Cümlede Anlam Test 5

1. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde herhangi bir "koşula bağlılık" söz konusu değildir?

A) Sınavlara çok iyi çalışırsan başarırsın.

B) Haftaya geri vermek üzere bu kitabı alabilirsin.

C) Seninle evlenirim ancak anneme ve babama bakacaksın.

D) Yazar eserlerinde toplumun nabzını yansıtırsa kalıcı olur.

E) Sınavlara çalışmak için dershanenin yolunu tuttular.

 

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisi "öznel cümleler"  içerisinde  değerlendirilemez?

A) İnsanın huzur bulacağı tek yer elbette ana kucağıdır.

B) Tarihi güzellikleriyle cana yakın insanlarıyla bir başkadır benim memleketim.

C) Bu mekân her zaman insanın kalbine huzur vermektedir.

D) Yahya Kemal, İstanbul şehri ile ilgili düşüncelerini "Aziz İstanbul" eserinde kaleme alır.

E) Kişinin en sadık yâri kara topraktır her zaman.

 

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisi açık cümle olarak kabul edilebilir?

A) Tam seksen civarında köyün yolu kapalıdır.

B) Eskiden evimizde mumumuz hatta elektriğimiz bile yoktu.

C) Hiç şüphesiz Türkiye'nin en soğuk şehri Erzurum'dur.

D) Mustafa ile değil Galatasaray maçına hiçbir maça gidilmez.

E) Genç doktora bir şeyler söyledi.

 

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir "tanımlama" yapılmamıştır?

A) Dize, şiirde kullanılan en küçük nazım birimidir.

B) Yazınsal metinler, yan anlam bakımından zengin olup bu metinlerde duygu ve hayal ön plandadır.

C) Cümle, yargı biriminin diğer adıdır.

D) Lirik şiir, duyguların çok etkili ve coşkulu bir biçimde dile getirildiği şiir türüdür.

E) Realizm, gerçeği olduğu gibi aktarma yolunu tutan bir edebiyat akımıdır. 

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir "öz eleştiri" cümlesi değildir?

A) Genç şairin şiirlerinde kullandığı imgeler, ünlü şairlerin imgelerinin taklidi olmaktan öteye geçemiyor.

B) Gelecek nesillere temiz bir miras bırakmayacağımız için tarih bizi affetmeyecek.

C) Büyüklerimin sözlerine kulak asmadığımdan başımı taşlara vuruyorum.

D) Ders dinleme esnasında söylenenlere dikkat etmediğim için konuları anlayamıyorum.

E) İyice düşünmeden konuştuğum için annemin kalbini kırmışımdır.

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir tasarıdan söz edilmemektedir?

A) Yazın hayatımın ilk kitabını seneye çıkarmayı düşünüyorum.

B) Öğrencilerimizle önümüzdeki dönem "Türkçenin Yozlaşması" ile ilgili bir proje tasarlıyoruz.

C) Bahar mevsimiyle birlikte Türkiye'nin turistik yerlerini bir bir gezmeyi planlıyoruz.

D) Seçkin eserlerin hepsini bir yılda okumayı planlıyorum. 

E) Onun projesi bu yıl da kabul edilmeyecek, bunu hep birlikte göreceğiz.

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir "yakınma" söz konusu değildir?

A) Gençliğin elinde kitap yerine sürekli yeni çıkan çok özellikli cep telefonları görüyoruz.

B) Adım gibi bildiğim bir soruyu nasıl yanlış yaparım.

C) Bir türlü bizim seviyemize inip ders anlatmadı öğretmenimiz.

D) Bu lisede hala okuma yazma bilmeyen öğrenciler var.

E) Çocukları arasında adaleti gözetmeyen biridir.

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir "öneri" söz konusu değildir?

A) Bana göre dersi kütüphanede işlerseniz daha çok verim alırsınız.

B) Sabır bir erdemdir sakın ondan vazgeçmeyin!

C) Çukurova'yı merak ediyorsanız Yaşar Kemal'i okumalısınız.

D) Sabırla konuyu işlemeniz ve öğrencileri araştırmaya yöneltmeniz daha kalıcı sonuçlar doğuracaktır.

E) Ahmet'i sapağın en sonunda yanınıza alıp öyle devam edeceksiniz yola.

 

9. Beraber ağlamaktaki tatlılık kadar hiçbir şey kalpleri birbirine bağlayamaz.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlede anlatılmak istenene anlamca en yakındır?

A) Birlikte yol tutan insanlar hayatta bir adım önde olurlar.

B) Kalpleri birbirine bağlayan en önemli şey bir damla gözyaşıdır.

C) Kalpleri birbirine bağlayan en önemli şey beraber ağlamaktaki tatlılıktır.

D) Beraber ağlayan kişilerin kalpleri ferah olur.

E) Kalpleri birbirine bağlı olmayan insanlar birlikte ağlayamazlar.

 

10. Kamu görevini yürüten kişiler sonsuza kadar orada kalmaz. Zamanı dolan kişi gider bir başkası gelir.

Yukarıdaki ifadeyi en iyi açıklayan söz hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Mahkeme kadıya mülk değildir.

B) Mühür kimde ise Süleyman odur.

C) Abdal ata binince bey oldum sanır.

D) Adam adamdır, olmasa da pulu; eşek eşektir, olmasa da çulu.

E) Akla gelmeyen başa gelir.

 

11. Sesini hatırlamıyorum bile ama söyledikleri hala aklımdadır.

Yukarıdaki cümlede vurgulanmak istenen nedir?

A) Üslup                  

B) Şekil                  

C) İçerik                

D) Sanat             

E) Ses Tonu

 

12. Mürekkebi kullanılmamış kalem mürekkebi tükenmiş kalemden daha boştur.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlede anlatılmak istenene anlamca en yakındır?

A) Bir şeye girişmek başarısızlığı beraberinde getirir.

B) Hiçbir girişimde bulunmayan kişi girişimde bulunup da başarısız olmuş kişiden daha geridedir.

C) Kişiler, başarısızlıklardan ders almalılar.

D) Yazmaya girişmeyen kişiler hiçbir zaman yanılmazlar.

E) Bir şey yazmaya karar verildiğinde sonuna kadar o şey takip edilmelidir.

 

13. Hiçbir başarı tesadüfi değildir. Onun için kişi atacağı adımları önceden iyice hesaplamalıdır.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlenin anlamına en yakındır?

A) Başarı cesaretin çocuğudur.

B) Belirli bir plana dayanmayan işlerde başarı elde etmek oldukça zordur.

C) Önceden atacağı adımları iyice hesaplamayan kişilerin elde ettikleri başarılar geçicidir.

D) Önceden planlanmış işler bir plana dayandığı için daha çabuk biter.

E) Ölçüp biçmeden attığımız adımlarla tuzağa düşme ihtimalimiz daha yüksektir.

 

14. Boş zamanlarında ya da yalnız kaldıklarında kendilerini kanatan insanlar vardır. Bunların elleri, dizleri, yürekleri görünmez yara bantlarıyla sargılarla kaplıdır. O görünmez yaraları görebilmek için onlardan biri olmak gerekir.

Yukarıdaki ifadeleri en iyi açıklayan söz hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) İnsanın bir şeyi iyi anlayabilmesi için yüreğini evcileştirmesi gerekir.

B) Elleri, dizleri, yürekleri görünmez yara bantlarıyla sargılı kişileri tam anlamanın yolu bir an için kendimizi onların yerine koymaktan geçer.

C) Boş zamanlarını iyi değerlendirmeyen birçok insan içine kapanır.

D) Toplumda yürekleri yara bantlarıyla sargılı nice insanlar vardır.

E) Ellerimiz yara bandı ile sargılı olabilir önemli olan bu sargılı yara bandının yüreğimizde olmamasıdır.

 

15.  I. İnsan yedisinde ne ise yetmişinde de odur.

      II. Korkunun ecele faydası yoktur.

     III. Can çıkar, huy çıkmaz.

      IV. Acele ile menzil alınmaz.

      V. Adamın adı çıkacağına canı çıksın. 

Yukarıdaki cümlelerde anlamca birbirine an yakın iki yargı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?


A) I ve V               
B) II ve IV                
C) I ve III               
D) III ve V             
E) II ve V

 

16. Yüzme bilmeyeni su değil korku boğar.

Yukarıdaki cümlede asıl anlatılmak istenene en yakın yargı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Cesurlar bir kez, korkaklar her gün ölür.

B) Kişinin korktuğu şey her zaman başına gelir.

C) Korkunun ecele faydası yoktur.

D) Bir şeyi bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıptır.

E) İnsanı cesaretli ve güçlü kılan bilgisidir.

 

17. Bir Süleymaniye'yi yıkmak için iki ırgat, bir balyoz yeter fakat tekrar yapmak istenirse bir Süleyman ve bir Sinan gerek.

Yukarıdaki ifadeyi en iyi açıklayan söz hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Süleymaniye, Türk kültürü için çok önemli olduğundan oldukça iyi korunmalıdır.

B) Her tarihi eser büyük bir emek sonucunda üretilmiştir.

C) Bir şeyi yıkmak kolaydır onu yeniden inşa etmek oldukça zor bir iş olup özel uğraş gerektirir.

D) Süleymaniye'yi yeniden yapmak için çok fazla çaba sarf etmek gerekir.

E) Bir sanat yapıtı için en önemli şey onu her şart altında yaşatmaktır.

 

18. Bilgi ve beceri bakılarak değil yaparak uygulayarak öğrenilir.

Yukarıdaki cümleyi en iyi ifade eden yargı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Bal demekle ağız tatlanmaz.

B) Bir sürçen atın başı kesilmez.

C) Çatal kazık yere çakılmaz.

D) Göğe direk, denize kapak olmaz.

E) Bakmakla usta olunsa köpekler kasap olurdu.

 

19. Şiir, bir şeyi anlatmak için değil hissedilmek için kaleme alınır.

Yukarıdaki cümleye göre aşağıdakilerden hangisinin şiirde olmaması gerekir?

A) Özlülük               

B) Öğreticilik             

C) Sanatsallık           

D) İçtenlik           

E) Özgünlük

 

20. Rüzgârı dilediğim gibi değiştiremem ama yelkenlerimi ayarlayabilirim daima varmak için istediğim limana.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlede anlatılmak istenene anlamca en yakındır?

A) Bir işi yapmak istediğimizde önce onun hangi şartlar altında ortaya çıktığını iyice araştırmalıyız.

B) Kişi, her zaman istediği limana varmayabilir. Bu, hayatın bir gerçeğidir.

C) Sorunları tespit etme gücü herkeste olmayan bir meziyettir.

D) Bir işe başlamadan evvel onun doğa koşullarını göz önünde bulundurmalıyız.

E) Kişilerin elinde olmayan bazı nedenler kişiyi elindeki olanaklara başvurmaktan alıkoymamalıdır. Kişiler, elindeki imkânlardan her zaman bir çözüm üretebilmelidir.


CEVAP ANAHTARI: 1-E 2-D 3-C 4-B 5-A 6-E 7-B 8-E 9-C 10-A 11-C 12-B 13-B 14-B 15-C 16-E 17-C 18-E 19-B 20-E


Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder