Franz Kafka

franz kafka

1883'te Prag'da doğan Kafka 1924'te Viyana'da kanser hastalığından vefat eder. Yahudi bir ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya gelen Franz Kafka, hukuk öğrenimi görmüş tüm eserlerini Almanca yazmıştır.

Çocukluk dönemi babasının baskısı altında geçmiş babasıyla pek anlaşamamıştır. Babasının otoriterliği Kafka'nın hoşuna gitmez. Bu yüzden "Hüküm" eserini kaleme alır. Babasıyla yaşadığı bu sorunlar Kafka'nın kendinden nefret etmesine yol açar. Bu durum sanatına da yansır.

Modern dünya edebiyatının öykü ve roman yazarı olarak ön plana çıkan Kafka, Yahudilik'le ilgilenip İbranice öğrenmeye başlar. Mektup türünde de eserler kaleme alır. Kafka'nın mektupları edebi yönüyle ön plana çıkar.

Kafka'nın eserlerinde işlediği en önemli tema 20. yüzyılın sanayi sonrası Batı toplumunun içine düştüğü açmazlar, yalnızlık ve yabancılaşmadır. Çağına, ailesine, işine yabancılaşmış bireyleri çok iyi gözlemlemiş ve eserlerinde konu edinmiştir. 

Suç, özgürlük, sorumluluk, otoriteye bireysel karşı koyma gibi temaları da eserlerinde işlemiştir. Sosyal açıdan toplumla bütünleşik, ruhsal açıdan farklı bir kişilik sergilemiştir.

Karamsar bir kişiliği olan Kafka bunu eserlerine yansıtmıştır. Eser kahramanları çoğunlukla çaresizdir. "Kayıp" eserinde tersi bir durum söz konusudur. Burada da iyimser bir tavırla karşılaşırız.

Kafka'nın hayatında en önemli kişi Max Brod'dur. Eserlerini yakılmak için Max Brod'a bırakır. Max Brod, bunun tersini yaparak eserlerinin yayımlanmasını sağlar. Böylece Kafka yaşarken değil öldükten sonra dünyaca ünlü bir yazar haline gelen sanatçılar arasında yerini alır.

 

Eserleri

Şato

Dava

Kayıp

Hüküm

Dara

Değişim  

Ceza Sömürgesi

Bir Taşra Doktoru

Yargı

Baba'ya Mektup

Milena'ya Mektuplar

Aforizmalar

Günlük 1-2


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder