Cümlede Anlam Test 3

1. I. Dün akşam eve niçin geç kalmıştın?

   II. Çocuklar sabahın bu saatinde okulda mı olurlar?

   III. Planlanan geziye Betül de gelsin.

   IV. Bu hızla yürürsek muhtemelen onu yakalayacağız.

    V. En güzel şey dinlenmektir. 

Yukarıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerdeki vurgu ile ilgili hangi seçenekte yanlış bir bilgi söz konusudur?

A) Soru cümlelerinde vurgu, soru anlamını sağlayan sözcükte yer alır.

B) "mi" soru edatında vurgu soru ekinin bağlı olduğu sözcük veya sözcük grubundadır.

C) "de" bağlacının yer aldığı cümlelerde vurgu bağlaçtan önceki kelime veya kelime grubu üzerindedir.

D) Şart bildiren cümlelerde vurgu, şart kipindedir.

E) Fiilimsilerde vurgu yüklemden hemen önceki söz veya söz grubundadır.

 

2. Hiçbir kadın dünyaya mutsuz gelmek istemez.

Yukarıdaki cümlenin olumlu şekli hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Her insan dünyaya mutlu olmak için gelir.

B) Bazı kadınlar dünyaya mutlu olmak için gelir.

C) Bazı kadınlar mutsuz olmayı bir türlü hazmedemezler.

D) Her kadın dünyaya mutlu olmak için gelir.

E) Birçok kadın için asıl amaç her zaman mutlu olmaktır.

 

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisi amaç-sonuç cümlesi değildir?

A) Leyla'yı göreyim diye düşer yollara Mecnun.

B) Babasından kalan mirası paylaşmak için bütün aile oraya toplanmıştı.

C) Okurları, eserlerini defalarca okusun diye imgelerle dolu bir dil kullanıyor.

D) Tıp Fakültesini kazanayım diye sabahtan akşama ders çalışır.

E) Kitap okumayı bir yaşam kültürü haline getirmediği için kendini ifade etmekte zorlanmaktadır.

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir "karşılaştırma" söz konusu değildir?

A) Hiç kimsenin umudunu kırma belki de sahip olduğu tek şey umududur.

B) Hiçbir roman bu roman kadar etkilememişti beni.

C) En güzel günler hiç şüphesiz geçen günlerdir.

D) Dinlenmek de çalışmak kadar önemlidir.

E) Servetifünuncular, Tanzimatçılara oranla eserlerinde daha ağır bir dil kullanmışlardır.

 

5. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde "ulusallık" ön plandadır?

A) Yaşam, özgürlük, sağlık ve eğitim konularını içeren eserler bütün dünyaya mal olup klasikleşir.

B) Yapıtlarını kendi toprağının suyu ile besler Ömer Bedrettin Uşaklı.

C) Tolstoy'un eserlerinin günümüzde de çok okunmasının en önemli nedeni seçtiği konuların evrenselliğidir.

D) Montaigne'i ölümsüz kılan, bütün insanlığa hitap eden denemeler kaleme almasıdır.

E) Şiirleri genel mesajlar içerdiğinden bütün kıtalarda okunur.

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir "alçak gönüllülük" söz konusu değildir?

A) Eserlerim bütün dünyada en çok satılanlar arasına girse de bir öğrenci gibi sürekli çalışmam gerekir.

B) Romanım Nobel Edebiyat Ödülü aldı oysa ben daha yolun başındayım, yürüyecek çok yolum var benim.

C) Bu başarıda hiç kuşkusuz ben de büyük pay sahibiyim.

D) Bugün mesleğimde "Üstat" unvanıyla anılıyorum. Oysa ben sıradan bir şairim.

E) Derslerde öğrencilerim konuları çok iyi anlasalar da kendimi daha çok geliştirmem gerekir.

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir "yakınma" söz konusu değildir?

A) Dürüst yöneticilerin kıymetini bilmeyen bir toplumda yaşıyoruz. 

B) Nedense bu günlerde bütün iş ve sorumluluk bana düşüyor.

C) Okulumuzun bahçesini güzelleştirmek için velilerimiz hiçbir girişimde bulunmadı.

D) Keşke onu daha erken özel okula yazdırsaydım.

E) Trafikte Allah'a emanetiz çünkü yollarda trafik kuralları değil kişilerin kendi kuralları geçerli olmaktadır.

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir "özlem" söz konusu değildir?

A) Yaylalarında köyümüzün koyun kuzu meler mi ki…

B) Hepiniz arada bir doğduğunuz topraklara gitmelisiniz.

C) Ah nerede köyümüzün o eski bayramları!

D) Köyümüzün baharları o körpecik kuzuları burnumuzdan tütmez mi hiç?

E) Hani o eteklerinde gül kopardığımız dağlar.

 

9. Sesini değil sözünü yükselt! Yağmurlardır büyüten zambakları, gök gürültüleri değil.

Yukarıdaki cümleyi en iyi açıklayan söz hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Sözümüzü her zaman sesimizi yükseltmeden söylemeliyiz.

B) Söyleyecek sözünüz olsa da yerinde ve zamanında söylemelisiniz.

C) Bağırmak sözün içerdiği anlamı bazen örtebilir.

D) Ses, hiçbir zaman başkasını rahatsız edecek tonda olmamalıdır.

E) Söyleyecek sözü olmayanlar yüksek sesle konuşurlar.

 

10. Çocuğa küçük şeylerden zevk almasını öğreten, ona büyük bir servet bırakmış olur.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır?

A) Çocuğa büyük bir servet bırakmak isteyen onlara küçük şeylerden zevk almasını öğretendir.

B) Çocuğa küçük şeylerden zevk almasını öğretelim ki kanaat etmesini öğrensin.

C) Çocuğunun küçük şeylerden zevk almasını isteyen ona büyük bir servet bıraksın.

D) Çocuğa küçük şeylerden zevk almasını öğretmek ona büyük bir servet bırakmaktan daha önemlidir.

E) Hiçbir servet çocuğumuzun mutlu olmasının yerini tutamaz.

 

11. İşe yaramayan bir şeyin bozulacak bir yönü de yoktur. Bu nedenle zararlı etkenler ona tesir etmez.

Yukarıdaki ifadeyi en iyi açıklayan söz hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Ayağa değmedik taş olmaz, başa gelmedik iş olmaz.

B) Balık ağa girdikten sonra aklı başına gelir.

C) Başını acemi berbere teslim eden, pamuğunu cebinde taşısın.

D) Can çıkmayınca huy çıkmaz.

E) Acı patlıcanı kırağı çalmaz.

 

12. Geçmişi hatırlayamayanlar, onu bir kez daha yaşamak zorunda kalırlar.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlede anlatılmak istenene anlamca en yakındır?

A) Geçmişi yaşamak, onu bir kez hatırlamak demek değildir.

B) Geçmişini hatırlamayan kişilerin hatırlamaları için çok sebep vardır.

C) Geçmişi bir kez daha yaşamak istemiyorsak onu sürekli hatırlamalıyız.

D) Geçmişini bir kez daha yaşamak istemiyorsan hatalardan ders almayı öğren.

E) Geçmişini unutan bir millet tarih sahnesinden er geç silinir.

 

13. Aşağıdaki dizelerin hangisinde öneri gerekçesiyle birlikte verilmemiştir?

A) Uçun kuşlar uçun doğduğum yere

    Şimdi dağlarında mor sümbül vardır.

B)  Gönül gurbet ele varma

     Ya gelinir ya gelinmez

C) Bir güzeli görürsen yüzün çevir

    Güzellerde vefa olmaz her daim

D) Gözyaşı dökme sevgili uğruna

     Ne yapsan da varmaz senin yoluna

E) Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar

     Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler

 

14. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ikinci yargı birincinin yorumudur?

A) Bizi gece gündüz arıyor, hal ve hatırımızı soruyordu.

B) Bize bu ara hiç uğramıyor, herhalde bize küsmüş.

C) Türkiye'nin neredeyse yedi kıtasında öğretmenlik yaptı, en son buraya geldi.

D) Anadolu'yu nakşettiği şiirlerinde içeriğe yoğunlaşmış.

E) Sabır bir erdemdir, sakın ondan vazgeçmeyin!

 

15. Hiçbir kuş için özgürlükten daha güzel bir şey yoktur. Dünyanın bütün danelerini verseniz de onu tutsak edemezsiniz.

Yukarıdaki cümlelerde anlatılmak istenen yargıya en yakın ifade hangi seçenekte verilmiştir?

A) Gözü danede olan kuşun başı beladan kurtulmaz.

B) Her kuş önce özgürlüğünü sonra yiyeceğini arar.

C) Kuşlar, özgürlüklerinden vazgeçmek istemediklerinden bazen daneleri yemezler.

D) Bir kuşu özgürlüğünden alıkoymak zaman alır.

E) Kuşlar, özgürlüklerini hiçbir şeyle değiştirmezler.

 

16. Ben eserlerimde anlatacağım şeye çok fazla vakit ayırmam. Onu nasıl anlatacağıma odaklanırım. Bir kelimeyi bazen defalarca kez değiştiririm. Bu olmadı, bu da olmadı, derim. Sonunda istediğim kelimeyi buldum mu rahatlarım. Benim için her şey de zaten o kelimedir.

Yukarıdaki sözleri söyleyen kişiyi aşağıdakilerden hangisiyle nitelemek doğru olur?

A) Anlattığı konuları sürekli değiştirmek isteyen biridir.

B) Bütün amacı bir farklılık oluşturmaktır.

C) En güzel kelimeyi hiçbir zaman bulmadığına inanıp arayışını sonlandırır.

D) Neyi anlattığına değil nasıl anlattığına odaklanır.

E) İçerikte bazen abartıya kaçar.

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iç gözlem ön plana çıkmıştır?

A) Abide Şahsiyetler Anıtı'nda birilerini arıyordu.

B) Cadde baştan sona lise öğrencileriyle doluydu.

C) Atın beyaz tüylerini yolmak için oraya gelmişti.

D) Gümüş kaplamalı tabaklar vitrinleri süslemişti.

E) Annesini hatırladığında yüreğinde derin bir sızı hissetti.

 

18. Cümle bir yargı birimi olduğundan cümlenin olması yüklemin olmasına bağlıdır. 

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi bir cümledir?

A) Habersiz bir şekilde caddenin bir yanından diğer yanına

B) Gözleri en yaşlı olduğu bir zamanda bizim evin yolunu

C) Bulmadım bu dünyada azıcık vefa

D) İnsanlık tarihi kadar eski bu şehrin kalesi

E) Yaylaları mesken edinen gençler için her şey 

 

19. I. Sanatçı eserlerinde toplumun sesi olmaktan uzaklaştığı an kaybeder.

     II. Her sanatçı yapıtını oluştururken toplumsal olaylardan etkilenir.

    III. Sanatçının görevi yapıtlarıyla toplumun önünden gitmektir.

    IV. Sanatçının topluma bakış açısında toplumu yakından tanıması önemlidir.

     V. Toplumsal olaylar her sanatçının eserini etkiler.

Yukarıdaki cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?

A) I ve III               
B) II ve V               
C) I ve IV               
D) I ve II             
E) II ve IV

 

20. Bir sanat yapıtının geleceğini tüm insanlığı ilgilendiren temaları işlemesi belirler.

Aşağıdakilerden cümlelerden hangisi bu cümlenin anlamına en yakındır?

A) Klasik yapıtlar, evrenselliği önceleyen yapıtlardır.

B) Sanatçı, toplumdan ayrı değerlendirilemez.

C) Bir sanatçı için elbette en önemli şey bütün insanlığı ilgilendiren ortak temaları yalın bir anlatımla sunmadır.

D) Tüm insanlığın duygularına tercüman olan sanat yapıtları klasik yapıtlardır.

E) Sanatçıların en asli görevi bütün insanlığın ortak özelliklerini yansıtmaktır.

 

CEVAP ANAHTARI: 1-E 2-D 3-E 4-A 5-B 6-C 7-D 8-B 9-E 10-A 11-E 12-C 13-E 14-B 15-E 16-D 17-E 18-C 19-B 20-A

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder