Cümlede Anlam Test 1

1. "Cümle" terimi ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Cümlenin en önemli koşulu söylenen veya yazılanların yargı bildirmesidir.

B) Cümlenin temel iki öğesi özne ve yüklemdir.

C) Bir cümlede birden fazla özne ve yüklem bulunmaz. Diğer öğeler birden fazla olabilir.

D) Eksiltili cümlelerde eksik olan yer zihinde tamamlanır. 

E) Türkçede az da olsa yüklemsiz cümleler de vardır.

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer vurgulanmıştır?

A) Mustafa İstanbul'a yarın akşam otobüsle gidecek.

B) Yarın akşam otobüsle İstanbul'a Mustafa gidecek.

C) Mustafa otobüsle Ankara'ya yarın akşam gidecek.

D) Mustafa yarın akşam otobüsle Ankara'ya gidecek.

E) Mustafa gidecek Ankara'ya yarın akşam otobüsle.

 

3. Hiçbir insan başarı basamaklarını bir anda tırmanmamıştır.

Yukarıdaki cümle ile aynı anlama gelen yargı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?

A) İnsanların bazıları başarı basamaklarını zamanla tırmanmıştır.  

B) İnsanların başarı basamaklarını tırmanmaları zamanla yaygınlaşmıştır.

C) İnsanların başarı basamaklarını tırmanmaları zaman almıştır.

D) Bazı insanlar başarı basamaklarını uzun vadede tırmanmıştır.

E) İnsanların çoğunun başarı basamaklarını tırmanmaları zaman almıştır.

 

4. Aşağıdaki amaç-sonuç cümlelerinin hangisinde bir amaç, iki sonuç yer almaktadır?

A) Sınavda istediğini elde etmek için hem dershaneye gidiyor hem de özel ders alıyor.

B) Amcasını ziyaret etmek ve bir iş görüşmesi yapmak için İstanbul'a gitmiş.

C) Büyük bir aşkla düşmüştü yola Veysel Karani, onu göreyim diye.

D) Geleceğe temiz bir miras bırakalım diye çok çabalamalıyız.

E) Kaysıları sağlıklı kurutmak üzere gölgelik yere bıraktı.

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı anlatım söz konusu değildir?

A) Aşkın en sağlam sigortasının mesafe olduğunu söyler, Enis Batur. 

B) Gorki: "Aşk; gelirken verdiği mutlulukla değil, gittiği zamanki acıyla anlaşılır." der. 

C) Byron, mutluluğu tatmanın tek çaresinin onu paylaşmak olduğunu söyler.

D) İnsanın sevdiklerini tekmelemeye anne karnında başladığını söyler, Ece Ayhan. 

E) Davir Thoreau, en iyi hükümetin en az hükmeden hükümet olduğunu söyler. 

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisi ön yargı içermemektedir?

A) Bu maçta da aşağı yukarı aynı sonucun çıkacağını hep birlikte göreceğiz.

B) Bu yolda bize eşlik etmeyeceğinden son derece eminim, bunu göreceğiz.

C) İleride birçok projeye imza atmayı düşünüyorum.

D) Yeni çıkacağı eseri de tozlu raflara mahkûm kalacak.

E) Son hafta çok çalışsa da denemede ilk ona giremeyecek.

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde söyleyenin düşüncesi kinayeli bir biçimde dile getirilmiştir?

A) Şoför, müziğin sesini sonuna kadar açmış yolcuları hiçe sayıyordu.

B) Hiçbir güç onu doğru yoldan alıkoyamayacak anlaşılan.

C) Bu hızla gidersek okula belki yarın sabah varırız.

D) Dünyanın yüzde beşinin sahip olduğu servet diğer kesimin hepsinden daha fazlaymış.

E) Yoksullukla iyi bir mücadele yürütmek için önce kendimizi hesaba çekmeliyiz. 

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yakınma söz konusu değildir?

A) Bu yıl da tatilimi tatil gibi geçiremedim.

B) Derse kendisini tam veremediği için soruları birlikte çözmekte zorlanıyoruz.

C) Eserlerinde sadece aydınların anlayabileceği kapalı ve sanatlı bir dil kullanmıştır.

D) Mustafa'nın bir gün bile eşyalarını yerine bıraktığını görmedim.

E) Sağken toplum onun değerini bir türlü anlayamadı.

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aşamalı bir durum söz konusu değildir?

A) Saçlarımız günden güne ağarıyor.

B) Çoban çeşmesinin suyu giderek azalmaktadır.

C) Bu akşam hava daha soğuk görünüyor.

D) Değerler ve geleneklerimiz günden güne kaybolmaktadır.

E) Anadolu'nun bu ücra kasabasında işler yıldan yıla kötüleşmektedir.

 

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisi olasılık anlamı taşımamaktadır?

A) Anahtar, masanın üzerinde unutulmuş olabilir.

B) Hava kararmış, alçak yerlere yağmur yağmış olmalı.

C) Ali, şimdi uçağa yetişmek için havaalanına doğru yol alıyordur.

D) Bu kötü alışkanlıkları okula yeni gelen arkadaşlarından edinmiş olabilir.

E) Ahmet bunu yapmasaydı daha iyi olacaktı bizim için.

 

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir ikilemi içermemektedir?

A) Sinemaya ben de gitsem mi acaba bu akşam!

B) Ne doğan güne hükmüm geçer ne halden anlayan bulunur.

C) Anadan mı yardan mı vazgeçsem acaba!

D) Ne yapsam acaba? Aşağı tükürsem sakal yukarı tükürsem bıyık var.

E) Toplantıya ben de gitsem mi gitmesem mi acaba!

 

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisi beğeni ifade eden cümleler içerisinde değerlendirilemez?

A) Yazar son eserinde karakter ve ruh tahlillerini kusursuzca işlemiştir.

B) Bir ressam fırçasına ancak bu kadar hâkim olabilir.

C) Bilgisayarımın anlık tepkileri ve hızı oldukça büyüleyiciydi.

D) Güzel ve mutlu bir geleceğin tohumlarını bugünden atmalıyız.

E) Eserleri, gerek içerik gerekse dil ve anlatım açısından özgün ve etkileyicidir.

 

13. İnsanlar genellikle "Dolu dolu yaşıyorum." demezler. "Dolu dolu yaşadım." ya da "Dolu dolu yaşayacağım." derler.

Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisine en yakındır?

A) Günlük sorunlar insanın mutluluğunu engeller.

B) İnsanlar ya gençlikte ya da yaşlılıkta mutlu olurlar.

C) İnsanlar, yaşadıkları andaki mutluluğun farkına varmazlar.

D) Bulunduğu ortama uyum sağlayamayan kişi mutlu olmaz.

E) Ancak güzel bir çocukluk dönemi geçirenler mutlu olabilir.

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "karşılaştırma" anlamı yoktur?

A) Okulunu başarılı bir şekilde bitireceğinden zerre kadar kuşku duymadım.

B) En güzel günler henüz yaşamadıklarımızdır.

C) Onun kadar içine kapanık birisine bugüne kadar hiçbir yerde rastlamadım.

D) Bu şehirdeki evler hem daha küçük hem de daha pahalıdır.

E) İkindi vakti yağan yağmurlar daha çok yağış bırakır.

 

15. I. Mustafa'ya bir elbise alalım.

     II. Mustafa'ya da bir elbise alalım.

     III. Mustafa'ya bir de elbise alalım.

     IV. Bir elbise de Mustafa'ya alalım.

Yukarıdaki cümlelerde aynı anlama gelenler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir arada verilmiştir?

A) I ve II                 
B) I ve IV              
C) III ve IV               
D) II ve IV             
E) II ve V

 

16. "Bir şeyin değeri, ancak ona ihtiyaç duyulduğunda anlaşılır."

Yukarıdaki cümlenin anlamını en iyi karşılayan söz hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Ağlamayan çocuğa meme vermezler.

B) Acıyan uyumuş, acıkan uyumamış.

C) Abanın kadri yağmurda bilinir.

D) Açın gözü ekmek teknesindedir.

E) Ağılda oğlak doğsa ovada otu biter.

 

17. Sanatta kalıcılığı yakalamanın en iyi yolu elbette taklitten uzak durmaktır. Her sanat yapıtının başarısı kendisi olarak kalmayı başarmakta yatar. 

Aşağıdakilerden hangisi bu cümlelerde anlatılmak istenene anlamca en yakındır?

A) Kendi alanında tanınan yazarların eserleri örnek alınsa başarılı yapıtlar ortaya çıkar.

B) Sanat yapıtlarının başarısı özgün olmakta yatar.

C) Bir sanat yapıtının başarısını eserin yazarı belirler.

D) Sanat yapıtları zamanla taklitten uzak içeriklerle oluşturulur.

E) Bir sanat yapıtının başarısını içinde bulunduğu dönemin koşulları belirler.

 

18. İnsanlar önce para kazanmak için sağlıklarını kaybederler. Sonra da sağlıklarını kazanmak için paralarını verirler. Onun için sağlığımızın kıymetini bilmeliyiz.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümlelerde anlatılmak istenene anlamca en yakındır?

A) İnsanlar para kazanmak için sağlıklarını feda etmemeliler.

B) İnsanın sağlığını kazanması için bir miktar paraya sahip olması gerekir.

C) Sağlıklı insanlar hayatta daha aktif olurlar.

D) Her servetin altında sağlıklı bir vücut yatar.

E) Sağlığın kıymetini anlamayanlar paranın kıymetini anlamayanlardır.

 

19. Bilgi ve beceri bakılarak değil yaparak uygulayarak öğrenilir. Bir işi, o işin ustalarını seyrederek değil kendimiz bizzat yaparak öğrenebiliriz.

Yukarıdaki ifadeleri en iyi anlatan söz hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Bal demekle ağız tatlanmaz.

B) Bilmemek ayıp değil, sormamak ayıptır.

C) Cahile söz anlatmak, deveye hendek atlatmaktan zordur.

D) Danışan dağı aşmış, danışmayan yolu şaşmış.

E) Bakmakla usta olunsa köpekler kasap olurdu.

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "sezgi, tahmin" söz konusudur?

A) Kar fırtınası herkesi esir etmişti o gün.

B) Bu kocaman taşı bu çocuk kaldırmış olamaz.

C) Hiç kimse benim kadar dünyanın kahrını çekmedi.

D) Onlar bu saate yatıyordur diye düşünüyorum.

E) Yarınlar için çok güzel projeler hazırlayacağım.

 

CEVAP ANAHTARI: 1-E 2-D 3-C 4-A 5-B 6-C 7-C 8-A 9-C 10-E 11-B 12-D 13-C 14-A 15-D 16-C 17-B 18-A 19-E 20-D 

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder