Argo

Fransızcadan "argo"dan dilimize yerleşen argo, belirli bir sosyal çevre tarafından oluşturulan günlük kullanılan dilden farklı söz ve deyişleri olan dile denir. Kullanılan dilin sözcüklerine farklı anlamlar yüklenerek oluşturulur. Argo adeta dil içinde başka bir dil gibidir. Kısacası:

  • Genellikle örtük bir özellik taşır. 
  • Halk arasında "küfürlü ifadeler" olarak bilinse de gerçekte öyle değildir. 
  • Argoda dil bilgisi kuralları olmaz. 
  • Argoda yabancı sözcük kullanımına çok fazla başvurulur. 
  • Mübalağaya başvurmak, ölçüsüzlük argoda vazgeçilmez kavramlardır.  
  • Herkesçe anlaşılmayan kavramlar kullanılır.
  • Argoya, külhanbeyi dili, saçmalama ve reziller dili olarak bakılmaktadır.  
  • Argomuz, eski İstanbul'un külhanbeyi geçinen çevreleri ile tulumbacı takımının olduğu yerlerde gelişmiştir. 
  • Galata, Beyoğlu, Tophane semtlerinin eğlence mekânlarında, göçmenlerde özellikle de Roman çingeneler arasında, futbol ve yer altı dünyasında  argolu konuşma üst seviyededir.
  • Dilenci, cinsellik, denizcilik, göçmen, yankesici, asker, kumar, şoför, spor, öğrenci ve uyuşturucu argosu argonun başlıca çeşitlerini oluşturur.
 
Argo Kelime Örnekleri
 

Çakmak: sınıfta kalmak

Torpil: sınıfta kalmak

Aynasız: polis

Papel: kâğıt para

Mektep çocuğu: acemi

Arakçı: hırsız

Bal kabağı: beyinsiz

Afi: gösteriş

Armut: aşırı aptal

Anzarot: rakı

Arakçı: hırsız

Aynalı: yakışıklı

Bilezik: kelepçe

Beleş: emeksiz

Bıçkın: kabadayı

Cartayı çekmek: vefat etmek

Bitirmiş: açıkgöz

Camekan: gözlük

Cavlamak: ölmek

Cins: tuhaf

Çarık: para cüzdanı

Çekmek: içki içmek

Çuvallamak: başarısız olmak

Dam: hapishane

Deli: cezaevi

Dükkân: kumarhane

Enayi: avanak

Fino: esrar

Gaga: ağız

Gazlamak: kaçmak

Gerzek: aptal 

Gıcır: yeni, yepyeni

Gır gır geçmek: alaya almak

Gümlemek: sınıfta kalmak

Hanım evladı: piç 

İmam kayığı: tabut

İşini görmek: öldürmek

Kafayı çekmek: şarap içmek

Kafes: hapishane

Kandil: çok sarhoş

Kelek: aptal

Kemik atmak: susturmak

Keş: aptal

Küp: sarhoş

Mangiz: para

Nanay: yok

Ot: esrar

Pestil: hasta


Ayrıca bakınız


2 yorum: