Cümlede Anlam Test 6

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "neden-sonuç ilişkisi" yoktur?

A) Yola geç çıktığı için köye oldukça geç saatlerde varmış.

B) Yeteri kadar ders çalışmadığından sınavda istediği başarıyı elde edemedi.

C) Babasını görmek için köye yürüyerek bile gitmeye razıydı.

D) Sıkıca giyinmediği için fena şekilde hastalanmıştı. 

E) Servisi yarı yolda arıza yaptığından o gün okuluna geç kalmıştı.

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "öznellik" söz konusu değildir?

A) En güçlü iki savaşçı, sabır ve zamandır. 

B) Dadaloğlu, Türkmen aşiretlerinin yerleşik hayata geçirilmesine şiirleriyle karşı çıkar.

C) Seni hayallerine ulaştıracak en önemli şey cesaretindir.

D) Başarının yolunu aydınlatan gerçek ışık asla vazgeçmemektir.

E) Bu dünyada bırakacağın en büyük miras dürüstlüktür.

 

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisi duru cümledir?

A) Geçmişteki hatıralarını bir bir anlattı.

B) Kulağıma eğilerek alçak sesle bir şeyler fısıldadı.

C) Uyurken gördüğü rüyadan çok etkilenmişti anlaşılan.

D) Arkadaşınız henüz daha eve gitmemiş. 

E) Deneyimler bize çok şey öğretti.

 

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisi "üslup"la ilgili değildir?

A) Anadolu; coğrafyasıyla, güzellikleriyle onun eserlerini süsler.

B) Anadolu'nun bozkırlarında yaşayanları eserlerinde içten bir anlatımla kaleme almıştır.

C) Yazar, romanlarında yaşadığı çevreyi yerel bir söyleyişle anlatmaya çalışmıştır.

D) Olayları anlatırken yabancı sözcüklere, söz öbeklerine yer vermez.

E) Anılarının bazı yerlerinde anlatımının hicve dönüştüğü göze çarpmaktadır.

 

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir "değerlendirme" yapılmamıştır?

A) Eserinde kapalı ve soyut bir dil kullanması eserlerini anlaşılmaz kılmıştır.

B) Leyla ve Mecnun mesnevisini klasik yapıtlar arasına sokan Fuzuli'nin şaşaalı üslubudur.

C) Kahramanlarının daha çok aydın tabakadan seçildiği bu eseri bir özgünlük içermiyor.

D) Şiir; düşünceden ziyade duyguya seslenir.

E) Eserdeki süslü ve ağdalı dil eserde verilmek istenen mesajı perdelemiştir. 

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "alışılmamış bağdaştırma" söz konusudur?

A) Mavi elbisesi her zamanki gibi yine ona çok yakışmıştı.

B) Trafik ışıklarını dikkate alan her sürücü dünyaya büyük bir miras bırakır.

C) Okulun bahçesi her zamanki gibi pırıl pırıldı.

D) Odanın kapısı bu aralar sanki hep açık kalıyor.

E) Kırık kâğıtları bir bir çöpe attı.

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir "sitem" söz konusu değildir?

A) Keşke kızlarıma daha nitelikli bir eğitim ortamı hazırlasaydım.

B) Buraya atandım, insan gelip tebrik etmez mi hiç arkadaşını?

C) Düğünüme davet ettim bir çelenk bile göndermedin.

D) Dört yıl emek verdim size gidiş o gidiş, insan bir arkasına dönüp bakmaz mı? 

E) Arkadaşlık isteği gönderdim oysa sen bunu görmezlikten geldin.

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir "şaşma"dan bahsedilemez?

A) Aa, yarın akşam onların adamları burayı mı basacaklar! 

B) Bütün soruları beş dakikada nasıl cevapladılar acaba! 

C) Niçin bu saate kadar gelmediler acaba?

D) Bu kadar yolu yaya olarak kısa bir sürede nasıl gelebildin!

E) Caddede yürürken kan davalı olduğumuz kişiler karşımıza çıkmaz mı!

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir "uyarı" söz konusu değildir?

A) Bundan böyle asla evimin bahçesinden geçmeyin.

B) Yaptığın o günkü hareketi sakın bir daha deneyeceğim diye düşünme!

C) Bu kolileri taşırken daha dikkatli olun. Kırılacak eşyalar var orada.

D) Gideceğiniz mesafe çok kısa da olsa emniyet kemerinizi takmayı unutmayınız.

E) Bu saate acaba yola çıksak mı Mustafa'nın evine gitmek için.

 

10. Her işte başarıya ulaşabilmek için uyulması gereken kurallar vardır. Bu kurallara uyulmadan yapılan çalışmalar iyi sonuçlar vermez.

Yukarıdaki ifadeyi en iyi açıklayan söz hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Sanat altın bileziktir.

B) Mürüvvete endaze olmaz.

C) Demir tavında dövülür.

D) Araba ile tavşan avlanmaz.

E) Bal demekle ağız tatlanmaz.

 

11. Edebiyatta bir yazarın konumu ve değeri kişiden kişiye değişebilir.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlede anlatılmak istenene anlamca en yakındır?

A) Bir yazarını konumunu edebiyat alanındaki başarısı belirler.

B) Değeri kişiden kişiye değişen birçok yazar aynı konuları işleyebilir.

C) Yazarın değerini içinde yaşadığı toplum belirler.

D) Aynı yazar, farklı kişiler tarafından değişik şekilde değerlendirilebilir.

E) Olumlu eleştiri alan yazarlar yazın alanında bir adım önde olurlar.

 

12.  Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir çaresizlik dile getirilmektedir?

A) Ne doğan güne hükmüm geçer

    Ne halden anlayan bulunur

B) Bir ah çeksem dağı taşı eritir

    Gözüm yaşı değirmeni yürütür.

C) Bir bahçeye giremezsen durup seyran eyleme

    Bir gönülü yapamazsan yıkıp viran eyleme   

D) Ne hoştur kırlarda yazın uyumak

     Bulutlar ufukta beyaz bir yumak

E)  Daha gelir uçuşur kelebekler

     Doğa ile dans eder hem tüm renkler

 

13. Ne şair yaş döker, ne âşık ağlar,   

      Tarihe karıştı eski sevdalar.    

      Beyhude seslenir, beyhude çağlar,    

      Bir sola, bir sağa çoban çeşmesi... 

Yukarıdaki dizelerdeki anlamı en iyi açıklayan söz hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?


A) Gülü seven dikenine katlanır.

B) Eski sevgilerden eser yok şimdi.

C) Hasret kaldım köyümün dağlarına.

D) Gönül sırça bir saraydır, konmasını bilene.

E) Gönlümü yayla yaptım yarimin sevgisine.

 

14. İlerlersem; beni takip ediniz! Gerilersem; beni öldürünüz! Eğer ölürsem; intikamımı alınız!

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlede anlatılmak istenene anlamca en yakındır?

A) Bir kişinin hayatında hem ilerlediği hem de gerilediği dönemler olabilir. Bunu doğal görmek gerekir.

B) Kişilerin hayata yapacakları en önemli şey haksız bir şekilde öldürülen bir kişinin intikamını almaktır.

C) Sürekli olarak ilerlemek için elimizden geleni yapmalıyız.

D) Kişilerin intikamını almaya çalışmak sığ kalplilerin işidir.

E) İlerlemek de gerilemek de hayatın gerçekleridir. Önemli olan ayakta durabilmektir.

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemin bildirdiği eylem  gerçekleşmemiştir?

A) Akşam onunla iyice sohbet ettik.

B) Bütün kitapları o hafta içinde okudum.

C) Çeşmenin başında durup çeşmenin o soğuk sularından içtik.

D) Bu mektubu akşam geç saatlerde yazdım.

E) Çocuk az kalsın merdivenlerden düşüyordu.

 

16. Dedesinden kalma az bir geliri vardı Mehmet'in. …………. bununla geçinmeye çalışıyordu.

Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisiyle en uygun şekilde tamamlanabilir?

A) Kıt kanaat             
B) Az çok            
C) Varı yoğu          
D) Az buz          
E) Enine boyuna

 

17. İnsanlara defalarca kez onu sevdiğimizi söyleyebiliriz. Kişilerin bu söylediklerimizden etkilenip etkilenmediğini bazen anlamakta zorlanabiliriz. Ama ona sarıldığımız zaman sevgimizi yüreğimizin en ücra köşesine kadar hissedebilmekteyiz. Onun da bu sevgiyi hissetmemiş olması olanaksızdır.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki metinde anlatılmak istenene anlamca en yakındır?

A) Davranışlarımızdan etkilenen insanlar sözlerimizden etkilenmeyebilir.

B) Sözümüzün gücünü bizim sözümüzde samimi olup olmamız belirler.

C) Kişiler, sözlerden ziyade davranışlardan etkilenir.

D) Yüreğimizin en ücra köşesinde hissettiğimiz bir sevgiyi karşımızdakinin anlamaması mümkün değildir.

E) Karşımızdaki kişi bizim sevgimizi hissetmişse biz amacımıza ulaşmışız demektir.

 

18. Fikir sahibi olmaya mal sahibi olmaktan fazla ihtiyaç duyacağımız gün gerçek zenginliğin sırrını bulacağız.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlede anlatılmak istenene anlamca en yakındır?

A) Fikir sahibi insanların bir şekilde mal sahibi olmaya çalışmaları kadar doğal bir şey olamaz.

B) Gerçek zenginliğin sırrına erenler sadece mal sahibi insanlar değildir.

C) Mal sevgisi geçicidir fakat fikirler kalıcıdır.

D) Gerçek anlamda zenginlik fikir sahibi olmaya ihtiyaç duymaktır.

E) Zenginlik gelip geçicidir ama dostluklar kalıcıdır.

 

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "geçmişe özlem" söz konusu değildir?

A) Ne güzeldi çocukluğumun geçtiği o kırlar. 

B) Eski evimiz burada mıydı yoksa şu tepenin yanında mıydı?

C) Ne türküler yakardık biz çocukluğumuzun geçtiği o yaylanın yamacında!

D) Murat Nehri'nin berrak sularında Osman Bey ile ne balıklar tutardık biz bir zamanlar.

E) Ne zaman bu yamaçlarda koyunları görsem çocukluğumun o güzel günleri gelir aklıma.

 

20. Âtiyi karanlık görerek azmi bırakmak, alçak bir ölüm varsa eminim, budur ancak.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlede anlatılmak istenene anlamca en yakındır?

A) Azimli insanlar için en önemli şey geçmişin karanlık sayfalarını bir bir ortaya çıkarmaktır.

B) Alçakça bir şekilde ölen kişiler için geçmişin karanlık olması veya olmamasının bir değeri yoktur.

C) Geçmişin karanlık olması gelecek için önemli bir işarettir.

D) Alçakça yaşamaktansa şereflice ölmeyi tercih etmeliyiz.

E) Hiçbir koşulda azmi elden bırakmamalıyız.

 

CEVAP ANAHTARI: 1-C 2-B 3-E 4-A 5-D 6-E 7-A 8-C 9-E 10-D 11-D 12-A 13-B 14-C 15-E 16-A 17-C 18-D 19-B 20-E

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder