Ariosto (1474-1533)

ariosto

1474'te Reggio Emilia'da doğan Ariosto, 1533'te İtalya Ferrara'da ölür. Çok çocuklu bir ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya gelir. Babası Kont Niccolö Reggio, Emila Kalesi'nin komutanlığı görevini yürütür. 

Ariosto, 10 yaşındayken ailesiyle babasının ana yurdu olan Ferrara'ya göç eder. Kendisini hep Ferraralı sayar. Küçük yaşlarda edebiyata ilgi duymasına karşın babasının çok istemesi ve zorlamasıyla hukuk eğitimi alır. Ayrıca Latin ve Yunan dili ve edebiyatı öğrenmeye başlar.

Rönesans dönemi edebiyatının önemli sanatçıları arasında yer alan Ariosto, destan türüyle kendini kabul ettirir. "Çılgın Orlando" en önemli eserini oluşturur. Destanda Müslümanlar ile Hıristiyanlar arasındaki savaşları konu edinir.

İlk şiir denemeleriyle birlikte kendini saraya kabul ettirir. Ariosto, bir oyun yazarı olarak da sahne sanatına önemli katkılarda bulunur. Bu anlamda beş adet komedi yazar. Bu komediler Latin klasiklerine dayansa da edebi açıdan fazla önem taşımaz. Dönemin yaşantısının konu edindiği bu oyunlar yerel dille yazılmış yapıtların ilk örneklerini oluşturur.

Ariosto; Yunan ve Latin edebiyatlarını örnek alır ve klasik kurallara bağlı kalır. Komediler, hicivler ve kısa şiirler de yazar. Ariosto, fikir ve sanatıyla Cervantes, Spenser ve Sahkespeare'i oldukça etkiler.

 

Eserleri 

Çılgın Orlando: Yapma bir destandır. 46 kantodan meydana gelen uzun bir şiirdir. Ariosto, 1505'te yazmaya başladı­ğı bu eserini yaşamının sonuna dek işlemiş gerektiğinde düzelt­meler ve değişiklikler yapmıştır. Orlando, Paris'i fethetmeye çalışan Araplara karşı verilen savaşta yer alır. Bu arada bir aşk da yaşar.

Güncel olaylara göndermelerin yapıldığı Çılgın Orlando eserinde Ariosto, hem mutsuz aşk macerasını hem de Hristiyanlık'ı yaymak için yaptığı mücadeleleri dile getirir. Aşk ve savaşla birlikte eserde cesaret, kahramanlık, bağlılık gibi temalar, gerçekle fantezinin iç içe yer aldığı bir anlatımla anlatılır.

İlk baskısından bu yana İtalya'da 154 kez basılan eser, neredeyse tüm Avrupa dillerine çevrilir. Kısacası Ariosto, "Çılgın Orlando" eserinde İtalyan rönesansının sanatsal eğilimlerini ve duygu atmosferini biçim ve öze dikkat ederek ortaya koyar.

Ayrıca bakınız


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder