Edgar Allen Poe

EDGAR ALLAN POE (1809-1849)

edgar allen poeBoston'da dünyaya gelen Poe, daha yürüme çağına varmadan annesini ve babasını kaybeder. Bir İskoç tüccarı olan John Allan tarafından evlatlık edinir. Onun yanında büyür. Onunla İngiltere'ye gider. İngiltere'de özel okullarda iyi bir öğrenim görür. 1847'de eşi ölür. Sonrasında hayatında önemli bir yer edinecek olan Sarah Helen Whitman ile tanışır. Ondan oldukça etkilenen Edgar Allan Poe, kendisini asmaya meyleder. Psikolojik durumu da gittikçe kötüleşir.

Şair, öykü yazarı, editör ve edebiyat eleştirmeni olan Poe, polisiye, cinayet ve korku romanlarıyla ön plana çıkar. Modern anlamda bu türlerin öncü kişilerindendir. Baudelaire ve Mallarme üzerinde önemli etkileri olan Poe, sembolist çizgideki sanatçıları etkiler. Antik çağların üç birlik kuralı ekseninde modern edebiyat kuramını oluşturur. Babasıyla hiçbir şekilde anlaşamayan Poe, onunla bir çatışma içerisine girer. Bu çatışmalara eserlerinde yer verir.


"Annabel Lee", adlı şiiriyle özdeşleşen Poe, için Charles Baudelaire: "Çağımızın en güçlü yazarı" tabirini kullanır. Yaşarken değil öldükten sonra anlaşılan bir sanatçıdır. Ölümüyle ilgili birçok spekülasyon yapılan sanatçı Fransız sembolist şairleri tarafından örnek alınır. 1849 yılında vefat eden sanatçı dünya edebiyatında derin izler bırakır.

Eserleri

Öykü: Kuzgun, Oval Portre, Mor Sokağı Cinayeti
Şiir: Annabel Lee  

Ayrıca bakınız 

Edgar Allen Poe


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme