Cümlede Anlam Test 4

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir "kaygı" yoktur?

A) Büyük bir ihtimalle arkadaşıyla o bataklığın yanındaki derede yüzmeye gitmiştir.

B) Yaptığımız bu hareketlerden sonra bize darılacağından çekiniyorum.

C) Kullandığımız bu ağır ve süslü dil, kitap satışımızı düşürebilir.

D) Bütün öğrendiklerimi sınavda unutabileceğimden korkuyorum.

E) Bu saatlerde okulda olması gerekir, inşallah başına bir şey gelmemiştir.

 

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır?

A) Ülkemizin tarihi ve turistik yerleri ülkemize uzak doğudan gelen turistleri derinden etkilemektedir.

B) Tiyatro, edebiyat tarihimizde herkesin beğendiği bir tür olarak yer almıştır.

C) Romanı, anlatılan mekân değil betimlemedeki realist unsurlar etkili kılmıştır.

D) Bizi farklı dünyalarla buluşturan bu eseri herkesin okuması gerekir.

E) Masal, olağanüstü olayların anlatıldığı bir yazınsal türdür.

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisi açık cümle özelliği gösterir?

A) Geri kalmış ülkemizin bazı şehirlerine öncelik tanınacak. 

B) Okulu bitirdiğinde doktor olarak doğduğu kasabada çalışmaya başlar. 

C) Öğretmen, çocuğuyla eşinden çok ilgileniyor. 

D) Onun sınavda başarılı olduğuna inanamadım.

E) Ekranlar, tekrar tekrar ölen kişileri gösteriyordu. 

 

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisi "üslup"la ilgili bir ifade içermemektedir?

A) Eserlerinde açık, sade, basit bir anlatımı tercih etmiştir.  

B) Yazar, öykülerinde içeriğe yoğunlaşırken öykülerin anlatımındaki akıcılık kaybolmuştur.

C) Dağ köyünde yaşayan yalnız bir kadının maceralarını anlatır bu eser.

D) Yazar; betimlemelerde abartıya kaçmış; soyut kavramları somutlaştırarak kavratmayı amaçlamıştır.

E) Sözcük ve söz öbeklerini cümlelere ustalıkla yerleştirmesi esere ayrı bir hava katmıştır.

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "evrensellik" ön plandadır?

A) Eserleri daha ilk sayfadan itibaren buram buram Anadolu kokmaktadır.

B) Onun eserleri bütün insanlığın klasik yapıtları arasında yer alır.

C) Bu eseri milli folklor öğelerini içermesiyle diğerlerinden ayrılır.

D) Ömer Seyfettin, hikâyelerinde hep yerli tipleri tercih eder.

E) O, milli olanı Türk dili ile işleyen nadir şahsiyetlerden biridir. 

 

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir "ön yargı" içermemektedir?

A) Aldığı cezadan ders alacağını düşünmüyorum. Çıkar çıkmaz seri cinayetlerine devam edecek.

B) Son romanında da silik kişilikli karakterlerle karşımıza çıkacak göreceksin.

C) Bu yazar, hiçbir zaman klasik yapıtlar arasına eserlerini sokamayacaktır. 

D) Yemekleri her zamanki gibi bol baharatlı ve tuzlu olacak.

E) Önümüzdeki hafta ailemle Karadeniz yaylalarına çıkmayı planlıyorum.

 

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisi "azımsama" cümleleri içerisinde yer almaz?

A) Bu devirde İstanbul'da az bir parayla iyi bir ev alınmaz.

B  Günlük bir saat çalışma ile bu zor sınavı kazanamazsın.

C) Bu soruyu ilkokula giden bir çocuk bile yapar.

D) Bu kadar az okuyucu ile sanat eserleri yaşayamaz.

E) 10 liralık kumaştan takım elbise biçilmez.

 

8. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde eserin içeriğiyle ilgili olumlu; üslubuyla da ilgili olumsuz bir eleştiri söz konusudur?

A) Konusunu günlük yaşamdan almasına karşın kullandığı dil ve anlatımdaki pürüzlerden söyledikleri gereği gibi anlaşılmıyor.

B) Yüzeysel bilgilere dayanarak yaptığı ruhbilimsel çözümlemeler, yapıtın dokusu içinde belirli bir işlev taşımıyor.

C) Çizmeye çalıştığı tarihsel ortamı ayrıntılarıyla yansıtamayışı, yapıtının inandırıcılığına gölge düşürüyor. 

D) Olayların akışını keserek öğüt vermesi, yazarın sürükleyici anlatımının önüne geçmiştir.

E) En güncel konuları; açık, anlaşılır, yapmacıktan uzak, özgün bir anlatımla dile getirir.

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir "uyarı" söz konusu değildir?

A) Yanıcı maddelerle asla doğalgaza yaklaşmayınız.

B) Ülkemizde hemen hemen her beş yılda bir büyük bir deprem olmaktadır.

C) Cihazı kullanmadan önce cihazın kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

D) Ayağınız ıslak bir şekilde asla gezmeyiniz yoksa hastalıklarla başınız belaya girer.

E) Aracınızın lastiklerinin basıncını kontrol etmeden uzak yola asla çıkmayınız.

 

10. Yapıtlarına kendi mührünü vuran bir sanatçı elbette kalıcılığı yakalar.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlede anlatılmak istenene anlamca en yakındır?

A) Sanatçının başarısı her zaman eserlerini titizlikle hazırlamasına bağlıdır.

B) Bir sanatçı için en önemli şey yapıtlarını sadece önemli yazarların eserlerini örnek alarak oluşturmasıdır.

C) Her sanatçı eserlerinin kalıcı olmasını ister.

D) Bir sanatçının eserlerinin kalıcı olmasını sağlayan özgünlüktür.

E) Eserleri kalıcı olmayan sanatçılar yapıtlarına kendi mührünü vuramaz.

 

11. Bir yere sonradan gelen, orada daha önce çalışandan daha geçimsiz olabilir, onu her açıdan aratabilir.

Yukarıdaki ifadeyi en iyi açıklayan söz hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Huylu huyundan vazgeçmez.

B) Görünen köy kılavuz istemez.

C) Gülme komşuna, gelir başına.

D) Her Firavun'un bir Musa'sı olur.

E) Gelen gidene rahmet okutur.

 

12. Sevdiklerinize zaman ayırın yoksa zaman sizi sevdiklerinizden ayırır.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlede anlatılmak istenene anlamca en yakındır?

A) Zamanın kıymetini bilmeyenler er geç bedelini öder.

B) Sevdiklerimizden ayrılmak istemiyorsak onlara zaman ayırmalıyız.

C) Zaman bizi sevdiklerimizden ayırmadan bizler sevdiklerimize zaman ayırmalıyız.

D) En güzel anlar sevdiklerimizle geçirdiğimiz anlardır.

E) Sevdiklerimizle geçirmediğimiz her an yaşanmamış sayılır.

 

13. Bazen arkasına dönüp bakması gerekir insanın; nereden geldiğini unutmaması için.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlede anlatılmak istenene anlamca en yakındır?

A) İnsanın nereden geldiğini unutmaması için bazen dönüp arkasına bakması gerekir.

B) Nereden geldiğini merak etmeyenler arkalarına dönüp bakmazlar.

C) İnsanın unutmaması gereken en önemli şey geleceğe yol almaktır.

D) Her gelecek geçmiş üzerine bina edilir.

E) Nereden geldiğimizi unutmak istesek de geçmişin izleri silinmez.

 

14. I. O yazıyı ben de okumak istiyorum.

     II. O yazıyı bir de ben okumak istiyorum.

     III. Ben de o yazıyı okumak istiyorum.

     IV. Bir de o yazıyı ben okumak istiyorum.

     V. Ben bir de o yazıyı okumak istiyorum.

Yukarıdaki cümlelerden hangisi anlamca ötekilerden farklıdır?

A) I      B) V      C) II     D) III      E)  IV

 

15. Bir sanat yapıtının ortaya çıkışını bir çocuğun büyümesine benzetebiliriz. Çocuk, yavaş yavaş büyür, zamanı gelince de toplumla bütünleşir. Sanat yapıtları da bir çevreden çıkıp her geçen gün daha geniş çevrelere ulaşır.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlelerde anlatılmak istenene anlamca en yakındır?

A) Hiçbir sanat yapıtı topluma mal olmadan kalıcı olamaz.

B) Bir çocuğun büyümesi zamandan ayrı düşünülemez.

C) Her sanat yapıtı belirli çevrelerde doğup gelişir.

D) Sanat yapıtının ortaya çıkışı ve geniş çevrelere ulaşması tıpkı bir çocuğun yavaş yavaş büyümesi gibi bir süreç gerektirir.

E) Topluma mal olmuş sanat yapıtları toplumla bütünleşmiş çocuklar gibidir. Bu yapıtları toplum artık özümsemiştir.

 

16. Yürüdüğü yolda iz bırakmayan o yoldan geçmiş sayılmaz.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlede anlatılmak istenene anlamca en yakındır?

A) Hayatta iz bırakan insanlar yolundan şaşmayan insanlardır.

B) Bir yolda iz bırakan kişi o yoldan kolay kolay ayrılmaz.

C) Yürüdüğü yolda iz bırakan kişiler hayatın her alanında başarılı olan insanlardır.

D) Bir yolda iz bırakan kişiler için o yolu takip etmekten daha güzel bir yol olamaz.

E) Gittiği yolda bir farkındalık oluşturmayan o yoldan gitmemiş sayılır. 

 

17. Hayatınız kötü bir yola girmişse unutmayın; direksiyondaki kişi sizsiniz.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlede anlatılmak istenene anlamca en yakındır?

A) Direksiyondaki kişi hayatı her zaman kumanda edebilir ne var ki bazen kumanda çalışmayabilir. 

B) Kişilerin hayatında her zaman kötü gidişler olabilir önemli olan bunun farkına varmaktır.

C) Hayatımızdaki kötü gidişleri değiştirmek bizim elimizdedir.

D) Hayat, her zaman istediğimizi vermeyebilir yine de hayat karşısında yılmamalıyız.

E) Hayatın kötü gidişatının farkında olanlar bir adım önde olurlar.

 

18. I. Her sanatçı toplumun beklentileri ile kendi gerçeğini birleştirmeyi esas alır.
      II. Sanatçının toplumun bir parçası olabilmesi için o kültürle yoğrulması gerekir. 
      III. Sanatçı, sanatıyla toplumun bir adım önünde olmalıdır. 
      IV. Toplumun kültürünü benimsemeyen sanatçılar topluma mal olamazlar.
       V. Sanatçının görevi topluma önderlik etmektir. 

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangi ikisi anlamca birbirine en yakındır?

A) I ve IV           
B) III ve V             
C) II ve III                
D) I ve II              
E) II ve V 

 

19. Yanlış bildiğin yolda herkesle yürüyeceğine, doğru bildiğin yolda tek başına yürü. 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlede anlatılmak istenene anlamca en yakındır?

A) Doğru bildiğin yolda tek başına yürümek insanı zorluklarla karşı karşıya bırakabilir.

B) Herkesin gittiği yolda yürümek gerekir zira kişi toplumun bir parçasıdır.

C) Tek başına yürüdüğümüz yolun doğru yol olduğundan şüphe duymamalıyız.

D) Kişinin doğru bildiği yolda tek başına yürümesi yanlış yolda herkesle yürümesinden daha iyidir.

E) Herkesle yola çıktığımız bir yolda zaman zaman yalnız kalabiliriz.

 

20. Hiçbir sanat yapıtı yalnız içeriği veya yalnız dil ve anlatımıyla klasik eserler arasında yerini almamıştır. Klasik yapıtları klasik yapan bu iki unsurun birbirinden ayrılmamış olmasıdır. 

Yukarıdaki cümlelerdeki anlatımı en iyi ifade eden yargı hangi seçenekte verilmiştir?

A) Klasik yapıtlarda bütün insanlığı ilgilendiren konular işlendiği için bu eserler ön plana çıkmıştır.

B) Dil ve anlatımı ön plana çıkaran sanatçılar eserlerini klasik eserler arasına sokmaya adaydırlar.

C) Ortak temlere odaklanan yapıtlar her zaman klasik yapıtlardır.

D) Bir yapıtın başarısını her şeyden evvel sanatçının tutumu belirler.

E) Klasik yapıtlar hem içerik hem de üslubuyla ön plana çıkan eserlerdir.

 

CEVAP ANAHTARI: 1-A 2-E 3-D 4-C 5-B 6-E 7-C 8-A 9-B 10-D 11-E 12-C 13-A 14-B 15-D 16-E 17-C 18-B 19-D 20-E 

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder