Cümlenin Öğeleri Test 5

1. İsim, isim tamlamaları, sıfat tamlamaları, adlaşmış sıfat, zamir, ikilemeler, bağlaç öbeği, isim-fiil ve sıfat-fiiller özne görevini üstlenebilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde özne bir belirtili isim tamlamasından oluşmuştur?

A) Yılların yorgunluğu ile sahneye çıkmıştı o akşam.

B) Akşam geç saatlerde arkadaşının kalemini ona ulaştırdı.

C) Baharın gelişini arkadaşlarıyla kutluyordu.

D) Dil yarası belki de yaraların en derinidir.

E) Yağmurun sesi bir anda kesildi.

 

2. Yer yön isimleri sadece yalın halde olduğunda zarf tümleci olur. Ek aldıklarında farklı bir öğeye dönüşür.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde yer-yön zarfı zarf tümleci görevindedir?

A) Sağa sola bakan şoför en son istikametini kaybeder.

B) Yolun sol tarafındaki adam aşağıya bakıyordu durmadan.

C) Mehmet, sessizce içeri girdi.

D) Koridora hızla dalan adam yukarıya çıktı.

E) Araba bilinmez bir nedenden geriye kaymaya başlamıştı.

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem bir ikilemeden oluşmuştur?

A) Bizi yalnız bırakmamıştı eş dost o düğünde.

B) Doğru dürüst çalışmadan hiçbir başarı elde edilmez.

C) Evin önünde duranlar apar topar içeriye girdiler.

D) Üzerindeki elbiselerin çoğu yırtık pırtıktı.

E) Küçük bir halının üzerine oturmuştu çocuk uslu uslu.

 

4. Cümlede vurgulanmak istenen öğe yüklemden hemen önceki söz veya söz grubu üzerindedir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde belirtili nesne vurgulanmıştır?

A) Dün Ankara'ya arkadaşlarını Mehmet geç saatlerde uğurladı.

B) Dün Ankara'ya arkadaşlarını Mehmet uğurladı.

C) Mehmet, dün arkadaşlarını Ankara'ya uğurladı.

D) Mehmet, dün Ankara'ya arkadaşlarını uğurladı.

E) Mehmet, Ankara'ya arkadaşlarını dün uğurladı.

 

5. Ağlasam sesimi duyar mısınız, 
    Mısralarımda; 
    Dokunabilir misiniz, 
    Gözyaşlarıma, ellerinizle?
 

Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki öğelerden hangisi yoktur?

A) Zarf Tümleci    

B) Belirtili Nesne     

C) Yüklem     

D) Dolaylı Tümleç     

E) Belirtisiz Nesne

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci yoktur?

A) Ahmet Mete, çok çalışmasına karşın başarılı olamadı.

B) Bize misafir gelen kişiler sabaha doğru köye vardılar.

C) Bu sabah geç geldiğinden ötürü sınıfa alınmadı.

D) Bunu, sabahleyin görmüş Ahmet amca.

E) Yaz, mevsimlerin en güzelidir.

 

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bütünüyle yüklemden oluşmuştur?

A) İnsanın en büyük düşmanı, bizzat kendisidir.

B) İnsanlık tarihinin en utanç veren ve unutulmayacak olayıydı.

C) Korkunun kaynağı bilgisizliktir.

D) Küçüklerin büyüklük taslaması kadar tehlikeli bir şey yoktur.

E) Şiirin düzyazıdan ayrıldığı nokta budur.

 

8. Aşağıdakilerden hangisinde yanıt cümlesi diğerlerinden farklı bir öğedir?

A) – Sizce ne en iyi arkadaştır?

    – Kitap.

B) – Takımın kaptanı kim oldu?

    – Salih.

C) – Size orada ne takdim ettiler?

    – Plaket.

D) – Dışarıda şu anda ne yağmaktadır?

    – Yağmur.

E) – Sizi buraya ne ulaştırdı?

    – Araba.

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük "zarf tümleci"  değildir?

A) Bunları bize akşam bir bir anlatmıştı.

B) Yangın haberini alan çocuklar hızlı bir şekilde dışarı çıktılar.

C) Bülbül güle konmuş niçin susmuyor?

D) Ne bakıp duruyorsun sen öyle ona?

E) Akşam, bir kâbus gibi çöktü şehrin üzerine.

 

10. Aşağıdakilerden hangisinde soru özneyi bulmaya yöneliktir?

A) Bunun için size mi para verdiler?

B) Ne dönüp duruyor havada kuşlar?

C) Bunu size yapan Burak mıydı?

D) Okula erken gelmeleri gerektiğini Mustafa mı söylemiş?

E) Kimi daha çok özledin sen tatildeyken?

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Düşünmek / ruhun / kendi kendine / konuşmasıdır. 

B) Her davranışın atası / bir düşüncedir. 

C) Fikirlerin sustuğu toplumda / yumruklar / konuşur. 

D) Eskimiş fikirler / paslanmış çivilere / benzer.

E) Düşüncenin kuduz köpek gibi kovalandığı ülkede / düşünce adamı / yetişmez.

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Sağlam kafa / sağlam vücutta / bulunur.

B) Her büyük sanatçı / sanata kendi damgasını / vurur.

C) Dünyanın her yerinde / öğretmenler / toplumun en özverili ve en saygıdeğer öğeleridir. 

D) Geleceği satın alabilecek tek şey / bugündür.

E) Hayat / ölümün sonsuz uykusunda / bir rüyadır. 

 

13. Hayat değiştiği için insanın talihi ansızın değişebilir. 

Yukarıdaki cümlenin öğe sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Özne – Yüklem    

B) Yüklem

C) Zarf Tümleci – Özne – Yüklem

D) Zarf Tümleci – Özne – Zarf Tümleci – Yüklem

E) Özne – Zarf Tümleci – Yüklem

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Zenginlik / uzun zaman bir efendisiyle oturmayan bir hizmetkâra / benzer. 

B) Zenginliğin zevkleri / yoksulların gözyaşlarıyla / satın alınır.

C) İnsan / kendinden başkasını / örnek almadıkça / ilerleyemez. 

D) Herkes / kendi zenginliğinin mimarıdır. 

E) Nazik insan / nezaketi / nezaketsizden / öğrenir. 

 

15. Mutlu insan, hiçbir zaman mutluluğa doymaz.

Yukarıdaki cümlenin öğe sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Özne – Zarf Tümleci – Dolaylı Tümleç – Yüklem

B) Özne – Yüklem

C) Yüklem

D) Özne – Zarf Tümleci – Yüklem

E) Özne – Dolaylı Tümleç – Yüklem

 

16. Dolaylı tümleci bulmaya yönelik sorulan sorular cümle içerisinde yer aldığında yine öğe olarak dolaylı tümleç olur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde bu açıklamanın bir örneği  yoktur?

A) Kime sordu bu soruyu Ali?

B) Kimde buldu kaybolan defterini?

C) Kazandığını kimden öğrendi?

D) Bu mektup sana nereden geldi?

E) Neye geç geldin akşam eve Murat?

 

17. Kelimelerin gücünü anlamadan insanların gücünü anlayamazsınız.

Yukarıdaki cümlenin öğe sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Zarf Tümleci – Özne – Yüklem

B) Zarf Tümleci – Belirtili Nesne – Yüklem

C) Belirtili Nesne – Zarf Tümleci – Özne – Yüklem

D) Zarf Tümelci – Belirtisiz Nesne – Yüklem  

E) Özne – Yüklem   

 

18. Terbiyenin sırrı öğrenciye saygı ile başlar.

Yukarıdaki cümlenin öğe sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Özne – Dolaylı Tümleç – Yüklem

B) Özne – Yüklem

C) Özne – Zarf Tümleci – Yüklem

D) Belirtisiz Nesne – Dolaylı Tümleç – Zarf Tümleci – Yüklem

E) Özne – Dolaylı Tümleç – Zarf Tümleci – Yüklem


19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili nesne bir sıfat-fiilden oluşmuştur?

A) Yaşamayı biraz da ona borçlu hissediyordu.

B) Çalışmak, doğanın anasıdır.

C) Gelen her zaman eskisini aratır olur.

D) Gördüklerini bize bir bir anlattı.

E) Geç kalan teselli, idamdan sonraki affa benzer.

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne tekrarlanmıştır?

A) Kitaplar, insanı hayata bağlayan kitaplar için sipariş verdi.

B) Babasının arkadaşını, babasının vefalı arkadaşını hiçbir zaman unutmadı.

C) Yaralı gönle, yaralı, kederli gönle sevgiyle bağlıydı.

D) Şu dünya, şu vefasız dünya beni bitirdi.

E) Dünya mülkünü, dünyanın gelip geçici mülkünü hiç önemsemezdi.

 

CEVAP ANAHTARI: 1-E 2-C 3-D 4-D 5-E 6-E 7-B 8-C 9-E 10-D 11-A 12-B 13-D 14-C 15-A 16-E 17-B 18-E 19-D 20-D

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder