L Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

Laçka olmak: Herhangi bir iş ya da davranışta ciddi olmamak, düzensiz olmak.

Lades tutuşmak: İki kişinin tavuğun lades kemiğini birer ucundan tutup kırarak lades oyununa başlamaları.

Laf altında kalmamak: Kendisine söylenilen sözlere gereken karşılığı vermek.

Laf anlamamak: Anlayışsız, dik kafalı kimse.

Laf (söz) aramızda: Ne konuşursak söylersek bizim aramızda kalsın, başkalarının bunlardan haberi olmasın.

Laf atmak: Birine sözle sataşmak.

Laf ebesi: 
Çok fazla söz söyleyen herkese laf yetiştiren konuşkan kimse.

Laf etmek: Bir şeyin dedikodu konusu olması.

Laf işitmek: Birilerince azarlanmak, kendisine kötü söz söylemek.

Laf lafı açmak: Bir konudan başka bir konuya geçiş yapmak.

Laf olsun diye: Belirli bir amaç gözetmeden gelişigüzel, öylesine söylenilen söz.

Laf taşımak: Bir kimsenin aleyhinde söylenenleri gidip o kişiye anlatmak.

Laf yetiştirmek: Söylenen bir şeye hemen karşılık vermek; hiçbir sözün altında kalmamak.

Laf yok: Oldukça güzel, diyecek hiçbir şey yok, kusursuz.

Lafa boğmak: Bir kimsenin konuşmasını yapmasına fırsat vermeyip sürekli araya bir şeyler sokmak.

Lafı ağzına tıkamak: Bir kimsenin konuşmasını beğenmeyerek ona uygun bir cevap verip onu susturmak.  

Lafı ağzında gevelemek: Söyleyeceklerini açıkça dile getirememek.

Lafı ağzında kalmak: Söyleyecek söz için uygun zaman bulamamak, söyleyeceklerinin yarıda kalması.

Lafı mı olur: Hiçbir önemi yok, anlamında.

Lafını balla kesmek: Bir şey anlatılırken aniden o kişinin sözünü kesip bir şey söylemek. (nezaket ifadesi, kibarlık muamelesi)

Lafını etmek: 
Bir şey üzerinde birileriyle konuşmak.

Lâhavle çekmek: 
Bir sıkıntı veya öfkeyi gidermek. Birine sabırlı olmasını dilemek.

Laklak etmek: Havadan sudan, boş gereksiz şeyleri konuşmak.

Lamı cimi yok: 
Kesinlikle bahane, mazeret, itiraz yok. Herkes, bunu olduğu gibi kabul edecektir, anlamında kullanılır.

Lastikli söz: Farklı farklı anlamlara gelen söz.

Leb demeden leblebiyi anlamak: Birisinin sözünü bitirmeden onun ne demek istediğini anlayıvermek.

Leke sürmek: 
Birine iftirada bulunmak, ona suç yüklemek.

Leşini çıkarmak: 
Birini aşırı derecede dövmek.

Leşini sermek: Çok dövmek, öldüresiye dövmek.

Leyleği havada görmek:
 Göç eden leyleği ilk kez havada uçarken görenin o yıl kendisinin de gezeceğine inanması.

Lokma ağzında büyümek: Bir sebepten dolayı lokmasını bir türlü yiyememek.

Lokmasını saymak: Kişinin ne kadar yediğine dikkat etmek, onun çok fazla yiyeceğinden çekinmek.

Lök gibi oturmak: Birilerinin bir yere olağan ağırlığıyla oturup kalması, oraya çökmesi.

Lügat paralamak: Herkesçe bilinmeyen farklı sözcüklerle konuşmak. Yabancı, ağır, süslü ve anlaşılmaz sözcükler kullanarak konuşmak.

Lüpe konmak: Çok değerli bir şeyi hiçbir emek sarf etmeden elde etmek.


Ayrıca bakınız

5 yorum: