Şecere-i Türki

Türklerin soy kütüğü, menşeine dair bir eser olan Şecere-i Türki, 17. yüzyılda Ebu'l Gazi Bahadır Han tarafından Anadolu sahası dışında yazılmış bir eserdir.

Şecere-i Türki'nin Özellikleri

  • Şecere-i Türki'de Türk tarihi konu edinilmiş ve bu tarih dokuz bölüm şeklinde anlatılmıştır.
  • Eser, destan, anı tarih karışımı bir eserdir.
  • Çağatay Türkçesinden Türkiye Türkçesine aktarılmıştır.
  • Eser, 1864'te Tasvir-i Efkâr gazetesinde tefrika edilmiştir.
  • Ebu'l Gazi Bahadır Han, bu eseriyle milli tarihimizin Osmanlı Türklüğü bilgisinden uzak kalmış bir sahasını tanıtmak istemiştir.
  • Şecere-i Türk'ün yazarı olan Ebu'l Gazi Bahadır Han, şairlik dışında âlim ve tabiplikle de bilinen bir şahsiyettir.
  • Şair, eserde kendisini diğer milletlerin şahsiyetleriyle karşılaştırırken "askerlik" yönünün üstünlüğünü ön plana çıkarmıştır.
Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder