Sözcükte Anlam Test 2

1. Aşağıdaki seçeneklerde yer alan ikilemeleri oluşumları açılarından ikişerli gruplara ayırırsak hangisi dışarıda kalır?

A) Mutlu mesut geçinip gidiyorlardı.

B) Kızıl havaları seyret ki perde perde solmakta.

C) O yıllarda az çok herkesin siyah beyaz bir televizyonu vardı.

D) Onunla acı tatlı hatıralarımız olmuştu Asya'nın uçsuz bozkırlarında.

E) Herkes sanki ölüm uykusuna yatmıştı ki ortalıkta ses seda yoktu.

 

2.  I. Çatıdan pat pat sesler geliyordu.

    II. Adamcağızı eften püften bahanelerle hastanelik ettiler.

    III. Fırtınadan yol mol gözükmüyordu.

    IV. Futbolcular maçın sonuna kadar dişe diş mücadele ettiler.

    V. Adamın para mara derdi hiç olmadı.

Yukarıdaki cümlelerde geçen ikilemeler ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede geçen ikileme yansıma sözcüklerden oluşmuştur.

B) II. cümlede geçen ikileme iki anlamsız sözcükten oluşmuştur. 

C) III. cümlede geçen ikileme biri anlamlı biri anlamsız sözcükten oluşmuştur.

D) IV. cümlede geçen ikileme bir sözcüğe durum eki getirilerek oluşturulmuştur.

E) V. cümlede geçen ikileme eş anlamlı sözcüklerden oluşmuştur.

 

3. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözün yorumuyla ilgili yanlış olan bilgi hangi seçenekte yer almaktadır?

A) O, eserlerinde kendi imzasını taşıyan nadir sanatçılarımızdan biridir. (özgün olma)

B) Yusuf, son sınavdan sonra gece gündüz demeden çalışmaya başladı. (sürekli, aralıksız) 

C) Yeni gelen müdür ikide bir bize bir şey söylüyordu. (ara sıra)

D) Mustafa, bu sefer üstünkörü bir şekilde konudan bahsetti. (detaya girmeden)

E) Onun eserleri klasik eser olarak kabul görür. (değerini her çağda devam ettiren)

 

4. Öğretmen atamaları için herkese "eli kulağında" diyerek müjdeyi verdi.

Altı çizili sözün cümleye kattığı anlam hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Çıktı çıkacak, az kaldı.

B) Tam isabet etmek

C) Göz göre göre

D) Kimseye danışmadan

E) Mutlu, neşeli

 

5. Deyimlerle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Deyimler, en az iki sözcüğün bir araya gelmesiyle oluşur.

B) Kesin bir hüküm belirtmeyen deyimler, öğüt ve emir anlamı içermez.

C) Deyimlerin çoğu gerçek anlamlarından uzaklaşmış mecaz anlam kazanmışlardır.

D) Deyimler, kalıplaşmış sözlerdir.

E) Deyimleri oluşturan kelimeleri eş anlamlarıyla değiştirebiliriz.

 

6. Bazı deyimler cümle şeklinde oluşmuştur.

Aşağıdaki deyimlerden hangisi buna örnek oluşturmaz?

A) Geçti Bor'un pazarı.

B) Beyninden vurulmuşa dönmek.

C) Yorgan gitti kavga bitti.

D) Ayıkla pirincin taşını.

E) Şeytan görsün yüzünü.

 

7. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bir inanışı bildirir?

A) Yazın aşı pişenin kışı başı pişer.

B) Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.

C) Baykuşun kısmeti ayağına gelir.

D) Ateş düştüğü yeri yakar.

E) İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır.

 

8. Bazı atasözleri yakın anlamlıdır.

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bunun örneği yoktur?

A) Damlaya damlaya göl olur. / Her çok, azdan olur.

B) Körle yatan şaşı kalkar. / Topalla gezen, aksamak öğrenir.

C) Bir elin nesi var iki elin sesi var. / Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz.

D) Keskin sirke küpüne zarar. / Öfkeyle kalkan zararla oturur.

E) Üzüm üzüme baka baka kararır. / Son pişmanlık fayda vermez.

 

9. Kendimi bildim bileli bizimkiler bu evde ikamet etmektedir.

Altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Mustafa, öteden beri limon satarak geçimini sağlamaktadır.

B) Ali, hiçbir zaman benim istediğim biri olamadı.

C) Seninle ava çıktığımız günü asla unutamam.

D) O, geleneklerine son derece bağlı biridir.

E) Eskiden kırk yılda bir bize gelirdi, şimdi ayağını tam kesti evimizden.

 

10. O, sanatsal yapıtlara başka mecralardan su taşımaya sürekli karşı çıkardı. Şiirlerini en çok bu ilkeyi esas alarak yazardı.

Yukarıdaki parçada geçen altı çizili sözün cümleye kattığı anlam hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Zıtlıkları göstermek

B) Büyük sanatçıları örnek almak

C) Farklı teknikleri denemek

D) Taklitten uzak durmak

E) Dikkatleri çekmek

 

11.  I. Ayakkabılarını çok hor kullanıyordu.

      II. Kimseyi kullanmaya kalkmaz, herkese oldukça dürüst davranırdı.

      III. Buzları çözmek için aldığı tuzu çok fazla kullanıyordu.

      IV. Cümleleri oldukça az sözcük kullanarak oluştururdu.

      V. Ehliyeti yeni olmasına karşın arabayı oldukça güzel kullanıyordu.

Yukarıdaki cümlelerde "kullanmak" sözcüğü kaç farklı anlamda kullanılmıştır?

A) 1         B) 2         C) 3         D) 4         E) 5

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "göstermek" sözcüğü "anlatmak, belirtmek" anlamında kullanılmıştır?

A) Ali'yi bildim bileli dış görünüşüne özen gösteren biridir.

B) Yaptığı çalışmaları bana gösterdikçe mutluluğu bir kat artıyordu.

C) Hiç de seksen yaşında göstermiyordu İbrahim Yılmaz.

D) Dürbünle orada toplananlara Malazgirt Kalesi'ni gösteriyordu.

E) Arabaların farları, daha yakında olan araçları daha uzak gösterir.

 

13. "Tek" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır?

A) Tek sen benimle gel, benim için yeterlidir.

B) Tek arkadaşını da o kazada kaybetmişti.

C) Sınavda yazım kuralları ile ilgili çıkan tek soruyu da yanlış yapmıştı.

D) Tek derste sorumluluk sınavına kalınca epeyce üzülmüştü.

E) Fukaranın tavuğu sürekli tek yumurta yapar.

 

14. Eserleri nihayet klasik eserler arasında yer almaya başladı.

Altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Eserlerinin eskisi kadar rağbet görmemesi onu derinden sarsıyordu.

B) Kendimi bildim bileli basit kitapları okumaktan uzak dururum.

C) Çağları aşan yapıtlarıyla vitrinleri süslemeye başladı.

D) Kütüphanelerin tozlu raflarındaki kitaplar beni düşündürüyor.

E) Eskimiş, köhne zihniyetler, hayatın rotasını çizemez.

 

15.  I. Abdest aldıktan sonra yüzünü havluyla sildi.

      II. Milli takım kadrosundan adını silmişler.

      III. Sınıfa yeni gelen öğrenci sınıfın en çalışkanını herkesin gözünden sildi.

      IV. Arabanın aynalarındaki tozu silerken mutlu görünüyordu.

      V.  Gözyaşlarını önce elindeki mendille sildi, sonra misafirlere anlamlı anlamlı baktı.

Yukarıdaki cümlelerde "silmek" sözcüğü kaç farklı anlamda kullanılmıştır?

A) 1       B) 2        C) 3       D) 4        E) 5

 

16. Aşağıdakilerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?

A) Gözleri ışıl ışıldı o akşam o genç yiğitlerin.

B) Sular mı yandı neden tunca benziyor mermer?

C) Geldi mi gelmedi mi tam emin olamadım doğrusu.

D) Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık.

E) Tarihte barış anıtını korkaklar değil tarihten alkış kapan bahadırlar dikmiştir.  

 

17. Aşağıdakilerin hangisinde "dolaylama" yapılmamıştır?

A) Beyaz altın anlaşılan bu yıl da para etmeyecek.

B) Ölüm meleği onu uykuda yakalamıştı o hazan mevsiminde.

C) Takımımızın file bekçisi olmasaydı takım dağılıp giderdi bu oyunla.

D) Güller diyarında yıllar önce bir çağın aydınlatıcısı yaşamış.

E) Bu yıl kuraklığın etkisiyle tahıl ambarımız hayal kırıklığı yarattı.

 

18. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde "güzel adlandırma"ya örnek yoktur?

A) Peygamberler şehri yazın ziyaretçi akınına uğrar.

B) Okulumuzda zihinsel engelli öğrenciler için bu yıl özel bir program uygulanacak.

C) Akıl hastası olmayan birisi elbette böyle davranmaz.

D) Edebiyatımızın duayenlerinden olan Yaşar Kemal son yolculuğuna uğurlandı.

E) Hiçbir makam, mevki, zenginlik yakasız gömlek giymekten kişiyi kurtaramaz.

 

19. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde "mecaz-ı mürsel (ad aktarması)" yoktur?

A) Sınıf, her zamanki gibi yine okulun huzurunu kaçırıyordu.

B) Üç tabak yedi, yine doymadı İsmail amca.

C) Bir türlü meşin yuvarlakla buluşturamadılar onu, arkadaşları o gün.

D) Ankara, olayı her zamankinden daha sert bir üslupla kınadı.

E) Teknemiz Ayvalık'a birazdan yanaşacak. İniş pozisyonunuzu alın.

 

20. Okulumuza yeni gelen öğrencilerin okula uyum problemleri gün geçtikçe azalıyordu. 

Yukarıdaki altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

A) Artık, buralara uğramayacak sevdanın ikliminde gezen hülyalar.

B) Kırk yılda bir bize uğrar oldu can gibi sevdiklerimiz.

C) Onun ikide bir odama girip çıkması bende şüphe uyandırmadı değil.

D) Mustafa'yı zamanla sevecekler ve onu bir daha bırakmayacaklar.

E) Ali gün aşırı eve uğrar babasının durumunu sorardı.

 

CEVAP ANAHTARI: 1-B 2-E 3-C 4-A 5-E 6-B 7-C 8-E 9-A 10-D 11-E 12-B 13-A 14-C 15-D 16-E 17-B 18-A 19-C 20-D
 

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder