Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Test 14

1. "1960 Sonrası (İkinci Yeni Sonrası) Toplumcu Şiir" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Bu dönemin temsilcileri şiiri ideolojik bir çizgiye çekip kendilerini toplumun sözcüsü sayarlar.

B) Kentleşme, işçi sınıfı, kadın, kadın hakları en çok işlenen konular arasında yer alır.

C) Eserlerde geleceğe duyulan kuvvetli inanç, direnme ve isyan gibi temalar işlenir.

D) İçerikten çok biçime önem verilir.

E) Sanata, ideolojik bir yaklaşım görülür. Estetik, ikinci planda kalır.

 

2. İkinci Yeni hareketinin önemli sanatçılarındandır. İlk şiir kitabı olan "Soğuk Otların Altında" ile yazın hayatına başlar. Mitoloji ve halk edebiyatı eserlerinde önemli izler oluşturur. Türkü ve koşma tadında özgür çağrışımlarla neşeli şiirler kaleme alır. Eserlerinde konuşma dili ön plana çıkar. "Selam Olsun", "Güneş Topla Benim İçin", "Memik'e Ağıt" isimli şiirleriyle ünlenir. Çocuk kitapları da kaleme alan sanatçı 70 civarında kitap çevirip şiir antolojileri hazırlar. Birçok şiiri bestelenir. Ahmet Kaya'nın "Üşür Ölüm Bile" ve "Gül Dikeni" şarkılarının sözleri ile Zülfü Livaneli'nin seslendirdiği "Memiş Oğlan", "Güneş Topla Benim İçin" şarkılarının sözlerinin de sahibidir.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ülkü Tamer       

B) Ece Ayhan        

C) Edip Cansever       

D) Cemal Süreya      

E) İlhan Berk

 

3. Toplumcu gerçekçi şair ve yazarlar arasında yer alır. Eserlerinde yoksulların yaşamını mizahi bir üslupla anlatır. "Hababam Sınıfı" romanıyla tanınır. Bu roman ona büyük bir ün kazandırır. Roman, mizah öyküleri, şiir ve çocuk kitapları başta olmak üzere pek çok alanda eserler kaleme alır. İlk şiir kitabı olan "Yarenlik"te çevresindeki insanların hayatlarını anlatır. Romanlarında Kastamonu hayatını konu alır. Toplumsal değişim ve çarpıklıkları hicveder. Sorunları oldukça yalın bir dille ortaya koyan sanatçı, kişilerin yaşantısını öykünmesiz ve gösterişsiz, sade bir dille yansıtır. Hayatının son demlerinde çocuk kitapları kaleme alır.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hasan İzettin Dinamo

B) Enis Batur

C) Rıfat Ilgaz

D) Ercüment Behzat Lav 

E) Nazım Hikmet Ran

 

4. "Tehlikeli Oyunlar", (I) Tutunamayanlar'ın devamı niteliğindedir. Eserin başkahramanı "Hikmet" bir oyun yazarıdır. Hikmet, Gerçek ben'ine ulaşmak için kendisiyle hesaplaşır. "Korkuyu Beklerken" (II) Atay'ın roman (III) tarzında yazdığı eseridir. Eserde, psikolojik çözümlemelere ağırlık verir. Üniversitede hocası olan Mustafa İnan'ın (IV) hayatını "Bir Bilim Adamının Romanı" (V) eserinde anlatır. Eser, biyografik roman özelliği taşır. Fakir bir ailenin çocuğu olan Mustafa İnan'ın uluslararası tanınan bir bilim adamı olmasına ve bütün zorluklara rağmen erdem ve ahlakından hiçbir şey kaybetmemesine dikkatleri çeker.

"Oğuz Atay" ile ilgili yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde yanlış bir bilgi söz konusudur?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

5. Aşağıdaki eserlerden hangisi "Pınar Kür"e ait değildir?

A) Bitmeyen Aşk   

B) Kâğıt Helva   

C) Akışı Olmayan Sular   

D) Asılacak Kadın   

E) Yarın Yarın

 

6. Edebiyat tarihçisi, eleştirmen, denemeci ve çevirmen olarak ön plana çıktı. Eski ve yeni edebiyatın temelleriyle ilgili yaptığı araştırmalarıyla tanındı. Nazım Hikmet, Ahmet Haşim, Tevfik Fikret, Orhan Veli Kanık başta olmak üzere düşüncelerini faydalı bulduğu yaklaşık on beş yazarın kitabını çevirdi. Eleştiride duygusallık ve bireyselliği bir tarafa bırakıp nesnel eleştiri yöntemini yerleştirmeye çalıştı. Bu konuda öncü kişiler arasında yer aldı. "Çok Kapılı Oda", "Günlerin Götürdüğü Getirdiği", "Bilimden Yana Sosyalizme Doğru" önemli eserleri arasında yer alır.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Asım Bezirci

B) Suut Kemal Yetkin

C) Nihat Sami Banarlı

D) Şevket Süreyya Aydemir

E) İsmail Habip Sevük

 

7. "Ahmet Kutsi Tecer" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi  yanlıştır?

A) Bazı şiirlerinde "Ankaralı Âşık Ömer" mahlasını kullanır.

B) Dili sade, açık, anlaşılır; anlatımı içten, yapmacıksız, tabii ve canlıdır.

C) Şiirlerinde halkın günlük konuşma dilini ön plana çıkarır.

D) Genellikle dörtlük nazım birimini kullanır.

E) Şiirlerini çoğunlukla hece ölçüsüyle oluşturur. Hece ölçüsünün daha çok sekizli ve on birli kalıplarını kullanır.

 

8. Son zamanların Anadolu halk ozanlığı geleneğinin önemli şahsiyetlerindendir. Özgürlük, demokrasi, barış, laiklik, insan hakları, devrimci özellikleriyle hatırlanır. Halkın sıkıntılarını toplumcu bir bakış açısıyla anlatıp güncel siyasetle ilgili politik şiirler ve taşlamalar kaleme alır. Alevi-Bektaşi geleneğine bağlı bir halk ozanı olan sanatçı, Bektaşi kültürünün dünyaya tanıtılmasında önemli bir rol üstlenir. Daha 24 yaşındayken söylediği "İşte gidiyorum çeşmi siyahım" şiiriyle büyük üne kavuşur. Hoşgörü, sevgi ve doğruluk konuları eserlerinde ön plana çıkar. Söz ve besteleri birçok sanatçı tarafından sıklıkla kullanılır. "İşte Gidiyorum Çeşmi Siyahım", "Dom Dom Kurşunu", "Seher Vakti Elinize", "Gidiyorum Kara Gözlüm Ağlama" en bilinen şiirleri olarak ön plana çıkar.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Âşık Murat Çobanoğlu

B) Âşık Şeref Taşlıova

C) Abdürrahim Karakoç

D) Âşık Veysel Şatıroğlu

E) Âşık Mahzuni Şerif

 

9. "Nihal Atsız" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Üslubu oldukça sert, ateşli ve keskin olup düşüncelerini de haykırırcasına savunur.

B) Birçok işkence görmesine rağmen karakterinden ve savunduğu ülküden asla geri adım atmaz.

C) Eserlerinde dini önceleyip şiirlerinde özellikle İslamiyet'i ön plana çıkarır.

D) Romanlarında efsane, mitos ve destan geleneğinden yararlanır.

E) Göktürk tarihi konusunda çok derin bilgilere sahip olup bu tarihi yalın bir dille anlatır.

 

10. Farklı birçok dergi ve gazetede şiir, öykü ve tiyatro üzerine yazılmış yazıları yayımlanır. Şehir tiyatrolarında çalıştığı süreçte Ankara İl Radyosu tarafından seslendirilen "Dört Kişilik Bahçe" ve "Ölüm Burnu" isminde iki radyo oyunu hazırlar. Yazı, şiir ve bazı kitapları İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Yunanca, Bulgarca, Farsça olmak üzere birçok dünya diline çevrilir. Şarkı sözleri; Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Nükhet Duru, Hümeyra, Mor ve Ötesi gibi farklı sanatçılar tarafından yorumlanır. "Osmanlıya Dair Hikayat", "Sahtiyan", "Taziye" önemli eserleri olarak ön plana çıkar.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sunay Akın

B) Haydar Ergülen

C) Küçük İskender

D) Murathan Mungan

E) Hüseyin Atlansoy

 

11. İlk şiirlerinde Garip akımının etkisindedir. Bu şiirlerinde hayatın tadını çıkarmaya çalışır. Ferdi mutlulukları şairanelikten uzak süsten arındırılmış yalın bir söyleyişle işler. 1976'dan sonra İkinci Yeni anlayışına yönelir. Bu dönemde felsefi düşünceler ile kişinin evrendeki yeri ve değeri gibi düşünce tarafı ağır basan şiirler yazar. Şehir insanının gündelik hayat akışını, tartışmaları, saçmalıklarını işler. Sanatçı, böylece günlük yaşamın, küçük ayrıntıların, avareliklerin şairi olur. Soyutlama ve simge şiirlerinde önemli unsurlar olarak karşımıza çıkar. "Gazoz Ağacı", "Yaralı Hayvan", "Kahvede Şenlik Var" önemli eserleri olarak ön plana çıkar.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bedri Rahmi Eyüboğlu

B) Sabahattin Kudret Aksal

C) Ceyhun Atuf Kansu

D) Hilmi Yavuz

E) Behçet Necatigil

 

12. Yazar ve felsefeci kimlikleriyle öne çıkan son dönem Türk hikâyeciliğinin önemli isimlerindendir. Modernizmi esas alan sanatçılardan olup yazdığı öykülerle Türk öykücülüğüne yeni bir soluk getirir. Eserlerinde bireyin sorunlarını, bireyin günlük yaşamdaki açmazlarını, dertlerini, yalnızlık, ölüm, sevgi, inanç çatışması, baskı gibi konuları işler. Çeviri yoluyla dilimize birçok eser kazandırır. "Kılavuz" adlı romanında polisiye ile fantastik unsurlar bir arada yer alır. "Gece" romanında düş ile gerçeği birleştirir. Bu romanıyla Amerika'da on yılda bir verilen "Pegasus Ödülü"nü kazanan tek Türk yazar unvanını elde eder. "Ölen Adam", "Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı", "Ne Kitapsız Ne Kedisiz" önemli diğer eserleri olarak öne çıkar.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rasim Özdenören       

B) Bahaeddin Özkişi         

C) Bilge Karasu  

B) Orhan Hançerlioğlu

E) Vüsat Orhan Bener

 

13. Aşağıdaki eserlerden hangisi "Necip Fazıl Kısakürek"e ait değildir?

A) Bir Adam Yaratmak          

B) Örümcek Ağı         

C) Mahur Beste       

D) Para         

E) Tohum

 

14. İkinci Yeni hareketi sonrası toplumcu gerçekçi şairlerdendir. Edebiyat dünyasına İkinci Yeni akımına yakın şiirlerle adım atıp sonraları sosyal içerikli, duygulu ve buram buram Anadolu kokan şiirler yazdı. 1965'ten sonra toplumcu ve halkçı şiirlerle insanlarla dertleşmeyi amaçladı. İlk şiir kitabı olan "Gün Ola", Anadolu'ya yönelişin ürünü olup eserde köy ve kasabalarda halk türkü ve deyişleri önemli bir yer tutar. Sonraki zamanlarında halk şiirinin olanaklarından faydalanarak gerçekçi temaları samimi ve sıcak bir ortam içinde vermeyi başarır. "Hepsi O Kadar" şiiri Ece Ülker tarafından bestelendi.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nihat Behram

B) Refik Durbaş

C) Ataol Behramoğlu

D) Süreyya Berfe

E) İsmet Özel

 

15. Şair, çevirmen, yazar ve psikolog olarak bilinen sanatçı, "Yedi Meşaleciler" topluluğu'nun kurucularındandır. Edebiyata ilkin farklı dergilerde şiirler yayımlayarak adım atmış sonrasında folklor, psikoloji ve eğitim konularında araştırmalara yönelmiştir. "Yedi Meşale" dergisinin kapanmasıyla bir ressam gibi betimlemeyi esas alarak canlı şiirler kaleme alır. Canlılık ve yenilik şiirlerinin ana ilkelerini oluşturur. Edmond Rostand'ın "Cyrano de Bergerac" ismindeki ünlü oyununu Türkçeye çevirmesiyle asıl ününe kavuşur. Şiirlerinde empresyonist ve ekspresyonistin etkileriyle bireysel duyarlılıkları ön plana çıkarır. "Odalar ve Sofalar" önemli eserleri arasında yer alır.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sabri Esat Siyavuşgil

B) Kenan Hulusi Koray

C) Vasfi Mahir Kocatürk

D) Ziya Osman Saba

E) Muammer Lütfi Bahşi

 

16. Modernizmi esas alan sanatçılardandır. Romanlarında daha çok kötülüğe sürüklenmiş küçük kızların, düşmüş kadınların, yurt özlemi çeken göçmenlerin, çökmekte olan burjuva ailelerin yeni yaşam şartlarını konu edinir. Öykülerinin birçoğunda anne-kız ilişkileri önemli bir yer tutar. Gurbetçi çocukların sorunlarına özellikle eğilir. Güçlü gözlem gücü ve ayrıntıları işlemedeki ustalığı eserlerine farklı bir hava katar. Olaydan çok betimleme ve çözümlemelere yer verir. "Ev Sahipleri" kitabı, Almanya'nın önde gelen aydınları ve konuk işçileriyle yaptığı konuşmaları içerir. "Kırkyedililer"de Türkiye tarihine 68'liler olarak geçmiş, devrimci ve isyancı bir kuşak olan 1947 doğumlu kişilerin hikâyesini anlatır.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oktay Akbal          

B) Ferit Edgü          

C) Füruzan          

B) Nezihe Meriç           

E) İnci Aral

 

17. Âşık tarzında yazdığı şiirleriyle tanınmış aydın bir şairimizdir. Halk şiiri geleneğini günün koşullarıyla bağdaştırarak verir. Halk şiiri tarzında koşma geleneğini sürdüren şiirleriyle sevilir. Milli ve manevi değerlere bağlı bir sanatçı olarak bilinir. "Hisar" dergisinde önemli yazılar kaleme alır. Rubai tarzındaki şiirleri ile bilinen sanatçı özellikle son döneminde rubai türüne ağırlık verir. Şiirlerinden duygusal yönü ağır basan "Karagözlüm Efkârlanma Gül Gayrı", "Ve Ben Yalnız", "Hasret" ve "Hancı" şarkı tarzında bestelenir. Sade, duygulu ve coşkun bir söyleyişe sahiptir. Cumhuriyetimizin "50. Yıl Marşı"nın yazarıdır.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İlhan Geçer

B) Turgut Uyar

C) Yavuz Bülent Bakiler

D) Bekir Sıtkı Erdoğan

E) Mehmet Çınarlı

 

18. Köy edebiyatının önde gelen romancılarındandır. Yazın hayatına şiirle başlar, sonra romana yönelir. Romanlarıyla tanınmaya başlar. Roman ve öyküleri yöresel gözlemlere dayanır. Eserlerinde genellikle Orta Anadolu'yu anlatır. Eserleriyle Türk köylüsünün yaşam koşullarının değiştirilmesi gerektiğini aydın ve politikacılara seslenir. Eserlerinde halk dilinin zengin sözcük ve deyimlerine rastlanır. İlk romanı "Yılkı Atı"nda yılkıya bırakılan bir atın doğa ile mücadelesini anlatır. Romanın kahramanları hayvanlardan oluşur. Burada esasında köy halkının yoksulluk ve çaresizliğini anlatır. Bu eser sonraki yıllarda filme uyarlanır. "Çelo", "Can Şenliği" ön plana çıkan diğer önemli yapıtları olarak bilinir.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Samim Kocagöz   

B) Abbas Sayar    

C) Nahit Sıtkı Örik     

B) Aka Gündüz   

E) Samiha Ayverdi

 

19. Serbest nazım ve toplumcu gerçekçi anlayışla eserler kaleme alan sanatçı toplumcu gerçekçi şiirin öncülerindendir. Toplumsal hadiseler ve ülke meselelerini irdeleyen şiirler yazar. Şiirlerinde genellikle hümanist anlayışı esas alır. Ölçü ve uyağa karşı olan sanatçı Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nda serbest ölçüyü eserlerine uygulayan ilk kişiler arasına girer. Şiirlerinde dadaizm, fütürizm, kübizm ve sürrealizmin etkileri görülür. Son dönem şiirlerinde hümanizmin etkisinde kalarak şiirlerini oluşturur. "Kaos", "S.O.S.", "Mau Mau" önemli eserleri arasında yer alır.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rıfat Ilgaz

B) Ahmet Arif

C) Nazım Hikmet Ran

D) Hasan İzettin Dinamo

E) Ercüment Behzat Lav 

 

20. Günümüzün önemli tiyatro ve oyun yazarlarındandır. Devlet tiyatrolarında oyunu sahnelenen en genç tiyatro oyuncusu unvanına sahiptir. Birey-çevre ilişkileri ve kuşaklar arası çatışmalar eserlerinde önemle üzerinde durduğu konulardır. Oyunlarında geleneksel tiyatro ile Batı tiyatrosunu kaynaştırmayı başarır. Kurtuluş Savaşı'nı romansı bir dille anlatan ve aynı zamanda belgesel roman özellikleri taşıyan ve elli yılda tamamlanan "Şu Çılgın Türkler" romanı ona büyük ün kazandırır. Eser, satış rekorları kırıp Cumhuriyet tarihinin en çok satılan kitabı olur. "Masum Katiller" ve "Pembe Evin Kaderi" ilk oyun denemeleri olup devlet tiyatrolarınca oynatılır.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Turgut Özakman

B) Orhan Asena

C) Turan Oflazoğlu

D) Recep Bilginer

E) Refik Erduran

 

CEVAP ANAHTARI: 1-D 2-A 3-C 4-C 5-B 6-A 7-A 8-E 9-C 10-D 11-B 12-C 13-C 14-D 15-A 16-C 17-D 18-B 19-E 20-A

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder