Argo

ARGO

Fransızcadan "argo"dan dilimize yerleşen argo, belirli bir sosyal çevre tarafından oluşturulan günlük kullanılan dilden farklı söz ve deyişleri olan dile denir. Kullanılan dilin sözcüklerine farklı anlamlar yüklenerek oluşturulur. Argo adeta dil içinde başka bir dil gibidir. Kısacası:
  • Genellikle örtük bir özellik taşır. 
  • Halk arasında "küfürlü ifadeler" olarak bilinse de gerçekte öyle değildir. 
  • Argoda dil bilgisi kuralları olmaz. 
  • Argoda yabancı sözcük kullanımına çok fazla başvurulur. 
  • Mübalağaya başvurmak, ölçüsüzlük argoda vazgeçilmez kavramlardır.  
  • Herkesçe anlaşılmayan kavramlar kullanılır.
  • Argoya, külhanbeyi dili, saçmalama ve reziller dili olarak bakılmaktadır.  
  • Argomuz, eski İstanbul'un külhanbeyi geçinen çevreleri ile tulumbacı takımının olduğu yerlerde gelişmiştir. 
  • Galata, Beyoğlu, Tophane semtlerinin eğlence mekânlarında, göçmenlerde özellikle de Roman çingeneler arasında, futbol ve yer altı dünyasında  argolu konuşma üst seviyededir.
  • Dilenci, cinsellik, denizcilik, göçmen, yankesici, asker, kumar, şoför, spor, öğrenci ve uyuşturucu argosu argonun başlıca çeşitlerini oluşturur.

Argo Kelime Örnekleri

Çakmak: sınıfta kalmak
Torpil: sınıfta kalmak
Aynasız: polis
Papel: kâğıt para
Mektep çocuğu: acemi
Arakçı: hırsız
Bal kabağı: beyinsiz
Afi: gösteriş
Armut: aşırı aptal
Anzarot: rakı
Arakçı: hırsız
Aynalı: yakışıklı
Bilezik: kelepçe
Beleş: emeksiz
Bıçkın: kabadayı
Cartayı çekmek: vefat etmek
Bitirmiş: açıkgöz
Camekan: gözlük
Cavlamak: ölmek
Cins: tuhaf
Çarık: para cüzdanı
Çekmek: içki içmek
Çuvallamak: başarısız olmak
Dam: hapishane
Deli: cezaevi
Dükkân: kumarhane
Enayi: avanak
Fino: esrar
Gaga: ağız
Gazlamak: kaçmak
Gerzek: aptal 
Gıcır: yeni, yepyeni
Gır gır geçmek: alaya almak
Gümlemek: sınıfta kalmak
Hanım evladı: piç 
İmam kayığı: tabut
İşini görmek: öldürmek
Kafayı çekmek: şarap içmek
Kafes: hapishane
Kandil: çok sarhoş
Kelek: aptal
Kemik atmak: susturmak
Keş: aptal
Küp: sarhoş
Mangiz: para
Nanay: yok
Ot: esrar
Pestil: hasta

Ayrıca bakınız

1 yorum: