Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Test 2

1. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nın memleketçi şairleri arasında yer alır. Anadolu ve coğrafyasına âşık olmuşçasına bunları şiirlerinde işler. Anadolu'da görev yaptığı yıllarda tanıdığı yerler ve gözlemleri şiirine kaynaklık eder. "Anadolu Şairi" olarak ün yapar. Anadolu, deniz, doğa güzellikleri, gurbet, özlem, ölüm ve tarihi konular şiirlerindeki başlıca temaları oluşturur. Şiirlerinde, Munzur Dağları, Manavgat Nehri, Çoruh Nehri'nin azgın suları, halıcı kızlar, tütün işçileri, portakal bahçeleri gibi Anadolu'nun dört bir tarafı resmedilir. Türk şiirine denizi sokan kişi olarak da bilinir. "Sarıkız Mermerleri" ismindeki şiir kitabını kızına adar. "Yıldızların Altında", "Kapıldım Gidiyorum", "Eğilmez Başın Gibi" başta olmak üzere birçok şiiri sonraki zamanlarda bestelenir.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kemalettin Kamu

B) Ömer Bedrettin Uşaklı

C) Zeki Ömer Defne

D) Arif Nihat Asya

E) Orhan Şaik Gökyay 

 

2. Orhan Kemal, (I) "Eskici ve Oğulları" (II) romanında ekonomik bunalım içerisinde yer alan bir ailenin dramını anlatır. Eser, kırsal kesimdeki insanların ezilmişliğini anlatması açısından önemli bir roman olarak öne çıkar. "Babaevi"nde (III) çocukluk yıllarını; "Avare Yıllar (IV) romanında gençliğini anlatır. İspinozlar, (V) yazarın diğer önemi bir romanı olarak ön plana çıkar. Romanda kendi hayatını anlatır.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı söz konusudur?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

3. "Elif Şafak"a ait aşağıdaki eserlerden hangisi farklı türde kaleme alınmıştır?

A) Pinhan               

B) Araf            

C) Med Cezir            

D) Bit Palas            

E) Baba ve Piç

 

4. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nın önemli yazarlarındandır. İlkin "Suut Saffet"  imzasıyla şiirler yazdı. 1940'tan sonra deneme türüne yöneldi. Edebiyat, sanat, roman, şiir ve estetik ile ilgili eserleri ile tanınmış eleştirmen-denemecidir. "Deneme" isimli yazısı sanatçının Fransız ünlü denemeci Montaigne'e duyduğu yakınlığı gösterir.  Sanat tarihi, resim, estetik, felsefe, İslam sanatları ile ilgili inceleme ve eleştiri yazıları kaleme alır. Edebiyat dünyamıza Türkçe ve yabancı dilde seksenden fazla makale ve deneme yazısı, yirmi civarında çeviri kitap bıraktı. "Şiir Üzerine Düşünceler", "Edebiyat Konuşmaları", "Günlerin Götürdüğü" önemli eserleri arasında yer alır.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Salah Birsel

B) Sabahattin Eyüboğlu

C) Suut Kemal Yetkin

D) Mehmet Kaplan

E) Cemil Meriç

 

5. "Tütün Zamanı (Zeliş)" romanında Ege köylüsünün geleneklerini, değerlerini ve tarıma dayalı yaşamını gözler önüne serer. (I) Yazarın çocukluk yıllarının geçtiği yerleri anlattığı için eser, otobiyografik özellikler taşır. (II) "Zeliha" ve "Cemal" eserin ana kahramanları olarak ön plana çıkarlar. (III) "Susuz Yaz",  Necati Cumali'nin roman türünde kaleme aldığı eseridir. (IV) Eser, Urla dolaylarında su nedeniyle çıkan komşuların çatışmasını ve bu yolda işlenen cinayeti anlatır. (V)

"Necati Cumali" ile ilgili yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı söz konusudur?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

6. Türk şiirine getirdiği özgün soluk ile ön plana çıkar. 1980 sonrası Türk şiirinin marjinal şairi olarak tanınır. Başkaldırı ve polemikçiliğiyle Türk şiirinin en gözü pek şairi kabul edilir. Şiirleri karışık olduğu kadar uzun şiirler olup özgün ve çarpıcı özellikler taşır. Gelenekten yararlanmak amacıyla divan tarzında da şiirler kaleme alır. Özellikle gazel türüyle ön plana çıkar. Şairliğin yanında filmlerde oyunculuk da yapar. 2000 yılında Orhan Murat Arıburnu Ödülleri'nde "Bir Çift Siyah Eldiven" şiir kitabıyla birincilik kazanır. "Gözlerim Sığmıyor Yüzüne", "Periler Ölürken Özür Diler", "Papağana Silah Çekme" önemli şiirleri olarak ön plana çıkar.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hüseyin Atlansoy

B) Haydar Ergülen

C) Murathan Mungan

D) Sunay Akın

E) Küçük İskender

 

7. Aşağıdaki eserlerden hangisi "Aziz Nesin"e ait değildir?

A) Fil Hamdi

B) Yağmuru Beklerken

C) Zübük

D) Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz

E) Tatlı Betüş

 

8. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nın milli edebiyat zevk ve anlayışıyla eser veren yazarlarındandır. Milli ve manevi yönü ön planda olan romanlarıyla bilinir. Eserlerinde insan psikolojisini ön plana çıkarır. Bulgaristan, Batı Trakya, Kerkük esaretleri, kadın esareti ve ülkemizdeki buhranlar eserlerinin konularını oluşturur. "Azap Toprakları" romanında Batı Trakya'da yaşayan Türklerin altmışlı yılların son yarısında gördükleri eziyeti, orada yaşayan kişilerin yaşantı, umut ve beklentilerini anlatır.  "Sancı" romanında 1970 öncesinin solcuları tarafından katledilen Dursun Önkuzu'nun gerçek hayat öyküsünü konu edinir. "Küçük Dünya" romanında 1950'li yıllarda oldukça tahsilli bir İstanbul'u kızın evlenip Şanlıurfa'ya gitmesini ve orada tarif edilemeyen büyük aşkını anlatır.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sevinç Çokum   

B) Dursun Akçam   

C) Emine Işınsu Öksüz  

B) Sadri Ertem   

E) Talip Apaydın

 

9. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi "Hisarcılar" olarak adlandırılan grubun içerisinde yer almaz?

A) Turgut Uyar

B) Mehmet Çınarlı

C) İlhan Geçer

D) Bekir Sıtkı Erdoğan

E) Yavuz Bülent Bakiler

 

10. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nda (I) Milli Edebiyat zevk ve anlayışıyla eser veren yazarlardandır. Asıl adı Cevat Şakir Kabaağaçlı (II) olan sanatçı üç yıl sürgünde kaldığı Antakya'nın (III) Antik Çağ'daki ismi olan "Halikarnas"tan (IV) etkilenerek "Halikarnas Balıkçısı" (V) olarak anılır.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı söz konusudur?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

11. İkinci Yeni grubunun en önemli şairlerindendir. Geleneğe karşı çıkmakla birlikte şiirlerinde geleneğe en fazla yer veren şairlerden biridir. Şiirde anlamsızlığı savunan görüşlere karşı çıkar. Bu anlamda İkinci Yeni'lerden ayrılır. Kendine özgü söyleyiş biçimi, ilginç buluşları, duyarlı, yoğun, çarpıcı imgeleriyle İkinci Yeni şiirine çok güzel örnekler kazandırır. Üslubundaki "mizah" ve "ironi" eserlerine ayrı bir hava katar. "Üvercinka" şiiri ona büyük ün kazandırır. Adeta bu isimle şiirini özetler. Şiirlerinde kelimeleri zorlayan bir şair olarak ön plana çıkar. Şiirlerinde öyküden kaçınmaya çalışan sanatçı, çarpıcı ve yoğun imgeli edebi sanatlara başvurur. Özellikle şaşırtıcı istiareler kullanır.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Turgut Uyar          

B) Ece Ayhan         

C) Ülkü Tamer       

D) Cemal Süreya      

E) İlhan Berk

 

12. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nın önemli öykü ve roman yazarlarındandır. Yazın yaşamının oluşumunda Françoise Sagan'ın büyük etkisi oldu. Eserlerinde siyasal içerik ön plandadır. "Kedi Mektupları"nda 68 kuşağının iç hesaplaşmasını ve toplumdaki baskıcı tutumu sorgular. Ülkemizin son kırk yılının siyasal ve toplumsal durumunu "Sıcak Külleri Kaldı" eserinde anlatır. Uzun dönem sosyalist siyasetin içinde yer alan yazar, araştırmacı ve eylem kadını kimliğiyle ön plana çıktı. "Hiçbir Yere Dönüş" adlı romanında Berlin Duvarı'nın yıkılışıyla o kuşağın yaşadığı hayal kırıklıklarını dile getirir. 1991'de yayımladığı "Elveda Alyoşa" adlı öykü kitabında sosyalist sürecin çöküş sürecine tanık olduğu Almanya'daki izlenimlerini yazdı.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Latife Tekin           

B) Ayla Kutlu          

C) Oya Baydar        

B) İnci Aral       

E) Nezihe Meriç

 

13. Âşık Mahzuni Şerif, (I) şiirlerini "Deyişler", (II) "Sazımdan Sesler", (III) ve "Dostlar Beni Hatırlasın" (IV) isimleriyle kitaplaştırır. Ölümünden sonra 1984'te eserleri "Bütün Şiirleri" (V) ismiyle tekrar yayımlanır.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı söz konusudur?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

14. "Oktay Rıfat Horozcu" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Eserlerinde ilkin "sanat sanat içindir" anlayışına bağlı kalan sanatçı daha sonra "sanat toplum içindir" anlayışına yönelir.

B) Görselliğe önem verip sözcüklerle tablo çizmeye çalışır.

C) Toplumun farklı kesimlerini sembolize eden oyun ve roman kahramanları ortaya çıkarır.

D) Şiirlerinde halk deyişlerinden, günlük konuşma dilinden faydalanmaya çalışır.

E) İlk şiirlerinde hece veznini kullanan sanatçı daha sonra serbest vezne yönelir.

 

15. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nın bağımsız sanatçıları arasında yer alır. İlk şiirlerini "Varlık" dergisinde "Nazmi Cahit" lakabıyla yayımlar.  Gelenekle yeni şiiri büyük bir ustalıkla birleştirir. Kendisini en çok Karacaoğlan'a yakın hisseder. Hatta kendisini Karacaoğlan'ın bacanağı olarak görür. Eserlerinde Anadolu insanı, yurt sevgisi, yalnızlık, aşk, ölüm temalarını işler. Eserlerinde ayrıca çocukluk ve gençlik yıllarının geçtiği yerlerdeki izlenimler de yer alır. Şiirlerinde milli olduğu kadar romantik unsurlar da ön plana çıkar. "Atatürk Kurtuluş Savaşı"nda kitabından Atatürk Oratoryosu oluşturur. Şiirleri; memleket şiirleri, aşk şiirleri, destanlar diye üç grupta incelenir. "Yeşeren Otlar", "Yangın" en önemli eserleri olarak ön plana çıkar.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fazıl Hüsnü Dağlarca

B) Cahit Külebi

C) Behçet Necatigil

D) Bedri Rahmi Eyüboğlu

E) Hilmi Yavuz

 

16. "Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir (memleketçiler)" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kurtuluş Savaşı'nın etkilerinin sürdüğü dönemde ortaya çıkan şiir anlayışıdır.

B) Memleketçiler, Türkçeye büyük bir önem atfederler.

C) Şiirde en önemli öğe olarak "imge"yi (hayal) gösterirler.

D) Şiirde hece ölçüsünü esas alırlar.

E) Daha çok epik ve didaktik tarzda şiirler kaleme alırlar.

 

17. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nda Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şairlerdendir. Halk şiirinin şekil özelliklerini kullanarak halka seslenmek amacıyla şiirler kaleme alır. Şiirleri biçim ve öz bakımından "Halk şiiri" ve "Kemalizm"den beslenir. Atatürk, Atatürk devrimleri, Atatürk sevgisi, yurt sevgisi, ulusal duygular, Cumhuriyet eserlerinde en çok işlediği temaları oluşturur. Atatürk ve yurt sevgisi bu anlamda ön plana çıkar. Atatürk'e olan derin hayranlığından "Atatürk Şairi" olarak tanınır. "Battal Gazi Destanı", "Erciyes'ten Kopan Çığ", "Çoban" önemli eserleri arasında yer alır.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zeki Ömer Defne

B) Necmettin Halil Onan

C) Hüseyin Nihal Atsız

D) Behçet Kemal Çağlar

E) Orhan Şaik Gökyay 

 

18. "Kaldırımlar" (I) ismindeki şiir kitabıyla tanınan Ahmet Hamdi Tanpınar, (II) uzun bir süre "Kaldırımlar Şairi" (III) olarak, sonrasında "Üstat" (IV) diye anılır. 1980'de Türk Edebiyatı Vakfı tarafından kendisine "Şairler Sultanı" (V) unvanı verilir.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı söz konusudur?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

19. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nın önemli sanatçılarındandır. İlk dönemlerinde İkinci Yeni hareketi içerisinde yer alsa da sonraki dönemlerde toplumcu gerçekçi şiir anlayışına yönelir. Toplumsal hadiselere oldukça duyarlı olan sanatçı, eserleriyle toplumsal ve siyasal olaylara, insanların bu olaylar karşısındaki tepkilerine tanıklık etmeyi amaçlar. Bu duyarlılık onu ilkin toplumcu, sonrasında da Marksist bir söyleme yönlendirir. Şiirlerinde epik unsurlar da önemli yer tutar. Toplumcu anlayışı epik anlayışla bağdaştırır. "Sen de Katılmalısın Yaşamı Savunmaya", "Kimlikleriniz Lütfen", "İnsan Yüzünün Tarihinden Bir Cümle", "Bir Adı Gurbet" önemli eserleri olarak ön plana çıkar.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özdemir Asaf         

B) Enis Batur        

C) Kemal Özer     

D) Gülten Akın      

E) Dilaver Cebeci

 

20. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi "deneme" türü ile ön plana çıkmamıştır?

A) Suut Kemal Yetkin

B) Sabahattin Eyüboğlu

C) Salah Birsel

D) Turgut Özakman

E) Nurullah Ataç

 

CEVAP ANAHTARI: 1-B 2-E 3-C 4-C 5-D 6-E 7-B 8-C 9-A 10-C 11-D 12-C 13-A 14-A 15-B 16-C 17-D 18-B 19-C 20-D

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder