Sözcükte Anlam Test 3

1. Birden (I)arabayı önüme kırınca ne yapacağımı şaşırdım. Yaptıklarından bir an (II) pişman olmuş gibi görünüyordu. Gece gündüz demeden (III) çalışmasının neticesinde bu başarıyı elde etti. Ansızın (IV) karşıma çıkınca doğrusu irkildim. İki de bir (V)her yerde bunu dile getirmesi çok da mantıklı değildi.

Yukarıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözlerden hangileri aynı anlama gelmektedir?

A) I ve II             
B) III ve V               
C) I ve IV              
D) II ve IV             
E) III ve IV


2. Aşağıdaki seçeneklerin hangisindeki altı çizili sözcük gerçek anlamının dışında kullanılmıştır?

A) Küçük bir ağaç alıp yanındakilere vurmaya başladı.

B) Çeşmenin başında bekleyen kızlar boş testileri bir bir doldurdular.

C) Bu et ancak keskin bir bıçakla doğranabilir.

D) Dünya, Suriye'de olanlara kör ve sağır kaldı.

E) Şehirdeki o tarihi evler bir bir yandı.


3. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamda kullanılmamıştır?

A) Murat Bey, bu konuda bizimle resmen oynuyor. 

B) Köprünün ayağı selden kırılınca yol trafiğe kapatıldı.

C) Bu işte onun da parmağının olması bizi derinden sarstı.

D) Sen bizim için bir ışıksın üstadım, diyordu. 

E) Öğrencilerin cesareti olanlar karşısında tamamen kırıldı


4. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük terim anlamıyla kullanılmamıştır?

A) Hastaya ha bire narkoz yüklemeye çalışıyordu anestezi uzmanı o gün.

B) Sarı Naciye oyunu, üç perdeden oluşan oldukça realist unsurlar taşıyan bir oyundur.

C) Her güzellik solar günün birinde der, dururdu.

D) Tarlayı bu yıl da nadasa bırakmayı tercih etmesi bence çok isabetli olmuş.

E) Maçtaki penaltı sonrasında hem futbolcular birbirlerine girdi hem de saha karıştı.


5. Aşağıdakilerden hangisinde eş anlamlı (anlamdaş) sözcükler bir arada kullanılmamıştır?

A) Asil bir millet soylu bir nesil değil miyiz ruy-i zeminde?

B) Öğretmen, edebiyat ve yazın kavramlarını aynı anda kullanınca öğrencilerin kafası allak bulak oldu.

C) Bir lahza burada dur, bir an unutma ey yar!

D) Pasif kişilerle çalışa çalışa bizler de edilgen özellikler kazanmaya başladık.

E) Doğru dürüst çalışsaydı sınavı mutlaka kazanırdı.


6. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş sesli (sesteş) sözcük olarak kullanılamaz?

A) Boya         

B) Yüz          

C) El           

D) Ben         

E) Yaş


7. Aşağıdaki seçeneklerde yer alan altı çizili sözcüklerden hangisi soyut anlamlıdır?

A) Okulun ikinci katından gelen ses hepimizi korkuttu.

B) O şiddetli rüzgâr karşısında doğrusu geri dönmekten başka çaremiz yoktu.

C) İnsanı gam, duvarı nem yıkar demiş, atalarımız.

D) Odanın içindeki ışık yavaş yavaş çocuğun gözüne zarar vermeye başladı.

E) Özgürlük kişinin doğasında vardır.


8.  I. Bahçenin kapısını hızlıca çekerek oradan ayrıldı.

    II. Çeşmeden evine su çekiyordu bu soğuk havada.

   III. Yüzünü kapatan o örtüyü çek, herkes seni görsün.

   IV. Yıllarca ayağındaki nasırdan çok çekmişti Halil komşumuz.

    V. Araba bu vitesle artık bu yokuşta çekmez sanırım.

Yukarıdaki cümlelerde geçen "çekmek" sözcüğü kaç farklı anlamda kullanılmıştır?

A) I        B) II        C) III        D) IV       E) V


9. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde insana özgü bir özellik doğaya aktarılmıştır?

A) Memleket isterim

    Gök mavi, dal yeşil tarla sarı olsun.

B) Seni selamlamadan uçan kuşun

    Yuvasını bozacağım.

C) Ağlamak için gözden yaş mı akmalı

    Sevmek için güzele mi bakmalı?

D) Büsbütün unuttum seni eminim

     Maziye karıştı şimdi yeminim

E) Ben sana mecburum bilemezsin

    İçimi seninle ısıtıyorum.


10. Aşağıdakilerden hangisinde "ad aktarması" (mecaz-ı mürsel) yoktur?

A) Gişeden istediği bileti alamayınca dünyası yıkılmışçasına geri döndü.

B) Sana benim gözümle bakan gözler kör olsun.

C) Büyük kurtarıcı, çağdaşlaşmayı her zaman bu millete bir hedef olarak göstermiştir.

D) Eve haber vermeden evin yolunu tutmaları onların hoşuna gitmemişti anlaşılan.

E) Ülkenin ileri gelen kalemleri yeni yeni projeler peşindeydiler.


11. Aşağıdakilerden hangisinde "dolaylama"ya örnek yoktur?

A) Son sınavda görme engelli olanların sınava gireceği salonda gözetmenlik yaptım.

B) Kızıl gezegeni bir gün hepimiz daha çok seveceğiz anlaşılan.

C) Bir dünya rekoru daha geldi cep herkülünden.

D) Yine altın perdede en büyük ödülü aldı.

E) Nice ocakları söndürdü kara elmas denilen bela.


12. "Oğlan" sözcüğü eskiden hem kız hem erkek anlamında kullanılırken bu sözcük günümüzde sadece "erkek çocuk" anlamında kullanılmaktadır.

Yukarıdaki açıklama için aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Sözcükte anlam genişlemesi olmuştur.

B) Sözcükte anlam iyileşmesi olmuştur.

C) Sözcükte anlam kötüleşmesi olmuştur.

D) Sözcükte anlam daralması olmuştur.

E) Sözcükte başka anlama geçiş olmuştur.


13. Şırıl şırıl (I) akan nehrin insanı mest eden ahengini Ahmet'in ani hapşırması (II) bozdu. Yan tarafta oturan Mehmet hiçbir şeye aldırış etmeden cız (III) eden köftelere dalmıştı. O güzel ortamı sahipsiz bir köpeğin havlaması (IV) bozdu. Kuşlar da hep birden ötüşüp (V) gitti.

Yukarıdaki numaralanmış sözcüklerden hangisi yansıma sözcükler içerisinde değerlendirilemez?

A) I       B) II       C) III       D) IV        E) V


14. I. Dut yemiş bülbüle dönmek

     II. Kalın kafalı

     III. Ekmek kapısı

     IV. Kutu gibi

      V. Tıkır tıkır

Yukarıdaki deyimlerin oluşumlarıyla ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I. deyim fiilimsi şeklinde oluşmuştur.

B) II. deyim cümle şeklinde oluşmuştur.

C) III. deyim isim tamlaması şeklinde oluşmuştur.

D) IV. deyim edat grubu şekkinde oluşmuştur.

E) V. deyim ikileme şeklinde oluşmuştur.


15. Aşağıdaki deyimlerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır?

A) Hanya'yı Konya'yı öğrenmek

B) Bir taşla iki kuş vurmak

C) Çoğu gitti azı kaldı.

D) Beyninden vurulmuşa dönmek

E) Kulak misafiri olmak


16. Aşağıdakilerden hangisinde deyim açıklamasıyla birlikte verilmemiştir?

A) Her şeyi bol keseden ölçüsüz olarak dağıtan biriydi.

B) Bütün sıkıntılarını anlattığı bir dert ortağı bulmuştu sonunda.

C) Kolay kolay para harcamayan eli sıkı biridir.

D) İbrahim ile olan problemlerini çözmüş, aralarındaki buzlar erimişti.

E) Ağzını açmadan yoluna büyük bir hızla devam ediyordu.


17. Aşağıdaki deyimlerden hangisinin anlamı yanlış verilmiştir?

A) Acısı yüreğine işlemek: Üzücü bir şeyin insan hafızasında kalıcı bir etki bırakması.  

B) Ağlama duvarına dönmek: Herkesin dert babası olmak.

C) Alaca bulaca: Çok sevinçli

D) Ağzı kulaklarına varmak: Çok sevinmek.

E) Ağzı gevşek: Sır saklayamayan


18. Deyimler ve atasözleri ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Atasözlerinin tarihçesi deyimlere oranla daha yenidir.

B) Atasözleri genel yargı bildirir, deyimler özel bir durumu belirtir.

C) Deyimler genellikle mastar şeklinde; atasözleri cümle şeklindedir.

D) Atasözlerine oranla deyimler daha az sözcükten oluşur.

E) Atasözlerinde bir arka plan varken deyimlerde arka plan bulunmaz.


19. I. Çatıdan pat pat sesler geliyordu.      

      II. Çoluk çocuk herkes bir yerlere sığınmaya çalışıyordu.

      III. Adamcağızı eften püften bahanelerle hastanelik ettiler.

      IV. Aşağı yukarı beş yıla yakındır köyüne uğramamış.

       V. Ona yalan yanlış bilgi aktardıklarından etrafına kan kusuyordu.

Yukarıdaki cümlelerde geçen ikilemeler ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede geçen ikileme yansıma sözcüklerden oluşmuştur.

B) II. cümlede geçen ikileme biri anlamlı biri anlamsız sözcükten oluşmuştur.

C) III. cümlede geçen ikileme her ikisi de anlamsız sözcükten oluşmuştur.

D) IV. cümlede geçen ikileme zıt anlamlı sözcüklerden oluşmuştur.

E) V. cümlede geçen ikileme eş anlamlı (anlamdaş) sözcüklerden oluşmuştur.


20. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi gerçek anlamlıdır?

A) Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan...

B) Ateş düştüğü yeri yakar.

C) Tek kanatla kuş uçmaz.

D) Dost ile ye, iç; alışveriş etme.

E) Meyveli ağacı taşlarlar.


CEVAP ANAHTARI: 1-C 2-D 3-B 4-C 5-E 6-A 7-E 8-E 9-B 10-C 11-A 12-D 13-E 14-B 15-C 16-E 17-C 18-A 19-E 20-D

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder