Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Test 9

1. Toplumcu-gerçekçi kimliğiyle ön plana çıkar. "Romantik toplumcu" olarak tanınır. Şiire yeni bir ses, coşkulu bir anlatım kendine ait bir duyarlılık getirir. "Garip" şiir akımı ve "İkinci Yeni" şiir anlayışının karşısında yer alır. "Cebbaroğlu Mehemmed" isimli şiiri ile bir yarışmada dereceye girince tanınır. "Maviciler" olarak bilinen ulusçu ve gerçekçi şiir akımını başlatır. Eserlerinde  toplumsal ve bireysel konuları kültürel bir zenginlikle işler. Adalet, eşitlik, insan sevgisi, bağımsızlık, barış, özgürlük, halkçılık, yalnızlık, aşk, ölüm, umutsuzluk, gibi temaları evrensel dile yakın bir üslupla kaleme alır. "Abbas Yolcu", "Sisler Bulvarı", "Elde Var Hüzün" önemli eserleri arasında yer alır.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Oktay

B) Atilla İlhan

C) Oktay Akbal

D) Mehmet Çınarlı

E) İlhan Berk

 

2. Türk edebiyatının en önemli yapıtlarından ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın en önemli eseri olarak ön plana çıkan roman, dört bölümden oluşur. Psikolojik unsurların öne çıktığı eserde Mümtaz'ın ruhsal durumu, düşünce ve rüyaları üzerinde durulur. Mümtaz ve Nuran'ın aşkı etrafında Doğu ile Batı, eski ile yeni değerler ve bu değer çatışmasının doğurduğu bireysel bunalımlar işlenir.

"Ahmet Hamdi Tanpınar"ın yukarıda sözü edilen eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Huzur

B) Beş Şehir

C) Sahnenin Dışındakiler

D) Mahur Beste

E) Saatleri Ayarlama Enstitüsü      

 

3. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nın ve günümüzün önemli yazarları arasında yer alır. "Bit Palas" ve "Araf" romanlarıyla geniş kitlelerle buluşur. 2009'da yayımladığı "Aşk" romanı kısa sürede en çok satan eser unvanını alır. Dünyevi aşk ve tasavvuf eserde bir arada işlenir. Şems ile Mevlana'nın ilahi aşkı üzerinden kitabın kahramanları Ella ile Aziz'in dünyevi aşklarına uzanır. Güneydoğulu bir ailenin Londra'ya göç etmesini ve burada yaşadıklarını "İskender" romanında anlatır. "Med Cezir" kitabında dil ve edebiyatla ilgili yazılarını bir araya getirir. "Baba ve Piç" romanını İngilizce olarak yazar. Eserde, Türk-Ermeni ilişkilerini irdeler. "Firarperest" eserinde deneme tarzındaki yazılarını toplar. 

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ayşe Kulin        

B) Elif Şafak        

C) Pınar Kür        

D) Adalet Ağaoğlu        

E) Orhan Pamuk

 

4. Aşağıdaki eserlerden hangisi "Orhan Kemal"e ait değildir?

A) 72. Koğuş           

B) Hanımın Çiftliği       

C) Çamaşırcının Kızı  

D) Yılanı Öldürseler

E) Bereketli Topraklar Üzerine

 

5. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nda yazar ve şair olarak ön plana çıkar. Edebiyatın her türünde eser veren çok yönlü bir sanatçıdır. Yazın hayatına şiirle başlar. Roman ve hikâye türlerindeki eserlerinin kaynağını yerli unsurlar oluşturur. Küçük hikâye türünde önemli başarılar elde eder. Eserlerinde günlük izlenimleri, Ege köylüsüyle Anadolu insanın çaresizliklerini, Ege'deki tütün üreticileri ile işçilerin sorunlarını işler. İç ve dış gözleme büyük önem verir. Birçok eseri sinema filmi veya televizyon dizisi olarak çekilir. Yapıtlarında konuşma dilinin doğallığından faydalanma yoluna gider. Oyunlarını "Yaşadıklarının altını çizmek" için kaleme aldığını söyler. "Tütün Zamanı" romanı ve "Susuz Yaz" öyküsüyle tanınır.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nahit Sıtkı Örik

B) Necati Cumali         

C) Yusuf Atılgan  

B) Kemal Bilbaşar

E) Samim Kocagöz

 

6. "Ömer Bedrettin Uşaklı" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Şiirlerinde hassas, samimi bir söyleyiş göze çarpar.

B) Oldukça sade, duru ve temiz bir Türkçe ile şiirlerini kaleme alır.

C) Şiirleri, "Yolların Sonu" ismiyle kitap halinde basılır.

D) Halk şiirimizin geleneğinden yararlanarak hece ölçüsüyle şiirler yazar.

E) Sanatı "Beş Hececiler"i özellikle de Faruk Nafiz Çamlıbel'i çağrıştırır.

 

7. Modernizmi esas alan sanatçılardan olan yazar, postmodernizmin de edebiyatımızdaki öncülerindendir. Türk edebiyatında modern Batı romanı ve hikâyeleri tarzında en güzel eserler veren yazarlar arasında yer alır. Eserlerinde toplum kurallarıyla çatışan aydınların iç dünyalarını ustalıkla kaleme alır. Modern insanın bunalımı, yalnızlığı, toplumun aksayan yönleri, burjuvazi görüşe ferdin başkaldırışı eserlerinde ön plana çıkar. Postmodern bir anlayışla yazdığı "Tutunamayanlar" eseri ona büyük ün kazandırır. Bu romanda küçük burjuva düzenini ve Türk aydınının acıklı güldürüsünü işler. "Tutunamayanlar" aynı zamanda Türk edebiyatında ilk modernist roman örneği kabul edilir. Bu romanda, modern şehir hayatı içinde topluma yabancılaşmış yalnız insanları kaleme alır.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oğuz Atay        

B) Sabahattin Ali       

C) Aziz Nesin       

D) Tarık Buğra       

E) Haldun Taner

 

8. Aşağıdaki eserlerden hangisi "Nazım Hikmet Ran"a ait değildir?

A) 835 Satır

B) Bu Memleket Bizim

C) Yıldız Karayel

D) Sesini Kaybeden Şehir

E) Memleketimden İnsan Manzaraları

 

9. Yedi Meşaleciler içerisinde yer alan tek hikâyecidir. Gazeteciliğin etkisiyle küçük hikâye tarzını benimser. Hikâyelerinde sürekli bir olay vardır. Fantastik konuları hikâyelerinde renkli ve hareketli bir anlatımla dile getirir. Kelime, hayal ve renge özel bir önem verir. İlkin masala benzeyen hayali hikâyeler yazan sanatçı, zamanla gerçekçi hikâyeler yazmaya başlar. Hikâyelerinin en önemli özelliği sonlarının şaşılacak olaylarla bitmesidir. "Bahar Hikâyeleri" eserinde yer alan bazı öykülerinde "korku" ve "esrar" temasını işler. "Bir Yudum Su", sanatçının Leyla ve Mecnun hikâyesini anımsatan aşk hikâyesidir. 

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaşar Nabi Nayır

B) Muammer Lütfi Bahşi

C) Vasfi Mahir Kocatürk

D) Sabri Esat Siyavuşgil

E) Kenan Hulusi Koray

 

10. Asıl ününe 1970'lerde peş peşe yayımlanan denemelerle kavuştu. Denemelerde oluşturduğu üslup onu klasik yazarlar arasına soktu. Denemelerinde günlük konuşma dilinden pek az bilinen sözcük ve deyimler, kendi bulduğu ilginç deyişlerle özgün bir üslup oluşturdu. "Kahveler Kitabı", "Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu", "Boğaziçi Şıngır Mıngır", "Elmas Boğaziçi" eserleriyle adını duyurdu. Bu eserlerinde geçmiş İstanbul kahvelerini, Beyoğlu ile Boğaziçi'nin sanat çevrelerini anlattı. 1990'da büyük bir şevkle yeniden şiire yöneldi. Günlük türüyle de ön plana çıkan sanatçı, inceleme yazıları ve çeviri türünde de eserler kaleme aldı.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sabahattin Eyüboğlu

B) Suut Kemal Yetkin

C) Mehmet Kaplan

D) Salah Birsel

E) Cemil Meriç

 

11. "Fahim Bey ve Biz" (I) ilk romanıdır. Cervantes'in Don Kişot'una benzeyen yönleriyle ön plana çıkan  eser; dil ve üslubu ile çok beğenilir. "Boğaziçi Mehtapları", (II) Abdülhak Şinasi Hisar'ın (III) şahsi hayatından, anılarından esinlenerek yazdığı denemelerinden oluşur. Eserde, Boğaziçi yaşamının kendine özgü, doğa ve keyif veren özellikleri ile sandal gezintileri ve yalılarını duygusal bir atmosferde anlatır. "Çamlıca'daki Eniştemiz"i (IV) anı (V) şeklinde kaleme alır. Eserle İstanbul'un seçkin insanlarının özel zevklerini anımsatmayı amaçlar.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı söz konusudur?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

12. Şiir kitapları, yergili sözleri ve şarkı sözleriyle günümüzün önemli şairleri arasında yer alır. İlkin aşk, ayrılık ve özlem temaları etrafında şiirler yazar. Vedat'ın Galata Kulesi'nden atlayarak hayatını sonlandırması şairin hayatında derin izler bırakır. Bu olayla birlikte kendini "Acılar Denizi" şeklinde betimler. "Ölüm" ve "acı" şiirlerinin ana temasını oluşturur. Aruz vezni ile yazdığı rubai türündeki şiirlerinde önemli başarılara imza atar. Günümüzün en çok okunan şairleri arasında yer alan sanatçı, oldukça etkileyici aşk şiirleri yazar. "Aşkımızın Son Çarşambası", "İki Kişiye Bir Dünya", "Milyon Kere Ayten" ona büyük ün kazandırır.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ümit Yaşar Oğuzcan      

B) Enis Batur     

C) Kemal Özer   

D) Gülten Akın    

E) Dilaver Cebeci

 

13. Toplumcu gerçekçi anlayışıyla eser veren sanatçılardandır. Yazın hayatına şiirle başlar fakat daha çok romanlarıyla bilinir. Dedesinin yanında geçirdiği çocukluk zamanları yapıtlarının konusunu oluşturur. İstanbul'un yoksul kesimi, Adapazarı ve çevresinin köy ile kasabalarında yaşayanlar romanlarının kahramanlarını oluşturur. Eserlerinde toplumsal gerçekliği bütün yönleriyle gerçekçi bir yaklaşımla gözler önüne serer. Toplumsal çarpıklığı, yozlaşma ve çirkinlikleri irdeler. Bazı romanlarında dönemindeki değişimlere tanıklık yapar. Eserlerinde sade, açık ve anlaşılır bir dil kullanır. "Drina'da Son Gün" romanında II. Dünya Savaşı'nda Yugoslavya'da zulme maruz kalan Türklerin hayatını konu edinir. "Sarduvan", "Sancı Meydanı" önemli eserleri arasında yer alır.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilge Karasu       

B) Faik Baysal        

C) Dursun Akçam      

B) Talip Apaydın    

E) Sadri Ertem

 

14. "Cahit Külebi" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi  yanlıştır?

A) Âşık Edebiyatı tarzından beslenen serbest şiirler kaleme alır.

B) Yaşadığı dönemin akımlarına bağlanmadan sanat yaşamını devam ettirir.

C) İlk şiirlerini "Server Bedii" lakabıyla yayımlar.

D) Yarım kafiye, zarif benzetmeler, iç sesler şiirlerinin söyleyiş özelliklerini oluşturur.

E) Kendine has sade, yapmacıksız, rahat bir söyleyiş tarzına sahiptir.

 

15. Türk halk ozanı ve devlet sanatçısı kimlikleriyle ön plana çıkan sanatçı Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Gülyüzü köyünde doğdu. Henüz on yaşındayken şiirler kaleme alır. Kars radyosunda yaklaşık 10 yıl âşıklara ilişkin programlar hazırlayıp sunar. 1000'den fazla şiiri bulunur. Folklorla ilgilenir ve değişik dergilerde bunları yayımlar. Azeri, Fars ve Anadolu kültürüyle yoğrulmuş bilgi birikimiyle önemli bir değer ve kaynak kişi olarak ön plana çıkar. "Gönül Bahçesi" ismiyle şiirlerinden bazıları yayımlanan sanatçının ayrıca çok sayıda plak ve kaseti de vardır. Ozanlığı yanında halk hikâyeciliği alanında da önemli bir isim olarak bilinir.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Âşık Şeref Taşlıova

B) Âşık Mahzuni Şerif

C) Âşık Murat Çobanoğlu

D) Âşık Feymani

E) Abdürrahim Karakoç

 

16.  "Devlet Ana"da (I) Osmanlının kuruluşunu; "Esir Şehrin İnsanları"nda (II)  Mütareke Dönemi İstanbul'unu; "Köyün Kamburu"nda (III) köy ve köylülerin sorunlarını;  "Yorgun Savaşçı"da (IV) Kurtuluş Savaşı'nı; "Kurt Kanunu"nda (V) ağalık eşkıyalık düzenini sorgular.        

"Kemal Tahir" ile ilgili yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı söz konusudur?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

17. 1980 sonrası Türk şiirinin önemli simalarındandır. İmgeci şiirde öncü biri olup her bir şiiri bir imge etrafında şekillendirir. Şiirleri çağrışım açısından oldukça zengindir. Şiirlerinde insan-dünya ilişkisini, insanın varoluşunu, ölüm-yaşam karmaşasını sorgular. Kardeşlik, acı, hüzün, dostluk, aşk, çocukluk, yaşanmışlıklar gibi konuları çoğunlukla imgeli bir dille yazar. Eski ile yeni şiiri bilinçli bir şekilde ve ustalıkla yoğurur. Şiirlerinin yanında şiir değerlendirmeleri ve denemeleri de ilgi uyandırır. "Kırk Şiir ve Biz", "Eskiden Terzi", "Keder Gibi Ödünç", "Üzgün Kediler Gazeli" şiir türündeki önemli eserleri olarak öne çıkar.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hüseyin Atlansoy

B) Haydar Ergülen

C) Murathan Mungan

D) Küçük İskender

E) Sunay Akın

 

18. Hisar topluluğu sanatçılarındandır. Hisar dergisinin kurucuları arasında yer alır. Duygu ve hüzün şairi olarak bilinir. Şiirlerinde çoğunlukla sevgi, hatıralar, yalnızlık, karamsarlık, vefa duygusu ve ölüm konularını işler. Şiirlerini hece vezni ve serbest nazımla yazar. Birçok şiiri bestelenir ve sevilen şarkılar arasında yer alır. "Kül" şiiri ile 1979 Türk Dil Kurumu şiir ödülünü alır. "İstanbul Kitabı", "Deniz Eskisi", "Güzel Irmak", "Büyüyen Eller" diğer önemli eserleri arasında yer alır.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bekir Sıtkı Erdoğan

B) Ece Ayhan

C) İlhan Geçer

D) Mehmet Çınarlı

E) Yavuz Bülent Bakiler

 

19. Cahit Sıtkı Tarancı, (I) "Otuz Beş Yaş", (II) "Ömrümde Sükût" (III) şiirleri ile ayrıca düzyazı türünde kaleme aldığı "Ziya'ya Mektuplar" (IV) ve "Düşten Güzel" (V) eserleriyle ön plana çıkar.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı söz konusudur?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

20. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nın 1970'ten sonra gelişen Türk öykücülüğünün önemli isimlerindendir. Öykülerinde; çağrışım, imge, iç konuşma, betimleme ve ayrıntılar önemli unsurlar olarak öne çıkar. "Samimilik, yoğunluk ve gerçekçilik" öğelerinin öyküde olması gerektiğini savunur. Modern dünya edebiyatından yaptığı çevirilerle de Türk edebiyatına katkıda bulunur. İlk öykü kitabı olan "İpek ve Bakır"da küçük burjuva insanlarının yaşam biçimlerini konu edinir. İlk öykülerinde ağırlıklı olarak kadınların dünyasına eğilir. "Yürekte Bukağı" ve "Yaza Yolculuk" eserleri ile farklı yıllarda Sait Faik Hikâye Armağanı'nı kazanır. 60'dan fazla çevirisi kitaplaşan sanatçının günlükleri "Gündökümü" genel başlığı altında yayımlanır. "Sarmaşık Gülleri" adlı öyküsü S. Önal tarafından televizyona uyarlanır.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnci Aral          

B) Ayla Kutlu        

C) Buket Uzuner        

D) Tomris Uyar       

E) Nezihe Meriç

 

CEVAP ANAHTARI: 1-B 2-A 3-B 4-D 5-B 6-C 7-A 8-C 9-E 10-D 11-E 12-A 13-B 14-C 15-A 16-E 17-B 18-C 19-E 20-D

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder