Sempozyum (Bilgi Şöleni)

Sanatsal, bilimsel, düşünsel değer taşıyan konuların, farklı kişiler tarafından konuyla ilgilenen küçük bir dinleyici topluluğu önünde sunum yapmalarına sempozyum (bilgi şöleni) adı verilir. Sempozyum, diğer konuşma türlerine göre daha bilimsel ve ciddi bir havada geçer.

 
Sempozyumun (Bilgi Şöleni) Özellikleri
 
 • Sempozyumda en az 3 en fazla 6 konuşmacı vardır.
 • Katılan konuşmacıların, konunun uzmanı olması gerekir.
 • Sempozyumda işlenen konunun çözüme ulaştırılması amaçlanır.
 • Olumlu ve olumsuz taraflarıyla konu değerlendirilerek gerekli çözümlere kavuşmaya çalışılır.
 • Sempozyumda bir konu, alanında uzman kişiler tarafından farklı yönleriyle işlenir.
 • Başkan, konuşmacılara belirli bir süre verir. Bu süre genellikle beş dakikadan az, yirmi dakikadan çok olmaz. Her konuşmacı eşit sürede düşüncesini ifade eder.
 • Sempozyumda bilimsel yenilik ve orijinallik ön plandadır.
 • Sempozyumda izleyici kitlesi de belirli seviyedeki kişilerden oluşur. Davet usulüyle dinleyiciler bilgi şölenine çağrılır.
 • Sempozyumda başkan, konuyu izleyicilere sunar, konuyla alakalı gerekli açıklamaları yapar.
 • Sempozyum, bir oturumda da birden fazla oturumda da düzenlenebilir. Farklı farklı salonlarda birkaç gün süren sempozyumlara bile rastlanır.
 • Sempozyum sonunda ortaya atılan görüşlerin başkan tarafından kısa bir özeti yapılır.
 • Sempozyumun bitiminde bildiri ve alınan kararlar kamuoyuna duyurulur ve bu kararlar basılarak dağıtılır.

      

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder