Cümlede Anlam Test 8

1. Aşağıdaki neden-sonuç cümlelerin hangisinde iki neden bir sonuç yer almaktadır?

A) Yolların kapanması, hastalıkların baş göstermesi okulları kapattırdı.

B) Babasını ve annesini görmek için tez zamanda yola çıktı.     

C) Arkadaşını görmek ve ona yardım etmek için sana izin verebilirim.

D) Çalışmak için gurbeti mesken edindi.

E) Sen gittin gideli bizim eller sessiz, bizim eller ıssız.

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "doğrudan anlatım" söz konusu değildir?

A) Mustafa: "Çalışmazsanız başarılı olamazsınız." dedi.

B) Necip Fazıl Kısakürek: "Tomurcuk derdinde olmayan ağaç, odundur." der.

C) Ali, herkese eve gitmeleri gerektiğini söyledi.

D) Tolstoy: "En güçlü iki savaşçı, sabır ve zamandır." der.

E) Voltaire: "Her insan, yapmadığı tüm iyiliklerden suçludur." diyor.

 

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "özlülük" söz konusu değildir?

A) Rahmetli babam sürekli "aile" kavramına vurgu yapıp ağaç yaprağı ile gürler, derdi.

B) Eserlerinde tereyağından kıl çeker gibi işlemiş düşüncelerini. 

C) Öğretmenimizin "Zaman en büyük fırsattır, su akarken testiyi doldurmalıyız." sözünü hiç unutmayacağım. 

D) Yetiştiği çevreden uzaklaşınca çevresinden ilgi görmemeye başladı çünkü taş yerinde ağırdır.

E) Dost ile ye iç; alışveriş etme.

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisi "üslup"la ilgili değildir?

A) Zaman zaman konuşma diline başvurması eserlerine farklı bir hava katmaktadır.

B) Son romanında bir kadının hayata yeniden dönüşünü anlatır.

C) Öğretmeni, Mustafa'nın uzun cümle kurma merakının önüne bir türlü geçemedi.

D) Yazarın yalın, açık ve anlaşılır anlatımı eserine çok şey katmıştır.

E) Eserinde, uzun cümlelere, sanatlı söyleyişlere başvurması okuyucuyu eserden uzaklaştırmıştır.

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir "öz eleştiri"den bahsedilemez?

A) Necip Fazıl'ı hayattayken anlamak için hiçbir çaba sarf etmedik.

B) Bizler dinimizi iyi yaşamadığımız için kişilere kötü örnek oluyoruz.

C) Görevimi layıkıyla yerine getirmediğim için belalar yakamı bırakmıyor. 

D) Olayların akışını keserek öğüt vermesi, yazarın sürükleyici anlatımına gölge düşürmüştür.

E) Derste alakalı alakasız her soruya cevap yetiştirdiğim için öğretmenin gözünden düştüm.

 

6. I. Edebiyat dünyasına adım atması lisedeki öğretmeninin sayesinde olmuş.

   II. Onun bu sürüşü de başaramayacağını ilk kalkışındaki hareketinden sezmiştim.

   III. Beni onlarla buluşturan komşumuzun kızı olmuştu.

   IV. Bir çamuru ne kadar temizlerseniz temizleyin yine de izi kalır.

   V. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinde tahmin anlamı vardır? 

A) I      B) II      C) III     D) IV     E) V

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir "yakınma" söz konusu değildir?

A) Eleştirmenlerimiz yapıtları eleştirirken sürekli tek yanlı davranmaktalar.

B) Bu kadar sorumsuz, dağınık pişkin bir öğrenci görmedim.

C) Hiçbir zaman söylediklerime kulak asmaz.

D) Öğretmenim ders anlatırken keşke onun söyledikleri önemli yerleri deftere not alsaydım.

E) Dünya, bu büyük insanlık trajedisine kulağını kapatmış duruyor.

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir "öneri" yoktur?

A) Maçın sonunda gülecek takım ilk golü atan takım olabilir.

B) Derslere az ama devamlı ve planlı çalışırsanız başarılı olursunuz.

C) Akşamları erken yatmanız sabah derse adapte olmanızı sağlayacaktır.

D) Konuları daha iyi kavratabilmek için daha anlaşılır bir dil kullanmalısınız.

E) Kararınızı yeniden gözden geçirmenizin doğru olacağını düşünüyoruz.

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir "şaşma"dan bahsedilemez?

A) Nasıl başardın acaba binanın tepesine tek başına çıkmayı! 

B) Hasan'ın ismi de mi geçen günkü olaya karışmış!

C) Koskocaman inşaatı üç beş kişiyle beş ayda nasıl bitirdiler acaba!

D) Sanatın hemen başında nasıl bu kadar izleyici kitlesine kavuşmuş!

E) Yaşlılığın alametlerinden olan saçları her geçen gün daha da beyazlaşıyordu.

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir "kaygı"dan söz edilemez?

A) Ya çocuk bir anda yola çıkarsa bu trafikte?

B) Bu yolun sonlarına doğru çok önemli iki keskin viraj bulunmaktadır.

C) Babamın bu hastalığı atlatamayacağından endişeleniyorum.

D) Arabayı ona verirsem kaza yapacak diye korkuyorum.

E) Ya yıllar sonra bütün değerleri, gelenekleri hor gören bir nesille karşılaşsak ne olacak!

 

11. O, sanatında olduğu gibi kendi toprağında yetişen bitkilere başka mecralardan su taşımaya da karşıydı.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlede anlatılmak istenene anlamca en yakındır?

A) Sanatında en çok kalıcı olmayı hedeflemektedir.

B) Başkasını taklit etmeye karşı olduğu için eserlerini titizlikle oluşturur.

C) O, sanatında başka kişileri taklit etmekten uzak durur.

D) Başka mecralardan su taşımaya karşı çıktığı için oldukça okunan bir sanatçıdır.

E) Milli değerleri işlemeyi her şeyin üzerinde görür.

 

12. Kusurunu anlayıp özür dileyen kimse affedilmelidir.

Yukarıdaki ifadeyi en iyi açıklayan söz hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Elçiye zeval olmaz.

B) Eğilen baş kesilmez.

C) Gönül bir sırça saraydır, kırılırsa yapılmaz.

D) Hatasız kul olmaz.

E) Hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar konuşa konuşa anlaşır.

 

13. Önüne çıkana engel dersen takılıp düşersin; basamak dersen bir basamak yükselirsin.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlede anlatılmak istenene anlamca en yakındır?

A) Bir basamak yükselmek için bazı engelleri aşmak şarttır.

B) Yükselen her kişinin mutlaka takıldığı engeller olmuştur.

C) Bazı sorunlar bizim hedefimize ulaşmamıza engel olabilir.

D) Önümüze çıkan her engeli yükselmek için bir basamak olarak görmeliyiz.

E) Engeller bir bir aşıldıkça peşinden başarının gelmemesi mümkün değildir.

 

14. Ya bir yol bul, ya bir yol aç, ya da yoldan çekil.

Yukarıdaki ifadeyi en iyi açıklayan söz hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Bir şeyin çözümü yoksa o şey problem olmaktan çıkmıştır.

B) Her problemin mutlaka bir çözüm yolu vardır.

C) Bir şeyin nasıl çözüleceğini bilmek emek ve zaman gerektirir.

D) Bazı şeylerin nasıl çözüleceğini bilmiyorsak onun yolunu öğrenmeye çalışmalıyız.

E) Sorunun olduğu yerde bir şekilde çözümün bir parçası olmalıyız.

 

15. Kuvvete dayanmayan adalet güçsüz, adalete dayanmayan kuvvet acımasızdır.

Yukarıdaki ifadeyi en iyi açıklayan söz hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Adalet gücünü kuvvetten almalı, kuvvet de adalete dayanmalıdır.

B) Adalet sisteminin güçlü olduğu toplumlar huzurlu toplumlardır.

C) Kuvvet adalete dayanmalı adalet de topluma hâkim olmalıdır.

D) Adaletin gücü kaba kuvvetin gücünden daha etkilidir.

E) Adaletli insanlar her zaman gücünü kuvvetten alan insanlardır.

 

16. Edebi metinler kurmaca metinlerdir.

Yukarıdaki ifadeyi en iyi açıklayan yargı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Edebi metinleri anlamak bir süreç gerektirir.

B) Kurmaca metinler ile edebi metinler aynı kaynaktan ortaya çıkar.

C) Edebi metinler, her zaman estetik ve zevk unsurlarını barındıran metinlerdir.

D) Edebi metinler, insanın duygu ve düşüncelerinin yoğrulmasından ortaya çıkar.

E) Edebi metinlerin işlevi, toplumdaki sanatsallığa işlerlik kazandırmaktır.

 

17. Ulusal sanat ve ulusal bilim yoktur. İkisi de tüm üstün ve yüksek değerler gibi tüm dünyanın malıdır.

Yukarıdaki ifadeyi en iyi açıklayan kavram hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Öznellik        

B) Millilik (ulusallık)       

C) Evrensellik        

D) Özgünlük       

E) Yoğunluk

 

18. Eğitim meyvenin kendisi değil, bilgi ağacından meyve toplamaya yarayan bir merdivendir.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlede anlatılmak istenene anlamca en yakındır?

A) Eğitimde bir şeye ulaşmak adım adım olur.

B) Eğitimin kendisi bizzat en büyük amaçtır.

C) Bilgi ağacından meyve toplamaya çalışan genellikle eğitimli kişilerdir.

D) Eğitim, bize her kapıyı açan sihirli bir anahtardır.

E) Eğitim, bir amaç değil araçtır.

 

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir "değerlendirme" yapılmamıştır?

A) Eserin dil ve anlatımı bu eserin konusunu maalesef perdelemiştir.

B) Roman, içeriğiyle toplumun bir adım önünden gitmelidir.

C) Konuşma diline eserinde yer vermiş olması eserine farklı bir hava katmıştır.

D) Eserinde yabancı sözcüklere yer vermemesi yazarın okuyucudan olumlu not almasını sağlamıştır.

E) Yazarın betimlemelerde abartıya kaçmış olması olumsuz; soyut kavramları somutlaştırarak kavratmaya çalışması olumlu bir hava katmıştır eserine.

 

20. Hırs bir sandalın yelkenini şişiren rüzgâra benzer; fazlası gemiyi batırır azı da gemiyi olduğu yerde tutar.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlede anlatılmak istenene anlamca en yakındır?

A) Hırslı insanlar hayatta bir adım önde olurlar.

B) Hayatta hırsın batırdığı nice gemiler vardır.

C) Hırsın azı da çoğu da zararlıdır. Hırsı dengede tutmak gerekir.

D) Hırsla giriştiğimiz bir işte başarısız olabiliriz ama bu yenilgi anlamına gelmemelidir.

E) Bir geminin olduğu yerde durması gemi kaptanının bunu harekete geçirmek için bir hırsa sahip olmadığını gösterir.


CEVAP ANAHTARI: 1-A 2-C 3-E 4-B 5-D 6-B 7-D 8-A 9-E 10-B 11-C 12-B 13-D 14-E 15-A 16-D 17-C 18-E 19-B 20-C

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder