Anlatımda Bakış Açısı

Bakış açısı; herhangi bir olay, insan veya varlık karşısında takınılan davranış biçimi, yargılama ve tavırlarımızdır. Anlatımda bakış açısı anlatımdaki olay, yer ve zamanın kim tarafından nasıl anlatıldığı ile ilgilidir. Anlatıcı demek yazar demek değildir. Bu husus çoğu zaman karıştırılır. Kısacası;
  • Anlatıcı, anlatımı yapan kişidir.
  • Bakış açıları metinlere göre farklılık gösterebilir.
  • Bakış açısında farklılık oluşturan unsur çoğu zaman üsluptur.
  • Kişilerin ruh hali, cinsiyeti, mesleği, yaş ve kültür seviyesi anlatımdaki bakış açısında önemlidir.
  • Öğretici metinlerde anlatıcı yazar iken edebi metinlerde bu farklı bir kişidir. Yazarın anlatma görevini verdiği bu kişi tamamen kurmaca bir kişidir.
  • Okuyucu bilgileri bu anlatıcı aracılığıyla öğrenir. 
  • Anlatıcı anlatımını sözlü veya yazılı olarak gerçekleştirir.
  • Anlatıcı daha çok roman ve hikâyelerde karşımıza çıkan kişidir.
Anlatımda üç türlü bakış açısı vardır:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder