Cümlede Anlam Test 10

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "amaç-sonuç ilişkisi" yoktur?

A) Öğretmenle görüşmek için sabah erkenden okulun yolunu tuttu.

B) Ders anlatmak için hemencecik ayağa kalktı. 

C) Kardeşini görmediği için derse bir türlü konsantre olamıyordu.

D) Sınavda başarılı olayım diye birçok yeni kaynak edindi.

E) Teşekkür almak için son yazılılara daha çok çalıştı.

 

2. Doğrudan ve dolaylı anlatımla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Doğrudan anlatım cümleleri genellikle öznel; dolaylı anlatım cümleleri nesnel yargılar içerir.

B) Doğrudan anlatım cümlelerinde yüklemden hemen önce gelen öğe çoğunlukla "belirtisiz nesne"; dolaylı anlatım cümlelerinde "belirtili nesne"dir.

C) Doğrudan anlatım cümlelerinde ana cümlenin yüklemi genellikle "dedi, diyor, demiş, der" gibi sözcüklerden; dolaylı anlatım cümlelerinin yüklemi, "söyledi, anlattı, açıkladı" gibi sözcüklerden oluşur.

D) Doğrudan anlatım cümlelerinde sözcüklerde hiçbir değişiklik olmaz; dolaylı anlatımda sözcükler farklı şekilde çekimlenebilir.

E) Doğrudan anlatım cümlelerinde öğeler genellikle "özne+belirtisiz nesne+yüklem" şeklinde; dolaylı anlatım cümlelerinde "özne+belirtili nesne+yüklem" şeklindedir.

 

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin anlatımında "yoğunluk" söz konusu değildir?

A) İstediği yere konamayan bir kuş havada esirdir.

B) Bazen bir kelebeğin ömrü kadardır hayat ne kırmaya gelir ne de kırılmaya.

C) Hafif acılar konuşabilir ama derin acılar dilsizdir.

D) Gerçek dostlar yıldızlara benzer, karanlık çökünce ilk onlar görünür!

E) Çantasını almış okula doğru yürüyordu kızcağız.

 

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir tanım cümlesidir?

A) Panelde amaç bir sorun üzerinde bir karara varmak değil, konuyu birçok açıdan değerlendirmektir.

B) Gerçeği olduğu gibi aktarma yolunu tutan bir edebiyat akımıdır realizm. 

C) Natüralizme göre toplum büyük bir laboratuvar, insan ise deney konusu olan kişidir.

D) Betimlemede sözcükler daha çok mecaz anlamda kullanılır.

E) Kübizm'de sadece dış görünüş değil, duygular da anlatılır. 

 

5. I. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın dil ve anlatımı eserlerini klasik yapıtlar arasına sokmuştur.

  II. Yazar; betimlemelerde abartıya kaçmış; soyut kavramları somutlaştırarak kavratmayı amaçlamıştır.

   III. Sözcük ve söz öbeklerini cümlelere ustalıkla yerleştirmesi esere ayrı bir hava katmıştır.

   IV. Anılarının bazı yerlerinde anlatımının hicve dönüştüğü göze çarpmaktadır.

   V. Kapalı ve soyut bir dil kullanması şiirlerini anlaşılmaz kılmıştır.

Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde "beğeni" ön plandadır?

A) I ve IV            
B) I ve III           
C) II ve IV              
D) III ve IV                
E) I ve II

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir "sitem" söz konusu değildir?

A) Köyümüze gelmişsin de bizi ziyaret etmemişsin.

B) Beş mektup yazdım insan buna karşı birkaç satır kaleme almaz mı?

C) Babamın ağır hastalığında bile bir kez aramadın.

D) Benim kitabım hariç son çıkan bütün kitapları okumuşsun.

E) Okulda herkes bütün zor işleri üzerime yıkmaya çalışıyor.

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kinayeli söyleyiş" söz konusu  değildir?

A) Bu okul süper yönetiliyor, musluklar dışında okulda her şey akıyor.

B) Bu çalışmayla öğretmenin gözüne girecek gibi görünüyor.

C) O kadar kaliteli gömlekler satar ki gömlekleri henüz ilk yıkamada rengârenk olur.

D) Onun iyi bir esnaf olduğu beşinci iflasından sonra anlaşıldı.

E) Süper zekiler de yanılabilir ama aptallar asla yanılmaz.

 

8. Sürekliliği olan büyük işler kuvvet ve güç gerektirir. Çevreden yapılan geçici yardımlarla bu işler yürümez.

Yukarıdaki ifadeyi en iyi açıklayan söz hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Göğe direk, denize kapak olmaz.

B) Bir koyundan iki post çıkmaz.

C) Abanın kadri yağmurda bilinir.

D) Taşıma su ile değirmen dönmez.

E) Bir kanatla kuş uçmaz.

 

9. Bilmediklerimi ayaklarımın altına alsaydım başım göğe değerdi.

Yukarıdaki ifadeyi en iyi açıklayan söz hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Bilmemek ayıp değil yeter ki bilmediklerimizi öğrenmeye gayretli olalım.

B) Her şeyi bilmek mümkün değildir fakat her zaman bir şeyler öğrenebiliriz.

C) Kişinin bilmediği bir şeyi biliyor gibi davranması en büyük cehalettir.

D) Bilgi, kişiyi güçlü kılar onun için durup dinlenmeden bir şeyler öğrenmeye çalışmalıyız.

E) Ne kadar bilirsek bilelim bilmediklerimiz çok daha fazladır.

                  

10. İnsan ancak yüreğiyle baktığı zaman gerçeği görebilir. Gerçeğin mayası gözle görülmez.

Yukarıdaki ifadeyi en iyi açıklayan söz hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Kalp gözü açık kişiler gerçeği tam anlamıyla görürler.

B) Gerçeği çıplak gözle görmek kişiyi daha çok etkiler.

C) Gerçeği tam anlamıyla görmek için zamana ihtiyaç vardır.

D) Kişiler yüreksiz olunca hayatın gerçeğini geç anlarlar.

E) Gerçeğin mayasını görmek sanıldığı kadar kolay değildir.

 

11. Bazı sanatçılar yaşama ayna tutmakla yetinmez topluma şekil vermeye de çalışır.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlede anlatılmak istenene anlamca en yakındır?

A) Sanatçının görevi toplumun sorunlarına yönelmektir.

B) Sanatçılar, eserlerini oluştururken bir şekilde toplumdan etkilenirler.

C) Sanatçı, hem toplumun röntgenini çeken hem de topluma yön veren kişidir.

D) Sanatçı, toplumun yaşamına ayna tutarak her şeyi olduğu gibi gün yüzüne çıkarmalıdır.

E) Topluma şekil veren sanatçılar toplumun yaşamına ayna tutan sanatçılardır.

 

12. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde "amaç-sonuç ilişkisi" yoktur?

A) Leyla'yı göreyim diye düşer çöllere Mecnun.

B) Ağladığı için sinesi çak eylemiş.

C) Zengin olmak için gurbeti mesken edinir.

D) Babasının elini öpmek için her pazar ziyaretine gider.

E) Yarınlarımızı aydınlık kılmak için bugün daha çok yorulmalıyız.

 

13. Bir tohumda; gövdesi, dalları, yaprakları ve meyvesiyle bütün bir ağaç gizlidir.

Yukarıdaki ifadeyi en iyi açıklayan söz hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Meyve veren ağaç her zaman taşlanır.

B) Bir ağaç çok şeye gebe olduğu için bazen dalları ve yaprakları kurur.

C) Ağacın dal budak salması zamanla ortaya çıkar.

D) Her şeyin bir ana kaynağı vardır. Bu kaynak, içinde birçok şeyi barındırır.

E) Hiçbir ağaç yapraksız ve meyvesiz düşünülemez.

 

14. İyi kitabın övgüsü kendi içinde saklıdır.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlede anlatılmak istenene anlamca en yakındır?

A) Sanatçının birinci görevi kitabını tozlu raflara mahkûm etmemektir.

B) Kitap, insana yol gösteren en iyi arkadaştır.

C) Kitaplarımızın tanıtımını iyi yaparak kitaplarımızın halkla buluşmasını hızlandırabiliriz.

D) En iyi reklam demek en pahalı reklam demek değildir.

E) İyi yazılmış bir kitabın reklamı kendi içinde gizlidir.

 

15. Mutluluk başarıya, başarı ise zamanı değerlendirmeye bağlıdır.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlede anlatılmak istenene anlamca en yakındır?

A) Zamanını iyi değerlendiremeyenler er veya geç kaybederler.

B) Mutlu olmak için birçok neden varken mutsuz olmak için hiçbir neden yoktur.

C) Zamanını iyi değerlendiren kişiler başarılı oldukları için mutlu olan kişilerdir.

D) Zamanı iyi değerlendiren kişiler hayatta bir adım önde olurlar.

E) İnsanın boş vakti yoktur boşa giden vakit vardır.

 

16. Fırtınanın şiddeti ne olursa olsun martı sevdiği denizden asla vazgeçmez.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlede anlatılmak istenene anlamca en yakındır?

A) Sevdiğimiz kişilere ulaşmak için bazı zorluklarla karşılaşabiliriz.

B) Bir şeye ulaşmak için önce onu sevmeliyiz.

C) Kişi sevdiğine ulaşmak istiyorsa fırtınanın zorluğunu göze almalıdır.

D) Gülü seven dikenine katlanır.

E) Sevgiliye giden yolda kişiye hiçbir güç engel olamaz.

 

17. Aşağıdakilerden hangisinde yargı gerekçesiyle birlikte verilmemiştir?

A) Bir gün yüzü görmedi zavallı elindeki nasırdan.

B) Seni hayallerine ulaştıracak en önemli şey cesaretindir.

C) Aşkın gelişi, aklın gidişidir.

D) Felaket, dost sayısını sıfıra indirir.

E) Hiç okumayanlardır kaybedenler.

 

18. Kaybetmekten korkma. Bir şeyi kazanman için bazı şeyleri kaybetmelisin. Unutma ki; kaybettiğinde değil vazgeçtiğinde yenilirsin.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlede anlatılmak istenene anlamca en yakındır?

A) Bir işte ısrar eden kişiler için başarı her zaman için bir adım daha yakındır.

B) Kaybetmek de kazanmak da hayatın bir gerçeğidir.

C) Kaybetmekten korkan insanlar daha baştan yenilgiyi kabullenen insanlardır.

D) Kişi kazanma yolunda bazı şeyleri kaybedebilir; önemli olan kaybetmek değil vazgeçmemektir.

E) Her kazandığımız şeyden sonra kaybetmek de doğal karşılanmalıdır.

 

19. Okuma zevkini kazanmayanın öğrenimi yarıda kalmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlede anlatılmak istenene anlamca en yakındır?

A) Öğrenimi yarıda kalan kişiler her zaman için bunu tamamlamaya yönelmeliler.

B) Okuma zevkini kazanan kişiler için başarı kendiliğinden gelir.

C) Öğrenimi bitirmenin en önemli koşulu okumayı bir yaşam kültürü haline getirip okuma zevkini kazanmaktır.

D) Okuma zevkini kazanmak için belli bir sürenin geçmesi gerekir. Bu zevk sadece okulda edinilmez.

E) Okumanın zevkini kazanmak isteyen kişiler için okumanın yaşı olmaz.

 

20. Cehalet, her zaman kendisine hayran olmaya hazırdır.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlede anlatılmak istenene anlamca en yakındır?

A) Kendisine hayran olmamızı isteyen cahiller de az değildir.

B) Hiçbir cahil, cehaletini kabul etmez.

C) Cehalet, kişiye büyük bir yüktür.

D) Cahil kişileri övmek onlara çok şey katar.

E) Cahil kişiler, övünmeye her an hazır kişilerdir.

 

CEVAP ANAHTARI: 1-C 2-A 3-E 4-B 5-B 6-E 7-B 8-D 9-E 10-A 11-C 12-B 13-D 14-E 15-C 16-E 17-B 18-D 19-C 20-E

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder