Cümlede Anlam Test 9

1. Aşağıdaki neden-sonuç cümlelerinin hangisinde bir neden, iki sonuç yer almaktadır?

A) Parayı verirsen hem maçı izlersin hem de sinema bileti alırsın.

B) Yola çıkmak için hem azık hazırladı hem de sıkıca giyindi.

C) Çok az çalışması hem başarısızlığa yol açtı hem de mutsuzluğu doğurdu.

D) Kadrin bilmeyenler alır eline, onun için boynun eğri menekşe.

E) Böbrek yetmezliği Mustafa'yı genç yaşta diyalize mahkûm etmişti.

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "dolaylı anlatım"a başvurulmamıştır?

A) Öğretmenimiz; sınavların zamanında yapılacağını, söyledi.

B) Voltaire; her insanın yapmadığı tüm iyiliklerden suçlu olduğunu, söyler.

C) Ahmet, yarın size geleceğini, söyledi.

D) Andre Gide: "İnsanın hayatı, insanın hayalidir." der. 

E) Sorgulanmayan yaşamın yaşanmaya değer olmadığını söyler, Sokrates.

 

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisi duru bir cümledir?

A) İki oyuncudan en uzunu sakatlanmıştı.

B) Biz, onlara iki günde bir günaşırı giderdik.

C) Seninle bu yüzden dolayı konuşmak istemiyorum.

D) Bu konudaki iftiralar tamamen uydurmadır.

E) Hava kirliliğinin nedenlerinden biri de yeşil alanların azlığıdır. 


4. Aşağıdaki cümlelerden hangisi "üslup"la ilgili bir yargıyı içermez?

A) Yazar, eserinde yalın, akıcı bir anlatımı seçmiş.

B) Sanatçı, son yapıtlarında edebi sanatlara başvurmaktan kaçınmış duru, yalın, özgün anlatımı ön plana çıkarmıştır.

C) Bir subay kızı olan Feride ile teyzesinin oğlu Kamuran'ın aşkını anlatır Çalıkuşu eserinde yazar.

D) Şairin ilk şiirlerindeki pürüzlü anlatımı bu şiirle yerini herkesi büyüleyen akıcı bir anlatıma bırakmıştır.

E) Kapalı ve soyut bir dil kullanması şiirlerini anlaşılmaz kılmıştır.

 

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisi "değerlendirme cümleleri" içerisinde yer alır?

A) Konuşma diline eserinde yer vermiş olması eserine farklı bir hava katmıştır.

B) Türk edebiyatının ilk yazılı tiyatro eseri Şair Evlenmesi'dir.

C) Oliver Twist, Londra yakınlarındaki yoksul bir evde dünyaya gelir.

D) Türk edebiyatında Kurtuluş Savaşı'nı anlatan ilk roman Ateşten Gömlek'tir.

E) Karabibik'te olay Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Beymelik köyünde geçer. 

 

6. Mustafa hiçbir zaman ……………….fırsatları aklından çıkarmadı. Belli ki çok etkilenmişti. 

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere gelebilecek en uygun sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

A) bulunan                 
B) içilen               
C) kaçırılan             
D) işitilen              
E) uygulanan

 

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir "küçümseme cümlesi" değildir?

A) Bir başarı belgesi almakla kişi yönetici olmaz.

B) Ayda 500 lira ile kimse bu işte çalışmaz.

C) Bu problemi sokaktaki bir vatandaş dahi çözer.

D) İki şarkı söyleyenler kendilerini sanatçı olarak görüyor.

E) Bir plaket ile şair olduğunu sanıyorsa yanılıyordur.

 

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir "tasarı"yı dile getirmektedir?

A) Tut ki hırsızı yakaladın ne yapacaksın Allah aşkına?

B) Çok iyi bir çalışmayla ileride çok güzel projelere imza atmak istiyorum.

C) Kabul edelim ki öğretmenimiz sınavda çok zor sorular sordu, sınıfı geçebilecek misin?

D) Diyelim ki Güneş batıdan doğdu, insanlar doğru yola dönecekler mi?

E) Farz edelim ki eviniz İstanbul'a taşındı, orada geçimini sağlayabilecek misin?

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kinayeli bir söyleyiş yoktur?

A) Ali'nin zekâsına hayranım; en basit konuyu bir haftada ancak öğrenir.

B) Trafikte o kadar dikkatli ki mahallede çarpmadığı benim arabam kalmış.

C) Bir gün dahi hal ve hatırımızı soracak dirayeti kendinde görmeyecek kadar soğuktu.

D) Takımımız futboluyla göz dolduruyor; her maçta en az beş gol yiyor.

E) Eserlerini o kadar açık ve anlaşılır bir dille yazmış ki kendisi bile anlayamıyor.

 

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisi "beğeni" ifade eden cümleler içerisinde değerlendirilemez?

A) Öyküleri o kadar akıcı ki onları bir dakika bile elimden düşürmek istemiyorum. 

B) Her başarılı ve etkileyici eserin mutlaka özgün bir üslubu vardır.

C) Çiçekler odaya bambaşka bir hava katmış.

D) Aracın yol tutuşu insanı kendisine hayran bıraktırıyor.

E) Öğrenci dediğin budur işte.

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde alaya almadan bahsedilemez?

A) Dünyanın en iyi savunma oyuncusu olan Ali hiçbir maçta kendi kalesini boş geçmez.

B) Haftada bir saatlik çalışmayla Tıp Fakültesini ilk girişte kazanırsın.

C) Zekâ fışkırıyor herif, bir şeyi elli kez anlatsan da hiç anlatmasan da aynıdır. 

D) Mustafa o kadar cesaretli ki eline sopa versen kedileri bile kovalar.

E) Her gün aynı şeyleri dinleye dinleye usandık doğrusu.

 

12. Tomurcuk derdinde olmayan ağaç, odundur.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlede anlatılmak istenene anlamca en yakındır?

A) Bir şey üretmeyi amaçlamayan kişinin bir değeri yoktur.

B) Ağaç, her zaman odun olmaya mahkûmdur.

C) Odun, önemsiz görünse de ağaçtan elde edilir.

D) Her ağaç bir tomurcuktur aynı zamanda.

E) Hiçbir odun tomurcuk derdinde olan ağaçtan daha önemli değildir.

 

13. İnsana kendi işi ağır gelmez.

Yukarıdaki ifadeyi en iyi açıklayan söz hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Her horoz kendi çöplüğünde öter.

B) Kuzguna yavrusu anka görünür.

C) Su testisi suyolunda kırılır.

D) İş, insanın aynasıdır.

E) Hamala semeri yük değildir.

 

14. "Dünyayı yöneten, kalem, mürekkep ve kâğıttır."

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlede anlatılmak istenene anlamca en yakındır?

A) Dünyayı yönetmek ancak güçlü olmakla mümkündür.

B) Kalem, mürekkep ve kâğıdın gücü dünyanın gücüne bir gün yetişecektir.

C) Güçlü kişiler, kalemi güçlü olan kişilerdir.

D) Kalem, kâğıt ve mürekkebin gücünden daha büyük bir güç yoktur.

E) Büyük güç sahibi bir ülke olmak istiyorsak sanatçıları el üstünde tutmamız gerekir.

 

15. Devamlı olarak bir çıkar peşinde koşan kişiler tehlikeden uzak kalamaz.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlede anlatılmak istenene anlamca en yakındır?

A) Gülü seven dikenine katlanır.

B) Akılsız başın cezasını ayaklar çeker.

C) Gözü tanede olan kuşun ayağı tuzaktan kurtulamaz.

D) Al gömlek gizlenemez.

E) Araba devrilince yol gösteren çok olur.

 

16. Asla vazgeçme, vazgeçenler yalnızca kaybedenlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlede anlatılmak istenene anlamca en yakındır?

A) Kaybetmeyi kabullenip vazgeçmek en büyük erdemdir.

B) Kazananlar, her zaman aynı yolu takip eden kişilerdir.

C) Kararlı olan ve yılgınlık göstermeyen kişiler asla kaybetmezler.

D) Kaybetmek hayatın bir gerçeğidir yeter ki ondan ders alıp bir daha girişimde bulunmayalım.

E) Bir işten vazgeçen kişiler başka bir işe girişmek için biraz sabretmelidir.

 

17. Şiire yaşlı bir şair gibi başlamak, şiiri genç bir şair gibi sürdürmek gerekir.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlede anlatılmak istenene anlamca en yakındır?

A) Şiir hem deneyimin hem de coşkunun ürünüdür.

B) Bazı şiirlerde düşünce bazılarında duygu ön planda olur.

C) Sürekli çalışan ve kararlı olan kişiler gerçek şair olurlar.

D) Şiire başlamak için belli bir yaşa gelmek şarttır.

E) Şairlerin eser sayısı ile yaşları arasında bir ilişki kurulabilir.

 

18. Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgâr yardım etmez.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlede anlatılmak istenene anlamca en yakındır?

A) Herkesin bir hedefi olabilir önemli olan hedefimize nasıl ulaşacağımızdır.

B) Şartlar, ancak bir hedefe sahip olan kişiler için oluşur.

C) Hedefsiz kişinin başarılı olması ancak rastlantı sonucu olur.

D) Hedefimizin ne olduğunu herkes bilmezse o hedefe ulaşmak çok zordur.

E) Rüzgârın bize doğru esmesi hedefimize ulaşacağımızın bir kanıtıdır.

 

19. Babam sürekli olarak çok fazla kitap okumam gerektiğini söylerdi. Bu sözleri artık beni etkilemiyordu. Bu sözleri artık kanıksamış, bu sözlerin artık bir tesiri olmuyordu bende. Ne zamanki TEOG sınavına girdim o zaman babamın söylediklerinin ne kadar kıymetli olduğunu anladım ama iş işten geçmişti. Bütün test gruplarında toplamda bir yanlışım olmasına karşın Türkçede altı yanlış yapmıştım.

Yukarıdaki metni en güzel özetleyen söz hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Bin bilsen de bir bilene danış.

B) Akıl akıldan üstündür.

C) Akla gelmeyen başa gelir.

D) Bir musibet bin nasihatten yeğdir.

E) Ayağa değmedik taş olmaz, başa gelmedik iş olmaz.

 

20. Peşlerinden gidecek cesaretiniz varsa bütün rüyalar gerçek olabilir.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlede anlatılmak istenene anlamca en yakındır?

A) Bütün rüyalarımız bir gün gerçek olabilir.

B) Cesaretli insanlar, hiçbir zaman yalnız değillerdir.

C) Hiçbir rüya yoktur ki gerçekleştiğinde sahibine cesaret vermesin.

D) İsteklerimize her kavuştuğumuzda kendimize olan güvenimiz artar, cesaretleniriz.

E) Karar vermede cesur davrananlar bütün isteklerini gerçekleştirebilirler.

 

CEVAP ANAHTARI: 1-C 2-D 3-E 4-C 5-A 6-C 7-B 8-B 9-C 10-B 11-E 12-A 13-E 14-D 15-C 16-C 17-A 18-B 19-D 20-E

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder