Jack Landon

jack landon
1876 yılında San Francisco'da doğan sanatçı 1916 yılında Kaliforniya'da hayata veda eder. Jack Landon, çok fazla bir yaşam sürmese de kısa bir ömre önemli yapıtları sığdırır. Bir ara serserice bir yaşam sürdürür. Denizle iç içe geçen bir yaşama dönemi de geçirir.

Jack Landon, denizcilik hayatı ve serserilik yaşamından sonra Oakland Lisesine kaydolur. En büyük arzusu da Berkeley Üniversitesine girmekti. Üniversiteye girmek için yeterli puanı aldığı halde içerisinde bulunduğu maddi zorluklar onun bu emeline ulaşmasını engeller.

Birden fazla evlilik yaşayan Landon, 20 yaşından sonra sosyalist düşünceleri benimser. Çalışma gücü ve aktifliğini sosyalist düşünceleri benimsedikten sonra kaybeder. Siyasi düşüncelerinden ötürü hapsolan Landon, Sosyalizm üzerine yazınsal faaliyetler yürütür. Irkçı söylemleri de kariyerine yer yer gölge düşürür.

Amerikan edebiyatına ait roman yazarı olarak ön plana çıkan Jack Landon, daha çok macera ve politik romanlarla tanınır. İntihar kavramına eserlerinde sıkça rastlanır.

Hikâye türünden de eserler kaleme alır. Landon'un hikâyeleri bilim kurgu sınıfına dâhil edilebilir. Gerçekçilik akımından etkilenen Landon, gazetecilikle de ilgilenir. Eserlerinin baskı zamanına denk gelen yeni basım teknolojileri Jack Landon'a büyük avantaj sağlar. Yazar olarak büyük bir servet sahibi olur.

Jack Landon, eserlerinde yalın, açık, anlaşılır bir anlatımı tercih eder. Eserleri böylelikle çok okunan eserler arasında yer alır.

 

Eserleri

Beyaz Diş 

Deniz Kurdu

Uçurum Halkı

Vahşetin Çağrısı

Demir Ökçe

Martin Eden


Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder