Cümlede Anlam Test 7

1. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde "neden-sonuç ilişkisi" yoktur?

A) Ailesinin maddi durumu kötüleşince okumasını yarıda bırakmak zorunda kalır.

B) Şiddetli fırtınadan avcılar yolunu şaşırmıştı.

C) Haber programı sürekli acı sahneleri gösterince Sedat televizyonu kapattı.

D) Kuşlara yem vermek için karın üstünde yürümeye başladı.

E) Parasızlıktan elleri kolları bağlanmıştı Osman'ın.

 

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır?

A) Âşık Veysel Şatıroğlu, Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelir.

B) Lirik anlatım; düşünce ve hayallerin coşkulu bir dille anlatıldığı yazıların anlatım biçimidir.

C) Yaşar Kemal'in romanları, birçok dile çevrilmiş, sinemaya uyarlanmış romanlardır.

D) Yahya Kemal, "Ok" şiiri hariç bütün şiirlerini aruz vezniyle yazmıştır.

E) Yahya Kemal Beyatlı, Türk edebiyatına birçok renkli eser kazandırmıştır.

 

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisi özgünlüğe örnek oluşturmaz?

A) Eserleri tamamen onun imzasını taşırdı.

B) Yapıtlarına kendi mührünü vuran bir sanatçı sanatta elbette kalıcılığı yakalar.

C) Kendisinden daha çok tanınan sanatçıların yapıtlarından faydalanma yoluna giderdi.

D) Onun şiirleri başka şiirleri asla çağrıştırmaz.

E) Fuzuli'nin "Leyla ve Mecnun" mesnevisini ölümsüz kılan eserin üzerinde herhangi bir gölgenin olmamasıdır.

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir "tanımlama" yapılmamıştır?

A) Lirik şiir, akıldan çok düş gücüne, düşünceden çok duyguya yaslanır.

B) Dekor, tiyatroda sahneyi eserin konusuna göre döşeyip hazırlamada kullanılan eşyanın genel adıdır.

C) Doğaüstü olayları muhteşem olaylar arasında gösteren cinlerin, perilerin rol aldığı tiyatro eserine feeri denir. 

D) Kamuoyunu ilgilendiren bir konunun kalabalık bir izleyici kitlesi önünde konuşulmasıdır, forum.

E) Epizot, trajedinin öğelerini oluşturan diyalog bölümlerinden her birine denir.

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir "değerlendirme" yapılmamıştır?

A) Yazarın son eserindeki sade, akıcı anlatımı eserine farklı bir hava katmıştır.

B) Sanatçılar, eserlerinde açık bir dil kullanmalılar.

C) Şairin ilk romanındaki pürüzlü anlatımı bu romanla yerini herkesi büyüleyen akıcı bir anlatıma bırakmıştır.

D) Abasıyanık'ın bu hikâye kitabındaki gereksiz betimlemeleri eserdeki akıcılığa gölge düşürmüştür.

E) Eserinde kapalı ve soyut bir dil kullanması eserini anlaşılmaz kılmıştır.

 

6. Gözler yaşarmadıkça gönüllerde gökkuşağı oluşmaz. 

Yukarıdaki cümleyle aynı anlama gelen cümle aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?

A) Gözler yaşardığında büyük bir olasılıkla gönüllerde gökkuşağı oluşur.

B) Gözler gönüllerde gök kuşağı olduğu zaman çabucak yaşarır.

C) Gönüllerde gökkuşağının oluşması için tek ölçüt gözlerin yaşarması değildir.

D) Gözlerimizin her zaman yaşarması gönüllerde gökkuşağı oluşturmayabilir.

E) Gönüllerde gökkuşağının oluşması için gözlerin yaşarması gerekir.

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "aşamalı bir durum" söz konusu değildir?

A) Gün geçtikçe artıyor yalnızlığımız.

B) Piyasalar, nedense bu aralar her geçen gün kötüleşiyor.

C) Bu eserindeki dil ve üslubu daha etkileyici gibiydi.

D) Omuzlarındaki sorumluluktan günden güne çöküyordu.

E) Bu yamaçtaki topraklar gittikçe çoraklaşıyor.

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir "özlem" söz konusu değildir?

A) Murat Nehri yorgun yorgun akarken biz şarkılar eşliğinde balık avlardık bir zamanlar doğduğumuz topraklarda.

B) Benim sadık yarim kara topraktır, der Aşık Veysel.

C) Baharda leylekleri ağırlardık evlerimizin damında o yıllarda.

D) Çiçekler bir başka açardı Muş Ovası'nın uçsuz bucaksız düzlüğünde.

E) Anneciğim! Gülüşünü unutamadım. Ah bir daha seni görebilsem!

 

9. Başkasının gücüne, kuvvetine güvenerek iş yapan kişiler yarı yolda kalır. Bu işlerin asıl sahipleri geldiklerinde bunlara yol görünür. 

Yukarıdaki ifadeyi en iyi açıklayan söz hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?


A) Evdeki hesap çarşıya uymaz.

B) Elçiye zeval olmaz.

C) El atına binen tez iner.

D) Taşıma su ile değirmen dönmez.

E) Acemi katır kapı önünde yük indirir.

 

10. Boş gezen, bir iş yapmayan kişiler düzenli bir iş yapmaya gelemezler. Bunlar her şeyden evvel disiplinsiz kişilerdir.

Yukarıdaki ifadeyi en iyi açıklayan söz hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Çarşı iti ev beklemez.

B) Çatal kazık yere çakılmaz.

C) Cins horoz yumurtada öter.

D) Çobansız koyunu kurt kapar.

E) Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.

 

11. Kişi, iyi bilmediği, bilgi sahibi olmadığı bir işi yapmaya kalkışmamalıdır. O kişi, ciddi olumsuz durumlarla karşılaşabilir.

Yukarıdaki ifadeyi en iyi açıklayan yargı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Ateş düştüğü yeri yakar.

B) Her kuşun eti yenmez.

C) Her deliğe elini sokma, ya yılan çıkar ya çıyan.

D) Kaza geliyorum demez.

E) Acele ile menzil alınmaz.

 

12. Hayatın ayrıntılarına fazla takılanlar, çoğu zaman büyük işleri göremezler.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlede anlatılmak istenene anlamca en yakındır?

A) İşlerin büyüklüğü ve küçüklüğünü hayatın kendisi belirler.

B) Büyük işleri başarmanın en önemli yolu kendimize güvenmektir.

C) Hayatın ayrıntılarına takılmak insanın ufkunu genişletir.

D) Büyük işleri başarmak için önce küçük işlerden başlamak gerekir.

E) Küçük şeylere odaklananlar fotoğrafın büyüğünü kaçırırlar.

 

13. Hiç kimse görmek istemeyen kadar kör değildir.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlede anlatılmak istenene anlamca en yakındır?

A) İnsan isterse her şeyi istediği gibi becerir.

B) Kör olmak demek sadece gerçek anlamda gözleri dış âleme kapalı demek değildir.

C) Gerçek körlük gerçeği olduğundan farklı görmektir.

D) Asıl kör, ısrarla bir şeyi görmek istemeyendir.

E) Bir şeyi ısrarla görmek istemeyen kişiler kör olmaya adaydırlar.

 

14. Kadınlar zayıftır ama analar güçlüdür.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlede anlatılmak istenene anlamca en yakındır?

A) Her anne zamanla daha güçlü olur.

B) Hiçbir ana yüreksiz değildir.

C) Analık, güçlü olmanın önemli bir ölçütüdür.

D) Anaların gücü kadın olmalarından gelir.

E) Analık kadına güç verir.

 

15. İnsanlar yanlış yapabilirler yalnız büyük insanlar yanlışlarını anlarlar.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlede anlatılmak istenene anlamca en yakındır?

A) Büyük insanlar yanlış yaptıklarını fark ettikleri için daha başarılı insanlardır.

B) Bir şeyde ısrar eden kişiler o işi yanlış yapmaktan kurtulamazlar.

C) Herkes yanlış yapabilir önemli olan yanlış yapmakta ısrar etmemektir.

D) Herkes yanlış yapabilir ama sadece büyük insanlar yanlış yaptıklarını fark eder.

E) Büyük insanlar yanlış yaparsa küçük insanlar daha çok yanlış yapar.

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sanatçıya yönelik olumsuz bir eleştiri söz konusudur?

A) Çok fazla somutlaştırmaya başvurması eserin güçlü bir gözlemle oluşturulduğunun kanıtıdır.

B) Benzetmeleri ve betimlemeleri gerçeğe yakındır.

C) Cümlelerini oldukça kısa tutmuştur.

D) Sanatçının ağdalı dili ve imgeli anlatımı eserin içeriğine gölge düşürmüştür.

E) Sanatçı yazdıklarıyla topluma ayna tutmuştur.

 

17. Birisi seni bir kez aldatmışsa bu onun suçudur. Eğer o kişi seni pek çok kez aldatmışsa bu senin suçundur.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlede anlatılmak istenene anlamca en yakındır?

A) Hiç kimseye aldanmayacak kadar uyanık olmalıyız.

B) Bir delikten iki kez sokulan kişi için her suça karışmıştır, denilebilir.

C) İnsanın aldanması kadar doğal bir şey yoktur yeter ki aldatan biz olmayalım.

D) Pek çok kez aynı kişi tarafından aldatılanın o kişiyi de aldatması gerekir.

E) Kişiler her zaman uyanık olmalı, bir delikten iki kez sokulmamalıdır.

 

18. Yazarlığın ilk yıllarında oldukça uzun yazılar yazan sanatçı gittikçe daha kısa yazılar kaleme almaya başladı.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlede anlatılmak istenene anlamca en yakındır?

A) Uzun yazı yazanlar yazılarını kendileri de beğenmezler.

B) Kısa yazılar yazmak kişiyi rahatlatır.

C) Kısa yazılar oluşturmak zor ve zaman gerektiren bir iştir.

D) Yazarın gittikçe daha kısa yazılar yazması için ilk yıllarındaki yazılarından ders alması gerekir.

E) Zoru göze alan ve zamanına kıyan kişiler için kısa yazılar yazmanın bir sakıncası yoktur.

 

19. Hiçbir suçlu kendi yargıçlığından kurtulamaz.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlede anlatılmak istenene anlamca en yakındır?

A) Suç işleyenler bunun cezasını çekeceklerini düşünerek hayatı kendilerine zindan ederler.

B) Suç işleyenin yanında asla bu suçu kalmaz.

C) Her suçlu bir gün adaletin önüne çıkacak korkusu taşır.

D) Suçlu kişiler yaşamları boyunca kendilerini suçlarlar.

E) Suçu kanıtlanmamış herkes kanun önünde suçsuzdur.

 

20. Düşen bir çığda hiçbir kar tanesi kendisini olup bitenden sorumlu tutmaz.

Yukarıdaki ifadeyi en iyi açıklayan söz hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Bir olumsuzluk ortaya çıktığında hiç kimse kendini sorumlu görmek istemez.

B) Sorumluluk sahibi insanlar hiçbir zaman sorunlardan kaçmazlar.

C) Her olumsuzluk buna sebep olan kişilerin yüzünden olur.

D) Olumsuzluğa sebep olan kişiler bunun sonucuna katlanmalılar.

E) Sorumluluktan kaçan insanlar bir gün sorunların onları bulabileceğini unutmamalılar.

 

CEVAP ANAHTARI: 1-D 2-E 3-C 4-A 5-B 6-E 7-C 8-B 9-C 10-A 11-C 12-E 13-D 14-E 15-D 16-D 17-E 18-C 19-D 20-A


Ayrıca bakınızHiç yorum yok:

Yorum Gönder