Özdeyişler, Özlü Sözler

A HARFİ İLE BAŞLAYAN ÖZDEYİŞLER VE ÖZLÜ SÖZLER
Acele etsen bile gözün açık olsun çünkü yolda birçok engelle karşılaşabilirsin. Franklin

Aceleci sinek, süte düşer. Kaşgarlı Mahmut

Acemi avcıların oltasına takılacak ahmak balıklar çoktur. Mahmut Yesari

Acı çekmek ölmekten daha büyük cesaret ister. Bonaparte

Acı tanımamış olmak, büyük bir acıdır. Çiçero

Aciz kimsenin beline kuvvetli yumruğunu vurma, olur ki bir gün onun ayağına düşersin. Halil Cibran

Aczini ayaklar altına alan insan yükselir. Hölderin

Açık yürekle konuşan düşman, içten pazarlıklı düşmandan iyidir. Hz. Ali

Açlık ne dost ne akraba ne insanlık ne de hak tanır. Daniel Defoe

Adalet, dünyadan kalkarsa insan hayatına değer verecek bir şey kalmaz. İ. Kant

Adalet evrenin ruhudur. Ömer Hayyam

Adalet haksız olana zulüm gibi gelir. Daniel Defoe

Adalet, halkın dirliği ve düzeni, idare ise süsü ve güzelliğidir. Hz. Ali

Adalet hissi insanlarda doğuştan mevcuttur. Çiçero

Adalet, insan topluluğunun en kutsi bir bağıdır. P.de Guizot

Adalet, milletler için daimi bir gıdadır. Chateaubriand

Adalet, mülkün temelidir. Hz. Ömer

Adalet mülkünden kim yüz çevirse ona âkil demez akıllı kimse. Nizami

Adalet nerede hesap sorarsa merhamet orada haklarını kaybeder. G. Duhamel

Adalet olmadan düzen olmaz. Albert Camus

Adalet topaldır, ağır ağır yürür fakat gideceği yere er veya geç varır. Mirabeau

Adalet ve kanunlar, en katı yüreklilere bile kendilerini duyurur. Voltaire 

Adalet, yeryüzünde Allah’ın terazisidir. Hz. Ebubekir

Adalet yoksa cesaret de yoktur. Benjamin Franklin

Adaletin bulunmadığı bir ülkede herkes suçludur. Düverger

Adaletin gecikmesi, adaletsizliktir. Landor

Adaletin hâkim olduğu yerde silahın yeri yoktur. J. Anyot

Adaletin kılıcı ile vuran kol ne kadar zayıf olursa olsun yine de kuvvetlidir. John Webster

Adaletin kuvvetli, kuvvetlilerin adil olması gerekir. Pascal

Adaletsiz bir ülke mezbahadan başka bir şey değildir. Georges Clemencau

Adaletsiz düzen olmaz. İnsanlar için ideal düzen onların mutluluğundadır. Albert Camus

Adaletsizlik eden adaletsizliğe uğrayandan daha mutsuzdur. Demokritos

Adaletten kaçan doluya tutulur, peşinden yağmur gelir. M. Nerkov 

Âdet ve ananeler bizi beşiğimizde karşılar ve ancak mezarımızda terk eder. R. İngersoll

Af dileyen kendi kendini suçlar. Tolstoy

Af, insanlık dilinin en tatlı kelimesidir. Victor Hugo

Af, intikamdan da yüksektir. Shakespeare

Affedebilirim fakat unutmam demek, affetmeyeceğim demenin bir başka şeklidir. Beecher

Affedilmenin verdiği ıstırap kadar kötü bir şey olamaz. Guy de Mauppassant

Affetmek güçlüyü daha güçlü yapar. P. Syrus

Affetmek ve unutmak iyi insanların intikamıdır. Schiller

Affın en güzeli, hasmını ezmeye muktedir iken yapılanıdır. Ömer Bin Abdülaziz

Ağacın neticesi meyve olduğu gibi, meyvenin çekirdeği vasıtasıyla neticesi gelecek bir ağaçtır. Said Nursi

Ağaç isteyen tohuma sahip olmalı. Mevlana

Ağaç, meyvesinden bilinir, yaprağından değil. John Ray

Ağaçlar ölmeye yukarıdan başlar. Peter Drucker

Ağaçlar yaşadıkça meyve verir, insanlar da meyve verdikçe yaşar. Laedri

Ağılda oğlak doğsa derede otu biter. Kaşgarlı Mahmut

Ağır bulutlar gibi, ağır yürekler de suları akıtınca rahatlar. Rivarol

Ağlarım, ağlatamam, hissederim, söyleyemem. Dili yok kalbimin ondan ne kadar bizarım. Mehmet Akif Ersoy

Ağzında bal olan arının kuyruğunda iğnesi vardır. John Lyly

Ahalinin lokması, hükümetin temelidir. Cenap Şahabettin

Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde fani dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme. Said Nursi

Ahlak bir insanın sevmediği bir insana karşı kurduğu otoritedir. Oscar Wilde

Ahlak, cemiyetimizin temelidir. Chateaubriand

Ahlak güzelliği, bedenden daha güzel ve daha devamlıdır. Racine

Ahlakın temeli, özgürlüktür. C.F. Meyer

Ahlaksızlık, karanlıkların dostudur. J.J Rousseau

Ahlaksızların, dürüstlerden çok kazandığı ülke bir gün batar. Mephisto

Ahmağa verilecek en güzel cevap sükûttur. İbni Haldun

Ahmağın kalbi ağzında, akıllı kişinin lisanı kalbindedir. Hz. Ali

Ahmaktan uzaklaşmak, Allah’a yaklaşmaktır. Hasan Basri

Aile hayatının güzelliği gibi hiçbir şey yoktur. Oscar Wilde

Aile, kralların bile giremediği bir kaledir. Emerson

Akıl gibi mizan, kanaat gibi hazine, fazilet gibi ayna olamaz. Hz. Ali

Akıl noksanlığı iki türlü olur: biri delilikten, öbürü cahillikten. Eflatun

Akıl ve mantık, ilim ve marifetle doğru orantılı olarak gelişir. Thomas Mann

Akıl yaşta değil baştadır. Doğru bir söz fakat aklı da başa yaş getirir. C. Şahabettin

Akıl, yeryüzünden kalksa bile kimse akılsız olduğunu kabul etmez. Sadi

Akıldan büyük hazine, cehaletten daha ileri fakirlik, danışmaktan daha kuvvetli destek yoktur. Halife Mansur

Akıllı adam, aklını kullanır; daha akıllı adam başkalarının da aklını kullanır. Bernard Shaw

Akıllı adam hem kitapları hem de doğrudan doğruya hayatı okur. Lin Yutang

Akıllı insanın ağzı kalbinde, akılsız insanın kalbi ağzındadır. Hz. Süleyman

Akıllı olmak da bir şey değil mühim olan o aklı yerinde kullanmaktır. Descartes

Akıllı ve vicdanlı insan mutluluğunu başkalarının mutluluğunda arar. Allen

Akıllılık, gurbette yakınlık bulmaktır; ahmaklık, vatanda gurbete düşmektir. Hz. Ali

Akılsızlar, hırsızların en zararlılarıdır onlar zamanımızı ve neşemizi çalarlar. Goethe

Aklen halledilemeyen nice işler vardır ki ancak kalben çözülebilir. A. Vient

Aklı az olanın verdiği öğüt çok olur. Boileau

Aklı karıştıran şey insanın arzularıdır. Sadi

Aklı kıt olan dilini tutamaz. Hz. Ali

Aklım kesiyorsa ve yüreğim inanıyorsa başarabilirim. Muhammed Ali

Aklın süsü dil, dilin süsü sözdür. İnsanın süsü yüz, yüzün süsü gözdür. Yusuf Has Hacip

Aklın üç ilkesi iyi düşünmek, iyi söylemek, iyi yapmaktır. Demokritos  

Aklın ve ilmin üç büyük düşmanı vardır: kötülük, bilgisizlik ve tembellik. Haeckel

Aklından nasibini almayanlarla geçinebilmek aklın zaferidir. Voltaire

Akrabanın düşmanlığı ve dostların eziyeti, yılan zehrinden daha acıdır. Hz. Ali

Akrabanın sokması, akrebin sokmasından daha şiddetli olur. Hz. Ali

Alabalık tutmak için sineği feda etmelisin. George Herbert

Alabileceğiniz en iyi intikam, çok başarılı olmanızdır. Frank Sinatra

Alaca dağlarda sarıçiçek açar, kimse duymaz sabaha kadar. Gülten Akın

Alçak gönüllü bir insan, kendini hiç söz konusu etmez. La Bruyere

Alçak gönüllülük, kendi gerçek değerini anlamaktır. Anatole France

Alçak yerde tepecik, kendini dağ sanır. Şinasi

Alçaklara bir arpa kadar bile minnet etmek, iki yüz batman altına değmez. Hafız Şirazi

Aldanmanın en gerçek yolu, kendini başkalarından daha kurnaz sanmaktır. La Rochefoucauld

Alın teriyle ıslanan toprak kurumaz. İbrahim Olcaytu

Allah, dolu ellere değil temiz ellere bakar. P.Syrus

Alışkanlık, anahtarı kaybolmuş bir kelepçedir. A. Purrun

Alışkanlık, bir halata benzer, her gün bir lifi örer ve sonunda onu koparamayacak kadar güçlü yaparız. Horace Mann

Alışkanlık, insanın ikinci huyudur. Montaigne

Alışkanlık, sızan gaza benzer. Önce onu anlamaz, sonra ondan kurtulamazsınız. Cowper

Alışkanlıklar bırakılmazlarsa zamanla ihtiyaç haline gelir. St. Agustine

Alışkanlıkların zincirleri, önce duyulmayacak kadar hafif sonra kırılamayacak kadar güçlü olur. Benjamn Dizraeli

Âlim-i mûrşid koyun olmalı, kuş olmamalı. Koyun kuzusuna süt, kuş yavrusuna kay verir. Said Nursi

Âlimler meclisinde sükût, cahillerin en güzel süsüdür. Bhartrihari

Âlimlerin süsü, ilimlerinin ameline uymasıdır. İmam-ı Şafi

Alkış isteyen ıslığa da katlanır. Laedri

Alkış, olgun insanlar için bir destek, küçük insanlar için kışkırtıcıdır. E. Froom 

Alkış, zayıfların amacı ve sonudur. C. C. Colton

Alkışı en sessiz şekilde karşılayan alkışı hak etmiş demektir. Emerson

Allah sevdiği insanı, ihtiyaç duyulan yere gönderir. Goethe

Allah’ı tanıyan ve itaat eden zindanda da olsa bahtiyardır. O’nu unutan sarayda da olsa zindandadır, bedbahttır. Said Nursi

Allah’tan kork ki başkalarından emin olasın. Hz. Ali

Altın leğenin kan kusana ne faydası var. Laedri

Altın ocaktan madeni kazmakla çıkar, cimrinin elinden canını koparsan çıkmaz. Şeyh Sadi

Altın prangalar, demir olanlardan çok daha kötüdür. M. Gandhi

Altını kör bile tanır. Mor Jokai

Altının ne olduğunu mihenk, cimrinin kim olduğunu dilenci bilir. Sadi Şirazi

Amacı kesinleştirmek, her başarının başlangıç noktasıdır. W. Clement Stone

Amacına ulaşmak için batan dikeni gül gibi koklayabilirsen kazanırsın. H. Yılmaz

Amaçsız savaştan kaçan kahramandır. Halman

Ana ailenin güneşidir. Bir ailede o olmazsa orada büyüyen çocuklar gölgede kalmış meyveler gibi olgunlaşmazlar. Pestalozzi

Ana baba iyi terbiye almışlarsa çocuklar da terbiyeli olur. Goethe

Ana babalarımız tesadüfle arkadaşlarımız seçimle kazanılır. J. Delille

Ana babanın sevinci, üzüntü ve korkuları gibi kalır.  F.Bacon

Ancak kendi kendini idare edebilen insanlar hürdür. Horace Mann

Anılar, kışın gül toplama gücünü verir bizlere. Corneille

Anlamak, beğenmenin başlangıcıdır. Spinoza

Anlamak için görmek, görmek içinde dikkatli bakmak gerekir. Ülkü Tamer

Anlaşılmak, bir lükstür. Emerson

Anlatamam derdimi dertsiz insana, dert çekmeyen dert kıymeti bilmez. Âşık Veysel

Anne ve babamızı kader tayin eder, dostlarımızı ise kendimiz. J.Delisle

Anneler, her şeyi görmeseler bile kalpleriyle duyarlar. Ostorovoski

Annem üç kocasını gömmüştür ve bunlardan ikisi o sırada sadece biraz kestiriyorlardı. R. Rudner

Aptal, akıllı olduğunu sanır, ama akıllı aptal olduğunu bilir. Shakespeare

Aptal; susarak kazandıklarını konuşarak kaybedendir. Mithat Cemal Kuntay

Aptalca olan her şey, telaffuzu zor olduğu için şarkı olarak söylenir. Voltaire

Aptallar arasında akıllı görünmek isteyenler, akıllılar arasında aptal görünürler. Quintilian

Aptallığın en büyük kanıtı, aynı şeyi defalarca yapıp farklı bir sonuç almayı ummaktır. Albert Einstein

Ara sıra çıkarılan küçük isyanlar, hükümetin sağlığını koruyan ilaçlardır. Jefferson

Aradığını bilmeyen bulduğunu anlayamaz. C.Bernard

Aramak, bulmak kadar değerlidir. Ali Suad

Araştırıp incelemeden hiçbir şeyi peşin hükümle kabul etmeyiniz. R. Kipling

Araştırma, düşünmesini bilenlerin ilk ve son isteğidir. Samuel Johnson

Arife, bayramdan daha mutlu gündür. Aleksis Kivi

Arkadaşın en iyisi seni hayra sevk edendir. Hz. Ali

Arkadaşını yalnızken ikaz et, başkalarının yanında öv. Publius Cyrus

Arkadaşınıza düşmanınız olabilecekmiş gibi davranınız. Publius Syrus

Arkadaşınızdan borç almadan önce iyi düşünün. Paraya mı yoksa arkadaşa mı daha çok ihtiyacınız var?  Edison

Arkadaşınızın evine sık sık gidin çünkü kullanılmayan yolu çalılar bürür. Emerson

Arkadaşlık her zaman gölge veren bir ağaçtır. Calvin Coleridge

Arkadaşlık kuvvetli bir bağdır. İhtiyaç olunca başvurulmazsa ömür boyu sürer. Mark Twain

Arkanı güneşe çevirme, gölgen önüne düşer. Tagore

Arkaya baka baka, yere yuvarlanmaksızın istenilen istikamette kaç adım gidilebilir? Ahmet Haşim

Artık önemli olan bir şeyler bilmek değil bilgiye nasıl ulaşacağını bilmektir. Sharidan

Arzu, yasakla artar. Bertrand Russel

Arzular, hiç mi yorulmayacaksınız? Andre Gide

Arzuları değerli olan zengindir. Voltaire

Arzuları kandırmaktan daha büyük bir suç olamaz. Lao Tzu

Arzularımı tatmin değil sınırlandırmak sayesinde mutlu olmayı öğrendim. J. S. Mill

Arzularımız rüzgâra benzer. Rüzgâr yeterli olduğunda yelkenliyi hareket ettirir ama fırtına çıktığı zaman yelkenli batabilir. Voltaire

Arzularına bir sınır koymamak bütün insanlarda müşterek olan bir hatadır. Machiavelli

Arzularının önüne geçemeyenler, bu arzuları yerine getireceklerine söz verenlerin kölesi olur. Bon  

Asalet sahibi kişi, verilenin değerine değil verilişine önem verir. Plutarkhos

Asalet ve nezaketin mektebi yoktur. Laedri

Asırlar önce yaşayıp ölen büyük bilim adamlarıyla tanışıp görüşme fırsatını sadece kitaplar verir. Descartes

Asil ve şerefli insan, hak ve adaleti her şeyin üstünde tutar. Konfüçyüs

Asla başarının hayalini kurmadım, onun için çalıştım. Estee Lauder

Asla mutluluğa giden yol yoktur çünkü mutluluğun kendisi yoldur. Wayne Dyer

Aslında bir insana yeni bir şey öğretemezsiniz. Siz ona yalnız, kendi içinde bir şeyler keşfetmesine yardımcı olabilirsiniz. G. Galilei

Aslında zor olduğu için cesaret edemediğimiz şeyler, biz cesaret edemediğimiz için zordur. Seneca

Aşağıda olan düşmekten korkmaz. Bunyan

Âşık, elinde ne yoksa onu ister. Plautus

Aşılmasına imkân olmayan hiçbir duvar yoktur. Çehov

Aşırılık, gerçek mutluluğu getirmez. Goethe

Aşk; açlıktan ölmez, hazımsızlıktan ölür. Ninon de L’enclos

Aşk, bir ideale ulaşabilmek için ruhun kanatlanmasıdır. Maupassant

Aşk, bir kez ayaklar altında çiğnendikten sonra bir daha doğrulamayacak kadar nazik bir çiçektir. George Sand

Aşk, dörtnala giden at gibidir ne dizginden anlar ne söz dinler. Konfüçyüs

Aşk, duyguların şiiridir. Balzac

Aşk, dünyanın en tatlı mutluluğu ile en derin acısından yaratılmıştır. Bailey

Aşk; Fransa’da bir komedi, İngiltere’de bir trajedi, İtalya’da bir opera, Almanya’da da bir melodramdır. M. Blessington

Âşk geldiğinde kimse görmez ama gidince herkes görür. Kocher
Âşk güçlü bir ordu gibidir. Bir anda kalbine, beynine ve bedenine saldırır. Voltaire

Aşk, gülen gözde değil ağlayan kalptedir. Firdevsi

Aşk, güzelliğin aracılığıyla çoğalma arzusudur. Sokrates

Aşk, herkesi eşit kılar. Cervantes

Aşk, öyle engin bir denizdir ki aşkın ne başlangıcı ne de sonu vardır. Mevlana

Aşk, ülkesini idare eden bir kraldır. George Herbert

Aşkın bulunduğu yerde hiçbir şey can sıkıcı ve bayağı değildir. A.Smith

Aşkın gelişi, aklın gidişidir. Antonine Bert

Ateş altını, yoksulluk cesur insanları dener. Seneca

Ateş kenarı, kış gününün lâlezarıdır. Enderunlu Vasıf

Ateşi söndürüp koru bırakmak, engereği öldürüp yavrusunu alıkoymak akıllıların işi değildir. Sadi Şirazi

Ateşsiz duman olmaz. Plautus

Ateşten insana serinlik gelir mi hiç? Firdevsi

Atın dört ayağı vardır ama gene de tökezler. Puşkin

Avcı olana, tek söz yeter. Henry Kissinger

Avcının dönüşünü bekleyenler, önce onun köpeğini görürler. R. Hamzatov

Avukatımı dinledikten sonra masum olduğuma, bende sahiden inanmaya başladım. Novalis

Avukatın temel ilkesi: Kişi, beş parasız kalıncaya değin masumdur. Anonymous

Ayaklarınızı yerde tutun ve yıldızlara uzanmaya devam edin. Casey Kasem

Ayakta ölmek, diz üstü yaşamaktan iyidir. Roosevelt

Ayna ile terazi yalan söyler mi? Mevlana

Aynanın dostluğu elli yaşına kadardır, ondan sonra hep aleyhinize çalışır. Evrimer

Aynaya baktığın zaman yüzün kızarmasın. Gardony

Aynı dili konuşanlar değil aynı duyguları paylaşanlar anlaşır. Turgenyev

Ayrılık aşkı keskinleştirir, beraberlik güçlendirir. Thomas Fuller

Ayrılık, hakiki dostlar için bir mihenk taşıdır. La Cordaire

Ayrılık içinde, insanın gözünü açıp kapayıncaya kadar geçen zaman bir yıl gibi gelir. Mevlana

Ayrılık, tatmin edilemeyen aşkı artırır. Voltaire

Az anlamak ters anlamaktan iyidir. Sweig

Az bilmek için çok okumak gereklidir. Montesquieu

Az rüzgâr ateşi körükler, çok rüzgâr da söndürür. George Herbert

Az samimiyet tehlikeli, çok samimiyet çok tehlikelidir. Ludwing Tieck

B HARFİ İLE BAŞLAYAN ÖZDEYİŞLER VE ÖZLÜ SÖZLER

Babana hürmet et ki, çocukların da sana hürmet etsin. Hz Ali

Babanın gizlediği şey, oğulda açığa çıkar. Nietzsche

Bağı süsleyen bülbüldür fakat incirini kargalar yer. Nizami

Bahçeye açılan penceresine bir hedef koyan kişi, oraya atış edileceğinden emin olabilir. Lichtenberg

Bahçıvan, bir gül için dikenlerin kölesi olur. Laedri

Baki kalan bu kubbede bir hoş seda imiş. Baki

Bal, eşeğin ağzı için değildir. Cervantes

Bal tutanın parmakları yapışkan olur. Honore de Balzac

Balın varsa sineğin bol olur. Cervantes

Bana göre güçsüzlük, haklının hakkını vermemektir. Bonaparte

Bana hayır diyenlere şükran duyuyorum, hayatta kendim ne başardımsa onlar sayesinde başardım. Albert Einstein

Bana iyi analar veriniz, size iyi vatandaşlar vereyim. N. Bonaparte

Bana ya hürriyet verin ya da ölüm. Patrick Hengy

Banka güzel havada size bir şemsiye ödünç verir, yağmur başlayınca da geri ister. Frost

Barış bile büyük ücretlerle satın alınır. B. Franklin

Barışa giden yol yoktur, barışın kendisi bir yoldur! Gandhi

Barışta oğullar babalarını, savaşta babalar oğullarını gömer. Krezüs

Basın hürriyeti kalkarsa vicdan, eğitim, konuşma hürriyetleri de kalkar. Roosvelt

Basit adam, karmaşık adamdan daha korku vericidir. Dostoyevski

Basit insanlar genellikle, kendilerinin anlama yeteneklerinin üstüne çıkan her şeyi kınarlar. La Rochefoucauld

Basit insanlar, sahip oldukları nimetin kıymetini elden çıkmadan bilmezler. Sofokles

Başağın iyi yetişmesine engel olan şey, zararlı otlar değil çiftçinin ihmalidir. Konfüçyüs

Başarı, arzuladıklarınıza bütün gücünüzle odaklanmaktır. Wilferd Peterson

Başarı, basittir. Doğru şeyi, doğru zamanda, doğru şekilde yapın. Arnold H. Glasow

Başarı, başarısızlığın kaçınılmaz olduğunu akıllarına getirmeyenlerindir. Coco Chane

Başarı, başarısızlığın öteki ucudur. Thomas Watson
Başarı, belirli bir konu üzerinde her gün hiç bıkmadan atılan küçük adımların toplamıdır. Robert Collier

Başarı, bir kaza değildir. Anthony Robbins

Başarı, bu nasıl yapılır diyerek daima yapabileceğine inanan kişilerin kapısını çalar. David J. Schwartz

Başarı, cesaretin çocuğudur. Benjamin Disraeli

Başarı, çoğu zaman başarısızlığın kaçınılmaz olduğunu bilmeyenler tarafından elde edilir. Coco Chanel

Başarı, çoğu zaman doğru yolda atılmış yanlış bir adımla gelir. Albert Einstein

Başarı, çoğunlukla ötekiler pes ettikten sonra da ipe asılıyor olmaktır. William Feather

Başarı, daima yenilginin ne demek olduğunu bilmeyenlerindir. Coco Chanel

Başarı, elinizden gelenin yapmış olmanın huzuru ve tatminidir. John Wooden

Başarı, fikir ve motivasyonun birleşimiyle oluşur. Thomas J. Watson

Başarı, her şeyi temizleyen altın yaldızlı bir alevdir. Emile Zola

Başarı için bekleyemem; o yüzden onsuz devam ederim. Jonathan Winters

Başarı, istediğini elde etmek, mutluluksa elde ettiğini sevmektir. H. Jackson Brown

Başarı, istenmediği yere gelmez. Arnold Palmer

Başarı, keyif aldığın şeyi yapmak değil onu yaparken haz duymaktır. Jack London

Başarı, kişinin başlangıç noktası ile ulaştığı yer arasındaki farktır. Sweet Marden

Başarı, küçük hataların ve başarısızlıkların biraz ilerisinde duran şeydir. Thomas J. Watson

Başarı, mutluluğun anahtarı değildir. Mutluluk, başarının anahtarıdır. Yaptığınız şeyi seviyorsanız başarılı olursunuz. Albert Schweitzer

Başarı, sıkı çalışma ve iyi dinlenmenin birleşimidir. Richard M. Nixon

Başarı size gelmez, siz ona gideceksiniz. Sang H. Kim

Başarı tatlıdır ama çoğunlukla ter kokar. Massinger

Başarı yolun sonu değil yokluğun kendisidir. Cemil Meriç

Başarı yolunda sürat, isteğin şiddeti kadardır. Dale Carnegie

Başarılarımız yaptığımız kötü hareketlerden daha çok düşman kazandırır. Thomas Jefferson

Başarılı bir taklit olmaktansa başarısız fakat özgün olmak en iyisidir. Herman Melville

Başarılı insanlar, başarılmayacak sanılan şeylerin başarılacağına inanan insanlardır. Alfred de Vigny

Başarılı insanlar, kuralları çiğneyenlerdir. Seth Godin

Başarılı insanlar sürekli uğraş içindedirler. Hata yaparlar ama vazgeçmezler. Conrad Hilton

Başarılı kişi, işiyle ilgili sorunun ne olduğunu rakiplerinden önce keşfeden kişidir. Roy L. Smith

Başarılı kuruluşların keşfettiği gizli formül, müşterilere misafir ve çalışanlara insan gibi davranmaktır. Tom Peters

Başarılı olmak aslında çok basittir. Yaptığın işi iyi bil, yaptığın işi sev ve yaptığın işe inan. Will Rogers

Başarılı olmak için çaba gösterirsen şans seninledir. Tembeller için şans diye bir şey yoktur. Montesquieu

Başarılı olmak için kalbiniz işinizde olsun, işiniz kalbinizde. Thomas Watson

Başarının sırrı iki kelimeden oluşur: insanları tanımak. Harvey S. Firestone

Başarının başı, başarısız olma korkusunu yenmektir. Chamfort

Başarının çalışmaktan önce geldiği tek yer, sözlüktür. Vince Lombardi

Başarının ilk kuralı, inanmaktır. W.S Landor

Başarının sırrı, detayda gizlidir. Robb E. Dalton

Başarının sırrı günlük rutininizde saklıdır. Mike Murdock

Başarının sırrı mesleğinizi tatile çevirmektir. Mark Twain

Başarısız insanların yollarındaki taşlar, başarılı olanlar için birer basamaktır. Gustave Flaubert

Başarısız olacağınızı biliyorsanız ihtişamlı bir şekilde olun. Cate Blanchett

Başarısız olma özgürlüğü olmadığında hiçbir özgürlükten söz edilemez. Eric Hofer

Başarısızlık basitçe, her gün tekrarlanan birkaç tercih hatası ile oluşur. Jim Rohn

Başarısızlık; ecel değil öğretmendir, yenilgi değil gecikmedir, çıkmaz sokak değil virajdır. William Arthur Ward

Başarısızlık hayat menüsünün bir parçasıdır ve ben hiç yemek seçmem. Rosalind Russell

Başarısızlık için kırk milyon neden vardır da bir tek özür yoktur. Rudyard Kipling

Başarısızlık kötü değildir, eğer kalbinde yer etmezse. Başarı ise fena değildir, eğer kafanda büyümezse. Grantland Rice

Başarısızlık yoktur, hata vardır. Hatayı düzelttiğinizde başarı doğal bir sonuçtur. Delia Steinberg Guzman

Başarısızlıklar, kuvvetlilere daha da kuvvet verir. Exupery

Başarısızlıkların % 99’u, mazeretler üreten insanlardan gelir. George Washington

Başarıya giden yolda önce başarısızlığı sollamalısınız. Mickey Rooney

Başarıya ulaşamayanların yüzde doksanı yenilgiye uğramamıştır. Sadece pes etmişlerdir. Paul J. Meyer

Başarmak için önce başarabileceğimize inanmamız gerekir. Nikos Kazancakis

Başarmak istiyorsanız kullanılmaktan yıpranmış yollardan ziyade yeni yollar keşfetmelisiniz. John Rockefeller

Başkalarına kıymet biçmek, kendine kıymet biçmek demektir. Shakespeare

Başkalarından en fazla şüphe edenler, en güvenilmez insanlardır. Thedguido

Başkalarından üstün olmamız önemli değildir. Önemli olan dünkü halimizden üstün olmamızdır. William Bolith

Başkalarını sık sık affet ama kendini asla. P.Syrus

Başkalarının bize önem vermesini istiyorsak kendimize önem vermeliyiz. Pauchet

Başkalarının hayallerine ulaşmalarına yardım edin, siz de kendi hayallerinize ulaşırsınız. Les Brown

Başkalarının hürriyetlerini tanımayanlar, hürriyete layık değildir. Abraham Lincoln

Başkalarının iyi haline bakıp üzülme, senin haline de bakıp kıskanan çok kişi vardır. R. Rubutin

Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol. Mevlana

Başkasını affetmeyen kimse kendisinin de üzerinden geçmek zorunda olduğu köprüyü yıkmış olur. George Herbert

Başlamak, bütünün yarısıdır. Eflatun

Başlangıcımıza dikkat edelim, sonuçlar kendiliğinden gelir. Alexander Clark

Başlayan, yarısını başarmış demektir. Horace Mann

Başsız bir kalabalıktan, hiçbir hayır gelmez. Machiavelli

Bataklıkta yetişen gül bile olsa yakana takma. Mevlana

Batıda kurumlar, doğuda kişiler yönetir. Cemil Meriç

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Mithat Cemal Kuntay

Bazen gördüğüm her şey, görmediğim tek şey olabilir. E. M. Cioran

Bazı ilaçlar, hastalıklardan bile kötüdür. P.Syrus

Bazı insanlar gülün dikeni var diye şikâyetçiler ama bence dikenin gülü var diye sevinmeliyiz. Karr

Bazı insanlar hayallerini takip ederler. Diğerleri onları avlar ve ele geçirir. Neil Kendall

Bazı insanların fikirleri, bulutlarla örtülmüş tepelere benzer. Bualo

Bazı kitapların sadece tadına bakacaksınız, bazılarını yutacaksınız, bazılarını ise çiğneyip sindireceksiniz. Bacon

Bazı yaralar vardır ki, kapanmış olsalar bile dokununca sızlar. Turgenyev

Bazıları başarıyı hayal eder. Bazıları ise uyanıp onun için çalışmaya başlar. Laedri

Bazıları etrafına bakarak neden diye sorarlar. Ben etrafımda görmediklerimin rüyasını görerek neden olmasın diyorum. Robert Frost

Bazıları yaşamı boş bir hayal olarak görür çünkü içine hiçbir şey koymazlar. Pat Mesiti

Bedeni lezzetler insanı mutlu etmez, aksine bedeni zayıflatırken akla da zarar verir. Aristoteles

Bedenimizde hastalık yapan şey ruhumuzun baskılarıdır. Sigmund Freud

Beklenen hep geç geliyor, geldiği zaman da insan başka yerlerde oluyor. Oğuz Atay

Beklerseniz değişen bir şey olmaz sadece yaşlanırsınız. Larry McMurtry

Bekleyebilen için her şey iyi bir netice verebilir. Tolstoy

Bekleyen bulur. Lawrence

Ben bilmediğimi bildiğim için öteki insanlardan akıllıyım. Sokrates

Ben bunu başaracağım çünkü benim cesaretim, inancım ve isteğim var. The Company Men

Ben göklere bakıp varlıkların azametini müşahade edip, Allah’a inanmayanlara hayret ediyorum. Abraham Lincoln

Ben kitaplarımı değil kitaplarım beni ortaya çıkarmıştır. Montaigne

Bencil adam can sıkıntısından kurtulamaz. Goethe

Bencil insan tek başına kalmış meyvesiz bir ağaç gibi kurur gider. Turgenyev

Bencilliğin gözü perdelidir. M. Gandhi

Bencillik, dostluğun zehiridir. Balzac

Benden başka sırtımı kaşıyan çıkmaz. Laedri

Beni daha az övseydin seni daha çok överdim. Louis XIV

Beni isterseniz dövün ama bırakın istediğim gibi güleyim. Moliere        

Beni ressam yapan annemin öpücüğüdür. Benjamin West

Benim başarı konusunda bildiğim tek şey, başarmak konusundaki kararlılıktır. W. Feather

Benim düşünebildiğim en mutlu evlilik, sağır bir erkekle kör bir kadının evlenmesidir. Calvin Coloridge

Beraber ağlamaktaki tatlılık kadar hiçbir şey, kalpleri birbirine bağlamaz. J.J Rousseau

Beşeriyetin en güzel vazifesi, adalet tevziidir. Voltaire

Beyaz saç aklın değil yaşın işaretidir. Dostoyevski

Bıçak isteyen yara için akıllı bir hekim sihirli nağmeler söyleyemez. Sofokles

Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun. Freud

Bırakın gençler dünyayı düşledikleri gibi görsünler, büyüdükçe nasıl olsa olduğu gibi görecekler. Voltaire

Bırakın hayat ilkbahar gibi ölüm de dökülen sonbahar yaprakları gibi olsun. Togore

Bildiğim bir şey varsa o da hiçbir şey bilmediğimdir. Sokrates

Bildiğini bilenin arkasından gidiniz. Bildiğini bilmeyeni, uyandırınız. Bilmediğini bilene, öğretiniz. Bilmediğini bilmeyenden kaçınız. Konfüçyüs

Bildiğini bilmek, bilmediğini de bilmek gerçek olgunluktur. Konfüçyus

Bildiklerini başkalarına öğret, başkalarının bildiklerini de kendi bilgilerine ilave et.  Goethe

Bilge kişi, her şeye şaşan kişidir. Andre Gide

Bilge kişiler hayatın dertlerine çareyi kitaplardan bulurlar. Victor Hugo

Bilgece bir cevap istiyorsan akıllıca soru sormalısın. Goethe

Bilgelik, erdemlerin anasıdır. İbn-i Sina

Bilgelik, putları yıkmak değil, hiç yaratmamaktır. Umberto Elo 

Bilgi büyük adamı alçak gönüllü yapar, normal adamı şaşırtır, küçük adamı ise kibirlendirir. Brigitte

Bilgi olmayan yerde, cehalet ilim olur. B. Shaw

Bilgi öyle bir hazinedir ki sahibi nereye giderse gitsin onu asla yalnız bırakmaz. Chinese Proverb

Bilgi, sakalla ölçülmez. Moliere

Bilgili ile bilgisiz arasındaki fark, bilgilinin elde edebileceği şeyleri, bilgisizin ise elde edemeyeceği şeyleri istemesidir. Democritus

Bilgili olduğumuz oranda özgür oluruz. Sokrates

Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak gerekir. Balzac

Bilginler meclisinde sükût bilgisizlerin en güzel süsüdür. Bhartrihari

Bilginlerle beraber düşünmeli, halkla birlikte hareket etmelidir. Berkley

Bilgisiz bir aptaldan daha budalası, bilgili bir aptaldır. Moliere

Bilgisiz bir kimse, savaş davuluna benzer. Sesi çok, içi boştur. Sadi Şirazi

Bilgisiz fazilet; zayıf ve faydasızdır. Faziletsiz bilgi ise tehlikeli ve dehşetlidir. Samuel Johnson

Bilgisiz olan her zaman kendinden daha bilgisizle birlikte aferin almak ister. Buffon

Bilgisiz yaşamaktansa dünyaya hiç gelmemek daha iyidir. Çünkü bütün kötülüklerin kökeninde bilgisizlik yatar. Platon

Bilgisizi bilgilendirmek ihtiyarı dağa çıkarmak kadar zordur. Durant

Bilgisizliğin en büyüğü, kendini beğenmektir. Hz. Ali

Bilgisizlik, kolay ve rahat elde edildiği için çoğunluk bilgisizdir. La Bruyere

Bilim konuşur, ama bilgelik ona kulak verir. Jimi Hnedrix

Bilim ve sanat bütün dünyanın malıdır, milletlerin sınırlarını tanımaz. Goethe

Bilimler kitapları değil, kitaplar bilimleri takip etmelidir. F. Bacon

Bilimsiz şiir, temelsiz duvara benzer. Fuzuli

Bilinçli olarak savaşmamayı seçen kişi, devrimci bir kişidir. Albert Einstein

Bilmediğin bir şeye biliyormuş gibi bakmak, bir hastalıktır. Lao Tzu

Bilmek ileriyi görmek, ileriyi görmek güçlü olmaktır. A. Comte

Bir adam hangi limanı hedeflediğini bilmez ise ona hiçbir rüzgârın faydası olmaz. Seneca

Bir adamda azim olmazsa bilgisi ölüdür. Goethe

Bir adamdan şüphe ediyorsan ona iş verme; bir adama iş veriyorsan ondan şüphe etme. Laedri

Bir adamın şöhreti gölgesine benzer, yükseldikçe büyür, düştükçe küçülür. Allegrand

Bir aileyle bir krallığı idare etmek arasında pek büyük fark yoktur. Montaigne

Bir akıllının dostluğu tüm delilerin dostluğundan daha iyidir. Demokritos

Bir amaca ulaşmak için birçok arzudan vazgeçmelisin. Konfüçyüs

Bir amacın başarı limitini, kendi inancımız belirler. Konfüçyüs

Bir anlık öfke, her şeyi yok eder. L. Gleen

Bir anne yüreği dibinde daima af bulunan bir uçurumdur. Honore de Balzac

Bir araya gelmek, bir başlangıçtır. Bir arada bulunmak, bir gelişmedir. Beraber çalışabilmek ise başarıdır. Henry Ford

Bir arkeolog, bir kadının sahip olabileceği en iyi kocadır; karısı yaşlandıkça ona duyduğu ilgi de o ölçüde artar. Agatha Christie

Bir asil hareket bile, takdir edilmediği takdirde ölür. Corneille

Bir at, eğer arkasında onu takip eden ve yakalayacak başka atlar yoksa hiçbir zaman çok hızlı koşmaz. Ovidius

Bir baba, yüz evlada bakar da yüz evlat bir babaya bakamaz. Gabrilede D'annunzio

Bir başarıdan bir satır, bir başarısızlıktan bir kitap öğrenebilirsin. Paul Brown

Bir cesur adam, çoğunluk demektir. A. Jackson

Bir çiçeğin kokusu ne ise bir insanın şahsiyeti de odur. Shwab

Bir çiçekle çelenk yapılmaz. George Herbert

Bir çoban gezmeyi sevebilir ama koyunlarını asla unutmaz. Leo Buscalia

Bir damla mürekkep bir milyon kişiyi düşündürebilir. Lord Byron

Bir defa değil yüzlerce defa yenilseniz de mücadeleyi bırakmayınız. G. Washington

Bir demet güzel kokulu gül, bir harman ottan daha iyidir. Nizami

Bir dere kenarına otur da ömrün geçişini seyret. Sadi Şirazi

Bir dert atlatıldıktan sonra insana bir kazanç olur. Goethe

Bir devlet adamının kalbi, kafasının içinde olmalıdır. Napolyon

Bir devletin değeri politikacılarıyla değil devlet adamlarıyla ölçülür. John Stuart Mill

Bir dönemin çözümleri, bir sonraki dönemin sorunlarıdır. R. H. Rawney

Bir duruşmada tek tarafı dinleyerek verilen karar doğru olsa bile hiçbir zaman adil olmaz.  Seneca

Bir düşünce bir ateşten daha çok ileriyi ısıtabilir. Long Fellow

Bir erkeğin ölürken kıpırdayan son yeri, kalbidir. Bir kadının ölürken, dili. George Chapman

Bir evliliğin geleceği, ilk gecenin sabahında belli olur. Honore de Balzac

Bir gencin hata yapmasını önlersen onun kararlarını da kendi kendine vermesini önlemiş olursun. John Erskin

Bir gram önlem, bir kilo tedaviden daha önemlidir. Laedri

Bir gün ayrılacağımızı düşünebilseydik birbirimize daha iyi davranırdık.  France

Bir haberin gönül inciteceğini biliyorsan sen sus, başkaları söylesin. Sadi Şirazi

Bir halkın iniltileri arasında keyif sürmek krallık değil zindan bekçiliği etmektir. Goethe

Bir hayalden önce hiçbir şey olmaz. Carl Sandburg

Bir hayalin varsa onu başarma gücüne de sahipsin. Richard Bach

Bir ihtilâli yarım yapanlar, kendilerine mezar hazırlamaktan başka bir iş yapmış olmazlar. Chataaubriand

Bir insan, iktidar sahibi olmadan kalbi, zekâsı ya da gücü hakkında hüküm verilemez. Sofokles

Bir insan neyi düşünürse başına ona benzer olaylar gelir. M. Blair

Bir insan yeter ki bir şeyi gerçekten istesin, hiçbir şey ulaşılamayacak kadar uzakta değildir. Andersen

Bir insanı bulunduğu mevki ile değil göz koyduğu mevki ile ölçmelidir. Tolstoy

Bir insanı inancından dolayı diri diri yakmak, bu inanca büyük önem atfetmektir. Montaigne

Bir insanın değerini öğrenmek istiyorsanız onun kendisinden aşağı seviyede olan kimselerle münasebetlerini inceleyiniz. P. Pecaut

Bir insanın istediği bir şeyi elde etmesine yardımcı olursanız bu dünyada başaramayacağınız hiçbir şey yoktur. Zig Ziglar

Bir insanın tek başına mutlu olması utanılacak bir şeydir. Albert Camus

Bir insanın yüreğini ve aklını anlamak için başardıklarına değil başarmak istediklerine bak. Halil Cibran 

Bir iplikle kumaş, bir ağaçla orman olmaz. Bir evin lambası, iki evi aydınlatmaz. Laedri

Bir iş yapmak için neden yarını bekliyorsun. Bugün de dünün bir yarını değil midir? Ömer Hayyam

Bir işe girişmek için iyi bir gerekçemiz yoksa ona başlamamak için iyi bir neden var demektir. Walter Scott

Bir işin iyi yapılmasını istiyorsan kendin yap. Napolyon

Bir iyi davranış, dünyadaki bütün güzel sözlerden daha tesirlidir. Andrev Marvell

Bir kapının kapalı olduğunu anlamak için o kapıyı itmek gerektir. Montaigne

Bir kartalın kırık kanadını onaran, onun pençesinden sorumludur. Victor Hugo

Bir kere ağaran saç, bir daha kararmaz. Firdevsi

Bir kez borca alıştın mı sonra dilenirsin. Ernest Hemingway

Bir kere sınırını aşan için artık sınır yoktur. Epiktetos

Bir kıldan fırça, bir tüyden yatak olmaz. Seneca

Bir kimse tırmanmaya istekli değilse onu merdivenden yukarı itemezsiniz. Andrew Carnegie

Bir kimse seni, sende olmayan vasıflarla överse sende olmayan kusurlarla da yerebilir. A. Zeynel Abidin

Bir kimsenin beni yüzüme karşı övmeye hakkı olursa yüzüme karşı beni ayıplamaya da hakkı olması gerekir. Bismarck

Bir kimsenin devlet hizmetinde bir görevi yoksa memleketin yönetimi için plan yapmasına gerek yoktur. Konfüçyüs

Bir kişiye yapılmış haksızlık, bütün topluma yöneltilmiş bir tehdittir. Montesquieu

Bir kitap, içimizdeki donmuş denize indirilmiş bir baltadır. Franz Kafka

Bir kurt, bütün bir koyun sürüsü için çok fazladır. Goethe

Bir memleketin yükselmesi ev ve aile muhabbetine bağlıdır. Charles Dickens

Bir mermer parçası için heykeltıraş ne ise ruh için de eğitim odur. Cervantes

Bir miktar eğlence olmadıkça hiçbir şeyi başaramazsınız. Charles Knight

Bir milletin ahlâkı, dişleri gibidir. Çürüdüğü nispette dokundukça acır. G.B. Shaw 

Bir milletin büyüklüğü, nüfusunun çokluğu ile değil akıllı ve fazilet sahibi adamlarının sayısı ile belli olur. Victor Hugo

Bir mum, diğer bir mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez. Sadi Şirazi

Bir nankörün, bütün zavallılara zararı dokunur. P. Syrus

Bir okul açan bir hapishane kapatır. Victor Hugo

Bir öksürük, bir de yoksulluk gizlenemez. Mikszath

Bir önyargıyı ortadan kaldırmak atomu parçalamaktan daha güçtür. Einstein

Bir öyküyü iki kez anlatmayı isteyebiliriz ama birden fazla dinlemeye hiç istekli olmayız. W. Hazzlitt

Bir paranın nereden geldiğini görmek istiyorsan nereye gittiğine bak. Ebu Hanife

Bir problem, en iyisini yapabilmeniz için fırsattır. Buke Ellington

Bir rakibinizin sizi taklit etmesinden endişelenmeyin. Sizin yolunuzdan ilerliyorsa sizi yenemez. A. Claudianius

Bir rejim; halkın adalete inanmaz bir hale geldiği noktaya gelince o rejim mahkûm olmuştur. Montesquieu

Bir resim, bin kelimeden değerlidir. Ernest Renan

Bir seçim yapmanız gerektiğinde seçmemek de bir seçimdir. William James

Bir sırrın ucunu veren, tamamını elinde tutamaz. Jean Paul Richter

Bir siyasetçi gelecek seçimi; bir devlet adamı gelecek kuşağı düşünür. James F. Clarke

Bir sürünün üzerine atılacak kurt, onun sayısını düşünmez. İskender

Bir şey bilmeyen, bir şey unutmaz. C. D. Panat

Bir şey ne derece daha şiddetle yasaklanırsa o derece daha şeytanca zevk verir. Oscar Wilde

Bir şey tümden elde edilmezse tümden terk edilmez. Said Nursi

Bir şeyden hoşlanmıyorsan onu değiştir; değiştiremiyorsan da ona bakış açını değiştir. Mary Engelbeit

Bir şeye ait her şeyi öğrenin; her şeye dair bir şeyler bilin. Var Dyke

Bir şeyi bulunmadığı yerde aramak, onu aramamak demektir. Mevlana

Bir şeyi elde etmek için onu gerçekten sevmeniz ve istemeniz yeterlidir. Robert Collier

Bir şeyi gerçekten yapmak isteyen bir yol bulur; istemeyen mazeret bulur. E. C. Mckenzie

Bir şeyin imkânsız olduğunu iddia eden yüz kişiden doksan dokuzu, o işi yapmaya isteksizdir. William Feather

Bir şeyleri başarmanın sırrı, harekete geçmektir. Dante Alighieri

Bir tablonun ne ifade ettiği, bakana göredir. Wistler

Bir tek hedef üzerinde toplanan ruh kuvveti pek büyüktür, harikalar başarır. Buddha

Bir tek kılın bile gölgesi vardır. P. Syrus

Bir tutsağın boynuna geçirdiğiniz zincirin öteki ucu, boynunuza takılıverir. Emerson

Bir ulusun büyüklüğü, nüfusun çokluğu ile değil akıllı ve erdemli kişilerin sayısıyla ölçülür. Victor Hugo

Bir ülkede kısa boylu insanlar uzun gölgeler veriyorlarsa orada güneş batıyor demektir. Superguen

Bir ülkenin geleceği o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır. Albert Einstein

Bir yengece, doğru yürümeyi asla öğretemezsiniz. Aristophanes

Bir yere ulaşmanın ilk adımı, olduğunuz yerde kalamayacağınıza karar vermektir. John Morgan

Biraz hayal kurmak tehlikeliyse bunun çözümü daha az hayal kurmak değil daha fazla ve her zaman hayal kurmaktır. Proust

Birbirimizi bağışlayabilmeden önce birbirimizi anlamamız gerekir. E. Goldman

Birçok insanın değeri hayattayken değil ancak öldükten sonra anlaşılır. Çicero

Biri sana kötülük ederse unut ama sen birine kötülük yaparsan unutma. Halil Cibran

Biri sizi bir kez aldatırsa suç onundur. İkinci bir kez aldanırsanız bilin ki suç sizindir. Sarah Bernhardt

Birileri arkanızdan konuşuyorsa onlardan öndesiniz demektir. Anton Çehov

Birinci adamlar güneşi, ikinci adamlar gölgeyi sever. Bernard Shaw

Birini taklit etmek, onu övmenin en samimi şeklidir. Colton

Birinin gerçek yüzünü görmek istiyorsan Kendisine hiçbir iyiliği dokunmayan birisine nasıl davrandığına bak. Paulo Coelho

Birleşik olmayan her güç cılızdır. La Fontaine

Birlik ve beraberlik ölümden başka her şeyi yener. Atatürk

Birlikte ağlamaktaki tatlılık kadar hiçbir şey kalpleri birbirine bağlamaz. Rousseau

Bitmeyen bir merak, yaşlanmamak için en önemli ilaçtır. Thomas Gray

Biz dünyayı atalarımızdan miras almadık, çocuklarımızdan ödünç aldık. Aristofanes

Biz halkız, yeniden doğarız ölümlerde. Pablo Neruda

Biz hem kurtların doymasını, hem de koyunların sağ kalmasını istiyoruz. Tolstoy

Biz inmek için yükseklere çıkar, yükselmek imkânını bulabilmek için aşağılara ineriz. Brachvogel

Bizde eksik olan bizi çeker; ışığı hiç kimse kör kadar sevemez. Victor Hugo

Bizden daha kalptır, çoğu alkışlarımız. Ahmet Hamdi Tanpınar

Bizi, daima hayvanlık halinin üstüne yükselten şey ancak ilimdir. Edmont Goblot

Bizi kıskananların sayısı, becerilerimizi doğrular. Oscar Wilde

Bizi neşe çelengi sarmadan önce onun bazı dikenlerine katlanmalıyız. P. Haffermund

Bizim için en büyük zafer, rakiplerimize başarılı olacağımızı hissettirmektir. Gandhi

Bizler düşlerle aynı hamurdan yapılmışızdır. Shakespeare

Bizzat katlanamadığımız eziyete, başkasının tahammül etmesini istemeyiniz. P. Syrus

Borç, köle olmanın başlangıcıdır. Victor Hugo

Borç verdiğin adamı, dostluktan silmek gerek. Dostoyevski

Boş bir kafa, şeytanın çalışma odasıdır. S. Smiles

Boş bir mide, iyi bir politik danışman olamaz. Albert Einstein

Boş kap, dolu fıçıdan daha çok ses çıkarır. John Lyly

Boynuzu olup da aklı olmayan öküzden korkarım. Ş. Reis 

Bozuk saatler bile günde iki defa gerçeği söyler. Pitigrilli

Bozulan dostluktan sonraki nefret, meyvelerin en öldürücüsüdür. Lessing

Bu adam hala öğreniyor, ne zaman bilecek? Evdemonides

Bu dünya kaçan tavşanla ardındaki tazınındır. S. Fitzgeraid

Bu dünya renkli bir gölge gibidir, onun peşine düşersen kaçar; sen kaçarsan o seni kovalar. Yusuf Has Hacib

Bu dünyada bir erkeğin sahip olabileceği en değerli şey bir kadının kalbidir. Josiah G. Holland

Bu dünyada ilerleme kaydedenler, adım adım gitmeye konsantre olmuş kişilerdir. Og Mandino

Bu dünyada oturarak başarıya ulaşan tek yaratık tavuktur. Aldous Huxley

Bu kadar adam gördüm, içlerinden hiçbiri dünyadan hoşnut değil. Hiçbiri de dünyadan gitmek istemez. Namık Kemal

Bu yola çilesiz giren çoktur ama çilesiz varan yoktur. Taylor

Budala ile başa çıkmak katil ve hırsızla başa çıkmaktan daha zordur. C. Vildrac

Budala ile parası, uzun zaman bir arada durmaz. G. Bernard Shaw

Budalalar meclisinde en zarif nükte, susmaktır. Cenap Şahabettin

Bugün çıktığımız her basamak, yarınki hayatımızın temelidir. Wilhelm Reich

Bugün, dünün öğrencisidir. P. Syrus

Bugün ile geçmiş arasında bir kavga başlatacak olursak geleceği kaybetme tehlikesine düşeriz. W. Churchill

Bugün itaat eden yarın komutan olur. Emerson

Bugünkü işini yarına bırakma. Hz. Ömer

Bugünün hayal kırıklarının yarınki hayalleri gölgelemesine izin vermeyin. Laedri

Buğday tarlasında da acı ot biter. Aleksis Kivi

Buhar, yüzyıl önceki buhardır; ama şimdi kullanılışı değişti. Albert Sorel

Bulunduğunuz odada en önemli kişi, bir sonraki adımın ne olduğunu bilendir. James L Webb

Bulut bengisu yağdırsa bile söğüt ağacından meyve alamazsınız. Şeyh Sadi

Bulutlar kuruyup kıtlık olsa da yine yıl harmansız olmaz. Şikari

Burnu büyük olup da çok iyi koku alabileni henüz görmedim. Bishop Hall

Bürokrasi, demokrasinin yabanisidir. Glashow

Bütün ayrılıklardan gelen feryatlar, aşk-ı bekadan gelen ağlamaların tercümanlarıdır. Said Nursi

Bütün başarımı, işlerimi zamanında yapmaya borçluyum. Nelson Mandela

Bütün bildiğim, bir şey bilmediğimdir. Socrates

Bütün bildiklerini karısına söyleyen bir erkek, pek az şey biliyor demektir. Thomas Fuller

Bütün cevaplarınıza karşı sorularım var. Woody Allen

Bütün cisimler, aynı hızla düşer. Brillant Savari

Bütün dertlerinizi unutmanın en iyi yolu, ayağınızı sıkan ayakkabılar giymektir. Anonymous

Bütün devletler, hazımsızlıktan ölür. Napolyon

Bütün dinler ve ahlaklar, adaletle birleşir. Landor

Bütün donanımıyla askere değil de elinde alfabesiyle öğretmene güvenirim. Brougham

Bütün ihtilallerde iki çeşit insan vardır; ihtilalleri yapanlarla ondan yararlananlar. Napolyon

Bütün insanlığı tanımak, insanları teker teker tanımaktan daha kolaydır. La Rochefoucauld

Bütün iyiliğin, hayatın tadı kardeşliktir. E. Markham

Bütün mesele, ruhları görebilecek gözler edinmektir. Lord Byron

Bütün mutlu aileler birbirlerine benzerler, her mutsuz ailenin ise kendine özgü bir mutsuzluğu vardır. Tolstoy

Bütün olayların çıkışları, koca ırmaklarınki gibi sessizdir, küçüktür. J. Swift

Bütün yerler, gökten aynı uzaklıktadır. Robert Burton

Bütünündeki güzelliği yaratan, ayrıntılardaki zenginliklerdir. A. Smith

Büyüğün tespit ettiği yanlış da olsa doğrudur. P. Syrus

Büyük adamlar tarihi, tarih de büyük adamların yaptıklarını süslemiştir. La Bruyere

Büyük adamları ortaya çıkaran biraz da büyük fırsatlardır. Rousseau

Büyük adamların hatası güneş tutulmasına benzer, onları herkes görür. Cu Kong

Büyük adamların heykelleri, hayattayken üzerlerine atılan taşlardan yapılır. Jean Cocteau

Büyük başarılar, değerli anaların yetiştirdiği seçkin evlatlar sayesinde olmuştur. M. Kemal Atatürk

Büyük başarıların ön şartı kaybetmektir. Başarıya daha çabuk ulaşmak istiyorsanız kaybetme oranınızı katlayın. Brian Tracy

Büyük bir mevki, büyük bir boyunduruktur. Seneca

Büyük bir sevginin bittiği yerde, büyük bir hasret başlar. H. Ziya Ülken

Büyük bir tepeyi aştığında insanın bulacağı şey, daha aşılacak çok tepelerin olduğudur. Nelson Mandela

Büyük buluşların nasıl bulunduklarını öğrenmeyiniz, hayranlığınız azalır. A. Claudius

Büyük cinayetler, ancak büyük cahiller tarafından işlenmiştir. Voltaire

Büyük hatalar, çok kez kalın halatlar gibi bir yığın ipten oluşur. Victor Hugo

Büyük hayaller kurun ve başarısızlık riskini göze alın. Norman Vaughan

Büyük insanlar dinlemeyi tekellerine alır, küçük insanlar konuşmayı. David Scwartz

Büyük insanlar, yeryüzünün aydınlanabilmesi için yakılan meteorlardır. Napolyon

Büyük insanların amaçları, diğer insanların ise heves ve arzuları vardır. W.lrving

Büyük olma yolundaki ilk adım, dürüst olmaktır. Samuel Johnson

Büyük olmanın yolu da deha gibi çalışma ve alın terinden geçer. Albert Camus

Büyük sanatçıların vatanı yoktur. Alfred de Musset

Büyük sevinçlere büyük zahmetlere katlanarak ulaşılır. Goethe

Büyük tehlikeler, büyük insanları yıldırmaz. M. Morston

Büyüklerce hor görülmek, çocuklarca beğenilmekten çok daha iyidir. Kint Diana

Büyüklerle küçükler arasındaki ilişki, rüzgârla otlar arasındaki ilişkiye benzer. Rüzgâr esince otlar eğilir. Konfüçyüs

C HARFİ İLE BAŞLAYAN ÖZDEYİŞLER VE ÖZLÜ SÖZLER

Cahillik, dertlerimiz için etkisiz bir ilaçtır. Seneca

Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol. Mevlana

Cahil insanın susması gerekir, zaten sussaydı cahil olmazdı. Sadi Şirazi

Cahil olduğunu bilmek, bilgiye yönelik bir adımdır. B. Disraeli

Cahil soru sormaz. Benjamin Franklin  

Cahillerle yaptığım bütün tartışmaları kaybettim. İmam-ı Azam

Cahillik üç türlüdür. Hiçbir şey bilmemek, gerekeni bilmemek ve bir sürü gereksiz şey bilmek. Douglas

Can gitmeyince canan ele girmez. Şinasi

Can sıkıntısı dünyaya tembellikle beraber gelmiştir. La Bruyere

Canı, can vererek almamışsın ki değerini bilesin. Nizami

Camdan evlerde oturanlar başkalarına taş atmamalıdır. G. Nerbert

Cebiniz delikse onu para ile doldurmanın bir faydası yoktur. George Eliot

Cehalet, asla soru sormaz. B. Disraeli

Cehalet, gönüllü talihsizliktir. De Segur

Cehennemde kral olmak, cennette uşak olmaktan daha iyidir. Stuart Mill

Cehennemde ebedi olarak yanmak inançsızlığın karşılığıdır. İmam Gazali

Cehenneme giden yol, iyi niyet taşlarıyla döşenmiştir. William Blak

Cesaret, tehlike karşısında akıl ve zekânın kullanılmasıdır. Eflatun

Cesaret ileri gitmekle korku geride durmakla gelişir. Publius Syrus

Cesaret cennete, korku ölüme sürükler. Seneca

Cesaret insanı zafere, korkaklık ölüme götürür. Seneca

Cesaret, kendin olmak için her şeyi riske atmaktır. Wayne Dyer

Cesaret, bütün silahlardan üstündür. Ovidius

Cesareti olmayan adamın başarısı olmaz. Puldius Cyrus

Cesaretimi kaybetmiyorum çünkü vazgeçilen her bir yanlış girişim, ileri doğru atılmış adımdır. Thomas Edison

Cesaretin bittiği yerde esaret başlar. Atakan Korkmaz

Cesaretin modası hiç geçmez. Thackeray

Cesaretle dolu bir insan, inançla dolu bir insandır. Çicero

Cesaretin ölçüsü ölmek değil yaşamaktır. Vittorio Alfieri

Cesur insan özgürdür. Seneca

Cesurlar bir kere ölür, korkaklar bin kere. Laedri

Cesurun ayakları dayanmak, korkağın ayakları kaçmak için yaratılmıştır. Hz. Ali

Cevabını duymak istemiyorsan soruyu sorma. Aleksis Kivi

Ceviz kabuğunu kırıp özüne inmeyen, cevizin hepsini kabuk zanneder. İmam Gazali

Ceza kaldırılabilir ama suç insanın içinde sonsuza kadar yaşar. Ovidius

Cezaların en korkuncu, insanın haklı olduğunu anlamasıdır. Walter Winchell

Cibilliyetsize ilim öğretmek, eşkıyanın eline kılıç vermektir. Mevlana

Cimri insanı iki şey hariç, hiçbir şey doyuramaz. Bunlardan biri toplamak, diğeri de mezarının toprağıdır. Sadi Şirazi

Cimriler çok iyi insanlardır. Ölmelerini isteyenler için servet toplarlar. Leszcynski

Cimrinin gümüşü, kendisi gömülünce topraktan çıkar. Sadi Şirazi

Cinayete ses çıkarmayan caninin suç ortağıdır. Cemil Meriç

Cümleler doğrudur sen doğru isen doğruluk bulunmaz sen eğri isen. Yunus Emre

Cümleler zihnimize gerçekleri çakan çivilerdir. Diderot

Coşku, zekâdan daha önemlidir. Albert Einstein

Cömert derler maldan ederler, yiğit derler candan ederler. Laedri

Cömert insan, almaktan çok vermeyi sever. C. de Mere

Cömertlik güzeldir fakat zenginlerde olursa daha güzel olur. Hz. Muhammed (sav)

Cömertlik, erkeğe yakışan erdemdir. Goethe

Cömertlik, dostluğun özüdür. Oscar Wilde

Cömertlik fazla vermekten ziyade, yerinde ve zamanında vermek demektir. La Bruyere

Cömertlikle birçok ayıp örtülür. Hz. Ali

Ç HARFİ İLE BAŞLAYAN ÖZDEYİŞLER VE ÖZLÜ SÖZLER

Çaba, ilginin yanında kendiliğinden yeşerir. J. Dewey

Çabucak hüküm veren pişmanlık yolunda koşar. P. Syrus

Çabucak koca bir ateş yakmak isteyenler, cılız samanları tutuşturmakla işe başlarlar. Shakespeare

Çağdaş insanın iş dünyası dışında, hemen hemen hiç disiplini yoktur. Erich Fromm

Çağları tanımak istiyorsanız çağların alkışladıklarına bakın. A.B. Alcoot

Çalanı olmayınca en iyi davulun sesi bile çıkmaz. Carl Zuckmayer

Çalılar iki ayda büyür fakat kırmızı güller ancak bir yılda yetişir. Mevlana

Çalışan insanın gözyaşı dökmeye zamanı yoktur. Lord Byron

Çalışacağım ve kendimi hazırlayacağım ve bir gün şans kapımı çalacak. A. Lincoln

Çalışarak ün kazananlar, doğuştan ünlü olanlardan daha fazladır. Çiçero

Çalışma, doğanın anasıdır; mutlak bir dinlenme ölüm demektir. Pascal

Çalışmak, hayatın en önemli şartıdır. İnsanlık, mutluluğa ancak bununla ulaşabilecektir. Tolstoy

Çalışmak bizi şu üç beladan kurtarır: Can sıkıntısı, kötü alışkanlıklar ve yoksulluk. Voltaire

Çalışmak, en soylu iştir. Thomas Caryle

Çalışmamız arttıkça boş vakitlerimiz de artar. W. Hazlitt

Çaresi olmayan şeyler düşünülmeye değmez, ne olmuşsa olmuştur. Shakespeare

Çaresiz kaldığında bil ki çare sizsiniz. Eugene O’Neill

Çatabilirsen önce fikirlerime çat, sonra bana. Montaigne

Çekim kuvvetini yenebiliriz ama bunu kâğıt üzerinde göstermek epey zordur. Braun

Çıkacağım makama sabrı merdiven yaparım. Mevlana

Çıkar düşüncesi dostluğu doğurmaz, dostluğun arkasından gelir. Çiçero

Çıkarlar ön plana geldi mi öteki ihtiraslara susmak düşer. Ugo Foscold

Çiçeği ayağımızın altında ezebiliriz ama yaydığı kokuyu ortadan nasıl kaldıracağız? Voltaire

Çiçeği küçümseyen, onun yaratıcısını da küçümsemiş olur. A. Dumas

Çiçek koku vermek, ateş ısıtmak, kadında mes’ud etmek için yaratılmıştır. G.Gardony

Çiçekler, çocukların bile anladığı kelimelerdir. Bishop Coxe

Çiçekler, sevginize karşılık verir ama sizi anlayamaz. K. Mansfield

Çifte kılıç, kına girmez. Kaşgarlı Mahmut

Çiğ adamın pişkin işi olmaz. İbrahim Olcaytu

Çilesiz elde edilen şeyler, mirastan gelen mal gibidir; gelişi emeksiz, gidişi de üzüntüsüz olur. David Hume

Çizik bir elmas, çizik olmayan bir çakıl taşından daha iyidir. Konfüçyüs

Çizdiğim her resim kendi yaşamıma sorduğum bir soruydu. Leonardo da Vinci

Çoban koyunu arar, koyun çobanı aramaz. Shakespeare

Çoban ol dedik, kurt oldu. Bekçi ol dedik, hırsız oldu. Mevlana

Çoban uyudu mu kurt emin olur. Mevlana

Çok kimse haksızlığa uğramaktan korktuğu için adalete inanır. Rochefoucauld

Çocuğa küçük şeylerden zevk almasını öğreten ona büyük bir servet bırakmış olur. Etienne Gilson

Çocuğun utangaç oluşu, iyi ahlâk sahibi olacağına işarettir. İmam Gazali

Çocuğun kalbini bana veriniz, ondan her şey yaparız. Pestalozzi

Çocuklar; susmayı öğrenmek için okullara, yüksek sesle konuşmayı öğrenmek için de üniversiteye gidiyorlar. Jean Paul

Çocuklara, babalarının yeteneklerine göre değil kendi yeteneklerine göre meslek bulmak gerekir. Platon

Çocukları iyiye yöneltmenin en iyi yolu, onları sevindirmektir. Oscar Wilde

Çocukların nasihatten çok, iyi örneğe ihtiyaçları vardır. J. Joubert

Çocukların ne geçmişi ne de geleceği vardır. Şimdiki zamanda yaşar onlar. La Bruyere

Çocuklarımızı kuzu gibi büyütmeyelim ki ileride koyun gibi güdülmesinler. Sadi Şirazi

Çocuklarınıza verebileceğiniz en büyük armağan akıldır, gerisini kendileri hallederler. İ. Kant

Çocuklarınıza dillerini tutmasını öğretin. Konuşmasını nasıl olsa öğreneceklerdir. Franklin

Çocuklarınıza erdemi övün, insanı ancak o mutlu eder, para değil. Beethoven

Çocuklarınızı başarılı yapacak olan, onlar için yaptıklarınız değil onlara kendileri için yapmayı öğrettikleriniz olacaktır. Ann Landers

Çocukluğunu tam yaşamamış insan, kolay kolay tam bir insan olamaz. Hölderin

Çoğu insan, zihninde olduğu kadar mutludur. Abraham Lincoln

Çok küçük bir başarı çok büyük bir plandan daha iyidir. Leon Duguit

Çok iyiyi amaçlamak; motive, kusursuzu amaçlamak ise demoralize eder. H. Braiker

Çok işte çırak olacağına bir işte usta ol. Gazali

Çok süslenenlere bakın, hepsi de giyinmek istiyordur. Aristoteles

Çok boyutlu olaylarda ani karar vermek, aptallıktan başka bir şey değildir. Montaigne

Çok suyun ekinleri öldürdüğü gibi çok gülmek de kalbi öldürür. Hz. Ömer

Çok zaman sükût, konuşmadan daha iyi iş görür. Hz. Ali      

Çok bilmeli, az konuşmalı, her soruya cevap vermemelidir. Martin Luther

Çok az kişinin ulaştığı başarıları elde etmek için çok az kişinin cesaret edebildiği şeyleri yapın. Robin Sharma

Çölü güzel yapan bir yerlerde su kuyusu saklıyor olmasıdır. S. Exupery

Çürük elma, yanındakini bozar. Benjamin Franklin

D HARFİ İLE BAŞLAYAN ÖZDEYİŞLER VE ÖZLÜ SÖZLER

Dağın tepesine hangi yoldan çıkarsan çık manzara aynıdır. Laedri

Dağların eteğinde ezik durmaktansa dağlarda hep en güzel yükseklere çıkmaya bakmalıyız. Cemil Meriç

Dağlara çıkmayan uzakları göremez. Laedri

Daha iyi olmaya çalışmayan iyi olarak da kalamaz. Oliver Cromwell

Daha akıllı olmaya çalışmayanlar, gerçekten ahmak ve cahil kimselerdir. Eflatun

Daha zeki olmanın tek yolu, daha zeki bir rakiple oynamaktır. Revolver

Dahi, geleceğe uzayan bir yoldur. Victor Hugo

Daima kendinizi meşgul edecek bir şeyler bulun. Acılar sizi yutmadan, hareketler içinde kaybolun. Dale Carnegie

Daima kendi yararını göz önünde tutmaya çalışan kimse pek çabuk düşman kazanır. Konfüçyüs

Dakiklik, canı sıkılan insanlara özgü bir özelliktir. Alfred Camus

Dalgalar, en çok yaladığı duvarları yıkar. Montherlant

Dalgalar ve rüzgârlar, daima başarılı denizcilerin yanındadır. Gibbon

Dalgın kafayla bir şeyler öğretmeye çalışmak, rüzgârlı havada ateş yakmaya benzer. Massinger

Dalın ucuna gitmekten korkma, meyve oradadır. Laedri

Dalkavukluk, devlet adamlarının çevresini sarmış bir çemberdir. Montesquieu

Dalkavuktan sakınınız, çünkü o insanı boş kaşıkla besler. Cosino de Gregrio

Damla, kendini tamamlayınca damlar. G. Büchner

Dar görüşlü insanlar, ağzı dar şişelere benzerler, ikisi de içindekileri boşaltınca çok gürültü yaparlar. Pope

Davetsiz misafir iki kişiye kadar kabul edilir, fazlası çekilmez. Rodo

Davranış, herkesin kendi imajını sergilediği bir aynadır. G. Verga

Dayanmak, kaderi yenmektir. Campbell

Dedelerinin iyilikleriyle övünenler, dalda yetişen yemişleri, ağacın dibinde arayanlar gibidir. Barrow

Dedikodu, basit ruhlu insanların eğlencesidir. Jorneille

Değeri güzelliğinden uzun süren pek az kadın vardır. La Rochefoucauld

Değerin sahtesi de gerçeği de kara bahtın fırtınalarından belli olur. Shakespeare

Değişiklikten başka hiçbir şey, devamlı değildir. Herakletios

Değişmeden başka her şey değişir. Claudianus

Değişmeyen tek şey, değişmenin kendisidir. İrwin Yalom

Değiştirilmeyen bir düzen, kötü bir düzendir. P. Syrus

Define ile yılan, gülle diken, sevinçle gam bir aradadır. Sadi Şirazi

Definenin bulunduğu yer, herkese açık değildir. Hafız-ı Şirazi

Deha, biraz daha sabırlı olabilmekten başka bir şey değildir. G. Buffon

Deha; bir yaradılış meselesi değil bir ter dökme meselesidir. Edison

Deha, yalnızca uzun sabır ve çalışmadır. F. Buffon

Deha, insanın kendi ateşini yakmasıdır. Foster

Deha, gayret ve sabrın çocuğudur. H.O Dwight

Deha ile kötülük bir araya gelmez. Puşkin

Deha, belli bir konuya yöneltilmiş derin bir dikkatin mahsûlüdür. G. Buffon

Dehanın yüzde biri ilham, yüzde doksan dokuzu terdir. Edison

Dehanın ilk ve en büyük şartı, hakikati sevmektir. Goethe

Dehanın fitili, hayatın fitilinden daha çabuk yanar. Schiller

Demiri çürüten pas nasıl kendi içindeyse suçluyu asıl cezalandıran da kendi vicdanıdır. Gandhi

Demiri sıcakken döv. P. Syrus

Demokrasi; halkın halk tarafından, halk için idaresidir. Abraham Lincoln

Demokrasi, istatistiklerin istismar edilmesidir. Luis Borges

Demokrasi, hak ettiğimizden daha iyi yönetilmeyeceğimizi garanti eden sistemdir. Bernard Shaw

Demokrasilerde Demoklas’in kılıcı yoktur. Renan

Demokrasinin üç temel öğesi; seçim, özgürlük ve bağımsız yargıdır. Guizot

Denemeyi bilene imkânsız yoktur. Büyük İskender

Denemeyi bırakmak dışında başarısızlık yoktur. Elbert Hubbard 

Deney bir gözlüktür, onun sayesinde daha iyi görürüz. Henrik İbsen

Deney, okulların en gelişmişidir. O okulda aptallar bile bir şeyler öğrenir. Franklin

Deney, aklın babası, belleğin anasıdır. Thomas Fuller

Deneyim; en acımasız öğretmendir fakat en iyi öğreten de odur. C. S. Lewis

Deneyim, katı ve acımasız bir öğretmendir. Önce sınav yapar, sonra dersini verir. Vernon Law

Deneyim, koparılınca bozulan koparılmamış bir meyve gibidir. Sokrates

Deneyim, yumuşak yatağa ve kuş tüyü yastığa yatılarak kazanılmaz. Wilde

Deneyim; kazanılan bilgiden çok, kaybedilen beklentilerden oluşur. Joseph Roux

Deneyim, hatalarımıza verdiğimiz addır. Oscar Wilde

Deneyimden bilgece yararlanırsanız hiçbir şey zaman kaybı değildir. August Rodin

Deneyimler, en iyi öğretmenlerdir yalnız okul masrafları biraz çoktur. Carlyle

Deneyip de başaramayanları değil yalnızca denemeye bile kalkışmayanları yargıla. Robert Frost

Deniz sakin olduğu zaman, dümeni herkes tutar. P. Syrus

Deniz düşünceye benzer. Denizin ürünü inci, düşüncenin ürünü akıldır. Randall

Deniz ne kadar dalgalı olsa sonunda durulur. Goethe

Denize düşenin yağmurdan haberi olmaz. Sadi Şirazi

Denizi anlaman gerekmez, bir tek su damlasını seyretmen, yaşamın bütün harikalarını görmen için yeterlidir. A.W. Hare

Denizi sev ama kıyıda dur. George Helbert

Denizin kenarında oturarak veya suya bakarak denizi aşamazsınız. R. Tagore

Denizin durgunluğu dalgalara gebedir. R. Tagore

Denizlere hâkim olan her şeye hâkim olur. Themistokles

Derin olan kuyu değil kısa olan iptir. Konfüçyüs

Derman aradım derdime, derdim bana derman imiş. Yunus Emre

Ders alınmış başarısızlık, başarı demektir. Forbes

Dert, daima insana yol gösterir. Mevlana

Dertlerini dökecek dostu olmayanlar, kendi yüreklerini kemirirler. Francis Bacon

Deve kendi hörgücünü değil komşusunun hörgücünü görür. Laedri

Devler gibi eser vermek için karıncalar gibi çalışmak gerekir. Necip Fazıl Kısakürek

Devir biz mizah ustaları için zor bir devir çünkü hükumet bizden çok daha fazla güldürüyor insanları. A. Buchwald

Devlet adamı koyunu kırkar; siyasetçi koyun derisini yüzer. A. O. Malley

Devlet başkanı olmaktansa haklı olmayı tercih ederim. Henry Clay

Devletlerin sarsılmayan temelini adalet teşkil eder. J.W. Pindare

Dışarıdan güçlü görünüyor olabilirsin ama savaşlar içeriden kazanılır. Diyojen

Dikensiz gül olmaz. Robert Herrick

Dikkatsizlik, her ülkede mezarı olan bir şeydir. J. S. Saxe

Dil ve gönül her zaman aynı şeyi istemez. Dilin istediği bazen gönül, gönlün istemediğini de bazen dil istemez. Porter

Dil, bir ulusun aynasıdır. Bu aynaya baktığımız zaman orada kendimizin gerçek yankısını görürüz. Schiller

Dil ile düğümlenen, diş ile çözülmez. Kaşgarlı Mahmut

Dil yarası, ok yarasından daha şiddetlidir. Hz. Ali

Dilenciler, utançlarını torbalarında taşırlar. Barracio

Diline ve gözüne sahip ol, boğazına dikkat et; az ye fakat helal ye. Yusuf Has Hacib

Dinin esası, emaneti yerine vermek ve sözünde durmaktır. Hz. Ali

Dinlemek, yarı doğmaktır. Baraccio

Dinlemekten akıl, söylemekten pişmanlık doğar. S. Fitzgerald

Dinlemeyi öğrenin, bazı fırsatlar kapıyı hafif tıklatır. Lucretius

Dinlemeyi öğren. Fırsat bazen kapıyı hafifçe çalar. H. Jackson Brown

Dinsiz ilim kör, ilimsiz din topaldır. Albert Einstein

Diş ağrısı çekenler; dişleri sağlam olanları, yoksulluk çekenler; parası bol olanları mutlu sanır. B. Shaw

Doğa acele etmez, yine de her şeyi başarır. Lao Tzu

Doğa, her yaprağında en derin yazılar olan biricik kitaptır. Goethe

Doğanın muazzam kitabının dili matematiktir. Galileo

Doğru düşünce, büyük bir icat kadar önemlidir. Hobart

Doğru düşündüğüne inanan yanlış fikirlerle savaşmak zorunda kalır. Mehmet Kaplan

Doğru ırmak, eğri yataklar içinde akar. Tagore

Doğru yolda olsanız bile eğer orada öylece beklerseniz ezilirsiniz. Will Rogers

Doğru sözü, kimse sevmez. Anton Çehov

Doğru söze yalan karıştırmak, altına başka madenleri karıştırmaya benzer, dayanıklılığı artarken değeri düşer. Bacon

Doğru düşündüğüne inanan yanlış fikirlerle savaşmak zorunda kalır. Mehmet Kaplan

Doğru olan işi yapmak, işleri doğru yapmaktan daha önemlidir. P. Drucker

Doğru yolda giden topal, yoldan sapan çabuk yürüyüşlüyü geçer. F. Bacon

Doğru ve namuslu insan, hakkını görevi ile ölçen insandır. La Cordaire

Doğruluğunu tam bilmediğin sözü söyleme. Sadi Şirazi

Doğruluk, keskin kılıçtır. Hz. Ali

Doğruluk, sonsuzluğun güneşidir, nasıl olsa doğar. W. Phillips

Doğruluk, her türlü şartlar altında meyve verir. Schiller

Doğruluk, insanın kalbinin en gerçek anlatımıdır. Konfüçyüs

Doğruyu söylemek değil anlatmak güçtür. Cenap Şahabettin

Doğruyu göstermek için eğriyi iyi bilmek gerekir. Sokrates

Doğu medeniyetlerinin hepsi, halka dayanarak doğmuş ve hepsi halktan koparak batmışlardır. Benjamin West

Doğuda makamlar, insanlara kıymet kazandırır. Batıda ise insanlar makamlara. Laedri

Dokuz bilgisizi iş yaptırmak için gönderseler sakın sen onuncusu olma. Laedri

Dolu kırar geçirir ama yağmur kiraz çiçekleri açtırır. Laedri

Doruğa doğru çıktıkça hayat güçleşir, risk artar, sorumluluk çoğalır. Nietzsche

Dost, kendisiyle samimi olabildiğim ve yanında yüksek sesle konuşabildiğim kişidir. Emerson

Dostların kalbini kırmakla düşmanların arzularına hizmet etmiş olursun. Hz. Ali

Dostluğu öldüren en tehlikeli silah, itimatsızlıktır. Hz. Ali

Dostun evine yol, hiç uzun gelmez. Garry Eisenberg

Dostuna sana düşmanlık yapacak kadar kuvvet verme. Sadi Şirazi

Dostluk; bir ruhun iki bedende yaşayabilmesidir. Aristoteles

Dostluk gündüz görünmez, o ateşböceği gibi yalnız geceleri parlar. Sardör Petöfi

Dostlukları düşmanlığa çevirmek kolay, düşmanlığı dostluğa çevirmek zordur. Astor

Dört şey mutsuzluk belirtisidir: Cahillik, tembellik, kimsesizlik, bayağılık. F. Attar

Dua, dudaktan değil kalpten gelmelidir. P. Richter

Dua, bir ümit çığlığıdır. Alfred de Musset

Dua, cennete yönelmiş bir istektir. Phillips Brooks

Dua ordusu, cephede savaşan askerden daha kuvvetlidir. İmam-ı Rabbani

Duvarda bir gedik açmaya bir taşın eskimesi yeter. Arif Nihat Asya

Duvarın temelini kazdıktan sonra dibinde durma. Sadi Şirazi

Duyabileceğimiz en güzel duygu, bilinmeyen karşısındaki heyecandır. Albert Einstein

Duyan bir kalp için ölümden de beter dertler vardır. Alfred de Musset

Duygu ve akıl yan yana geldiğinde her zaman duygu kazanır. Goethe

Duygu olmaksızın karanlık ışığa, kayıtsızlık harekete geçirilemez. Carl Jung

Duygularınızı kontrol edin, yoksa onlar sizi kontrol eder. Laedri

Duyuyorum, unutuyorum; görüyorum, hatırlıyorum, yapıyorum, anlıyorum. Konfüçyüs

Düğümü çözebilecek şeyleri kesmemeye gayret gösterin. V. Alfieri

Düğünün provası olur, ama evliliğin provası yoktur. Al Batt

Dün, artık bir tarih, yarın bir sır, bugün ise bir armağandır. Onu çöpe atmayın, kendinize hediye edin. Baraccio

Dün yaptığınız şey size hala çok iyi görünüyorsa bugün yeterli değilsiniz demektir. Earl Wilson

Dünya menfaatleri için iyilik edenlerin iyilikleri, avcının kuşlara yem atması gibidir. Beydeba

Dünya tuzaktır, yemi de istek. İstek tuzaklarından kaçının. Mevlana

Dünya, temeli zorluk üzerine kurulmuş bir evdir. Orada zorluk olmadan yaşamak imkânsızdır. Alphonse Karr

Dünya, herkesin kendi malını sattığı bir pazar yeridir. Fuzuli

Dünya; tuzlu bir sudur, içtikçe susuzluğun artar. Beydeba

Dünya insanların bakışına göredir; aynı pencereden bakan iki insandan biri çamuru görür, öteki yıldızları. Laughbridge

Dünya karşılaştığın fırtınalarla değil gemiyi limana getirip getirmediğinle ilgilenir. William McFee

Dünya, temeli zorluk üzerine kurulmuş bir evdir. Orada zorluk olmadan yaşamak imkânsızdır. Alphonse Karr

Dünya, sanki seninle bir ebediyettir ve ölüm sana hiç gelmeyecektir. Hz. Ali

Dünya değirmen taşına benzer, her saat nice kalpler öğütür. Sadi Şirazi

Dünyada en mutlu insanlar delilerdir çünkü yalnız olduklarını asla hissetmezler. Kotzebue

Dünyada hüma kuşu yok olsa bile baykuşun gölgesine kimse sığınmaz. Sadi Şirazi

Dünyada hiçbir şeye minnet etme, hürriyetini ancak bu suretle koruyabilirsin. Hz. Ali

Dünyada insana yardım eden şey tesadüf değil azim ve sebattır. Samuel Smiles

Dünyada tek korkulacak şey, can sıkıntısıdır. Oscar Wilde

Dünyada her kötülük, daima cehaletten gelir. Albert Camus

Dünyada kim neden vefa umarsa ondan cefa görür. Kenan Rıfai

Dünyada her şeye değer biçmek mümkündür, fakat öğretmenin eserine değer biçmek imkânsızdır. Sokrates

Dünyada bir şey değişmez, değişen yalnız bizleriz. Tucrean

Dünyada görmek istediğiniz değişimin kendisi olunuz. Mahatma Gandhi

Dünyadaki en iyi doktorlar; Doktor Perhiz, Doktor Sukünet ve Doktor Neşe’dir. Jonathan Swift

Dünyadaki bütün başarılı insanlar, başkalarının yardımıyla değil kendi çabalarıyla o konuma gelmişlerdir. Schiller

Dünyanın düzeninden çok, kendi arzularını değiştirmek bilgeliktir. Descartes

Dünyanın en yüksek tahtına da çıksak yine kendi kıçımızla oturacağız. Montaigne

Dünyanın en tehlikeli yaratığı sadece hukuk bilen hukukçudur. Horace Mann

Dünyanın gördüğü her büyük başarı, önce bir hayaldi. En büyük çınar bir tohumdu, en büyük kuş bir yumurtada gizliydi. Edgar Allan Poe

Dünyaya esir olan azad olmaz. Hariri

Dünyaya hâkim olan güç, ahmaklık, korkaklık ve açgözlülüktür. Einstein

Dünyaya az meylet, hür yaşarsın. Hz. Ömer

Dünyayı yenmek için önce kendinizi yenmelisiniz. Descartes

Dünyayı idare eden tek şey zekâdır. Emerson

Dünyayı yöneten, kalem, mürekkep ve kâğıttır. Jonathan Swift

Dünün güneşi ile bugünkü çamaşırları kurutamayız. Laedri

Dürüstlükle namus, beraber bulundukları tüm hisleri süsler. Rousseau

Düşmanı affetmek, dostu affetmekten daha kolaydır. D.Deluzy

Düşmanımı dostum haline getirerek imha ederim. Abraham Lincoln

Düşmanımı bağışlarsam düşman diye bir şey kalmaz. Alain

Düşmanın en büyük hilesi, dostluğudur. Sadi Şirazi

Düşmanına borç verirsen onu kazanırsın, dostuna borç verirsen onu kaybedersin. Franklin

Düşmanını küçümseyen yenilgiyi peşin kabul etmiş sayılır. Serhat Kestel

Düşmanını kuvvetle yenen ancak yarı yarıya yenmiştir. John Milton

Düşmanların en büyüğü, düşmanlığını gizleyendir. Hz. Ali

Düşmanlarını dost gibi gör çünkü hatalarını ancak onlardan öğrenebilirsin. Franklin

Düşmanlık ve kini içinizde beslemeyin, yükü çok ağırdır. Arnold

Düştüğünde yanında olan değil kalkman için elini uzatan dosttur. Unutma, kötü günde katkısı olmayanın iyi günde hissesi yoktur. Dostoyevski

Düşünce servete benzer, kimse dokunamaz. Onun sahibi ise bizden başka kimse değildir.  Lubbock

Düşüncelerin karşısındayım ama senin düşüncelerini savunma hakkını sonuna kadar destekleyeceğim. Voltaire

Düşüncelerin ortaya konulması, insanlığı kölelikten kurtarıp özgürlüğe ulaştırır. Emerson

Düşüncelerini tam ve yerinde kelimelerle ifade edemeyen yanlış tartılarla tam iş görmeye çalışan satıcıya benzer. Goethe

Düşüncelerini iyi yolda kullanan kişinin gücü pehlivanınkinden daha fazladır. Calton

Düşünceleriniz yenilse bile dürüstlüğünüz zafer çığlığı atmalıdır. Nietzsche

Düşüncesiz öğrenme, boşuna giden bir çabadır. Konfüçyüs

Düşünceye gem vurmak, zihne gem vurmak demektir. Bu ise, rüzgârı zapt etmekten zordur. M. Gandhi

Düşündüğü gibi yaşayamayan, yaşadığı gibi düşünmeye başlar. Silahtaroğlu

Düşündükçe hiçbir şey bilmediğimizi anlarız. Walter

Düşünme sanatı, yazma sanatı gibi bir de okuma sanatı vardır. B. Disraeli

Düşünmeden konuşmanın cezası, sonradan düşünmeye mahkûm olmaktır. A. Ş. Hisar

Düşünmeden konuşmak, nişan almadan ateş etmeye benzer. R. Digest

Düşünmeden konuşan insan, hedefi şaşıran avcı gibidir. Montesquieu

Düşünmeden okumak körletir, okumadan düşünmek yanıltır. Clairvany

Düşünmediğim zaman, yaşamadığım zamandır. Rembrantd

Düşünmek kolay, yapmak zordur. Dünyada en güç olan şey ise düşünüleni yapmaktır. Goethe

Düz ovalar olmazsa dağ sığ kalır. Halman

Düz yol varken eğri yola sapmak akıl karı değildir. Zola

Düzyazı yürümeye, şiir ise dansa benzetilebilir. Yürümenin kendisi dışında bir amacı vardır. Dansın amacı ise kendisidir. Valery 
E HARFİ İLE BAŞLAYAN ÖZDEYİŞLER VE ÖZLÜ SÖZLER

Eğer adil bir reform yapılamayacaksa hiç reform yapmamak daha iyidir. Edmund Burke

Eğer bir erkeği eğitirsen bir kişiyi eğitmiş olursun. Bir kadını eğitirsen tüm aileyi eğitmiş olursun. Afrika Özdeyişi 

Eğitilmemiş deha, işlenmemiş gümüşe benzer. B.Franklin 

Eğitilmiş insanların umutları, bilgisizlerin zenginliğinden daha değerlidir. Demokritos 

Eğitim, ana dizinden başlar; her söylenilen kelime, çocuğun kişiliğine konan bir tuğladır. Hosea Ballow

Eğitim, bir insanı diktatör olmasına değil önder olmasına yarar. Lord Braugham 

Eğitim, ders vermek değildir. Bir bireyin iç yeteneklerini genişletme aracıdır. Nemoto 

Eğitim, ekmek ve su gibi, toplumun en hayati ve mecburi ihtiyacıdır. Dante 

Eğitim görmüş bir halkı bir yöne sevk etmek kolay, idare etmek kolay, köleleştirmek imkânsızdır. L.Brougham 

Eğitim, heykeltıraşın mermeri yontup şekillendirmesi gibi, insan ve toplumu şekillendirme sanatıdır. Edison 

Eğitim, insanın okulda öğrendiği her şeyi unuttuğunda arta kalandır. Albert Einstein

Eğitim, insan doğasına ve onun kanunlarına önem vermelidir çünkü onun kanunları değişmez. Pestalozzi 

Eğitim, insanın güç sandığı ya da gerçekten kolay alt edilebilen engelleri nasıl aşacağını öğretme sanatından başka bir şey değildir. Goethe 

Eğitim, iyi niyetleri, iyi sonuçlara çevirir. Berry 

Eğitim, iyiyi, büyüğü ve güzeli sevmektir. Ernest Renan 

Eğitim, kabiliyetleri olgunlaştırır, ama vücuda getiremez. Voltaire 

Eğitim, kafayı geliştirmek demektir, belleği doldurmak değil. Mark Twain 

Eğitim, mutlular için bir süs, mutsuzlar için bir sığınaktır. Demokritos 

Eğitim o kadar sihirlidir ki nasıl değiştiğini anlamazsın. Knut Hamsun 

Eğitim, okulda öğrenilen her şeyi unuttuktan sonra geriye kalan şeydir. B.F.Skinner 

Eğitim, öğrencilere saygıyla başlar. Emerson 

Eğitim, çocukların fiziksel ve sosyal çevrede geçirdikleri yaşantılarla gerçekleşir. Montessori 

Eğitim, sınırlarından dışarıya çıkan kişi bir daha içeri giremez. Boileau 

Eğitim, yaşlılığın en iyi güvencesidir. Aristoteles 

Eğitim, yoksullar için bir sermaye, zenginler için bir faizdir. Horace Mann 

Eğitimden geçmeyen hayal gücüne sahip olanların kanatları var, ayakları yoktur. J.Joubert 

Eğitimden yoksun insanlar, ölünceye kadar şahsiyetsiz kalmaya mahkûmdurlar. Ziya Gökalp 

Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. Atatürk
Eğitimin amacı; doğuştan insanda var olan cevheri işlemek, özü geliştirmektir. Galiani 
Eğitimin amacı, insanlarda bulunan kabiliyeti geliştirmektir. Eflatun 
Eğitimin amacı insanları kötü alışkanlıklardan kurtarıp onlara güzel ve yararlı alışkanlıklar kazandırmaktır. Pestalozzi 
Eğitimin insanı bozmaması yetmez, daha iyiden yana değiştirmesi gerekir. Montaigne 
Eğitimin kökleri acı, meyveleri tatlıdır. Aristoteles 
Eğitimin yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey onun etki alanının dışında kalamaz. Mark Twain
Eğitimin tek amacı insanı sürekli sorular sorar bir durumda tutmaktır. Creighton
Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz. Hz. Ali
En büyük cezaevi, cahil bir insanın kafasının içidir. Montaigne
En çok hürriyet nerede ise en çok eğitim oradadır. M. Audemars 
En iyi eğitimli kişi, yaşadığı hayatı en iyi anlayandır. Hellen Keller
En kudretli insan, kendisine hâkim olandır. Seneca
En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretler olur. Atatürk
En tehlike insanlar yarı deliler ve yarım akıllılardır. Goethe
En verimli yağmur alın teridir. Cenap Sahabettin
Erdem, iyiyi elde etme gücüdür. Eflatun
Erkeğin de kadının da eğitimi birbiriyle münakaşa ettikleri zaman belli olur. Shaw
Erkekler, kadınların ilk aşkı, kadınlar da erkeklerin son aşkı olmak isterler. Oscar Wilde
Eskimiş fikirler paslanmış çivilere benzer, onları söküp atmak güçtür. C. Şahabettin
Ev, kalbin olduğu yerdir. Pliny
Evin kıymeti, ancak akşam olunca anlaşılır. Goethe
Evler; içinde oturulsun diye yapılır karşıdan seyredilsin diye değil. Bacon
Evlilikte başarı, yalnız aranan kişiyi bulmakta değil aynı zamanda aranan kişi olmaktır. Foster Wood
F HARFİ İLE BAŞLAYAN ÖZDEYİŞLER VE ÖZLÜ SÖZLER

Fakirlik kapıdan girince aşk kapıdan çıkar. Thomas Fuller

Fakir insan, bazı şeylerden mahrumdur. Cimri ise her şeyden mahrumdur. Seneca

Fakir insan malı az olan değil arzusu çok olandır. Seneca

Fazilet, menfaatlerin çarpıştığı yerde meydana çıkar. M. Morgan

Fazilet insanın içini, zenginlik ise odasını süsler. Ahmet Muhip Dranas

Fazilet, cemiyet menfaatini şahsi menfaatin üstünde tutmaktır. Montesquieu

Felaket ne kadar büyük olursa olsun cesaretini kaybetmeyen insan onu yener. A. Huxley

Felâket, yaratılışımızı desteklemeye yarayan bir tılsımdır. Honore de Balzac

Felaket, dost sayısını sıfıra indirir. Shakespeare

Felaket içinde karar verebilmek yarı kurtuluştur. Pastalozzi

Felaketlerin üstünde dimdik oturan insan soylu ve cesurdur. Napolyon

Felaket içinde karar verebilmek yarı kurtuluştur. Pastalozzi

Fenalıkların ilki ve en büyüğü, haksızlıkların cezasız kalmasıdır. Eflatun

Fırsat, insanın kapısını iki kere çalmaz. Chamfort

Fırsat, nazlı, cilveli bir kadın gibidir. Bir kez kapıyı kapalı bulursa bir daha gelmez. Grillparzer

Fırsatlar, yaz bulutuna benzer, hemen geçiverir. Hariri

Fırsatların sayısı, onları görecek insan sayısından çok daha fazladır. Edison

Fırtınalar, insanın denizi sevmesine engel olamaz. Andre Maurois

Fikir, kalpten aldığı hızla ilerler. Konfüçyüs

Fikirler, ordulardan güçlüdür. Paxton

Fikirler, şiddetle, top ve tüfekle asla öldürülemez. M. Kemal Atatürk

Fikren uyanık kalmak istiyorsan bedenen uykuya dalmamak gerekir. Shepard

Filozoflar dünyayı yalnızca yorumlamışlardır oysa sorun onu değiştirmektir. Karl Marks

G HARFİ İLE BAŞLAYAN ÖZDEYİŞLER VE ÖZLÜ SÖZLER

Gaflet uykusuna yatanlar için sabah yoktur. Evrimer

Gece ne kadar karanlık ve ürkütücü olsa da sabredersek gündüzü görebiliriz. Klauber

Gece düşüncelerin anasıdır. John Florio

Gece ilerledikçe mum küçülür. Litaipo

Gece ne kadar karanlıksa yıldızlar o kadar parlaktır. Petöfi

Gecenin kara pelerini, herkesi aynı şekilde örter. Du Bartas

Gecenin ne kadar uzun olduğunu ancak hastalar bilir. Sadi Şirazi

Geciken adalet, adaletsizliktir. Landor

Geç yetişen ağaçlar, en iyi meyve verenlerdir. Moliere

Geç kalan teselli, idamdan sonraki affa benzer. Shakespeare

Geçerli kural; hukuk çeteleri yok edemezse çeteler hukuku yok eder. A. Pope

Geçmiş acılarımıza gülümseyerek bakmayı öğrendiğimiz zaman büyürüz. Khien

Geçmiş zamanlar, bizim için yedi mühürlü bir kitaptır. Goethe

Geçmişi değiştiremezsin, ama gelecek daha elinin içindedir. Hugh White

Geçmişi hatırlayamayanlar, onu bir kere daha yaşamak zorunda kalırlar. G.Santayana

Geçmişteki acılarına gülümseyerek baktığın an büyümüşsün demektir. Bob Dylan

Geleceği görmeyen ve düşünmeyenden arkadaş olmaz. Ledoux

Gelecek için yapılan en iyi hazırlık, bugünden mükemmele ulaşmaktır. William Osler

Gelecek vadeden işin kendisi değil o işi üstlenmiş olan kişinin nitelikleridir. George Crane

Gelecek olayın gölgesi önceden düşer. Campell

Gelecek, hayallerinin peşini bırakmayanlarındır. Roosevelt

Gelecekte başarılı olacak insanlar, oraya geçmişten çalışarak ulaşmalıdır. Albert Einstein

Gelişen bir toplumda değişim kaçınılmazdır, değişim süreklidir. B. Disraeli

Geliştirmeye son verdiğimizde geriye doğru kaymaya başlarız. Harrington

Gençken bilim ağacını dikmezsek yaşlandığımız zaman gölgesine sığınacak bir ağacımız olamaz. Chamfort

Gençken öğreniriz, yaşlanınca anlarız. Eshenback

Gençler! Muhakkak evlenin. Eşiniz iyi çıkarsa mutlu, kötü çıkarsa benim gibi filozof olursunuz. Sokrates

Gençliğe üç öğüdüm vardır: çalış, çalış, çalış. Bismark

Gençliğin parlak lügatinde başarısızlık diye bir kelime yoktur. E. Bulwer Lytton

Gençlik, hayatta bir kere gelir insanın başına. Francis Bacon

Gençlik, rüzgârların savurduğu gül yapraklarının arkasından koşar. N.Lenau

Gençlik ilkbahara, yaşlılık kışa benzer. Öyle bir kış ki arkasından bahar gelmez. Firdevsi

Gençlikle güzellikte, akıl arama. Homeros

Gerçeği arayanlara inanın, bulduğunu söyleyenlerden uzak durun. Andre Gide

Gerçeği aramak onu elde etmekten daha kıymetlidir. Albert Einstein

Gerçeğin hakkını, yalnız hatalar verir. J.Bernard

Gerçeğin dağlarına umutsuzlukla çıkılmaz. Nietzsche

Gerçek doktor, her hasta ile yaşayıp ölendir. S. Zweig

Gerçek aşk, ıstırap çeker ve sessizdir. Oscar Wilde

Gerçek arkadaşlık sıhhat gibidir, değeri ancak o yok olduktan sonra anlaşılır. Goltı

Gerçek bilgi; yaparak, denenerek öğrenilen bilgidir. Descartes

Gerçek bir arkadaş, iki gövdede yaşayan bir ruhtur. Aristo

Gerçek cesaret, şahit istemez. Barracio

Gerçek âlim yastığını taştan kıldı; anladığı şeyi âleme dedi. Ahmet Yesevi

Gerçek sevincim yeteneklerimi iyi kullandığımda belli olur. Bonaparte

Gerçek aşk ateş gibidir. Bir anda bütün duygularımızı harekete geçirir. Rousseau

Gerçek sanat eserleri, bir medeniyeti sonraki nesillere anlatan tanıklardır. E.G. Benite

Gerçek bilgi; yaparak, denenerek öğrenilen bilgidir. Descartes

Gerçek zaferler, kan dökmeden kazanılandır. Pittacus

Gerçek yaratıcı ihtiyaçtır, bizim keşiflerimizin anasıdır. Eflatun

Gerçek hürriyet, hakka köleliktir. Hz. Ali

Gerçek aşk, daima kişisel yarar duygusundan vazgeçme temeli üzerinde yükselir. Tolstoy

Gerçekçi olunuz, ulaşamayacağınız çiçeklerden buket yapmaya çalışmayınız. Kathy

Gerçekleri getiriyorum diye bağırıp çağırmaktansa susmak daha iyidir. Descartes

Gerçekleşmemiş hayaller bizi hayata bağlar. Robert Schuller

Gerekçe üretme, düzelt. Frank Hubbert

Gereksiz şeyler satın alanlar, gerekli şeylerini satmaya mecbur olurlar. L. Gresse

Gerektiği yerde izah etmeyen gerekmediği yerde izah eden kişiye budala derler. Emile Alain

Geriye bir tek arzum kaldı; iyi bir mezar taşı kitabesi. Bismark  

Gezerken gözlerini yanına almayı unutma. A.B Alcoot

Gideceği limanı bilmeyene hiçbir rüzgârdan yardım gelmez. Montaigne

Gizlilik, sansür, samimiyetsizlik ve iletişimin engellenmesi, tüm temel gereksinimleri yok eder. Maslow

Gök gürültüsü iyidir ve görkemlidir ancak işi bitiren yıldırımdır. Mark Twain

Gök kubbenin altında güzel olduğunu sanmayan kişi yoktur. Charles Perrault

Gökkuşağına ulaşmak istiyorsan yağmura katlanmak zorundasın. Dolly Parton

Gölge, doğuşunu ışığa borçludur. John Gay

Gölgede yaşayanlar, güneşi göremezler. Cenap Şahabettin

Gölgesiz mutluluk olmaz, bak güneşte bile lekeler var. Cenap Şahabettin

Gölgesiz güneş yoktur. Albert Camus

Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenince diğerleri de yanlış gider. C. Bruno

Gönül kimi severse güzel odur. Aesop

Gönül dinlendiren bir güzel yüzün düzgüncüye ihtiyacı yoktur. Sadi Şirazi

Görmek istemeyenlerden daha kör kişi olur mu? M. Gandhi

Görünüş, insanı aldatır. Aesopos

Görüşme adabını bilmeyen kişi âlim bile olsa gerçek kişiliğini gösteremez. Liard

Göz, kalbin ayinesidir. Said Nursi

Göz sevdiğini, gördüğünü yitirebilir. Can gözüyse gördüğünü daima görür. Mevlana

Göz bozukluğu gördüklerimizi sınırlar, vizyon bozukluğu ise yaptıklarımızı. Franklin Field

Gözler yaşarmadıkça gönülde gökkuşağı oluşmaz. J. V. Cheney

Gözler övülünce geri kalan yerler hiçbir şeye yaramıyor demektir. Lermontov

Gözlerin konuştuğu dil, her yerde aynıdır. G. Herbert

Gözlerin ışığı, güneşten daha aydınlıktır. La Fontaine

Gözyaşı, ruh için yaz yağmurlarından farksızdır. Alfred Austin

Gözyaşları olana, ne mutlu! Goethe

Gözyaşları ile demiri bile eritebilirsiniz. Ovidius

Gurur; insanın düşüncesindedir, söze dökülen onun pek küçük parçasıdır. Montaigne

Gurur koltuk değneği gibidir; insanı yükseltebilirse de boyunu uzatmaz. Montaigne

Gururla, zayıflık iki kardeştir. Lowell

Gücüne eşit hayaller için dua etme. Hayallerine eşit güç için dua et. Michael Nolan

Güç yıkılır; mutlak güç, mutlaka yıkılır. Lord Acton

Güç erkeğe güzellik kadına verilmiş, her şeyi yenen güç, güzelliğe yenilmiştir. Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Güç fiziki kapasiteden değil boyun eğmeyen iradeden gelir. Gandhi

Güçlü kişi, inandığı yolda etrafa rağmen yürüyebilendir. Şudreka

Güçlü olan, zayıf yanını en iyi bilendir. Daha güçlü olan, zayıf yanına hükmedebilendir. Halit Ziya Uşaklıgil

Güçlü insan zayıf insanı yenebilir. Ama unutmamalıdır ki her zaman kendinden daha güçlü bir insan vardır. Kant

Güçlükler, insan karakterinin miyarıdır. İnsanın ne olduğunu onlar gösterir. Epiktetos

Güçlükler, başarının değerini artıran süslerdir. Moliere

Gül gider, diken durur. Ovidius

Gül, bütün dünya seninle birlikte güler; ağla, tek başına ağlarsın. Wheeler Wilcox

Güldürmesini biliyorsan ağlatma, sevindirmesini biliyorsan üzme! Jawel

Gülleri bölüştürdüler, kırmızı gülün nasibi diken oldu. Laedri

Gülme, yan etkileri olmayan yatıştırıcı bir ilaçtır. A. Glasgow

Gülmek bir güneştir, insanın yüzünden hüzün ve keder kışını defeder. Victor Hugo

Gülmek için mutluluğu beklersen bir tebessüm edemeden ölürsün. C. Lamb

Gülmek senin için bir tutku, bir gün ağlarsan o da mutluluktan olsun. M. Oliphan

Gülmek bir güneştir. İnsanın yüzünden hüzün ve keder kışını defeder. Victor Hugo

Gülmekle kaybedilen şey, ağlamakla elde edilmez. J. Pers

Gülmesini bilmeyen bir insan, yalnız ihanetle kalmaz; kendi hayatı bile bir ihanettir. T. Carlyle

Gülünecek şeyi ciddiye alanlar, ciddi meselelerde gülünecek hale gelirler. Pitigrilli

Günaha karşı en tesirli korunma vasıtası, günahtan korkmaktır. Mark Twain

Günahtan kaçınmayan adam, ışık tutan bir kör gibidir, halka doğru yolu gösterir, kendisi görmez. Sadi Şirazi

Güne sarılın ve yarına mümkün olduğu kadar az güvenin. Horace Mann

Gündüz kandilini hazırlamayan gece karanlığa razı demektir. Cenap Şahabettin

Güneşi işaret eden birinin parmaklarına bakmayın. Halil Cibran

Günlerinizi biçtiğiniz ekinlerle değil ektiğiniz tohumlarla değerlendirin. Stevenson

Günümüzde insanlar her şeyin fiyatını biliyor, hiçbir şeyin değerini bilmiyorlar. Oscar Wilde

Gürültü için akordu bozmak yeter. Shakespeare

Güvensizlik başlayınca dostluk kaybolur. Epicure

Güzel ahlâk; cömertlik, bağışlayıcılık, sabır ve tahammüldür. Hasan Basri

Güzel ahlak, en güzel bir dosttur. Hz. Ömer

Güzel bedenler için zevk, güzel ruhlar için de ıstırap gerektir. Oscar Wilde

Güzel bir düşünceyle güçlü bir karakter birleşince harikalar ortaya çıkar. Goethe

Güzel bir gülüş, karanlık bir eve giren güneş ışığına benzer. Tolstoy

Güzel bir kadın gülümsediği zaman birinin cüzdanı ağlar. Chamfort

Güzel bir kıyafet iyi bir tavsiye mektubudur. Cenap Şahabettin

Güzel bir yüz, güzel yaşlanır. Andre Maurois

Güzel yüz, aynaya âşıktır. Mevlana

Güzel çiçekler, nadir olduğu kadar güç elde edilir. Nietzsche

Güzel düşün, iyi hisset, aldanma; ne varsa doğrudadır; doğruluk şaşar sanma. T.Fikret

Güzel insan aramak ile insandaki güzelliği aramak arasında derin bir fark var. Farid Farjad

Güzel kadın insanın gözüne, huyu güzel kadın ise ruhuna hitap eder. Voltaire

Güzel kokan çiçekler gibi güzel düşünceler de iyi olan kafalardan çıkar. France

Güzel konuşmak için bir tek yol vardır: dinlemeyi öğrenmek. C. Morley

Güzel olan sevgili değildir, sevgili olan güzeldir. Tolstoy

Güzel sanatlar, insanın kafasının, kalbinin birlikte çalıştığı şeylerdir. Bacon

Güzel yüz aynaya âşıktır. Mevlana

Güzel yüzün düzgüne, allığa, bene, rastığa ne ihtiyacı var? Hafız Şirazi

Güzelliği görme yeteneğini kaybetmeyenler asla yaşlanmaz. Franz Kafka

Güzelliğin güzelliğini artıran, çirkinin çirkinliğidir. Said Nursi

Güzellik, altından daha çok hırsız çağırır. Shakespeare

Güzellik, çoğu zaman kusurları gizleyen bir örtüdür. Honore de Balzac

Güzellik doğruluk, doğruluk güzelliktir. John Keats

Güzellik gerçektir ama gerçek her zaman güzel değildir. Baraccio

Güzellik kaybolur, fazilet devam eder. Goethe

H HARFİ İLE BAŞLAYAN ÖZDEYİŞLER VE ÖZLÜ SÖZLER

Haddini bilene, kimse hakaret edemez. Hz. Ali

Hafıza, dimağımızın kumbarasıdır. Cenap Şahabettin

Hafızasız baş, bekçisiz kaleye benzer. Napolyon

Hak bellediğin yolda yalnız da olsa gideceksin. Tevfik Fikret

Hak ve kuvvet, kılıçla kın gibidir; İçinde kılıç olmayan kına kimse hürmet etmez. Cenap Şahabettin

Hakikatin ömrü sonsuzdur. F. Herczeg

Hakiki hürriyet, yüksek fikirlere esaret olmaktır. Cenap Şahabettin

Haklı olduğunuza inanıyorsanız sakin olmayı başarabilirsiniz. Bud Holiday

Haklıların mahkûm edildiği bir ülkede, bütün doğruların yeri cezaevidir. Thoreau

Haksız eleştiri, çoğunlukla biçim değiştirilmiş övgüdür. Dale Carnegie

Haksızlık etmek, iyi adamın elinden gelmez. P. Syrus

Haksızlık yapanın sefaleti, haksızlığa uğrayanın sefaletinden daima daha fecidir. Eflatun

Haksızlığın sonu, sürekli bir felâket korkusudur. Demokritos

Haksızlığa uğramak, haksızlık etmekten evlâdır. Eflatun

Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir. Mahatma Gandhi

Haksızlık önünde eğilmeyiniz, o zaman hakkınızla birlikte şerefinizi de kaybedersiniz. Hz. Ali

Hâlâ dünden söz ediyorsanız bugün pek bir şeyler yapmamışsınız demektir. Anonymous

Halk, çok başlı, fakat beyinsiz bir canavardır. Benjamin Franklin

Halk; şımarık, nankör ve zalim bir efendidir. George Sand

Halkını tüketen milletlerin kendileri de tükenir. Eflatun

Ham düşünceleri ancak akıl pişirir. Firdevsi

Harâbat ehline hor bakma sakın, define bulunur viranelerde. Seyrani

Haramlardan çekinmek, akıllıların şanından, şereflilerin tabiatındandır. Hz. Ali

Hareket etmeyen zincirlerin farkına varamaz. E. Goblot

Harekete geçmek için bütün koşulların mükemmel olmasını beklersen hiçbir zaman harekete geçemezsin. F. Petrarca

Hareketler kelimelerden daha fazla konuşur, daha çok şey ifade eder. Oscar Wilde

Hareketlerimin hepsini büyük oyunculardan çaldım. Kobe Bryant

Haset, bütün duygular içinde en can sıkıcı ve devamlı olanıdır. Bacon

Haset, güneş gibidir. Yamaçlara, bayırlara düzlüklerden daha çok vurur. Bacon

Hastalar için dünya, yataklarının başucunda başlar, ayakucunda biter. Honore de Balzac

Hastalık dediğin şey atla gelir, yaya gider. Paul Heyse

Hastalıkların sayısını öğrenmek isterseniz yemek çeşitlerinizi sayın. Seneca

Hata, çözümü güçlendirmek için bir nedendir. Gardner

Hata yapmaktan korkan bir insan, hiçbir şey yapamaz. Abraham Lincoln

Hatalar, başarıya ulaşmak için çıktığımız basamaklardır. Tim Fargo

Hatalar, ihtiyarların koltuk değnekleridir. Boccacio

Hatalarımızı zamanında söyleyecek arkadaş gereklidir. Boileau

Hataların en büyüğü, bunların hiçbirinin farkına varmamaktır. Carlyle

Hatalarını öğrenmek istiyorsan dostlarından değil düşmanlarından sor. Jordan

Hatalarınıza gömülüp orada çadır kurmayın. İlerlemek için bütün başarısız olduğunuz zamanlardan sonra bir kere daha başarılı olmanız yeterlidir. Pat Mesiti

Hatanın başarının düşmanı olduğunu düşünmek çok yaygın bir yanlıştır. Watson

Hatıralar; kocayan dimağların koltuk değneğidir. Cenap Şahabettin

Havas beğendikçe alkışlar, avam alkışladıkça beğenir. Cenap Şahabettin

Havayı geldiği gibi, rüzgârı estiği gibi, kadını olduğu gibi kabul edin. Alfred de Musset

Haya duygusu kaybolan kimsenin kalbi ölür. Hz. Ali

Hayal edebilirsen ona sahip olabilirsin. Walt Disneyr

Hayal gücü, bilgiden daha önemlidir. Albert Einstein

Hayal gücü, ruhun gözüdür. Joubert

Hayal gücü, bizleri sonsuz kılar. John Muir

Hayal gücü olmayan insanın kanatları yoktur. Muhammed Ali

Hayal gücünüz yanlış odaklanıyorsa gözlerinize güvenemezsiniz. Mark Twain

Hayaliniz kalbinizdeyken, hiçbir hayal fazla büyük değildir. Jiminy Cricket

Hayalinizin peşinden gitmeye başladığınız an, hayatınızda her şey anlam kazanır. Barbara Sher

Hayaller, kanatları her gün kırpılması gereken ama daima yeniden büyüyen bir kuştur. Carlo Dolpi

Hayaller size güçlü olduğunu gösterir. Helen Schucman

Hayallerimiz, bizim kim olduğumuzun aynasıdır. Barbara Sher

Hayallerin yerini pişmanlıklar almadıkça insan ihtiyar değildir. Lessage

Hayallerini ve ideallerini bıraktıysan bari yaşamayı da bırak. Marian Anderson

Hayallerinizi yitirdiğiniz an, hayatınız sona erdi demektir. Mark Twain

Hayallerinizin peşinden güvenle gidin. Hayatınızı hayal ettiğiniz gibi yaşayın. Henry Thoreau

Hayalsiz yürek, petrolsüz lambadır, hiçbir şeyle parlatılamaz. Cenap Şahabettin

Hayat, bir bisikletle gitmek gibidir. Pedalı çevirmeye devam ettiğin müddetçe düşmezsiniz. Claude Pepper

Hayat bir öyküye benzer, önemli olan yani eserin uzun olması değil, iyi olmasıdır. Seneca

Hayat geç kalanları hiç affetmez. Gorbachov

Hayat için düşünün ama üzülmeyin. Carnegie

Hayat, her ne kadar zor görünse de daima yapabileceğiniz ve başarılı olabileceğiniz bir şey vardır. Stephen Hawking

Hayat ormana benzer, uzaktan bakıldığında güzeldir ama içine girildiğinde güzelliğini kaybeder. Schopenhauer

Hayat, ölümlülere zahmetsiz hiçbir şey vermez. Horatius

Hayat, rüyada bile sonsuzluğa doğru gitmektir. Browing

Hayat, uzun bir insanlık dersidir. Barrie

Hayat yaşla değil yaşamakla anlaşılır. Andre Gide

Hayatı sönüklükten kurtaran hayatın küçük güçlükleridir. Maugham

Hayatımda işi eğlence, eğlenceyi iş olarak kabul ettiğim için başarı kazandım. A. Burr

Hayatımın en mühim prensibi, kimseye hiçbir şekilde adaletsiz davranmamaktır. Sokrates

Hayatımız her zaman baskın düşüncelerimizin sonucunu ifade eder. Soren Kierkegaard

Hayatımızın çok hızlı akıp geçtiğinin farkında olmayıp onun bir an önce geçmesini bekliyoruz. Carnegie

Hayatımızda en yüce, en güçlü ve yararlı dayanağımız; ana, baba evinden kalma anılarımızdır. Dostoyevski

Hayatın bize bahşettiği en büyük hazine, lekesiz bir ündür. Shakespeare

Hayatın hareket halinde kalması için biraz istek gereklidir. Samuel Johnson

Hayatın her anı, bir karar zamanıdır. Kathy

Hayatın kendisi, uyanıkken görülen rüyadır. Henry Thoreau

Hayatın kısalığından en çok yakınanlar, zamanlarını en kötüye kullananlardır. La Bruyere

Hayatın nimetlerinin değerini bize öğreten ancak hayatın zahmetleridir. Goethe

Hayatın yüreğine dokunduğunda her şeyde bir güzellik bulacaksın. Halil Cibran

Hayatından zevk alan hiç kimse başarısız sayılmaz. William Feather

Hayatınızı bir para kazanma denemesi olarak kullanmayın. Richard Wilkins

Hayatınızı cesurca kabullenin, başarıya dönüştüğünü göreceksiniz. Emerson

Hayatınızı değiştirebilmeniz için bazı şeyleri her gün yapmanız gerekir. Başarınızın anahtarı günlük rutinlerde saklıdır. John C. Maxwell

Hayatta bir gayesi olmayan insanlar, bir nehir üzerinde akıp giden saman çöplerine benzerler; onlar gitmezler, ancak suyun akışına kapılırlar. Seneca

Hayatta bütün başarılarımı her zaman ve her işte bir çeyrek saat önce harekete geçmeme borçluyum. Oscar Wilde

Hayatta ele geçen fırsatları kaçırmamak gerekir. Wallace

Hayatta en zor şey amaçsız insanlarla yaşama zorunluluğudur. Cenap Şahabettin

Hayatta en zor ve en değerli şeylerden biri de insanın kendi kendini teselli edebilmesidir. A. Dumas

Hayatta hiçbir şeyden korkmayın, sadece her şeyi anlamaya çalışın. Maria Crue

Hayatta satrançta olduğu gibi ileriyi gören kazanır. Charles Buxton

Hayattaki en büyük tehlikelerden birisi, insanın hedeflerini çok zor koyup başaramaması değil, çok basit koyup başarmasıdır. Michelangelo

Hayattan korkma; onun iyi olduğuna inan, bu inancın onu gerçekleştirecektir. Henry Fielding

Hazine askerden esirgenince o da kılıç tutmaktan elini esirger. Sadi Şirazi

Hedefe ulaşmak için en önemli şey, yapacağımız iş hakkında doğru düşünmektir. Petallozzi

Hedefi olmayan bir adam, dümeni olmayan bir gemi gibidir. Thomas Carlyle

Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgâr yardım etmez. Montaigne

Hedefi vurmak için daha yükseğini hedefleyin. Emerson

Hedeflerinizi, gerçekleri göz önünde bulundurarak belirlemelisiniz. Emerson

Hekimlerin yaptığı en büyük hata ruhu düşünmeden yalnız bedeni tedaviye teşebbüs etmeleridir. Eflatun

Hem sevdiğim, hem de bana sadık bir hizmetkârım olsun derseniz, kendi kendinizin hizmetkârı olunuz. Benjamin Franklin

Hep intikam almayı kuran bir kimsenin, yarası kapanacağına işler. F. Bacon

Hepimiz aynı berbat çukurun içindeydik. Ama bazılarımız yıldızlara bakıyordu. Oscar Wilde

Hepimiz kahkahalarımızı gözyaşlarımızla ödüyoruz. Peyami Safa

Hepimizde başkalarının dertlerine tahammül edecek kadar kuvvet vardır. La Rochefoucauld

Hepimizin bir annesi vardır: toprak. Victor Hugo

Her aile bir tarihtir. Hatta okumasını bilene göre bir destandır. Lamartine

Her başarısızlıkta bir zafer arzusu yatar. Germaın Martın

Her şeyin başlangıcı küçüktür. Çicero

Her bildiğini söyleme, her söylediğini bil. Clavdius

Her birinden bir şeyler öğrendiğim için muhatap olduğum herkesi kendimden üstün görürüm. Synge

Her bulut, fırtına doğurmaz. Shakespeare

Her büyük adam büyük bir bilgin, her büyük bilgin büyük bir adam değildir. Holmes

Her büyük sanatçı, sanata kendi damgasını vurur. Victor Hugo

Her cinayet adi değildir ama her adilik bir cinayettir. Oscar Wilde

Her davranışın atası, bir düşüncedir. R. Southey

Her galibiyet, zafer değildir. Laedri

Her gayesiz hareket, bir şaşkınlıktır. Ali Suad

Her gelişi sevinç uyandıran iki misafir vardır: servet ve şöhret. Cenap Şahabettin

Her gerçek insanda oynamak isteyen bir çocuk gizlidir. Albert Camus

Her gölge, eninde sonunda ışığın çocuğudur. Marcel Proust

Her güçsüzün güçlü, her güçlünün de bir güçsüz yanı vardır. Follet

Her gülde diken olur ama kesinlikle dikende gül bitmez. Said Nursi

Her hata bir bilgisizliğin ya da bir yanılmanın sonucudur. Edmont Goblot

Her horoz, kendi çöplüğünde öter. Seneca

Her ihtilâl, ilk önce bir insanın zihninde düşünce olarak doğar. Emerson

Her insan, meyvesi ile tanınır. Martin Luther

Her insanın düşüncesi, yaşına, kariyerine, yaşam biçimine göre değişir. Versalius

Her kapıyı açmanın kestirme yolu habire anahtar aramak değil anahtar adam olabilmektir. R.S. Apuhan

Her kervanın çıngırağı, her şekerin sineği vardır. Nizami

Her kırağının içinde koca bir cennet vardır. Longfellow

Her kitaplık bir hapishaneyi kapatır. Seneca

Her konuda düşünen insan, hiçbir konuda karar veremez. Laedri

Her konuda olumsuz davranırsanız, olabilecek şeyleri de başaramazsınız. Sand

Her münakaşanın temelinde, birisinin cahilliği yatar. Brandeis

Her okur bir lider değildir fakat her lider bir okur olmalıdır. Hanry Truman

Her ormanı boş sanma belki de kuytuluklarında bir kaplan uyuyordur. Sadi Şirazi

Her önemsiz şey çok küçümsenirse öcünü alır. Lessing

Her parlayan şey altın değildir. Cervantes

Her sedefte inci bulunmaz. Mevlana

Her soru cevaba lâyık değildir. P. Syrus

Her söylediğin doğru olmalı, fakat her doğruyu söylemek doğru değildir. Said Nursi

Her şakanın içinde bir gerçek gizlidir. Novalis

Her şey çürüyor canım kardeşim bu dünyada hatıralar bile. B. Rahmi Eyüboğlu

Her şeyde en iyi mihenk taşı tecrübedir. Eflatun

Her şey gizlenir de can sıkıntısı gizlenmez. Turgenyev

Her şey kolay olana kadar zordur. Dan Millman

Her şey tesadüftür demek, hiçbir şey demek değildir artık. Paul Valery

Her şey üstüne üstüne geliyorsa belki de sen ters gidiyorsundur. Laedri

Her şeye baştan başlamak sizin için kötü değildir, tam tersine bir olanaktır. Adams

Her şeye homurdanmaya alışmış kimse, fırsat kapıyı çalınca bile gürültüden yakınır. Confidence

Her şeye sahip olabilirsin eğer onun için her şeyi feda etmeye hazırsan. James Barrie

Her şeyin anahtarı sabırdır. Civcivi, yumurtaları kuluçkaya yatırarak elde edersiniz, kırarak değil. Arnold Closow

Her şeyin anası tecrübedir. John Florio

Her şeyin yok olduğu anda bile bir ümit vardır. Thales

Her vuruş, beni bir sonraki sayıya daha fazla yaklaştırır. Babe Ruth

Her yaşın kendine özgü kuralları, görevleri, erdemleri vardır. Rousseau

Her yere giderim, yeter ki ileri doğru olsun. D. Livingstone

Her zaman en eski dostlara güvenilir, tıpkı eski kılıçlara olduğu gibi. John Webster

Her zaman kalp kıran arkadaş ayakkabı içindeki taşa benzer. Elbert Hubbard

Her zaman yazabileceğimi hiçbir zaman yazmam. Paul Valery

Herbirimiz birer tek kanatlı meleğiz; kucaklaşırsak birlikte uçabiliriz. Luciano De Crescenzo

Herhangi bir işte ciddi bir başarı, o işin malzemesine karşı duyulan gerçek ilgiye bağlıdır. Bertrand Russell

Herhangi bir organize siyasal partiye üye olmam çünkü ben bir demokratım. Will Rogers

Herkes akıntıyla birlikte yüzebilir, ancak cesareti olanlar akıntıya karşı yüzmeyi deneyebilir. Smiles

Herkes aynı şeyi düşünüyorsa hiç kimse fazla bir şey düşünmüyor demektir. Lippmann

Herkes dünyanın düzene girmesini ister fakat çabayı komşusundan bekler. A. Tardieu

Herkes evinin önünü süpürürse sokaklar temiz olur. Konfüçyüs

Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür ama kimse önce kendisini değiştirmeyi düşünmez. V. Hugo

Herkes hata yapar, mühim olan onu tekrar etmemektir. Çiçero

Herkese karşı kibar ol, fakat pek az kişiyle samimi ol. George Mason

Herkesi bir defa, bazılarını her zaman aldatabilirsiniz ama herkesi her zaman aldatamazsınız. Abraham Lincoln

Herkesin aklı yüzü gibi çeşitlilik gösterir. Locke

Herkesin her söylediğine hiçbir araştırma yapmadan inanmak bilgisizliktir. İbni Sina

Hesaba çekileceğini bildiği halde haram mal toplamaya devam eden kimseye şaşarım. Hz. Osman

Hırs, başarısızlığın son sığınağıdır. Paul Klee

Hırs, bir sandalın yelkenini şişiren rüzgâra benzer; fazlası gemiyi batırır, azı da gemiyi olduğu yerde tutar. Woltaire

Hırs ile mutluluk, birbirlerini hiç görmez. Benjamin Franklin

Hırs, sekiz silindirli motoru olan bir hayaldir. Elvis Pressley

Hırs ve para düşkünlüğü, belki de bütün diğer ihtiraslardan daha fazla suç sebebidir. Aristoteles

Hiç anlamamak, anladığını zannetmekten iyidir. P. Syrus

Hiç kimse, affettiği zaman olduğu kadar yükselemez. Goethe

Hiç kimse başarı merdivenine elleri cebinde tırmanmamıştır. Moorhead

Hiç kimse, bir alışkanlığına veda etmek cesaretini gösteremez. Honore de Balzac

Hiç kimse duymak istemeyen biri kadar sağır olamaz. Shakespeare

Hiç kimse geçmişini geri alacak kadar zengin değildir. Oscar Wilde

Hiç kimse, ikincileri hatırlamaz! Walter Hagen

Hiç kimse senin sırrına, senden fazla şefkat göstermez. Sadi Şirazi

Hiç kimseye faydalı olmamak, tam manasıyla kıymetsiz olmak demektir. Descartes

Hiç kimseye gururla bakma, o da kendisine göre görkemlidir. Nizami

Hiç rüya görmediğinden yakınanlar vardır. Hayat, bir rüya değil mi? A. W. Hare

Hiç solmayacak bir ağaç tanıdım: kitap. Herrick

Hiç ümit etmemiş olan, ümitsizliğe düşmez. Bernard Shaw

Hiç yanılmamış olan büyük bir tehlike karşısındadır. Paul Valery

Hiçbir büyük iş heyecansız başarılamaz. Emerson

Hiçbir büyük sanatçı, etrafındakileri gerçekten oldukları gibi görmez. Görseydi, sanatçı olmazdı. Oscar Wilde

Hiçbir güzel kadın yoktur ki, aynasının karşısında sırıtıp durmasın. Shakespeare

Hiçbir insan, hayal gücü kadar hür değildir. David Hume

Hiçbir keşif, tohumun toprağı yarıp çıkması kadar muhteşem değildir. Edison

Hiçbir meyve, olgunlaşmadan tat vermez. P. Syrus

Hiçbir miras doğruluk kadar zengin değildir. Shakespeare

Hiçbir suç, hazırlıksız işlenmemiştir. Seneca

Hiçbir suçlu, kendi yargıcından kurtulamaz. Twenalis

Hiçbir süs ve makyaj bir kadını, analık sevgisi kadar güzelleştiremez. Emile Brochvoge

Hiçbir savaş yoktur ki savaş esaslarına dayanmadan ilerleyebilsin. M. Kemal Atatürk

Hiçbir şey, bir kadının gözyaşlarından daha çabuk kurumaz. Thomas Fuller

Hiçbir şey, ele geçince hayalde olduğu kadar güzel kalmaz. N.Rıchard Nash

Hiçbir şey insan kadar yükselemez ve onun kadar alçalamaz. Holderlin

Hiçbir şey, göründüğü gibi kolay değildir. M. C. Forbes

Hiçbir şey karar verme yeteneğine sahip olmak kadar zor ve onun kadar kıymetli değildir. Napolyon

Hiçbir şey otoriteyi sessizlik kadar güçlendiremez. Leonardo da Vinci

Hiçbir şey özgünlüğümü aşamaz! Max Stirner

Hiçbir şey yapmamakta başarılı olmaktansa bir şeyler yapmaya çalışıp da başarısız olmak çok daha iyi. Liyod Jone

Hiçbir şeye inanmayan kimse, bir bardak içindeki köksüz çiçeğe benzer. L. Bome

Hiçbir zafer amaç değildir. Zafer, ancak kendisinden daha büyük bir amacı elde etmek için belli başlı bir vasıtadır. Atatürk

Hiçbir zaman başlamazsan hiçbir zaman başaramazsın. Robert Schuller

Hiçbir zaman çıktığın kapıyı hızlı çarpma, geri dönmek isteyebilirsin. Don HeroId

Hiçbir zaman gökten gül yağmaz, daha çok gül istersek daha çok fidan dikmemiz gerekir. George Eliot

Hiçbirimiz başkaları ile olan ilişkilerimizden bağımsız olarak var olamayız. Wheatley

Hiddetli isen bir şey yapma; fırtınalı havada yelken açılmaz. Euripides

Hile ile iş gören mihnet ile can verir. Nabi

Hizmet ve eğitim gücünü kaybetmedikçe insan yaşlanmış sayılmaz. Graefe

Hoşgörü, karşımızdakileri bizim istediğimiz gibi değil kendi istedikleri şekilde mutlu edebilme büyüklüğüdür. Robinson

Hoşgörü ve olgunluk, ayrılmaz ikilidir. Birinin olmadığı yerde, diğeri de yoktur. Şinasi

Hoşlandığınız şeyi elde etmeye bakın, yoksa elde ettiğinizden hoşlanmaya zorlanabilirsiniz. Bernard Shaw

Hukuk ilmi mukaddes bir şeydir. Kıymetini para ile ölçmek, onu çok aşağılatmak olur. Ulpianus

Hukukun en kötüsü, suçsuzu korkutandır. Beydaba

Hükümdar, haksız olarak köylüden bir yumurta alırsa adamları bütün tavuklarını götürür. Sadi Şirazi

Hükümdarlarla arkadaş olmak, göğsünde bir yılan taşımak gibidir; yılanların ne zaman zehrini akıtacağı anlaşılmaz. Beydeba

Hükümetler ve kocalar yanıldıklarını hiçbir zaman kabul etmezler. Balzac

Hür insanın vücudu esir edilebilir ama ruhu yakalanamaz. Amyot

Hürriyete karşı güveni kalmayan bir cemiyet, derhal yıkılır. J. Simon

I HARFİ İLE BAŞLAYAN ÖZDEYİŞLER VE ÖZLÜ SÖZLER

Irak yerin haberini, kervan getirir. Kaşgarlı Mahmut

Irmaklar bulanır, derya bulanmaz. Seyrani

İ HARFİ İLE BAŞLAYAN ÖZDEYİŞLER VE ÖZLÜ SÖZLER

İçinde biraz acı katılmamış eğlence yoktur, şu dünyada. Sadi Şirazi

İçinde iyi yanı bulunmayacak kadar kötü kitap yoktur. Goethe

İçinde yaşanılan an, geleceği kemiren geçmiştir. Henri Bergson

İçine koyacak bir şeyiniz varsa bir günün bin cebi vardır. Nietzsche

İçsel olarak başardıklarımız, dış gerçeğimizi değiştirir. Plutarch

İçsiz cevizi, hafifliği ele verir. Sadi Şirazi

İçtenlik, bütün dehanın kaynağıdır. Borne

İçtenlik ve ciddiyet, olgunluğun işaretidir. H. Nelson

İdare edilmeyen tutkuların başka bir adı da çılgınlıktır. Thomas Hobbes

İffet, güzelliğin zekâtıdır. Hz. Ali

İhtilal, satürn gibidir, kendi çocuklarını yer. G. Büchner

İhtilallerle cinayetlerin anası yoksulluktur. Aristoteles

İhtiras; bazen en zekileri aptal, en aptalları ise en becerikli insan yapar. La Rochefoucauld

İhtiraslar, şiddetlenmiş kusur ya da meziyetlerdir. Goethe

İhtişam, büyüklükte değil biçimdedir. C. Kingsley

İhtiyacın kanunu olmaz. Diderot

İhtiyaç, insan için kötülük okuludur. Euripides

İhtiyaç, tüm icatların anasıdır. Eflatun

İhtiyaçları yüzünden küçülmeyen insan büyüktür. R. N. Evrimer

İhtiyaçtan istek doğar, istekten de enerji doğar ve başarma arzusu. Denis Waitley

İhtiyar olup genç görünmek, herhalde genç olup ihtiyar görünmekten hayırlıdır. Cenap Şahabettin

İhtiyarlık, gençlikten daha adildir. Aeschylus

İki çeşit kadın vardır: birisiyle zengin, diğeriyle fakir olursun. Laedri

İki dargının arasına girme, onlar barıştığında sen zor durumda kalırsın. Sadi Şirazi

İki dişi kurt bir inde barınamaz. Puşkin

İki günü eşit olan zarardadır. Hz. Muhammed (SAV)

İki insan arasındaki en kısa mesafe gülümsemedir. Victor Borge

İki kez okunmayan kitap, kitap değildir. A. Bennett

İki şey aklın eksikliğini gösterir: Konuşulacak yerde susmak, susulacak yerde konuşmak. Sadi Şirazi

İki türlü başarısızlık vardır: söylenen hiçbir şeyi yapmamak, sadece söyleneni yapmak. Henry Van Dyke 

İki uygar milletin savaşması, uygarlığa yapılan en büyük ihanettir. C. Sylvia

İki yanlış, asla bir doğru yapmaz. Laedri

İki yüzlülük, sadece sahibi tarafından görülemez. Richard Wilkins

İktisat, az şeyi çoğaltır; israf, çok şeyi azaltır. Hz. Ali

İleri bak yoksa kendini arkada bulursun. Benjamin Franklin

İlerleme isteği dehayı beslediği gibi, çekememezlik de yüreği zehirler. Voltaire

İlerlemenizin önündeki en büyük engel, kendinize güvensizliğinizdir. Richard Wilkins

İlerlemeyen, gerilemeye mahkûmdur. Edward Gibbon

İlerleten istek değil adımlardır. İsteklerinizi adımlarla birleştirerek gayenize yöneliniz. E. Gablot

İlim ağaca benzer, yürekte köklenir meyvesi ise ağızdan çıkar. Tilden

İlim aşağıdakileri yükseltir, cahillik yüksektekileri alçaltır. Sokrates

İlim insanların tacı, servetse boyuna takılan zincirdir. Vicoi

İlim meclisine girdim, kıldım talep, ilim ta gerilerde kaldı, illa edep illa edep. Ziya Paşa

İlim, müminin kaybolmuş malıdır, onu nerede bulursa alır. Hz. Muhammed (SAV)

İlim okyanusa benzer, ben ve bazı arkadaşlarım bu okyanusun birkaç damlasından içme şansına sahip olduk. Newton

İlim öğrenip de amel etmeyen kimse, çift sürüp de tohum ekmeyene benzer. Sadi Şirazi

İlim öyle bir şeydir ki sen ona tüm gücünü vermedikçe o sana yarısını bile vermez. Ebu Yusuf

İlim susamış insana benzer. İçtikçe daha çok susar. Engel

İlim ve teknik ilerledikçe insanların pislikleri ortaya dökülür. Herder

İlimle geçen bir gece, ibadetle geçen bin geceden hayırlıdır. Hz. Muhammed (SAV)

İlimsiz din topal, dinsiz ilim kördür. Albert Einstein

İlk kitabımı yazmak 40 yılımı aldı. Paulo Coelho

İlk romanını okuyan genç kız, masumiyetinden bir şey kaybetmiştir. Rousseau

İlmi ile amel etmeyen kimse, üzerine kitap yüklenmiş hayvandan başka bir şey değildir. Sadi Şirazi

İlmin dışında ancak cehalet vardır. Edmont Goblot

İltifat esans gibidir, koklanır fakat yutulmaz. Barrow

İman, insanı insan eder. Belki insanı sultan eder. Öyle ise insanın vazife-i asliyesi, iman ile duadır. Küfür, insanı gayet aciz bir canavar hayvan eder. Said Nursi

İmkânın sınırını görmek için imkânsızı denemek lazım. Fatih Sultan Mehmet

İnanç, aklın devamıdır. W.Adams

İnançsız ilim kör; ilimsiz inanç sağırdır. Albert Einstein

İnançsız devreler, kendisinden sonra gelecek ve insanları çekiştirecek bozuk ve batıl itikatlı devrelere gebedir. Amiel

İnandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız. Hz. Ömer (r.a.)

İnandıklarım, duyduklarımın yanında hiç kalsın. Ouarles

İnandıklarını görenler, görmediklerine inananlar arasından çıkar. Thomas H. Huxley

İnanılması en zor dedikodular aptalların belleğinde en uzun kalır. C. Delaval

İnanın, insanın en iyi dostları evcil hayvanlardır. Nobel

İnanın ve sanki başarısız olmak imkânsızmış gibi hareket edin. Charles F. Kettering

İnat ile barbarlık arasında bir tek adım vardır. Diderot

İnatçı bir adam fikirleri tutmaz, fikirler onu tutar. A. Pope

İnci, çamurda erimez. Victor Hugo

İnciler sahilde bulunmazlar. Eğer bir tane istiyorsan onun için dalmalısın. Laedri

İncinin binlerce düşmanı olur. Mevlana

İncinsen de incitme. Hacı Bektaşi Veli

İngiliz’in dostu ya da düşmanı yok, menfaati vardır. Palmerston

İnsan aklı neyi kavrayabiliyor ve neye inanabiliyorsa onu başarabilir. Napolyon

İnsan, aklın sınırlarını zorlamadıkça hiçbir şeye ulaşamaz. Einstein

İnsan, ancak anladığı şeyleri duyar. Maksim Gorki

İnsan, ancak çalıştığını kazanır. Mevlana

İnsan, ancak sevdiğinden bir şey öğrenir. Goethe

İnsan, ancak yüreğiyle baktığı zaman gerçeği görebilir. Gerçeğin mayası gözle görülmez. Exüpery

İnsan, armağanını kalbi ile vermezse ne değeri vardır. Charles Tschopp

İnsan arzuları yüzünden kendine gerekli olanı bulamaz. Montaigne

İnsan beynine biçim veren eğitimdir. Fidan nasıl bükülürse ağaç da eğilir. Alexander Pope

İnsan bir evse yüz penceresi, tebessüm de o penceredeki ışıktır. Boccacio

İnsan bir gayedir, vasıta değil. İ. Kant 

İnsan bir şeyi ancak sevdiği kadar anlayabilir. St. Augustine

İnsan boşboğazlığına ancak aklı ile karşı koyabilir. Schopenhauer

İnsan, çevresindekileri kişiliğiyle idare eder. Lord Curzon

İnsan dilini, dişlerinin içinde korumalıdır. Henry Fielding

İnsan diliyle değil yaptığı işlerle konuşmalıdır. Stehr

İnsan doğası gereği, kime zarar vermişse ondan nefret eder. Tacitus

İnsan dünyayı zapt eder ama ağzını zapt edemez. Mevlana

İnsan düşeceği yere çıkmamalıdır. Emile Alain

İnsan düşüncelerinin eseridir. Bugün düşündüklerimiz, yarın gerçekleşecektir. Maeterlinck

İnsan düşünmek, sevmek, inanmak için dünyaya gelmiştir. Rousseau

İnsan eğitimle doğmaz, ama eğitimle yasar. Cervantes

İnsan, en çok reddettiği şeye yakındır. D. Szabo

İnsan gençliğinde öğrenir, ihtiyarlığında anlar. Eschenbach

İnsan gençlik hatalarını, yaşlılığına kadar sürüp götürmemeli, çünkü yaşlılığın da kendi kusurları vardır. Goethe

İnsan görmesi mümkün olmayan şeyleri kitaptan öğrenir çünkü onlar kilometrelerce uzaktadır. France

İnsan, gövdesini unutabildiği ölçüde mutludur. Lawrence

İnsan, gözleri kapalı olduğu zaman da görebilir. C. Coolidge

İnsan, gülmediği günü, yaşadım diye hayat defterine kaydetmemelidir. Sokrates

İnsan, hayatının dörtte üçünü yapamayacağı şeylerle geçirir. Diderot

İnsan, her işe başlarken bilgi ile başlar ve o işi akıl ile sona erdirir. Yusuf Has Hacip

İnsan, her gün biraz daha yaşlanıyor fakat iki şey gençleşiyor: mal hırsı ve yaşamak arzusu. B. Disraeli

İnsan, her yerde aynı insandır ve bir insan yaradılışında asalet olmadı mı, dünyanın tacını giyse yine çıplak kalır. Montaigne

İnsan, hiçbir yerde kendisinden iyi dost bulamaz. Charles Dickens

İnsan, hür olarak yaratılmış, zincire vurulmuş olarak bile doğsa yine hürdür. Schiller

İnsan ilişkilerinin gerçek temeli, aslında kişilikte yer alır. Goethe

İnsan imkânsızı başarabilir sözü yetersizdir çünkü insan imkânsızın da ötesine ulaşabilir. Nikola Tesla

İnsan, inciyi denizden çıkarmayı bilmezse denizdeki inci de olsa çakıl taşı da olsa fark etmez. Yusuf Has Hacib

İnsan, irfanla pul zamanla değerlenir. Ali Suad

İnsan, işine işsiz kalıncaya kadar küfreder. Sinclair Lewis

İnsan, kalbini eline alıp utanmadan dolaşabilmelidir. Yusuf Has Hacib

İnsan, kederle boş yere savaşacağını anlayınca ona boyun eğmekle büyüklük gösterir. Moliere

İnsan, kendinden uzaklaştıkça kuşkularına yaklaşır. Jim Rohn

İnsan, kendi kendisinden saklamaya çalıştığı yanını sevmez. Albert Camus

İnsan, kendi vicdanından bir şey gizleyemez. Anton Çehov

İnsan, kişiliğini en iyi başkalarının kişiliğini anlatırken ortaya koyabilir. Richter

İnsan, kötü haberleri kolay kolay söyleyemez. Sofokles

İnsan, kulağına değil gözüne inanmalıdır. F. Hebbel

İnsan, mezardan dönemez ama hatadan dönebilir. Soljenitsin

İnsan, mutlu olmadan önce mutludur. Rousseau

İnsan, nasıl düşünürse öyledir. James Allen

İnsan, ne fakirlikten ne sürülmeden ne hapisten ne de ölümden korkmamalı, yalnız korkak olmaktan korkmalıdır. Epiktetos

İnsan, ne kadar çok okursa o kadar çok yükselebileceğini bilmelidir. John Bangs

İnsan ne kadar yükselirse gönlü o kadar alçalmalıdır. Çiçero

İnsan nereye giderse oraya bütün varlığıyla gitmelidir. Konfüçyüs

İnsan ne söylediğini bilmeli fakat her bildiğini söylememelidir. Namık Kemal

İnsan neşeyi elden bırakmazsa her felâketin üstesinden gelir. Giovanni Verga

İnsan neye inanıyorsa ancak onu başarabilir. Napolyon

İnsan olmak ve hayatı hayvanlardan daha az anlamak, ne hazin şeydir. P. İstrati

İnsan, öd ağacına benzer, yakılmadıkça anlaşılmaz. Sadi Şirazi

İnsan ömrünün en önemli olayı, iyi bir eş seçimidir. Drusus

İnsan övülmekten ne kadar hoşlanırsa dalkavukluktan da o kadar nefret eder. Carnegie

İnsan, payı kendisi, paydası ise olduğunu zannettiği olan bir kesir gibidir. Payda ne kadar büyükse kesrin değeri o ölçüde küçüktür. Tolstoy

İnsan, rüzgârda hareket eden gül gibi olmalı ki etrafına güzel kokular yayabilsin. Aristoteles

İnsan, sevdiği sürece affeder. La Rochefoucauld

İnsan sınırsız bir coşku duyduğu her şeyin üstesinden gelebilir. Charles Schwab

İnsan, taşkın yüreklerce sevilmeyi istiyorsa sünger olmayı öğrenmelidir. F. Nietzsche

İnsan, tevazu ile yükselir. Hz. Ali

İnsan yalnızken ağlayabilir ama gülemez. Yusuf Has Hacib

İnsan yaşadıkça anlıyor ki kendi kayığını kendin çekmezsen bir yerlere gidemiyorsun. K. Hepburn

İnsan yüceliğinin bir sınırı vardır ama insan alçaklığına bir sınır çizilemez. Fenelon

İnsan yürüyüşe yalnız çıkmaktan hoşlanabilir ama düşüncelerinde yalnız kalmaktan nefret eder. G. Santayana

İnsan, yüzünün biçimini değiştiremeyebilir ama kendi işini değiştirmeye muktedirdir. Biruni

İnsan, zaman öldürmek için değil faydalı hoş bir an geçirmek için okumalıdır. Oliver Goitmidh

İnsan, zekâ karşısında eğilir ama şefkat karşısında diz çöker. Voltaire

İnsana akıl, dertlerinden kurtulması için verilmiştir. Tolstoy

İnsana büyüklük veren şey, düşüncedir. Pascal

İnsanda hayallerin yerini anılar almaya başlamışsa yaşlılık başlamış demektir. James Breuer

İnsandan bela gelmez, hak istemedikçe; Hak bela vermez, kul azmadıkça. Mevlana

İnsanı büyük veya küçük yapan kendi iradesidir. Schiller

İnsanı en kolay aldatan sevdikleridir. Moliere

İnsanı kendisi kadar kimse kandıramaz. Greville

İnsanın aklı çoğaldıkça can sıkıntısı artar. Dostoyevski

İnsanın bıraktığı her etki, bir düşman yaratır. Oscar Wilde

İnsanın bilgisi arttıkça huzursuzluğu da artar. Goethe

İnsanın bu dünyada bir seveninin olmadığı düşüncesi kadar kahredici bir şey yoktur. Lubbock

İnsanın dostu da düşmanı da kendisidir. G. Flaubert

İnsanın dostu yoktur, mutluluğuna ortak olmak isteyenler vardır. Napolyon

İnsanın dostu yoktur, saadetin dostu vardır. Napolyon

İnsanın en büyük düşmanı bizzat kendisidir. Çiçero

İnsanın en büyük hatası kendini olduğundan fazla sanmak ya da kendine hak ettiğinden daha az değer vermektir. Goethe

İnsanın en iyi başarıları en büyük hayal kırıklıklarından sonra gelir. Henry W. Beecher

İnsanın gözü karanlıkta da iyi görmez çok parlak ışıkta da. Montaigne

İnsanın hayatı, insanın hayalidir. Andre Gide

İnsanın her nefeste iki defa şükretmesi lazım. Biri nefes aldığı için, diğeri verdiği için. Çünkü verip alamamak, alıp da verememek var. Şems-i Tebrizi

İnsanın kendine güveni, büyük işlere girişiminin ilk şartıdır. Samuel Johnson

İnsanın kendini fethetmesi zaferlerin en büyüğüdür. Platon

İnsanın kıymeti, himmeti nispetindedir. Kimin himmeti milleti ise o tek başına bir millettir. Said Nursi

İnsanın olgunlaşması için mutlaka acılarla yoğrulması gerekir çünkü o hem taş, hem de heykeltıraştır. Napolyon

İnsanın şerefiyle yaşayabilmesi için en kısa ve en emin yol, öldüğü gibi görünmektir. Sokrat

İnsanın tek düşmanı kendisidir; onu da cesaretiyle yenebilir. Churchill

İnsanın tüm başarı ve başarısızlıkları, doğrudan doğruya kendi düşüncelerinin sonucudur. James Allen

İnsanın vazife-i asliyesi, iman ve duadır. Said Nursi

İnsanın yalnız ekmeğe değil şefkate de ihtiyacı vardır. Lacardaire

İnsanın yapabileceği en büyük fenalık, kendisine olan güvenini kaybetmesidir. Richard Benedi

İnsanın yetenekleri, kendiliğinden çıkan bitkilere benzer; okumakla, budanmaları gerekir. F. Bacon

İnsanlar amaçlarından büyük olmalıdır. Montaigne

İnsanlar, ancak alışkanlıklarına gem vurabilecekleri nispette hürriyete hak kazanırlar. Edmund Burke

İnsanlar, ancak hayalleriyle yaşar ve biraz yaşamaya başlayınca tüm hayallerini kaybederler. Voltaire

İnsanlar, aptal olarak yaşayabilirler ama aptal olarak ölmezler. Young

İnsanlar arasında kanunsuz mücadeleden daha korkunç bir şey yoktur. Aristoteles

İnsanlar, başarısızlığa uğramazlar, denemekten vazgeçerler. Elihu Root

İnsanlar, başarmak için doğarlar, başarısızlık için değil. Henry D. Thoreau

İnsanlar, birbirleri içindir; birbirlerine aittir. Goethe

İnsanlar, birçok kez ölümden kaçmak isterken ölüme sürüklenmiştir. Taylor

İnsanlar, böceklerden daha zalimdirler çünkü böcekler öldürmek için sadece ısırırlar, insanlarsa böcekleri öldürmek için ezerler. Dreyer

İnsanlar böyledir, bir şey beklemedikleri kimseleri tanımazlar pek. Plautus

İnsanlar büyük hırslar gütmeseler, küçük şeylerle mutlaka mesut olurlar. S. Fitzgerald

İnsanlar, dünyada çabuk yükselen şeylere değer verirler ama hiçbir şey toz ve tüy kadar çabuk yükselmez. Horace Mann

İnsanlar genelde sahip olamadıkları şeylerden söz ederler. Kenyon

İnsanlar gerekli olana yetişemedikleri için yararsız olana heveslenirler. Goethe

İnsanlar, iyilik ve hayır yapmaktan çok, öç almaya yatkındırlar. Spinoza

İnsanlar konuşmaya başladıkları andan itibaren dinlemeye mahkûm olurlar. E. Gibbon

İnsanlar, köprü kuracakları yerde duvar ördükleri için yalnız kalırlar. Newton

İnsanlar, kötülük karşısında kararsız kalmak hakkına sahip değildirler. Maday

İnsanlar ne kadar namuslu olurlarsa başkalarının namuslarından da o kadar zor şüphelenirler. Çiçero

İnsanlar, nerede kuvvet görürse hak orada sanır, oysa hak ile güç pek az birleşir. Joseph Roux

İnsanlar, nişan almadıkları şeyleri nadiren vururlar. Thoreau

İnsanlar olmuş olanlara bakarak neden diye sorarlar. Ben olmamış şeyleri düşünerek neden olmasın diye sorarım. George Bernard Shaw

İnsanlar önce para kazanmak için sağlıklarını, sonra da sağlıklarını kazanmak için paralarını verirler. Goethe

İnsanlar, parayı köle yaptıklarını sanırken kendileri onun kölesi olmuşlardır. Beethoven

İnsanlar rakamlara benzer, durumlarına göre değer kazanırlar. Napolyon

İnsanlar sevildiğini sandıkları için âşık olur. Alain

İnsanlar sevdikleri şeyi yok etmeye, daha sonra da yok ettiklerini yeniden sevmeye ve değer vermeye meraklıdırlar. Daudet

İnsanlar sizden kendilerini eleştirmenizi istedikleri zaman bile gerçekte sizden övülme bekliyorlardır. Maugham

İnsanlar üçe ayrılır: Paranın kölesi olanlar, paranın arkadaşı olanlar ve paranın patronu olanlar. Carnegie

İnsanlar yanlış yapabilirler yalnız büyük insanlar yanlışlarını anlar. Kotzebue

İnsanlara en adil biçimde dağıtılan nimet akıldır çünkü kimse, aklından şikâyetçi değildir. Montaigne

İnsanlardan hiçbir şey beklemeyen mutludur çünkü o, hiçbir zaman hayal kırıklığına uğramayacaktır. Alexander Pope

İnsanları acı anılar kadar hiçbir şey birbirine bağlamaz. L. Vernevil

İnsanları bize geldiklerinde iyi tanıyamayız. Nasıl olduklarını anlamak için onlara gitmeliyiz. Goethe

İnsanları çılgına çeviren şey bugünün deneyimi değil dün olan bir şey için pişmanlık duymak ve yarının getireceklerinden korku duymaktır. G. Greene

İnsanları etkilemek için en önemli araç gülümsemektir. Carnegie

İnsanları harekete geçirmek için iki manivela vardır: menfaat ve korku. Napolyon

İnsanları ikna etmenin en iyi yollarından biri onları dinlemektir. Dean Rusk

İnsanları niçin öldürüyorsunuz, biraz bekleyin zaten ölecekler. Konfuçyüs

İnsanları yükselten iki büyük nitelik vardır: Erkeğin mert, kadının da namuslu olması. Napolyon

İnsanların akıllarını aldığınızda geriye hiçbir şey kalmaz. Hamilton

İnsanların birbirlerini tanımaları için en iyi zaman, ayrılmalarına yakın zamandır. Dostoyevski

İnsanların doğaları birbirine benzer; onları ayrı kılan şey, alışkanlıklarıdır. Konfüçyüs

İnsanların elinden hayalleri alınacak olursa başka ne zevkleri kalır? Foostenelle

İnsanların en bilgisizleri büyük olmayı, gösterişli bir hayat sananlardır. Marden

İnsanların en fazla bağışlaması gerekeni, ceza vermeye en fazla gücü yetenidir. Hz. Ali

İnsanların en zavallıları hiç kimseye güvenmeyenlerdir. Onlar, kimseye güvenmedikleri için onlara da kimse güvenmez. Epictetus

İnsanların hırsı ve tamahı, mesut olmamalarının tek sebebidir. Fenelon

İnsanların kıymeti, bilgisi kadardır. Hz. Ali

İnsanlığın en büyük gereksinimi adil olmayı bilmektir. Bernard

İnsanlığın gerçek serveti, neşedir. Emile Alain

İnsanlığın söylediği bitip tükenmez nutukta, her ünlü adam bir fikirdir. Alfre de Vigny

İnsanlığın şerefi aklıyla asaleti diniyle şahsiyeti ahlakıyladır. Hz. Ömer

İnsanlık dışında hiçbir şey gülünç değildir. Henri Bergson

İnsanoğlu gerçeklere çok fazla katlanamaz. T.S. Eliot

İnsanoğlu mutluluğa çabuk alışır, çabuk alıştığı için de mutluluğu çabuk unutur. Martin

İnsanoğlu şüphe içinde yaşamak için değil sorup öğrenmek için yaratılmıştır. Ruge

İnsanoğlunun değeri, bir kesirle ifade edilecek olursa payı gerçek kişiliğini gösterir, paydası da kendisini ne zannettiğini. Payda büyüdükçe, kesrin değeri küçülür. Tolstoy

İntihar etmek, korkaklıktır. Napolyon

İntikam, insanlıkla ilgisi olmayan bir kelimedir. Seneca

İntikam meyve vermez. O kendini besleyen korkunç bir gıdadır. Schiller

İrade olan yerde, çare de bulunur. Claudius

İraden, hayatta sahip olacağın en büyük gücündür. Franz Kafka

İradene hâkim, vicdanına esir ol. Aristoteles

İradesi kuvvetli insanlar, en dayanılmaz şartlar altında dahi başarıya ulaşabilirler. John Milton

İradesiz insanlar para sahibi olursa bu hem kendileri hem de başkaları için bir tuzak ve bela olur. Samuel Smiles

İstediğimiz her şeyi elde ediyorsak çok geçmeden elde ettiğimiz hiçbir şeyi istemez hale geliriz. Vernon Luchies

İstediğin kimseye iyilik et, onun emiri olursun. Dilediğin kimseden iste, onun esiri olursun. İstediğin kimseden müstağni kal, eşiti olursun. Hz. Ali

İstediğini söyleyen istemediğini işitir. Seneca

İstediğiniz an baştan başlayabilirsiniz. Başarısızlık denen şey, düşmek değil yerde kalmaktır. Mary Pickford

İsteğin önünde, yeryüzü hiç de büyük değil. Emile Alain

İsteklerini ve korkularını ortadan kaldır, artık senin için hiçbir düşman kalmaz. Epiktetos

İstekli olan bir insan için imkânsız yoktur. Mirabeau

İster kral ister köylü olsun dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Goethe

İstikrarlı ve çelişkilerden arınmış olmak, hayal gücünden yoksun kimselerin son sığınağıdır. Oscar Wilde

İş, bilim ve teknolojideki her şeyde, başarının anahtarı asla kimseyi takip etmemektir. Masaru İbuka

İş bizden iki fenalığı uzaklaştırır: can sıkıntısı, kötülük. Voltaire

İşçilerime çok param olduğu için yüksek ücret ödemiyorum; yüksek ücretler ödediğim için çok param var! Robert Bosch

İşin güç kısmı, adam olmak değil adam kalmaktır. Andre Mazerelles

İşine geldiği gibi anlama olayı genel bir insan davranışıdır. Cemil Meriç

İşini sessizce yap. Bırak gürültüyü başarıların koparsın. Ritu Ghatourey

İşitmeye tahammül edemeyeceğin şeyi, kendine de söyleme. Sadi Şirazi

İtaat etmesini bilmeyen hükmetmesini de bilmez. Aristoteles

İtaat sona ererse efendilik de sona erer. Max Stirner

İtfaiye ile ateş arasında tarafsız kalınmaz. W. Churchill

İyi adamdan, kötü koca olmaz. W. Shakespeare

İyi adam dediğimiz, kendimize çok benzeyendir. Cenap Şahabettin

İyi ağaç kolay yetişmez; rüzgâr ne kadar kuvvetli eserse ağaçları da o kadar sağlam olur. Marriot

İyi bir adam gördüğünüz vakit, onu taklit etmeye çalışın. Kötü bir adam gördüğünüz vakit, onun kusurlarını kendinizde de arayın. Konfüçyüs

İyi bir ağaca sarılan gölgesiz kalmaz. Cervantes

İyi bir akla sahip olmak yeterli değildir. Asıl olan onu iyi kullanmaktır. Descartes

İyi bir başlangıç, yarı yarıya başarı demektir. Andre Gide

İyi bir hareket kadar kanımıza serinlik veren bir şey yoktur. La Bruyere

İyi bir kafa, yüz güçlü elden daha iyidir. Thomas Füller

İyi bir kitap insana can veren kandır. John Milton

İyi bir konuşmacı, etkili konuşmasını bilen değil gönlü inançla dolu olandır. Emerson

İyi bir yüz, iyi bir tavsiye mektubudur. Bulwer Lytton

İyi çalışan, sık gülen ve çok seven başarıyı elde eder. Aldous Huxley

İyi dostluklar, hesapsız kurulur. Honore de Balzac

İyi giyinmek için körü körüne modanın esiri olmamak lâzımdır. G. Verga

İyi görüneceğine, iyi ol. Sallust

İyi haberler ağır ağır gelir. Çabuk gelenler yalnız kara haberlerdir. A. Manzoni

İyi hükümetler arasında demokrasi en kötüsü, fakat kötülerin en iyisidir. Aristoteles

İyi ifade edilmiş bir sorun, yarı yarıya çözülmüş demektir. A. Carrel

İyi işler başarmanın tek yolu, yaptığınız işi sevmekten geçer. Steve Jobs

İyi kalpli sersemler, varını yoğunu iltifat toplamak uğruna harcarlar. Shakespeare

İyi kitaplar, babalarını ebedileştiren çocuklardır. Eflatun

İyi kitaplar okumayan adamın okumuş olmasıyla cahil kalması arasında hiçbir fark yoktur. Mark Twain

İyi kullanılan bir kitaplık, tüm dünyaya yol gösteren kişileri emriniz altında bulundurur. John K. Bangs

İyi mazeretler bulmayı başaranların başka şeyler başarabildiği çok nadiren görülür. Benjamin Franklin

İyi olan tek şey bilgi ve kötü olan tek şey de cehalettir. Sokrates

İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. Victor Hugo

İyi öğretmen pahalıdır, ama kötü öğretmen daha da pahalıya patlar. Robert Talbert

İyi söz söyleyen adamlar, herkesten fazla okuyanlardır. Hoffman

İyi şeyler yalnızca planlanırsa olur, kötü şeyler kendiliğinden olur. Crosby

İyi yazma dekorasyon değil mimarlıktır. Ernest Hemingway

İyiliğe gücün yetmezse kötülük etme. Aristo

İyiliği yalnız iyiler anlar, kötülüğü herkes. Cenap Şahabettin

İyiliğin bilgisine sahip olmayana bütün diğer bilgiler zarar verir. Montaigne

İyiliğinize inanılmasını istiyorsanız ondan hiç söz etmeyin. Pascal

İyimser insan her felâkette bir fırsat, kötümser insanda her fırsatta bir felâket görür. Laedri

İyimser, yaranın üstünde artık kabuk, kötümserde kabuğun altında yine yara görür. Schröder

İyiyi yapabildiği halde yapmayan bir insan suç işlemiş olur. Pestolozzi

İzlenmenin tek yolu, başkalarından hızlı koşmaktır. Francis Picabia

K HARFİ İLE BAŞLAYAN ÖZDEYİŞLER VE ÖZLÜ SÖZLER

Kabukta dolaşan böcek, meyvenin tadını alamaz. Şahsuvar

Kadere, cahil insan pençe gösterir. Şeyh Sadi

Kaderin ne olduğunu iyi bilen biri, yıkılmak üzere olan bir duvarın dibinde durmaz. Mozi

Kadın bir cam gibi nazik ve kırılgandır, onun direncini ölçmeye kalkmayın, her an kırılabilir. Cervantes

Kadın, yaşını doğum tarihinden itibaren değil evlendikten sonra hesaplar. Lodge

Kadının hayatını aşk, tahammül, fedakârlık ve duygusallık teşkil eder. Balzac

Kadının yüreği öyle bir uçurumdur ki derinliğini ölçmek imkânsızdır. Fontaine

Kadınlar manzarası güzel dağlara benzer. Onları ancak uzaktan seyredip zevk alabilirsiniz. Laedri

Kadınların en hayırlısı, kocasına muhabbet gösterendir. Hz. Ali

Kafalar, boş durdukça kalınlaşır. Cenap Şahabettin

Kafası mum olan, ateşe yaklaşmaz. Laedri

Kâğıda dokunan kalem, kibritten daha çok yangın çıkarır. S.Fobes

Kâinat yaratıcısına olan inanç, ilmi araştırmanın en kuvvetli ve en asil muharrik gücüdür. Albert Einstein

Kâinatta, tesadüfe tesadüf etmek imkânsızdır. Sokrates

Kalabalıklara bakın, azimle yürüyenlere herkes yol verir. Halit Ziya Uşaklıgil

Kalbimden gelerek yarattığım hemen her şey başarılı olur; aklımdan gelenlerinse neredeyse hiçbiri. Marc Chagall

Kalbini kaptırdığı zaman aklını koruyan genç kız, mutludur. Konfüçyüs

Kalbinizle neyi istediğinize dikkat edin. Kesinlikle ona sahip olursunuz. James Baldwin

Kalite de güzellik gibi bakan kişinin gözündedir. Praizler

Kalp kör olduktan sonra gözün görmesinde yarar yoktur. Hz. Ali

Kamuoyu son derece hoşgörülüdür, dâhiler dışında her şeyi unutur. Oscar Wilde

Kan dökenin, kanı temiz olmaz. Boccacio

Kan dökmek değil, gözyaşını kurutabilmek marifettir. Byron

Kanlı savaşlar, mezarlıkların sayısının artmasından başka bir işe yaramaz. Lamartine

Kaptanın ustalığı deniz durgunken anlaşılmaz. Lukuanos

Kar yaza kalmaz, yeşil güze kalmaz. Dede Korkut

Kara günlerinde senden çok üzülecek bir dostun olmasaydı, o günlere katlanmak güç olurdu. Çiçero

Karamsar insan, kendi kendinin en büyük düşmanıdır. Fleishman

Karamsarlar başarısızlığın bin bir nedenini sayarken iyimserler epey yol almışlardır. Petöfi

Kararlı olmak, başarıya giden yolu yarılamak demektir. John Steinbeck

Kararsızlık ve gecikme başarısızlığın iki önemli sebebidir. Galileo Galilei

Kardeşlerimi Allah yarattı fakat dostlarımı ben buldum. Goethe

Kargalar ötmeye başlayınca bülbüller susar. Mevlana

Karıncalar hiç uyumaz. Emerson

Karnı açlardan çok, kalbi açlara acırım. Cenap Şahabettin

Karşılığında para getiren her iş, o işi yapanın değerini gösterir. Rockefeller

Karşısındakini kendine tercih edemeyen kişi, samimiyetten çok uzaktır. Menandre

Kartalın beğenmediğini, kargalar kapışır. Cenap Şahabettin

Kartallar yalnız uçar, kargalar sürü ile. Rückert

Kasabadaki en iyi silahşor olduğunuzda, herkes sizinle boy ölçüşmek ister. Elvis Presley

Kavak ağacını beğenen ve seven pek az kişi gördüm, çünkü dosdoğrudur. Cenap Şahabettin

Kavga bitti mi yumruk sallanılmaz. Laedri

Kavramak için görmek, görmek için de dikkatle bakmak gerek. Pitigrilli

Kaybedilmiş günlerin en kötüsü, bir defacık olsun gülmeden geçilenidir. Chamfort

Kaybetmek için zaaflarını, kazanmak için gücünüzü bilin. Corneille

Kaybetmekten korkanlar değil mücadeleci olanlar başarırlar. Calderwood

Kaybetmeyi değil kazanmayı arzulayın. Chamfort

Kaygı yarının faresinin, bugünün peynirini yemesidir. Samuel Smiles

Kazananlar asla vazgeçmez, vazgeçenler asla kazanamaz. Napolyon

Kazananlar, kaybedenlerin yapmak istemediği şeyleri yapanlardır. H. Jackson Brown

Keçinin önünde, katırın arkasında durma; ahmak bir insana ise hiç mi hiç yaklaşma. Edgar Watson Howe

Kedi evden dışarı çıkınca fareler oyuna başlarlar. John Florino

Kedi gidince fareler küstahlaşır. Thomas Fuller

Kedi, rüyasına yağlı kuyruk görür. Mevlana

Kedinin kanadı olsaydı, serçelerin adı olmazdı. Peyami Safa

Kediyi, sıska bir sıçan bile sevindirir. Victor Hugo

Kediyle oynaşan tırmalanmayı göze alır. Cervantes

Kelimeler ağacın yapraklarına benzer, olanların bol olduğu yerde anlam meyveleri azdır. A.Pope

Kelimeler, düşüncemizin giyimleridir. Chesterfield

Kelimelerden duvar yapılmaz. Shakespeare

Kelimelerin gücünü anlamadan insanların gücünü anlayamazsınız. Konfuçyüs

Kelin merhemi olsa kendi başına sürer. Norman Augustine

Kenarın dilberi nazik de olsa nazenin olmaz. Nabi

Kendi acımız bize başkalarınınkini bölüşmeyi öğretir. Goethe

Kendi ahlakını düşmanından dinle; dostun gözünde her yaptığın iyidir. Sadi Şirazi

Kendi ana dilini tam olarak bilmeyen, başka bir dil de öğrenemez. Bernard Saw

Kendi gemisine kaptanlık etmeyen vardığı limana şaşırmamalıdır. Tom Robbins

Kendi haline bırakırsanız her şey kötüye gider. Francis Bacon

Kendi içine bir göz atarsan orada her çeşit yıkıcı tutkudan bir depo ve hazine bulacaksın. Demokritos

Kendi kendime asla engel olmayacağım. Epikletos

Kendi kendimize egemen olmayı öğreten yönetim, en iyi yönetimdir. Goethe

Kendi kendinin mutluluğuna engel olmak yolunda insan fevkalade beceriklidir. Andre Gide

Kendi kültürü ile ilgisi olmayan insan, ülkesinin yabancısıdır. Ludwing Tieck

Kendi onayınız olmadan kimsenin sizi küçük göremeyeceğini bilin. E. Roosevelt

Kendi selâmeti için hürriyetten vazgeçmek isteyenler; ne selâmeti ne de hürriyeti hak etmişlerdir. B. Franklin

Kendilerini beğenenler, başkasının tuzağına aptallar kadar kolay düşerler. Fhorian

Kendimizi doğru dürüst tanımıyoruz ki başkasını tanıdığımızı iddia edelim. Follet

Kendimizi incelersek büyük bir güce sahip olduğumuzu, ama bunu fark edemediğimizi görürüz. Lavater

Kendine düşman yaratmak istiyorsan borç ver. Laedri

Kendine güvenen herkes, dünyayı idare edebilir. Voltaire

Kendine hâkim olan başkalarına da hâkim olur. Konfüçyüs

Kendine hayran olanlara, kimse hayran olmaz. Konfüçyüs

Kendini affetmeyen bir kimsenin bütün kusurları affedilebilir. Konfüçyüs

Kendini akıllı sananlar kadar dünyada aptal yoktur. Seneca

Kendini aldatanın aldatmayacağı kimse yoktur. Ali Suad

Kendini beğenme, insanı geriletir. Herakletos

Kendini bilgin sanan cahil ile görüşme. Roubillac

Kendini herkese uydurmak için yontmaya koyulanlar, sonunda yontula yontula tükenip giderler. R. Hull

Kendini yargılamak, başkasını yargılamaktan çok daha zordur. Kendini yargılamayı başarırsan gerçek bir bilgesin demektir. A. Exupery  

Kendinizden başka kimse size barış getiremez. Emerson

Kendinize en uygun işkence şeklini bulmalısınız ve böylece hayatta başarıya ulaşabilirsiniz. Jerry Seinfeld

Kendinizi, bir başkası için gerekli kılın. Emerson

Kendisi için hürriyet isteyen başkasının hürriyetine saygılı olmalıdır. F. Sagon

Kendisini pek çok seven çevresinde pek az sevilir. Cenap Şahabettin

Kendisiyle barışık olmayan başkalarını da sevemez. Rhodes

Kesilmiş koyuna, derisinin yüzülmesi elem vermez. Laedri

Keskin bıçak olmak için çok çekiç yemek gerekir. Laedri

Keskin dişli kaplana acımak, zavallı koyuna haksızlıktır. Mevlana

Kılıcın yapamadığını adalet yapar. Kanuni Sultan Süleyman

Kılıcını demirden değil insanlıktan yap. Barracio

Kılıçla oynayanın, ölümü kılıçtan olur. J.Conrad

Kır çiçekleri kokmaz ve hemencecik de solar. Marcel Achard

Kısa yazların baharı erken gelir. Shakespeare

Kıskanç daha çok sever fakat kıskanç olmayan daha iyi sever. Moliere

Kıskanç insanı rahatsız etme, zaten kendisi rahatsızdır. Martin

Kıskançlığımızı ancak sevgi ile yenebiliriz. Goethe

Kıskançlıkla kuruntunun gözleri son derece keskindir. Goethe

Kıyıyı gözden kaybetmeye cesaret edemeyince kişi, okyanusu keşfedemez. Andre Gide

Kibarlık kadar elde edilmesi kolay ve karlı başka kazanım yoktur. Bernard Shaw

Kibir, bele bağlanan taş gibidir, onunla ne yüzülür ne de uçulur. Hacı Bayram-ı Veli

Kibir, insanın düşüncesidir, söze dökülen onun pek küçük bir parçasıdır. Montaigne

Kim ağaç dikti ise meyveyi o yedi. Kim tohum ekti ise harmanı o yığdı. Sadi Şirazi

Kim büyük fikirler için yaşıyorsa kendisini unutmalıdır. Laedri

Kim daha korkak? Karanlıktan korkan çocuk mu yoksa aydınlıktan korkan büyük mü? M. Freehill

Kim etrafa korku salarsa kendisi de korkusuz değildir. Epikuros

Kim ilim arama yolunda olursa cennet de onu arama yolunda olur. Hz. Ali

Kim ki kuvvetine aldanarak zayıfları hor görürse onun kuvveti başına bela olur. Beydaba

Kim ki tüm ruhu ile gülerse onun vicdanında hiçbir leke yoktur. Chr Oeser

Kim olduğunu öyle bir haykırıyor ki ne dediğini duyamıyorum. Emerson

Kimse başından sonuna dek acemi ve yetersiz hissetmediği bir şeyde ustalaşamaz. Walter Benjamin

Kimse görmek istemeyen kadar kör değildir. J Swift

Kimse kadınlar hakkında benim kadar çok şey bilmiyor. Ve ben de hiçbir şey bilmiyorum. Seymour Hicks

Kimseden korkmayan kişi, herkesi korkutan kişi kadar kuvvetlidir. Schiller

Kimseyi küçümsemeyin. Herkesin kendine göre bir değeri vardır. Platon

Kinci düşüncelerden azat olanlar elbette mutluluğu bulacaklardır. Buda

Kirazların ve dutların tadını, çocuklar ve serçelerden sor. Goethe

Kirletmemek, temizlemekten daha ucuzdur. G. Hauptmann

Kişilerin size taktıkları ad önemli değil. Önemli olan, sizin hangi ada yanıt verdiğiniz. Fields

Kişinin edebi, altından daha iyidir. Hz. Ali

Kişinin kusurlarını kendisine söylememek, kusurların en zararlısıdır. Callinicus

Kişinin sahip olduğu tek şey çekiç ise çevresindekileri çivi gibi görmeye başlar. Victor Hugo

Kişiye her iş ala görünür, kuzguna yavrusu Anka görünür. Şinasi

Kişiyi öfkesi, helâk eder. Hz. Ali

Kitap seni öfkelendirmeyen, üzmeyen ve sana öğüt veren en yakın arkadaşındır. Christian

Kitaplar, beynin çocuklarıdır. J. Swift

Kitaplar sadece okumak için değil birlikte yaşamak içindir de. Walter Benjamin

Kitaplardan insanı tanıdım. Roosevelt

Kitaplardan önce kendimizi okumaya çalışalım. Mevlana

Kitapları seviyor musunuz öyleyse hayatınız boyunca mutlu olacaksınız demektir. Jules Chore

Kitaplarım bana yetecek kadar büyük krallıktır. Shakespeare

Kitaplarınızı başkalarına vermeyiniz, zira ben kitaplığımı başkalarından aldığım kitaplarla yaptım. Anatole France

Kitapsız yaşamak, kör sağır, dilsiz yaşamaktır. Seneca

Koca selleri meydana getirenler küçük dereciklerdir. Shakespeare

Kolayca yazılmış hiçbir şey, olgun değildir. Dostoyevski

Kolayın ömrü kısadır. Peyami Safa

Komşunla kavga etme, misafir gider o kalır. Hz. Ebubekir 

Komşunu sev ama bahçe duvarını yıkma. G. Herbert

Konuşkan arkadaş, yolda araba yerini tutar. P. Syrus

Konuşma, insanın aklını kullanma sanatıdır. Eflatun

Konuşmak ihtiyaç olabilir ama susmak sanattır. Goethe

Konuşup da aptallığınızı belli etmektense susup akıllı sanılmak daha iyidir. A. Lincoln

Korkarak yaşıyorsan yalnızca hayatı seyredersin. Nietzsche

Korku içinde yaşayan adam, asla hür değildir. Horatius

Korku; sonsuza kadar var olacak bir şey için kötü bir gardiyandır. Çiçero

Korku, yaratıcılığın önünde en güçlü engeldir. Ernest ve Young

Korkacağımız tek şey, korkunun kendisidir. Goethe

Korkunun kaynağı bilgisizliktir. Emerson

Koşullar insanları idare eder, insanlar koşulları değil. Herodot

Koyun çoban için değildir, belki çoban koyuna hizmet içindir. Sadi Şirazi

Koyunun bulunduğu yerde kurt eksik olmaz. Honore de Balzac

Koyunun tozu, kurdun gözüne sürmedir. Hz. Ömer

Köhne fikirler, paslanmış çivilere benzer, onları söküp atmak oldukça güçtür. Cenap Şahabettin

Kökünü beğenmeyen dal ve dalını beğenmeyen meyve, olmadan çürür. Necip Fazıl Kısakürek

Köle, kanaati nispetinde hürdür. Hür adam ise tamahı nispetinde köledir. Laedri

Kör tavuk bile yem bulur, yeter ki arasın. G. Rollenhagen

Körler görmese de yıldızlar vardır. Mevlana

Körler ülkesinde tek gözlü adam kral olur. Erasmus

Kötü arkadaşın verdiği zarar vücuduna değil, ruhunadır. Leitner

Kötü haberler kırlangıç kanatlı, iyi haberler koltuk değneklidir. Massinger

Kötü haberlerin kanatları vardır, iyi haberlerin ayakları bile yoktur. Margaret Cavendish

Kötü insan, hiç kimseye iyi zan beslemez çünkü o herkesi kendisi gibi görür. Hz. Ali

Kötü insanlara güvenilir, çünkü değişmezler. W. Faulkner

Kötü insanlarla mücadele ettim, yine de onları yendiğim halde kötü huyları bana geçti. Falachi

Kötü kadın, erkeğin içinde er geç boğulduğu bataklık gibidir. Laedri

Kötü malın kelepiri olmaz. Laedri

Kötü niyetli insanlara diyaloga girmeyin, sizi pişman etmese bile mutlu da edemez. Platon

Kötü yöneticiler, oy vermeye gitmeyen iyi yurttaşlar tarafından seçiliyor. George Jean Nathan

Kötülük, çok eğilimli bir derenin suyunun akıp gitme hızından da hızlı ve çabuk ulaşır, yayılır. Hz. Ali

Kötülük eden kimseye ihsanla karşılık vermek, faziletin en güzelidir. Hz. Ali

Kötülük kazanabilir ama üstün gelemez. Joseph Roux

Kötümserlik kanserden daha tehlikeli bir hastalıktır. Muhsin Ertuğrul

Kral da dilenci de aynı iştahla acıkırlar. Montaigne

Kulak, yüreğe giden bir caddedir. Voltaire

Kullandıkça keskinleşen tek alet dildir. E. İrwing

Kullanılan anahtar, daima parlaktır. B. Franklin

Kumar; hırs ve tamahın çocuğu, kötülüğün kardeşi ve ziyanın babasıdır. G. Washington

Kumar, kendini beğenmiş kimselerin tutkusudur. Emile Alain       

Kumarbaz zarından, ulema kitabından uzak düştü mü, seyreyle gümbürtüyü. Shakespeare

Kumaşını on defa ölç çünkü ancak bir defa kesebilirsin. Laedri

Kurbağayı koltuğa oturtsan o yine çamura atlar. Arthur Miller

Kurdun zor kullanarak yaptığı işi tilki kandırarak yapar. Laedri

Kurnaz insanlar, okumayı küçümser, basit insanlar ona hayran olur, akıllı insanlar ise ondan faydalanır. Francis Bacon

Kurt, komşusunu yemez. Kaşgarlı Mahmut

Kurt postunu değiştirebilir ancak fikrini asla. Laedri

Kurtlarla yaşarsan ulumayı öğrenirsin. Laedri

Kuru ağacın meyvesi olmaz. Hz. Ali

Kuru pantolon ile balık tutulmaz. Cervantes

Kusurların en büyüğü, insanın kusurlarından habersiz olmasıdır. T. Carlyle  

Kusurlarınızı hemen söyleyecek arkadaşlar bulun. Boileau

Kusursuz arkadaş aramak, dost edinmeyi istememek demektir. Desacy

Kusursuz dost arayan dostsuz kalır. Mevlana

Kusurumuz ne kadar çoksa o kadar kusur ararız. Cenap Şahabettin

Kuş, insafsız ellerin yıkacağından korksa da yine yuvasını kurar. K. Mikszath

Kuş uçtuktan sonra kafesin kapısını kapamak ne işe yarar? Theodor Fontane

Kuşku, umutsuzluk denilen şeytanın kardeşidir. J. B. O'Reilly

Kuşun yuvası, örümceğin ağı, insanın dostları vardır. William Blake

Kuşlar ayaklarıyla insanlar dilleriyle yakalanırlar. Thomas Fuller

Kuşlar, doğa adlı annenin güzel çalgıcılarıdır. Gavin Douglas

Kuşlar gibi uçmasını, balıklar gibi yüzmesini öğrendik ama kardeşçe yaşamayı öğrenemedik. M. Luther King

Kuvvete dayanmayan adalet aciz, adalete dayanmayan kuvvet zalimdir. Blaise Pascal

Kuvvetleri eşit olan köpekler, birbirlerine dişlerini gösterirler. Ortada paylaşılacak bir şey olduğu zamanda birbirlerine saldırırlar. Voltaire

Kuvvetsiz adalet ve adaletsiz kuvvet iki büyük felakettir. Joseph Loubert

Kuyuda oturan, yalnızca gökyüzünü görür. Konfüçyüs

Küçük avantajların peşinden koşarken büyük başarılardan olabilirsiniz. Konfüçyüs

Küçük bir gerçek, bir ada dolusu hayalden daha değerlidir. Emerson

Küçük hayaller bir insanın yüreğini harekete geçiremez. Goethe

Küçük hediyeler dostluk, büyük hediyeler sevgi meydana getirir. Lichterberg

Küçük insanların büyük gururları olur. Voltaire

Küçük kelimeler hiçbir zaman büyük bir fikre zarar veremez. Howard Newton

Küçük masraflardan kaçınmayın, bazen ufak bir delik koca bir gemiyi batırır. B. Franklin

Küçük sıkıntılar farelere benzer, hareket ettirdiniz mi hemen kaçar. J. G. White

Küçük şeylere gereğinden çok önem verenler, elinden büyük iş gelmeyenlerdir.
Eflatun

Küçük toprak sahipleri, devletin en değerli parçalarıdır. Jefferson

Küçüklerin büyüklük taslaması kadar tehlikeli bir şey yoktur. Stefan Zweig

Küçümsemek için küçük olmanız gerekir. John Murpy

Külden tepe, damattan oğul olmaz. Dede Korkut

Kültür, her şeyi unuttuktan sonra insanın aklında kalandır. Edovart Herriot

L HARFİ İLE BAŞLAYAN ÖZDEYİŞLER VE ÖZLÜ SÖZLER

Leyla'nın güzelliğine ancak Mecnun gözüyle bakmalısın ki onu seyretmenin sırrı sana da görünsün. Sadi Şirazi

Lider, sabırla öğretir, sabırsız yönetici, lider değildir. Aguayo

Lider, yalnız gösterileni değil, özellikle gösterilmeyeni görebilene derler. M.C. Forbes

Liderlik, güç kullanmak değildir. Başkalarını güçlü kılmaktır. Bennis ve Nannus

Liderlik, yalnızca hayatta kalmaya yoğunlaştığında başarısız olur. Selznick

Liderlik öğretilmez, öğrenilir. Harold Geneen

Liderin işi, takipçilerini şu an oldukları yerden alıp hiç olmadıkları bir yere götürmektir. Henry Kissinger

Liyakat olmadan kazanılan, müstahak olmadan kaybedilir. Shakespeare

Lütuf çoğalırsa değeri azalır. Eflatun

Lüzumsuz şeylerin peşinde koşan lüzumlu şeyleri kaçırır. Hz. Ali

M HARFİ İLE BAŞLAYAN ÖZDEYİŞLER VE ÖZLÜ SÖZLER

Maddi durumunuz iyi bile olsa bırakın çocuklarınız harçlıklarını kendileri çıkarabilsin. Aleksis Carrel

Makam ve paraya sahipsen insanların gerçek yüzünü göremezsin. İsmail Ergün

Makamla büyümeye çalışması, insanın küçüklüğünün itirafıdır. Ali Suad

Mal cimride, silah korkaklarda, karar da zayıflarda olursa düzen bozuktur. Hz. Ebubekir

Mal ömrün rahatı içindir, yoksa ömür mal biriktirmek için değildir. Sadi Şirazi

Malı ve parayı hor gören çoktur ama veren azdır. La Rochefoucauld

Manadan sevgi, maddeden ise bunalımlar fışkırır. Malcolm X

Manasız anlaşılan bir şiir, bütün güzelliğini kaybetmiştir. Ahmet Haşim

Marifet, iltifata tabidir. Müşterisiz meta zayidir. Orhan Şaik Gökyay

Masumu ezen hâkim, kendini mahkûm eder. S. Syrus

Mazlumun bedduasından korkunuz. Hz. Ebubekir

Medeni cesaret kişiyi yıldızlara götürür, korku ise ölüme. Seneca

Medeniyet, lüzumsuz ihtiyaçların sonsuz sayıda artmasıdır. Mark Twain

Medeniyet, insanı insan yapan manevi kıymetler manzumesidir. Ahmet Hamdi Tanpınar

Memuriyet, izzetli veya saadetli birer esarettir. Cenap Şahabettin

Menfaat karşılığı yapılan iyilik, iyilik değildir. İyilik, sebep ve sonuç zincirinin dışındadır. Tolstoy

Menfaat üzerine dönen siyaset canavardır. Said Nursi

Menfaatler ön plana geldi mi öteki ihtiraslara susmak düşer. Ugo Foscolo

Merhamet, her zaman intikamdan daha asildir. Shakespeare

Mermeri yonttukça heykel ortaya çıkar. Michel Angelo

Mesut bir evlilik; kısa gibi gelen uzun bir konuşmaya benzer. Vergilius

Meşe gölgesinde filizlenen yosunlar, çok kere kendilerini meşe fidanı sanır. Cenap Şahabettin

Meşhur olmak sevdası ile yanıp tutuşana, doğruluk nasip olmaz. İbrahim Bin Ethem

Metodu olan topal, metotsuz koşandan daha çabuk ilerler. Francis Bacon

Mevki kapmak ne denli güç olursa olsun o mevkiye lâyık olmak daha güçtür. La Bruyere

Mevki insana değil insan mevkiye çok şey kazandırabilmelidir. Laedri

Meyve veren ağaca balta vurmazlar. Sadi Şirazi

Meyvesi çamura düşüyor diye ağaca lanet edilmez. Hölderon

Meyvesi bol ağacın dalları eğildiği gibi, akıllı insanlar da mütevazi, alçak gönüllü olurlar. Sadi Şirazi

Mide, hastalığın evi, perhiz tedavinin başıdır. Laedri

Milleti ve içtimai zemini hazırlamadan inkılâplar yapılamaz. Atatürk

Milletler parasızlıktan değil ahlaksızlıktan çökerler. Çiçero                       

Mimar; yapılarını taşlarla değil yüreğiyle kurar. Longfellow

Mimarlık, donmuş musikidir. Goethe

Minnet ağır bir yüktür, kimse taşımak istemez. Diderot

Mizah, şakanın arkasına saklanmış ciddiyettir. J. Weiss

Mizah, dünyayı gülünç olmaktan kurtarır. Lavater

Mizah, düşünceyi boyama sanatıdır. John Keats

Mum gibi sinesinde yanacak bir şeyi bulunan meclisleri aydınlatır. Sadi Şirazi

Mum yakmayanlar, ışığı söndürenler kadar suçludur. S. Pyrus

Musibetlerin iyi bir tarafı varsa o da bize gerçek dostlarımızın kimler olduğunu öğretmesidir. Balzac

Mutlu bir evlilik, iki affedicinin birlikteliğidir. Ruth Bell Graham

Mutlu olmak için üç şey gerekir: Sağlam bir vücut, hür bir fikir ve temiz bir vicdan. Domaj

Mutlu olmanın iki yolu vardır: Ya arzularımızı azaltmak ya da imkânlarımızı çoğaltmak. B. Franklin

Mutlu olmak istiyorsan isteklerinin bir kısmından vazgeçmen gerekir. Samain

Mutlu olmanın en garantili yolu bir başkasını mutlu etmektir. Aldous Huxley

Mutluluğu aramadığım yer kalmadı meğer yanımdaymış. Hanotaux

Mutluluğu tatmanın tek çaresi onu paylaşmaktır. Byron

Mutluluğun değerini onu kaybettikten sonra anlarız. Plautus

Mutluluğun göklerden geleceğini bekleyenler ömür boyu beklerler. Lubbock

Mutluluğun ne olduğuna şimdiye kadar kimse cevap bulamadı. Browing

Mutluluğun sırrı özgürlüktür. Özgürlüğün sırrı ise cesarettir. Tukidides

Mutluluk bir rüyadan ibarettir, yalnız adı vardır, onu bulmak kolay değildir. Voltaire

Mutluluk kelebeğe benzer, kovalarsanız kaçar, oturursanız kafanıza konar. Hamerling

Mutluluk elin erişebileceği çiçeklerden bir demet yapma sanatıdır. Goddar

Mutluluk her şeyden önce vücut sağlığındadır. Curtis

Mutluluk gonca gül gibidir. Sessiz ve derin bir yerde saklıdır ve bize çok yakındır. Maeterlinc

Mutluluk, çok az ve çok fazla arasında uğranılan bir ara istasyondur. Channing Pollock

Mutluluk ile arzu, birlikte olamazlar. Epiktetos

Mutluluk; farkında olmadan açık bıraktığınız kapıdan gelir. B. Moore

Mutluluk sadece bir zevk değildir; mutluluk kazanılmış bir zaferdir. Emerson

Mutluluk bile haddini aşarsa azap olur. Seneca

Mutluluklarını hep başkalarının evinde arayanların kendi evlerinde mutluluk yoktur. J.J. Rousseau

Mutsuz insan, her yerde mutsuzdur; nereye gitse mutsuzluğunu da beraberinde götürür. Aesop

Muzaffer olduğu zaman, kendini de yenen iki kere galip demektir. P. Syrus

Mücadele eden yenilgiye uğrayabilir ancak mücadele etmeyen zaten yenilmiştir. Bertolt Brecht

Mükemmeli yakalamaya çalışın; o zaman başarı zaten sizi kovalar. İdiots

Mükemmellikten, kusursuzluktan korkmayın zira ona asla ulaşamayacaksınız. Salvador Dali

Mümkün olanı başarmak için imkânsızı yapmayı unutma! Anton Rubinstein

Mümkün olup bir şairin yüreğine girebilseydik orada heyecan, acı gözyaşı ve hüzün görürdük. Watson

Mütevazi bir insanla diyalog kurmak, âlim olduğu halde kendini beğenmiş bir insanla diyalog kurmaktan daha iyidir. Cullen

Müthiş bir adanmışlık yoksa muhteşem bir başarı da yoktur. Anthony Robbins

Müziğin sesini duymayanlar dans edenleri deli sanırlar. Nietzsche

N HARFİ İLE BAŞLAYAN ÖZDEYİŞLER VE ÖZLÜ SÖZLER

Namuslu birisini aldatmak kadar kolay bir şey yoktur. La Fontaine

Namuslular namussuzlar kadar cesur olmadıkça bir memleket için kurtuluş yoktur. İsmet İnönü

Nankör insan, her şeyin fiyatını bilen fakat hiçbir şeyin kıymetini bilmeyen kimsedir. Oscar Wilde

Nankörlük, zayıf insanların işidir. Güçlü insanların içinde nankör olana asla rastlamadım. Goethe

Nankörlük, sevginin mezarıdır. La Rochefoucauld

Nasıl söz sözü açarsa başarı da başarıyı doğurur. Goethe

Nasıl nefes alınıp verileceğini biliyorsan huzurunu kimse bozamaz. Osho

Nasıl davranırsan tıpkı ayna gibi sana öyle geri yansır. Goethe

Ne kadar yükselirsen yüksel, ahlak ve faziletten yoksunsan bir hiçsin. Johann Herder

Ne papağan gibi başkalarının sözünü taklit et ne de bülbül gibi boşuna şakı. A. Puşkin

Ne etraftakileri kıracak kadar sert ne de karşındakine cesaret verecek kadar mülayim ol. Sadi Şirazi

Ne kadar mutlu olmaya karar vermişseniz o kadar mutlu olursunuz. Abraham Lincoln

Ne yazık ki yükselmiş olmak, düşmeyi önleyemez. Victor Hugo

Ne öfkeyle maziye, ne de korkuyla geleceğe bakınız, yalnızca bilinçle çevrenize bakınız. James Thurber

Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakilerin anlayabileceği kadardır. Mevlana

Ne başarırsanız başarın, size yardım eden biri mutlaka vardır. Althea Gibson

Ne borçlu ne de alacaklı ol yoksa hem paranı, hem de arkadaşını kaybedersin. Shakespeare

Ne kadar çok kişi benimle aynı fikirdeyse o kadar çok yanıldığımı düşünürüm. Oscar Wilde

Ne ekersen onu biçersin. Emerson

Ne karınca zayıflamakla aç kalır, ne de aslan pençesinin ve kuvvetinin zoruyla karın doyurur. Sadi Şirazi

Ne kadar yaşadığımız değil nasıl yaşadığımız önemlidir. Bailey

Ne kadar geriye bakarsanız o kadar ilerisini görebilirsiniz. Churchill

Ne yazık! Sevinç içinde yaşadığımız halde mutlu olmasını bilemiyoruz. Arnold

Ne hikmettir şu dünyaya gelen ağlar giden ağlar. Seyrani

Ne kadar hazin bir çağda yaşıyoruz, bir ön yargıyı ortadan kaldırmak atomu parçalamaktan daha güçtür. Albert Einstein

Ne kadar yaşadığımız değil nasıl yaşadığımız önemlidir. Bailey

Ne kadar yükselirsen uçmayı bilmeyenlere o kadar küçük görünürsün. Nietzche

Nedeni yok edin, sonuç ortadan kalkar. Cervantes

Nefsine hâkim olmayan hiçbir şeye hâkim olamaz. Emile Zola

Nefsini yenen bütün âlemi hükmü altına alır. Nizami

Nefesinizin farkında olmak, sizi şu anda kalmaya zorlar; bu da içsel değişimin anahtarıdır. Eckhart Tolle

Nehirdeki en büyük balık, yakalanamadığı için büyüktür. Big Fish

Nehirlerin denizde kaybolması gibi meziyetlerde menfaatlerin içinde kaybolur. La Rochefaucauld

Nekeslikten kimse bezirgân olmaz. Karacaoğlan

Neleri sevdiğini söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. John Ruskin

Nerede güzel eserlerden oluşmuş uyum vardır, orada adalet ve erdem hüküm sürer. Konfüçyüs

Nerede otorite varsa orada otoriteye direnen bir adam vardır. Oscar Wilde

Nereye gittiğini bilen kişiye yol vermek için dünya bile bir kenara çekilir. David Starr Jordan

Nereye gidersen git, bütün kalbinle git. Konfüçyüs

Nereye gitmek istediğinizi bilmiyorsan bir yere varamazsın. Percy Johnson

Neşe, yenenlerin silahıdır. Wilhelm Stekel

Nezaket hiçten gelir fakat her şeyi satın alır. Victor Paucet

Nice yürük atlar yollarda kalmışken topal eşek sağ salim konağa ulaşır. Sadi Şirazi

Nice balıklar vardır ki, su içinde her şeyden eminken boğazının hırsı yüzünden oltaya tutulmuştur. Mevlana

Nimet verene karşı gelmek gibi küstahlık ve alçaklık olmaz. Hz. Ali

Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir, tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir. Ziya Paşa

O HARFİ İLE BAŞLAYAN ÖZDEYİŞLER VE ÖZLÜ SÖZLER

O kadar iyi olun ki sizi görmezden gelemesinler. Steve Martin

Oburlukla sıhhat birleşmez. Hz. Ali

Okul hayatımın eğitimime müdahale etmesine asla izin vermedim! Mark Twain

Okul hayata hazırlanış değil hayatın kendisidir. F. Chatelain

Okul, yarını içine alan bir dört duvardır. Lon Watters

Okuldaki eğitim, hayatınızı idame ettirmenizi sağlar. Kendinizi eğitmeniz ise size bir servet kazandırır. Jim Rohn

Okullardaki eğitimin insandaki araştırma merakını tümüyle öldürememesi bir mucizedir. Albert Einstein

Okullar demokrasinin kalesidir. Horace Mann

Okuma, ruhu yüceltir. Voltaire

Okumak; haz duymaya, zihnimizi beslemeye, yeteneklerimizi artırmaya yarar. Bacon

Okumak; insana olgunluk, konuşmada canlılık, yazmada açıklık verir. Bacon

Okuyarak dünyamızı, tarihimizi ve kendimizi keşfederiz. Daniel J.Boorstin

Okuyucunun istediklerini yazarak kişiliğimi yitirmektense kişiliğime sadık kalarak okuyucuyu yitirmeyi yeğlerim. C. Connoly

Okuma ihtiyacı barut gibidir, bir kere tutuşunca artık sönmez. Victor Hugo

Okuma zevkini kazanmayanın öğrenimi yarıda kalmıştır. P Peacut

Okumadan edindiğim biricik fayda bilgisizliğimi gittikçe daha iyi görmek olmuştur. Descartes

Okumak zihni sadece bilgi malzemesiyle doldurur, okuduğumuzu bize mal eden düşünmedir. John Locke

Okumak, geçen yüzyılların en namuslu adamlarıyla yapılan bir sohbettir. Descartes

Okumayı sevmek, hayattaki can sıkıcı saatleri güzel saatlerle değiştirmektir. Montesquieu

Okunacak en büyük kitap insandır. Hacı Bektaş Veli

Okunu hedeften öteye atan okçu, okunu hedefe ulaştıramayan okçudan daha başarılı sayılmaz. Montaigne

Okuyabilen herkes derinden okumayı ve böylece daha dolu yaşamayı öğrenebilir. Norman Cousins

Okuyabilirseniz her insan bir kitaptır. W Ellery Channing

Okuyanlar iki misli daha iyi görür. Maender

Olana razı olmak, herhangi bir felaketin sonucunu önlemeye doğru atılan ilk adımdır. William James

Olanaksızlık, çok kez denenmiş olandır. J.G Graham

Olayları idare edemediğimi gördüğüm zaman, onların kendi kendilerini idare etmesini bekliyorum. Henry Ford

Olduğum şeyin gitmesine izin verdiğimde olabileceğim şey haline gelirim. Lao Tzu

Olmayan şey kaybolmaz. Laedri

Olgun kişi, bunalıma düşmez. Konfüçyüs

Olgunlaşmamış şairler taklit eder; olgun şairler çalar; kötü şairler aldıklarını bozar ve iyi şair, çaldığını aslından daha emsalsiz tamamen farklı bir duygu ile yoğurur. T. S. Eliot

Olumlu zihinsel tutum olmadan asla büyük bir şey başarılmamıştır. Napolyon Hill

Olumsuz düşünceleri kafamızdan atarsak yapamayacağımız hiçbir şey yoktur. İpsen

Orijinal bir yazar, kimseyi taklit etmeyen biri değil, onu kimsenin taklit edemediği bir yazardır. Chateaubriand

Ormanlardan bir dal kesenin, başını keserim. Fatih Sultan Mehmet

Ortaya koyduğun eser kendisi hakkında konuşmaya başladığı zaman müdahale etme. Henry J. Kaiser

Oturup iltifatlara kulak vermek, vakit kaybından başka bir şey değildir. John Milton

Oyun bitince, şah da piyon da aynı kutuya konur. Laedri
Oyuna tekrar girmezseniz başarılı olma şansınız hiç olmaz. Joseph Roux

Ö HARFİ İLE BAŞLAYAN ÖZDEYİŞLER VE ÖZLÜ SÖZLER

Ödüller hakkında bilinmesi gereken tek şey, Mozart’ın onlardan hiç kazanmamış olduğudur. Henry Mitchell
Ödüllerin en büyüğü, yaptığımız işi başarmış olmamızdır. Montaigne
Ödünç alacaksan kötümser birisinden al; nasıl olsa parayı geri almayı beklemeyecektir. Anonmyous
Öfke, kendi kendini koruyamaz. Shakespeare
Öfke, tıpkı aşk ve servet gibi kördür. Charles Dickens
Öfke saklamaya gelmez, büsbütün içimize işler. Montaigne
Öfkeni aklınla yenemiyorsan kendini insandan sayma. Voltaire
Öğrenim, öğrenilenler unutulduktan sonra geride kalanlardır. B. F. Skinner
Öğrenmek pahalıdır ama cehalet çok daha pahalıdır. H. Clausen
Öğrenmek öğrenciye, öğretmek hocaya mahsustur. Balzac
Öğretim, öğrencinin sunulanı zor bir görev olarak değil değerli bir armağan olarak algılayacağı şekilde olmalıdır. Albert Einstein
Öğretmeye soyunacak kişi, hayatının hiçbir döneminde kendisi de öğrenmekten vazgeçmemelidir. Richard Henry Dann
Öğretmek, iki kere öğrenmek demektir. Joseph Jaubert
Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir. Ruffini
Öğretmen kapıyı açar fakat sen tek başına girmek zorundasın. Chinese Proverb
Öğretmenler! Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. Atatürk
Öğüt vermek kolay, örnek olmak zordur. La Rochefaucauld
Ölçülülük ölümcül bir şeydir. En büyük başarıyı aşırılık getirir. Oscar Wilde
Öldükten sonra da hatırlanmak isterseniz ya okunmaya değer şeyler yazın ya da yazılmaya değer şeyler yaşayın. Benjamin Franklin
Ölecek karga, kırılacak dala konar. Laedri
Ölümden korkmuyorum, sadece olay anında orada bulunmak istemiyorum. Ancona 
Ölümsüz olmaya karar verenler, ölümden korkmazlar. William Penn
Ölümü yaklaşan kimseye, hilesi fayda vermez. Hz. Ali
Ölümün bizi nerede beklediği belli değil, iyisi mi biz onu her yerde bekleyelim. Montaigne
Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Hacı Bektaş Veli
Ömrünü seyahatle geçirenler birçok otelci bulur, ama dostluk kuramaz. Seneca
Önce hayaller ölür, sonra insanlar. Shakespeare
Önce yaşamı, sonra da bu yaşamda sizi özgür kılan her şeyi sevin. Michael Nolan
Önce doğruyu bilmek gerekir, doğru bilinirse yanlış da bilinir ama önce yanlış bilinirse doğruya ulaşılamaz. Farabi
Önce kendi gideceğin yolu öğren sonra öğretmeye kalk. Buddha
Önde olmanın sırrı, işe başlamış olmaktır. Mark Twain
Önemli olan sözler değil, davranışlardır. Robert Hall 
Önemli olan yere düşüp düşmemen değil, tekrar ayağa kalkıp kalkmamandır. Lombardini
Önemli olan ne olduğumuz değil ne yönde gittiğimizdir. Oliver Holmes
Önemli olan para sahibi olmak değil hayattan zevk almayı bilmektir. Kenyon
Önemli olan akıllı olmak değil aklı yerinde ve zamanında kullanmaktır. Descartes
Önemli olan kavganın içindeki köpeğin büyüklüğü değil, köpeğin içindeki kavganın büyüklüğüdür. D. Eisenhower
Ön yargıları kırmak atom çekirdeğini parçalamaktan daha zordur. Einstein 
Örnek, her zaman kaideden daha faydalıdır. S. Johnson
Övülmek isterseniz alçak gönüllülüğü yem olarak kullanın. Lord Chesterfıeld
Öyle alçak bir kapıdır ki açlık, geçilmesi zorunlu oldu mu insan ne kadar büyükse o kadar eğilmek zorundadır. Victor Hugo
Öyle horozlar vardır ki öttükleri için sabahın olduğunu sanır. G. Dumant
Öyle yaşamalısın ki öldüğün zaman tabutçu bile matem tutsun. Mark Twain
Öyle bir görünüşü var ki ağzında tereyağı bile ıslanmaz sanırsınız. J. Swift
Öyle zamanlar, öyle ülkeler vardır ki orada namuslu adama kalan tek yer hapishanedir. Thomas Mann
Öyle anılar vardır ki anlatırken güzelliği gider. George Sand 
Öyle kolay bir sanat değildir uyumak; onun uğruna bütün gün uyanık durmak gerektir. F. Nietzsche
Öz ağlarsa göz de ağlar demişler. Figani 
Özendirmeyle korkakları savaşa, tembelleri ise çalıştırmaya yönlendirebilirsin. Parker
Özgürlük yasaların müsaade ettiği her şeyi yapma hakkıdır. Montesquieu
P HARFİ İLE BAŞLAYAN ÖZDEYİŞLER VE ÖZLÜ SÖZLER

Papağan söyleneni anlamaz ama aklında tutar. Lessing

Para ile satın alınan sadakat, daha fazla para ile de satılır. Seneca

Para arttıkça para sevgisi de artar. Juveral

Para açlığımı giderir ama sıkıntılarıma çare bulamaz. Bernard Shaw

Para her şeyi yapar diyen adam, para için her şeyi yapan adamdır. Benjamin Franklin

Parası olmayan adamı, adamlığı olmayan zengine tercih ederim. V. Cousin

Paylaşılacak dostlarınız yoksa iyi şeylere sahip olmanın bir zevki de yoktur. Seneca

Paylaşılan bir sevinç iki kat olur, paylaşılan bir acı yarıya iner. Çiçero

Pek az insan, başkalarının deneylerinden yararlanmayı bilecek kadar akıllıdır. Voltaire

Pek az kadın vardır ki değeri güzelliğinden ömürlü olsun. La Rochefoucauld

Pek çok insanın diğerlerinin boşa harcadığı zamanı kullanarak öne geçtiğini gördüm. Henry Ford

Pek çok konuda başarı, başarmanın ne kadar vakit alacağını bilmeye bağlıdır. Montesquieu

Pek az kimse, yaşlanmasını bilir. La Rochefoucauld

Pencereden bakan dışarısını görür, pencereye bakan ise camın kirini. Brachovel

Peşlerinden gidecek cesaretiniz varsa bütün rüyalar gerçek olabilir. Walt Disney

Pişmanlıklar hayallerin yerini almadığı sürece bir insan yaşlı değildir. John Barrymore

Pişen aşa, sinek dadanmaz. G. Herbert

Plansız çalışan bir kimse, ülke ülke dolaşıp hazine arayan bir insana benzer. Descartes

Politika bir sahnedir, bazılarının sadece provaya ihtiyacı vardır. H. D. Thoreau

Propaganda öyle bir sanattır ki insan başkasının ayağına basarken kendisi ah der. Bob Hope

Problemlerini daha zorlaştırmak istiyorsan bunun en kolay yolu onları olduğundan daha büyük göstermektir. Treece

R HARFİ İLE BAŞLAYAN ÖZDEYİŞLER VE ÖZLÜ SÖZLER

Rahata kavuşmak için engellerle çarpışırız, rahata kavuşunca da rahatı çekilmez buluruz. Henry B. Adams

Rastlantıların ortaya çıkardığı kusurlar ve erdemler vardır. Napolyon

Resim, sözcüksüz şiirdir. Horatius

Resmimi hayal ederim ve daha sonra hayalimi resmederim. Vincent Van Gogh

Rızk bilgi ile artsaydı cahilden daha zor geçinen olmazdı. Sadi Şirazi

Riske girmeyen ilerleyemez, kaplumbağa bile ilerlemek için kafasını çıkartmak zorundadır. Shaulin

Roma’da ikinci olacağıma, küçük bir kasabada birinci olmayı tercih ederim. Sezar

Ruhumun güçlenmesini sağlayan çektiğim acılardır. Descartes

Rüşvet kapıdan girince adalet pencereden kaçar. Laedri

Rüyaları gerçekleştirmenin en kısa yolu uyanmaktır. Emerson

Rüyalar, asla esir edilemez. R. Tagore

Rüyamda hayatın güzel olduğunu gördüm, uyandığımda onu görev olarak kabul ettim. Harrison

Rüyasını yazmak isteyen adam, son derece uyanık olmalıdır. Paul Valery

Rüzgâra tüküren kendi yüzüne tükürür. Laedri

S HARFİ İLE BAŞLAYAN ÖZDEYİŞLER VE ÖZLÜ SÖZLER

Sahip olduğunuz şeyleri görmek için gözlerinizi değil, hayal gücünüzü kullanmalısınız. Alaattin Çağıl

Sabahleyin erken kalkarak gecenin gündüz olmak izin geçirdiği değişime şahit olmayanlar, yeryüzünde hiçbir şey görmemişlerdir. Alain

Sabahleyin kaybedeceğin bir saatin bütün gün zararını çekersin. William Whately

Samimiyetin dili yoktur o gözlerden anlaşılır. M. Kemal Atatürk

Saygı olmayan yerde aşk da olmaz. Emile Zola

Saygı, çok kere korkunun söylenmeyen şeklidir. Cenap Şahabettin

Saygı olan yerde korku olur ama korku olan yerde her zaman saygı olmaz. Eflatun

Sadaka, ömrü uzatır. Hz. Ali

Sanatçı, her yandan gelen duyguları algılayan bir anten gibidir. Pablo Picasso

Sanatçı doğayı kopya etmez, görünür kılar. T. Dwight

Sanatçıya iki göz yetmez. Lamartine

Sanat hem bir coşma, hem bir yadsıma işidir. Albert Camus

Sanatta temel olan, yeni ve kişisel bir şey söylemektir. Büyük sanatçı bununla belli olur. Tolstoy

Sanatın düşmanı bilgisizliktir. Samuel Johnson

Sanat, tabiatı taklitten başka bir şey değildir. Seneca

Sanat, doğaya eklenmiş insandır. Bacon

Sanat, özgürlük tarafından emzirildikçe büyür. Schiller

Sanat ve sanatçıdan yoksun bir toplumun canlılığı olmaz. M. Kemal Atatürk

Sanatın vazifesi, tabiatı kopya etmek değil, tabiatı ifade etmektir. Balzac

Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. M. Kemal Atatürk

Sanatta temel olan, yeni ve kişisel bir şey söylemektir. Büyük sanatçı bununla belli olur. Tolstoy

Sağlık üzerine yazılmış kitapları okurken dikkat ediniz, baskı hatasından ölebilirsiniz. Mark Twain

Sağlık bir beden değil bir kafa meselesidir. Mark Baker Eddy

Sağlıklı olmak ve yaşamak, işte benim bütün bilgim. Persius

Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Mustafa Kemal Atatürk

Sağlık, hiç kimsenin kesin olarak güvenemeyeceği tek nimettir. B. Russell

Sağlıklı insan bir hazineye benzer, ama bundan kendisinin haberi yoktur. A. Balard

Sabah yaklaştıkça gece kararır. Longfellow

Savaş zaruri ve hayati olmalıdır. Milletin hayatı tehlikeye maruz kalmadıkça savaş bir cinayettir. Atatürk

Savaşın iyisi, barışın kötüsü yoktur. Benjamin Franklin

Savaşta dövüşenlerden çok, kaçanlar ölür. Selma Lagerlöf

Savaşta silah yerine öğretmeni kullansaydık zafer mutlaka bizim olurdu. Bismark

Sabır, her bahçede yetişmeyen bir çiçektir. James Howell

Sabır ve zaman: işte benim bahadır askerlerim. Tolstoy

Sabır ve zaman, ani öfke ve şiddetin yapabileceğinden çok daha fazla iş başarır. La Fontaine

Sabır ve fedakârlık savaşı kazanmada çok büyük bir etkendir. Atatürk

Sadece bir tek başarı vardır; kendi yolunda yürüyebilmek. Christopher Morley

Sadece antikacılarla evlenin çünkü yaşlandıkça değeriniz bilinir. Christie

Sakın cimrilerle dost olma. Cimriler, muhtaç olduğun şeyi, en ihtiyaçlı anında senden isterler. Hz. Ali

Sana kötülük edene, kendini ona sevdirmen kadar büyük bir ceza veremezsin. Hz. Ali

Sana senden büyük düşman olamaz. Caletta

Sahte gözyaşların tuzlu sudan farkı yoktur. Metastasio

Saz çalmayan tel kadrini ne bilir. Karacaoğlan

Sağır bir kocayla kör bir karı mutlu bir çifttir. Laedri

Sahip olduklarıyla yetinmeyene, dünyayı bile versen memnun edemezsin. Seneca

Sakın ahlak kurallarını çiğnemeyin, çünkü öcünü çabuk alır. Tolstoy

Sadece fazla uzağa gitmeyi riske edebilenler ne kadar uzağa gidileceklerini görebilir. T.S. Eliot

Sadece saçma olanı deneyen kişi, imkânsızı başarma yeteneğine sahiptir. Unamuno

Sadece ayakta durup suya bakarak denizi geçemezsiniz. Tagore

Sahip olduğunuz tek alet çekiç ise, her türlü sorunu çivi niteliğinde görmek eğiliminde olursunuz. Abraham Maslow

Savunma halinde olan birlik, yenilmeye mahkûmdur. Bu, askerlik sanatının aksiyonudur. Napolyon

Sevdiği bir işi bulan insan mutludur. Thomas Carlyle

Servet, cesur ve atılganların yüzüne güler. Vergillius

Sessizlik de bir çeşit konuşma sanatıdır. W. Hazlitt

Seher yelinden gül perişan olur, odun perişan olmaz. Sadi Şirazi

Sen gördüğün çıplak bir fakiri giydirdikten sonra hakir görürsen onu tekrar soymuş gibi olursun. Philemon

Sen bir kez hayatın güzelliğini görmeye başladığında çirkinlik yok olmaya başlar. Osho

Sen tepkilerini kontrol edemezsen tepkilerin hayatını kontrol eder. Shelly

Sen zafere inanırsan zafer de sana inanır. Paulo Coelho

Sen yolunda yürü. Bırak, ne derlerse desinler! Dante Alighieri

Senin gönlün değişirse dünya değişir. Şems-i Tebrizi

Senin bir gecede okuduğun kitabı, ben senelerce yazabilmek için saçımı ağarttım. Gonzaga

Sevinç kapısının anahtarı sabırdır. W. Jacobs

Sevinç gözyaşlarını hiçbir zaman silme! Solon

Selâmette kalmak isteyen ağzına mühür vurmalıdır. F. Attar

Seslerin en sığı, alkış sesidir. Halman

Sevginin dili yoktur, onu sağır ve dilsizler de anlar. Bulmer

Sevgi tıpkı açık havadaki yüksek ses gibi yankı yapar. Lubbock

Sevenin ömrü, uzun olur. R. Whately

Sevgilinin hayali, kendisinden daha güzeldir. Cemal Sena

Sevmek mutluluğumuzun bir başkasının mutluluğu içine yerleştirmek demektir. Wilheim Van Lubreitz

Sevmek, birbirine bakmak değil, birlikte aynı yöne bakmaktır. Exupery

Sevmek, zaman aşımından dolayı düşen bir dava değildir. John Milton

Sevdiklerimiz bizi aldattıkları zaman onları bağışlarız. Aslında en az bağışlanması gereken kişiler onlardır. Bismarck

Sevdiklerimize vereceğimiz en değerli hediye ne altındır ne de mücevher yalnız kendimizden küçük bir parça. Emerson

Sevdiğiniz bir şeyde başarısız olmak, sevmediğiniz bir şeyde başarılı olmaktan daha iyidir. George Burns

Sevilenin kusurlarını hoş görmeyen sevmiyor demektir. Goethe

Sıcak hatıraları olmayanlar için kış herhalde soğuk geçer. Ernest Renan

Sıkıntılar; akıllıca idare edildikleri takdirde, karakteri terbiye ederler. S. Smiles

Sıkıntılarımızın yarısı, cesaret gösterip doğruyu söylemememizden kaynaklanır. Henderson

Sıkıntılar, gecenin karanlığında bile yolunu bulur. Ernest Otto

Sıkıntı vermeyen yaşlı kişi, dostsuz kalmaz. A. Maurois

Sıradan öğretmen anlatır, iyi öğretmen izah eder, üstün öğretmen örnekler gösterir, büyük öğretmen esin kaynağıdır. William Arthur Ward

Sırrımızı kendimiz saklayamamışken, nasıl isteriz ki bir başkası saklayabilsin. La Rockefoucauld

Sınırsız güç, kafasız bir insanı felâkete sürükler. Guizot

Siz kafanızı büyük hayallerle doldurmaya bakın. Kafanız sonradan cebinizi parayla dolduracaktır. Benjamin Franklin

Siz kendinize inanın, başkaları da size inanacaktır. Montaigne

Siz zamanınızı kaybetmiyorsunuz, zaman sizi kaybediyor. Moliere

Siz yolunuza bakın. Böyle yaparsanız hedefe kendiliğinden varırsınız. Gandhi

Size yol gösterilebilir fakat yalnız yürümek zorundasınız. Şang H. Kim

Size yapılan en ufak yardımı sakın unutmayınız, yaptığınız en büyük yardımı ise hiçbir vakit hatırlamayınız. Chilon

Size en çok yardımcı olan kitaplar sizi en çok düşündüren kitaplardır. Theodore Parker

Size başarının değil ama başarısızlığın formülünü verebilirim: Herkese hoş görünmeye çalışın. Bill Cosby   

Sizi sevindirecek şeyleri elde etmeye bakın yoksa elinizdekilerle yetinmek zorunda kalırsınız. Shaw

Sizi sevmeyenler ya kendilerini anlamadığınız yahut çok iyi anladığınız adamlardır. Cenap Şahabettin

Sizi güldüren ya da ağlatan bir mektup alırsanız bunun nedeni postacı değildir. Morgenstern

Siyaset, başkalarına sezdirmeden değişme sanatıdır. Andre Malraux

Sinsi övmelere, faydalı yermeleri yeğleyecek kadar aklı başında adam azdır. La Rochefoucauld

Silahlanma, dünyanın en pahalı hurdalığıdır. L. Pauling

Sivrisineğin gözünü halk eden güneşi dahi halk etmiştir. Said Nursi

Silginiz kaleminizden önce bitiyorsa yanlışlarınız çok demektir. Liverpool Echo

Siyaset, olmayan yerde sorun bulup yanlış teşhis koymak ve yanlış tedavi etme sanatıdır. Ernest Benn

Solar düşer gününde koparılmayan çiçek. Ovidius

Soylu düşünceleri olan kişiler yalnız değildirler. P. Sidney

Soylu babaların, soylu çocukları olur. Euripides

Soylu görevler, korku tanımaz. Whiter

Soysuz adam, terbiye ile insan olmaz. Sadi Şirazi

Sorunlar onları yaratanların mantığı ile çözümlenemez. Einstein

Sorun; ne kadar derine düşmen değil, düştükten sonra nereye zıplayacağındır. Richter

Sonuna kadar götürmeyecekseniz başlamanın ne anlamı var ki. Joe Namath

Soru sormak, zannedildiği kadar kolay bir hüner değildir. Rousseau

Sormak, cevap vermekten daha kolaydır. Eflatun

Sorgulanmayan yaşam yaşanmaya değer değildir. Sokrates

Sorumluluğunu taşıyacağın fikrin adamı ol. Ahmet Hamdi Tanpınar

Söyleyene bakma, söylenene bak. Hz. Ali

Söz yuva gibidir, mana kuş gibi, cisim ırmak gibidir ruh akıp giden su gibidir. Mevlana

Sözcükleri ağızdayken yutmak, onları daha sonra yemekten daha iyidir. F.D. Roosvelt

Sözcükler, düşünceleri asmaya yarayan çengellerdir. F. Knebel

Suçu toplum hazırlar, suçlu işler. Buckle

Suçu bağışlayan asildir, ancak özür dileyen daha asildir. Alphonse Daudet

Suçludan öç almak adalet, onu bağışlamaksa erdemdir. Molla Cami

Suçluları asmak, onları iyileştirmez. Voltaire

Suçunu gizlemek, onu işlemekten daha beter bir suçtur. Molla Camii

Suçlunun beraat ettiği yerde, yargıç hüküm giyer. S. Pyrus

Suda yürümenin sırrı, taşların nerede olduğunu bilmektir. Herb Cohen

Susan bir bilgin, bir kelime söylemeyen aptaldan farksızdır. Moliere

Susmayı bilmek söylemeyi bilmekten daha nadir bir meziyettir. Ambroise

Suratı ekşi olanın, balı da acı olur. Sadi Şirazi

Suyun yavaş akanından, insanın yere bakanından kork. Laedri

Sükût gizli gözler için muhafaza, bilinmeyen huylar için bir örtüdür. Laedri

Sünnet-i seniyye edeptir. Hiçbir meselesi yoktur ki altında bir nur, bir edep bulunmasın. Said Nursi

Sürü, çobansız yayılmaz. Ahmet Kutsi Tecer

Sürünün hızını, en önde giden belirler. H. Nelson

Sütsüz koyun, fazla meler. Laedri

 

Ş HARFİ İLE BAŞLAYAN ÖZDEYİŞLER VE ÖZLÜ SÖZLER

Şair, her şeyden önce yaşadığı toplumun sorunlarına giderek tüm dünyaya karşı sorumludur. Neruda

Şair, ruhun ressamıdır. B. Disraeli

Şairi kamçılayan acılar ve dertlerdir. Fielding

Şahsiyeti olmayanın hiçbir şeyi yoktur. Necip Fazıl Kısakürek

Şahsiyetsiz adam, toplumun dolgu maddesidir. Paul Valery

Şakşakçılıktan hoşlananlar, eninde sonunda pişman olurlar. Phaekiros

Şampiyon olmak demek, şampiyon gibi düşünmek demektir. Denis Waitley

Şampiyonlar salonlardan çıkmaz. Şampiyonlar içlerinde tutku, hayal ve amaç olan insanlardan çıkar. Muhammed Ali

Şampiyonlar başarana kadar oynamaya devam edenlerdir. Billie Jean King

Şansından şikâyet edenin aslında beceriksizliğinden bahsetmesi gerekir. Maererlinc

Şartlar değişince insanlar da değişir. Ahmet Hamdi Tanpınar

Şefkat öyle bir dildir ki sağır da işitebilir, kör de okur. Mark Twain

Şefkat, zekâyı aydınlatmakla kalmaz, kalbini de ısıtır. Lamartine

Şefkat olmayınca fazilet bir kelime olarak kalır. Newton

Şeref ve yarar, daima beraber gelmez. Eflatun

Şerefini kaybedenlerin, kaybedecek başka bir şeyi yoktur. P. Syrus

Şerefle bitirilmesi gereken en ağır vazife, hayattır. Toequeville

Şerefli bir ölüm, şerefsiz bir ömürden daha iyidir. Tacitüs

Şiddetli fırtınanın arkasından sessizlik gelir. Cervantes

Şiir benim içimde bir amaç değil, tutkudur. Edgar Allen Poe

Şiir, düşüncelerle değil, sözcüklerle yazılır. Mallarme

Şiir, güzellikte çarpışan tek gerçektir. Glfillon

Şiir, hem ozanın hem de yazıldığı çağın resmidir. Erik Stınus

Şiir, güzelliğin ülkesinde yaşayan gerçektir. Gülfilan

Şiir öyle bir orkestradır ki bütün doğanın ve insanların sesini yansıtır. Victor Hugo

Şiirin düzyazıdan ayrıldığı nokta şudur: Az sözcükle çok şey söylemek. Voltaıre

Şiirin şiir olması için ya neşelendirmesi ya da hüzünlendirmesi gerekir. Moulton

Şimdiki zaman onlara ait olabilir ama gelecek ki ben hep bunun için çalıştım, bana ait. Nikola Tesla

Şimdiye kadar hiç kimse, coşkusuz bir şey elde edememiştir. J. Keth Moorhead

Şimdiye kadar hiç kimse taklit yoluyla büyüklüğe ulaşamamıştır. Samuel Johnson

Şöhret, her şeyi olduğundan büyük gösterir. Thomas Fuller

Şövalyelik çağı geçti, insanlık çağı geldi. C. Summer

Şu ümmet için en korktuğum şey, dili ve sözleri ile âlim, kalbi ile cahil olan kimselerdir. Hz. Ömer

Şurada burada güçlü adımlarla dolaşmaktansa doğru yolda sekerek yürümek iyidir. A. Augustinus

Şükür, zenginliğin süsüdür. Hz. Osman

Şüphe, çoğunlukla faydası olmayan bir ıstıraptır. Samuel Hohnson

Şüphe, duyguların değil zekânın bir kusurudur. Francis Bacon

T HARFİ İLE BAŞLAYAN ÖZDEYİŞLER VE ÖZLÜ SÖZLER

Tadını çıkarmayı bilirsen hayat hazinelerle doludur. Oprah Winfrey

Tahammülde bir fazilet vardır ki çoğu zaman başarının zaferinden büyüktür. Samuel Smiles

Takvası az olanın, hayâsı az olur. Hz. Ömer

Taklitte başarılı olmaktansa orijinallikte başarısız olmak daha iyidir. Herman Melville

Talih kuşu, en az umanın başına konar. G. Lorca

Talih, hazır olan kafalara yardım eder. Mazzini

Talih insanlara hâkim olur, insanlar talihe değil. Herodot

Talih kadın gibidir, sertliğe ve cesarete boyun eğer. Machiavelli

Talih kördür ama insanlar kadar değil. Samuel Smiles

Talih yiğitlerden korkar, korkakları ezer. Seneca

Talihli olanların horozları bile yumurtlamaya başlar. Laedri

Talebelerine öğrenme arzusu aşılayamayan bir öğretmen soğuk demiri döven demirci gibidir. Horace Mann

Tam dostluk benzer arkadaşlar arasında olur. Nietzsche

Tamahkârlık fakirliktir, kanaat ise servettir. Hz. Ömer

Tanrım bana; değiştirebileceklerim için güç, değiştiremeyeceğim şeyler için sabır, ikisinin arasındaki farkı anlamak için de akıl ver. Kleist

Tanrım, beni dostlarıma karşı koru, kendimi düşmanlarıma karşı korurum. Voltaire

Tarih bir milletin kanını, varlığını hiçbir zaman inkâr edemez. Atatürk

Tarihin en büyük adamları, yoksul olanlardır. Emerson

Taşı delen suyun kuvveti değil damlaların sürekliliğidir. Laedri

Taşlar değil, yapılan işler anıtları meydana getirir. Motley

Tatbik eden, icra eden, karar verenden daima daha kuvvetlidir. Atatürk

Tatlı dil, her kapıyı açan sihirli bir anahtardır. Montaigne

Tatlı sözler, şiddetli bir öfkeye karşı en tesirli ilaçtır. Aiskhylos

Tatlı dili olanların dostları her gün biraz daha artar. Hz. Ali

Tatlı bal, en keskin zehri gizler. Ovidius

Tavuk, yalnız alıştığı yerde yumurtlar. D. Szabo

Tavus kuşuna haddini bildiren ayaklarıdır. Montaigne

Taze günün, taze fikirle başlasın. Demokritos

Tazılar kendileri koşar ama efendileri için avlar. Shakespeare

Tecrübe, öğretmenlerin en iyisidir yalnız okul masrafı ağırdır. Thomas Caryle

Tecrübe, ilimden üstündür. İbn-i Sina

Tecrübelerime dayanarak söylüyorum. İnsanların bedeni ve ruhu bir bütündür. Biri acı çekerse diğeri onu paylaşır. Chasterfield

Tehlikeyi görmezlikten gelip cesur davranmak hatalıdır, tehlikeyi görüp önlem alarak karşı çıkmak cesarettir. Descartes

Tek güvencemiz, değişebilme yeteneğimizdir. John Lilly

Tek deliği olan fare, tez tutulur. George Herbert

Tekrar tekrar deneyip başarısız olmanız önemli değildir. Önemli olan, deneyip başarısız olduğunuzda, tekrar denemeyi başarmanızdır. Charles F. Kettering

Temel ahlak ilkeleri yoksa boş yasalar ne işe yarar. Horatius

Temiz yürekli insanlar hiçbir zaman rahat hayat yaşayamazlar çünkü kendilerini başkalarının hayatı için feda ederler. Bruyere

Tenkit kolay, sanat güçtür. Dest