Emin Bülent Serdaroğlu (1886-1942)

emin bulent serdaroglu

Emin Bülent Serdaroğlu, 1886'da babasının görevi icabı bulunduğu Halep'te devletin yüksek kademelerinde görev yapan bir anne ve babanın çocuğu olarak dünyaya gelir. Çok küçük yaşlarda annesini kaybeder. Mekteb-i Sultani'de okur.

Futbola olan ilgisi burada başlar. Emin Bülent Serdaroğlu, arkadaşı Ali Sami Yen ile Galatasaray Spor Kulübü'nü kurar. Galatasaray Spor Kulübünün iki numaralı kurucu üyesidir. Galatasaray'ın ilk Türk kaptanı olan Emin Bülent Serdaroğlu, önemli bir futbolcu olarak da bilinir. Fecriati Edebiyatının kurucusu ve Fecriati Edebiyatının Ahmet Haşim'den sonraki en önemli şairidir.

Emin Bülent Serdaroğlu, Balkan Savaşı ile Çanakkale Savaşı'nda gönüllü olarak savaşmış bir vatansever olarak da bilinir.

Emin Bülent Serdaroğlu, destansı özellikleriyle ön plana çıkan epik şiirler yazar. Bu şiirleri Namık Kemal'in şiirlerini andırır. Bireysel konular yanında sosyal ve milli konularda da şiirler yazar. "Kin" şiiri büyük ses getirir. Victor Hugo'nun "Mavi Gözlü Yunan Çocuğu" şiirine karşı bu şiiri yazar. (Bu eserde Victor Hugo, Türklüğe ve Müslümanlara hakaret eder.)

"Kin" ve "Hisarlara Karşı" şiirleriyle Milli Edebiyatı haber verip müjdeler. Emin Bülent Serdaroğlu'nun şiiri için Ahmet Haşim "Türk şiirinin üstünden bir kuyruklu yıldız gibi geçti ondan ağzımızda tamamlanmamış bir lezzet kaldı." der.

"Kin" şiirinde geçen "Türk'üm ve düşmanım sana; kalsam da bir kişi" dizeleriyle üne kavuşur. "Kin" şiirini, Mustafa Kemal Atatürk'ün de çok sevdiği bilinmektedir. Atatürk, Çanakkale Savaşı'nda düşmana karşı savaşırken dahi bu şiiri okur. Emin Bülent Serdaroğlu, bir davet icabı gittiği Dolmabahçe Sarayı'nda "Kin" şiirini bizzat kendi sesinden Atatürk'ün huzurunda okur.

Emin Bülent Serdaroğlu, ilk şiirlerini Fecriati Edebiyatı çizgisinde yazdığı için şiirlerinde ferdi konular ön plana çıkar. Bu şiirlerinde "Sanat sanat içindir." anlayışına bağlıdır.  Bu şiirleri, süslü, sanatlı ve bir  o kadar da uzun şiirlerdir. Daha sonra milli duyguları ön plana çıkan Emin Bülent, milli konularda şiirler kaleme alır. Asıl şöhretini de bu şiirleriyle yakalar.

Fecriati dağıldıktan sonra Milli Edebiyatın etkisinde şiirler kaleme alır. Bu dönemde kaleme aldığı şiirlerinde sosyal, siyasi ve milli konular ön plana çıkar. Dolayısıyla şiirlerinde sade bir dil kullanmaya gayret eder. Bu şiirleriyle Ahmet Haşim'den ayrılır.

Ölümünden sonra şiirleri Salih Zeki Aktay tarafından "Emin Bülent'in Bütün Şiirleri" ismiyle bir kitapta toplanır.

Emin Bülent Serdaroğlu, 1942'de karaciğer kanserinden hayatını kaybeder. Çamlıca Selami Efendi Mezarlığına gömülür.

Eserleri

Emin Bülent'in Bütün Şiirleri (şiir kitabı)


Emin Bülent Serdaroğlu'nun Şiirlerinden Örnekler

Örnek 1

KİN

Göster sema-yı mağribe yüksel de alnını,

Dök kalb-i saf-ı millete feyz-i beyanını!

Al bayrağınla çık, yürü sağken zafer nüma,

Bir gün şehit olunca sen, olsun kefen sana!

Ey makber-i muazzam-ı ecdadı titreten,

Düşman sadası, sus, yine yükselme gölgeden!

Kâfir! Hilal-i rayet-i İslam'a hürmet et,

Toplar boğar hitabını dağlarda akıbet!

Dağlar lisana gelse de anlatsa hepsini,

Binlerce can dirilse de nakletse geçmişini!

Garbın cebin-i zalimi affetmedim seni,

Türk'üm ve düşmanım sana kalsam da bir kişi!..

Ben şurezar-ı kalbimi kinimle süslerim,

Kalbimde bir silah ile ferdayı beklerim.

Kabrinde müsterih uyu ey namdar atam!

Evladının bugünkü adı sade intikam!


Emin Bülent Serdaroğlu

 

Örnek 2

DEV ŞARKISI

TÜRKÜM ben...

Oğuz nesli benim nesli vakurum...
Altaylar'a bağlar beni alnımdaki nurum… 
Parlak güneşin doğduğu yerlerde doğan ben,
İlk ateşi içtimdi bir ARSLAN memesinden…
Şahin gibi cenk atları kişnerken uyandım…
Ejder gibi kaplanları boğdum oyalandım…
Yalçın döşeğim vardı küheylan yelesinden,
Aldımdı bu sert ismimi gök gürlemesinden…
TÜRKÜM ben...
Oğuz nesli benim nesli vakurum…
Altaylar'a bağlar beni alnımdaki nurum…

Emin Bülent Serdaroğlu

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder