent'e indiğimiz zaman güneşin ilk ışıkları, Türkistan topraklarını daha yeni yeni öpüyor­du. Anlatılmaz bir şafak güzelliği ruhumu ürpertilerle doldururken Taşkent toprağına ilk adımımı attım.

Bu parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangileri ağır basmaktadır?

A) Söyleşmeye Bağlı Anlatım-Betimleyici Anlatım

B) Tartışmacı Anlatım-Betimleyici Anlatım

C) Öyküleyici Anlatım-Düşsel (Fantastik) Anlatım

D) Öyküleyici Anlatım-Betimleyici Anlatım

E) Mizahi Anlatım-Öyküleyici Anlatım

 

6. Dadaloğlu'm bir gün kavga kurulur

    Öter tüfek davlumbazlar vurulur.

    Nice koç yiğitler yere serilir

    Ölen ölür kalan sağlar bizimdir

Bu parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?

A) Betimleyici Anlatım (Betimleme)

B) Öyküleyici Anlatım (Öyküleme)

C) Destansı (Epik) Anlatım

D) Lirik Anlatım

E) Düşsel (Fantastik) Anlatım

 

7. Çok gezen mi çok bilir yoksa çok okuyan mı? Bu konuda çoğu kişi çok okuyanın çok şey bildiğini düşünür. Bu doğru bir düşünce olabilir mi? Olamaz. Bence kesinlikle çok gezen daha çok bilir. Öğrenmede en etkili duyumuz görmedir. Yani "görsellik" öğrenmede çok önemli ve kalıcı sonuçlar doğurur. Gezen kişi gözleme başvurduğu ve her şeyi bizzat gördüğü için bu kişinin öğrendikleri kalıcı olur. Çok okuyan da çok şey öğrenebilir fakat öğrendikleri sadece bir duyu alanımızla ilgili olduğu için kalıcı olmaz. Öyleyse kalıcı bilgi sahibi olmak için durmak neden?

Bu parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?

A) Açıklayıcı Anlatım

B) Betimleyici Anlatım

C) Tartışmacı Anlatım

D) Öyküleyici Anlatım

E) Kanıtlayıcı Anlatım

 

8. (…) 


    Öküzleriyle kardeş gibiydi Elif,

    Yemezdi, içmezdi, yemeden içmeden onlar,

    Kocabaş, çok ihtiyardı, çok zayıftı,

    Mahzundu bütün bütün Sarıkız, yanı sıra,

    Gecenin ulu ağırlığına karşı,

    Hafifletir, inceden inceden. 

    İriydi Elif, kuvvetliydi kağnı başında

    Elma elmaydı yanakları üzüm üzümdü gözleri,

    Kınalı ellerinden rüzgâr geçerdi, daim;

    Toprak gülümserdi çarıklı ayaklarına.

    Alını yeşilini kapmıştı, geçirmişti,

    Niceden niceden. 

    (…) 

Bu parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?

A) Öyküleyici Anlatım (Öyküleme)

B) Betimleyici Anlatım (Betimleme)

C) Açıklayıcı Anlatım

D) Öğretici Anlatım

E) Söyleşmeye Bağlı Anlatım

 

9. Babamızın eve gelmesini dört gözle beklerdik. Babam gelir gelmez evimizin Murat Nehri'ne bakan o sıcacık odasında toplanırdık. Dedem, her zamanki gibi vakit geçirmeden bize köyümüzün eski büyüklerinden bahsetmeye başlardı. Beni sağ tarafına kardeşimi de sol tarafına alıp bize nasihatler ederdi. Sonra küçük, bir o kadar da tatlı yer sofrasına oturup birlikte yemek yerdik. Evimizin bahçesinin bir ucundaki sobanın üstünde de çayımız hazır olurdu. Çayımızı da içtikten sonra bir daha buluşmak arzusuyla birbirimize canciğer sarılıp ayrılırdık. 

Bu parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangileri ağır basmaktadır?

A) Açıklayıcı Anlatım-Betimleyici Anlatım

B) Tartışmacı Anlatım-Emredici Anlatım

C) Mizahi Anlatım-Kanıtlayıcı Anlatım

D) Öyküleyici Anlatım-Betimleyici Anlatım

E) Betimleyici Anlatım-Tartışmacı Anlatım

 

10. Betimleyici anlatım ile öyküleyici anlatımı birbirinden ayıran özelliklerden hangisi yanlış verilmiştir?

A) Öyküleyici anlatımda bir hareketlilik, devinim; betimleyici anlatımda durağanlık, donukluk söz konusudur. 

B) Öykülemede, okuyucuyu bir olay içinde yaşatma amaçlanır; betimlemede "görsellik" ve "gözlem" esastır. 

C) Öykülemede eylemlerin röntgeni; betimlemede varlıkların fotoğrafı çekilir. Öyküleme; bir "video" ise betimleme bir "fotoğraf makine"sidir. 

D) Öyküleyici anlatımda "olay" ve bunun sonunda oluşan "merak" öğesi ön planda iken; betimleyici anlatımda "durum" önemlidir.

E) Öykülemede kelimelerin daha çok yan ve mecaz anlamlarından; betimlemede gerçek anlamından faydalanılır.

 

11. Hogwarts'ta okula yeni başlayan çocukların kalacakları binalar ve sınıflar büyülü ve eski püskü bir şapka olan seçmen şapkanın seçimiyle belirlenir. Okulda dört bina ve sınıf vardır. Bir gün Harry ve arkadaşları okulda girilmesi yasak olan üçüncü koridora giderler. Burada üç başlı bir canavarın koruduğu "Felsefe Taşı" bulunmaktadır. Felsefe taşı sahibine ölümsüzlük, üstün güç vermektedir. Harry'nin anne ve babasını öldüren kötü büyücü Voldemort da "Felsefe Taşı"nın peşindedir. Harry taşı bulur ve Voldemort ile ilk mücadelesini yaşar. Harry Voldemort'u etkisiz hale getirir. 

Bu parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?

A) Düşsel (fantastik) Anlatım

B) Gelecekten Söz Eden Anlatım

C) Öyküleyici Anlatım

D) Betimleyici Anlatım

E) Tartışmacı Anlatım


12.
 Allah'a giden yolda meleklerle karıştık.

      Geçtik hepimiz dört nala cennet kapısından;

      Gördük ebedi cedleri bir anda yakından!

      Bir bahçedeyiz şimdi şehitlerle beraber;

      Bizler gibi ölmüş o yiğitlerle beraber."

Bu parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?

A) Betimleyici Anlatım

B) Öyküleyici Anlatım

C) Destansı (Epik) Anlatım

D) Lirik Anlatım

E) Düşsel (Fantastik) Anlatım


13. 
Küçük yüzü pek sevimliydi. Pırıldayan, genç, hemen hemen çocuk gözleri ve pembe burnunun ucu görünüyordu. Vücudu, ipek gibi, tertemiz, sıcacık, güzel kokulu, dokunulması ve öpülmesi zevkli bir küme, Ankara yapağısı içinde kayboluyordu. Kulaklarının arasında canlı gözler üzerine bir kurdele gibi dümdüz yerleştirilmiş, siyah bir takke omuzlara atılıvermiş kısa, siyah bir pelerin ve en son, bir yelpaze gibi kımıldanıp duran sorguca benzer siyah bir kuyruk. İşte yeni kedimiz."

Bu parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?

A) Öyküleyici Anlatım (Öyküleme)

B) Betimleyici Anlatım (Betimleme)

C) Açıklayıcı Anlatım

D) Tartışmacı Anlatım

E) Düşsel (Fantastik) Anlatım


14.
 Çok uzak olmayan bir gelecekte çok önemli iklim değişiklikleri ile karşı karşıya kalacağız. Deniz seviyesinin yükselmesi ve buzulların erimesiyle Antarktika kıtası tamamen ortadan kalkacak. Kuzey kutbunda 80-85 yıl sonra mevcut buzullar karaları etkileyecek şekilde çözülecek. Asya'da birçok ülkede açlık sorunu ve su sıkıntısı baş gösterecek. Su ve gıda savaşları bütün dünyayı etkileyecek. 50 yıl sonra küresel ısınmayla beraber dağların dorukları değer kazanacak. Herkes sıcak yerlerden soğuk, serinleyebileceği yerlere göç edecek. İnsanların bütün mücadelesi hayatını sürdürme üzerine kurulacak. Ağrı Dağı'nın tepesi Konya'nın merkezinden daha çok tercih edilecek. 

Bu parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?

A) Söyleşmeye Bağlı Anlatım

B) Tartışmacı Anlatım

C) Gelecekten Söz Eden Anlatım

D) Öyküleyici Anlatım (Öyküleme)

E) Betimleyici Anlatım (Betimleme)

 

15. "Öyküleyici anlatım (öyküleme)" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Öyküleyici anlatımda varlıklar hareket halinde verilir.

B) Öyküleyici anlatım, olay anlatımına dayanır. 

C) Öyküleyici anlatım, açıklayıcı ve sanatsal anlatım olmak üzere ikiye ayrılır. 

D) Daha çok roman ve hikâye türünde başvurulan bir anlatım türüdür.

E) Öyküleyici anlatımın olduğu metinlerde fiillerden ziyade nitelik bildiren sıfatlar daha çok yer alır.

 

16. Salona önceden gönderilmiş olan KPDS Salon Aday Yoklama Listesi ile adayların tek tek yoklaması yapılacak ve Salon Başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara hatırlatarak test için kullanılacak cevap kâğıtlarını dağıttıracaktır. Cevap kâğıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra, soru kitapçıkları dağıtılarak sınav başlatılacaktır. Soru kitapçıkları dağıtıldıktan sonra gelen adaylar sınava alınmayacaklardır.

Bu parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisi ağır basmaktadır?

A) Açıklayıcı Anlatım

B) Emredici Anlatım

C) Öğretici Anlatım

D) Tartışmacı Anlatım

E) Öyküleyici Anlatım (Öyküleme)

 

17. Ey Elbereth yıldız yakıcısı,   

      Kristal eğimli yamaçlardan mücevherler gibi 

      Işıkla parlayan, 

      Yukarıdaki cennetteki yıldızlı ordunun şanı!     

      Uzaktan baktığım uzak diyarlara,

      Ve şimdi de sana, Fanuilos,

      Sonsuz beyaza bezenmiş parlak ruha,

      Buradan denizin ötesine şarkı söyleyeceğim,

      Rüzgârın ötesine ve denizden koparak.

      

Bu parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?

A) Betimleyici Anlatım

B) Gelecekten Söz Eden Anlatım

C) Düşsel (Fantastik) Anlatım

D) Mizahi Anlatım

E) Söyleşmeye Bağlı Anlatım


18.
 Sokrates, ağlayan karısına (dönerek) sorar:

     – Niçin ağlıyorsun?

       Karısı:

     – Bu zalimler seni haksız yere öldürecekler! Sokrates:

     – Peki, haklı yere öldürseler daha mı iyi olacaktı!

Bu parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?

A) Tartışmacı Anlatım

B) Mizahi Anlatım

C) Açıklayıcı Anlatım

D) Kanıtlayıcı Anlatım

E) Söyleşmeye Bağlı Anlatım


19.
  

      Sanmıştık ki ikimiz
      Yeryüzünde ancak
      Birbirimiz için varız
      İkimiz sanmıştık ki
      Tek kişilik bir yalnızlığa bile
      Rahatça sığarız
      Hiç yanılmamışız
      Her an düşüp düşüp
      Kristal bir bardak gibi
      Tuz parça kırılsak da
      Hâlâ içimizde o yanardağ ağzı
      Hâlâ kıpkızıl gülümseyen
      -Sanki ateşten bir tebessüm-

      Zehir zemberek aşkımız
       

Bu parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?

A) Lirik Anlatım

B) Söyleşmeye Bağlı Anlatım

C) Betimleyici Anlatım

D) Tartışmacı Anlatım

E) Gelecekten Söz Eden Anlatım


20. Bir kitabı okumaya, kitap üzerine yazılmış eleştirileri okuduktan sonra başlamak gerekir gibi yaygın bir kanaat var. Bu görüşün savunucuları son dönemde hiç de az değil. Bu doğru bir görüş olabilir mi? Bence hayır. Her eleştirmenin nesnel davranabileceğini düşünmüyorum. Ön yargıyla yapılmış bir eleştiri o eserin okunmamasına neden olabilir. Bir eserin ancak sayfaları karıştırıldığı zaman özelliği ortaya çıkar. Okurun eseri okuması eserle ilgili eleştiri metnini okumasından önemlidir.

Bu parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?

A) Emredici Anlatım

B) Tartışmacı Anlatım

C) Öyküleyici Anlatım (Öyküleme)

D) Betimleyici Anlatım (Betimleme)

E) Açıklayıcı Anlatım 

CEVAP ANAHTARI: 1-C 2-E 3-B 4-A 5-D 6-C 7-C 8-B 9-D 10-E 11-A 12-C 13-B 14-C 15-E 16-B 17-C 18-E 19-A 20-B

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder