Sözcükte Anlam Test 5

1. "Son" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?

A) Son maçta da bir varlık gösteremeden maçı bitirdi.

B) Herkes son sözü büyük bir heyecanla bekliyordu.

C) Haberi duyunca son gücüyle ayakta durmaya çalışıyordu.

D) Son konuları öğretmenimiz daha bir heyecanla anlattı.

E) Son kuşlar da uçtu bu gurbet diyarından.

 

2. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde altı çizili sözcük yan anlamda kullanılmamıştır?

A) Benim söylediğim yolla bu problemi gayet iyi çözersin.

B) İki göz bebeğini aynı anda kaybedince günden güne erimeye başladı.

C) Kapının kolu kırılınca sabaha kadar içeride kalmak zorunda kaldı.

D) Anlaşılan masanın ayakları artık masayı taşımıyor.

E) Çanakkale Boğazı nice destanların yazıldığı boğaz, bugün oldukça sakindi.

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tiyatro ile ilgili bir terim yoktur?

A) Şiirin kifayetsiz olduğunu savunan kişiler de az değil yazın hayatımızda.

B) Hiçbir aktör başarısız olmak istemez.

C) Yazarın her iki dile olan hâkimiyeti dublajı yeterince ilginç kılmaya yetmişti.

D) Herkes rejinin başarısını konuşuyordu oradan ayrılırken.

E) Çağın geleneklerini ve tarihsel dokusunu oldukça başarılı bir dekorla yansıtmaya çalıştılar.

 

4. Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki seçeneklerin hangisinde eş anlamlı sözcük yoktur?

A) Ders kitaplarında cümle sözcüğünün yerini yavaş yavaş tümce sözcüğü almaya başladı.

B) Çocuğu hiçbir delil ve kanıt göstermeden suçlu ilan etmişlerdi.

C) Esir bir medya hiçbir zaman tutsak gönüllere tercüman olamaz.

D) Bütün hikâyeler içerisinde en son yazdığı öykü dikkat çekmişti.

E) İnsanların mal mülk sevgisi hiçbir zaman sosyal unsurların önüne geçmemelidir.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt kavramlar bir arada kullanılmıştır?

A) Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden

    Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak

B) Dostlarla da yollar ayrıldı bir bir;

    Gittikçe artıyor yalnızlığımız.

C) Ayva sarı nar kırmızı sonbahar!

     Her yıl biraz daha benimsediğim.

D) Neden böyle düşman görünürsünüz,

     Yıllar yılı dost bildiğim aynalar?

E) Neylersin ölüm herkesin başında.

     Uyudun uyanamadın olacak.

 

6. Somut anlamlı sözcükler mecazlaşarak soyut anlam kazanabilir. Bu kelimeler anlamları dışında kullanıldıklarından soyutlaşırlar.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu duruma örnek gösterilemez?

A) Ölüm kara bir trendir, hangi durakta bizi alacak acaba?

B) Oldum olası hep kalpsiz insanlardan uzak durdum.

C) Problemler üzerinde iyice kafa yormadan problemlerin üstesinden gelmek oldukça güçtür.

D) Size en son öğrettiğim yoldan giderseniz bu soruyu da doğru yapacaksınız.

E) Her zaman başımızın üzerinde yeriniz var sizin.

 

7. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde duyular arasında bir geçiş yapılmamıştır?

A) Herkesin içinde bir anda tatlı bir çığlık atmaya başladı. 

B) İçerdeki keskin koku karşısında herkes rahatsız olmuştu.

C) Güzel sesiyle herkesin dikkatini çekmeyi başardı.                     

D) Annesi telefonu aniden kapatınca acıklı bir sesle ağlamaya başladı.

E) Etrafına sert bir bakış atarak oradan hemencecik uzaklaştı.

8. Aşağıdakilerin hangisinde "ad aktarması" yapılmamıştır?

A) Bankadaki en son masada işini bitirip caddenin karşısındaki ofisten bir şey öğrenmeye çalışıyordu.

B) Geleneksel ata sporu için bütün şehirlerimizde çalışma yapılacak.

C) Olanlardan sonra Batı da Doğu da bize sırtını çevirmiş durumda.

D) Bu güzel oyundan sonra stat saatlerce takımını ayakta alkışladı.

E) Başbakan, acil koduyla Ankara'ya iniş yaptı.

 

9. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde "dolaylama"ya başvurulmamıştır?

A) Hayat arkadaşını erken yaşta kaybedince hayatın bütün yükünü göğüslemek zorunda kalmıştı.

B) Filenin sultanları yine yaptılar yapacaklarını.

C) Yavru vatan, seçimini her zaman Türkiye'den yana kullanır. 

D) Gençlerimizi geleceğin altın sayfalarıyla buluşturmak istiyorsak beyaz zehir belasından uzak tutmalıyız.

E) Havanın kararmasıyla etrafı karanlık kuşları basardı.

 

10. I. Evdeki gıcırtıları duyanlar bu sese bir anlam vermeye çalışıyordu.

      II. Köpekler bu soğuk kış gününde sabaha kadar havladı.

      III. Şırıl şırıl akan çeşmeden köyün genç kızları bir bir ibriklerini doldurdular.

      IV. Ağaçlarda yavru kuşlar ötüşür.

      V. Bu gece o herkesi rahatsız edercesine horluyordu.

Yukarıdaki altı çizili sözcükler ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır

A) I. cümledeki sözcük çekim eki aldığından yansıma sözcük olmaktan çıkmıştır.

B) II. cümledeki yansıma sözcük fiildir.

C) III. cümledeki yansıma sözcük ikileme görevinde kullanılmıştır.

D) IV. cümledeki sözcük ses özelliğini kaybettiğinden yansıma sözcük olmaktan çıkmıştır.

E) V. cümledeki yansıma sözcük fiildir.  

11. Birden fazla kelimenin oluşturduğu öbeği anlamlandırmaya söz yorumu denir. 

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde altı çizili sözün anlamı yanlış verilmiştir?

A) Eserlerinde sözcükleri kılı kırk yararak seçer. (titizlikle)

B) Arkadaşım her zamanki gibi başına buyruk davrandı. (kimseye danışmadan)

C) Onların işe bir gün olsun bile güle oynaya geldiklerini hatırlamıyorum. (neşeli, şen, şakrak)

D) Bugünlerde sanki ağzını kiraya vermiş Mustafa. (gereksiz konuşmak)

E) Üstünkörü bir çalışma yapıp hemen buradan ayrıldı. (detaya girmeden)


12. Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemeler oluşumları açısından gruplandırıldığında hangisi dışarıda kalır?

A) Aşağı yukarı beş yıla yakındır köyüne uğramamış.

B) Bir gün de işte mırın kırın etmeyin arkadaşlar.

C) Fırtınadan yol mol gözükmüyordu.

D) Hazırlıkları tamamlamak üzere sabah akşam durmadan çalışıyorlardı.

E) Adamcağızı eften püften bahanelerle hastanelik ettiler.


13. 
"Ne" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde "niçin" anlamında kullanılmıştır?

 A) Ne alsam, ne giysem hep karışır dururdu bizimki.

B) Ne dönüp duruyor havada kuşlar, ölen kim?

C) Ne gün geleceğini keşke bize daha önce haber verseydi.

D) Ne doğan güne hükmüm geçer, ne halden anlayan bulunur.

E) Ne yapabiliriz ki yüce Allah'ın takdir ettikleri karşısında.


14. 
I. Hemen burayı terk etmelisiniz, gençler.

      II. Arabayı birdenbire önümüze kırınca karşı şeride geçmek zorunda kaldık.

      III. Öncelikle bu konuyu öğrenelim çocuklar.

      IV. Bir an önce onların bu hayat şartlarını iyileştirmeliyiz.

Yukarıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözlerden hangileri yakın anlamlıdır?

A) I ve IV             
B) I ve II              
C) II ve IV                
D) II ve III              
E) III ve IV

 

15. "Gelmek" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde "gitmek" sözcüğünün karşıtı olarak kullanılmıştır?

A) Bütün köy halkı imdadımıza gelmiş.

B) En kötü ihtimal de aklıma gelmiyor değil.

C) Artık evimizin damından su gelmiyor.

D) Yavaş yavaş düşündüğümüz yere geldik.

E) Dün akşamki uçakla babam umreden geldi.


16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan deyimin açıklaması yoktur?

A) Dikte ederek, zorla bir şeyi birilerine kabul ettirmeye çalışmak çağdaş yönetim anlayışı ile bağdaşmaz.

B) Duydukları karşısında dili tutuldu, konuşamaz bir hal aldı.

C) Mustafa dokuz yorgan eskitmiş, ortalamanın çok üzerinde yaşamıştı.

D) Dumanı üstünde çok yeni olan elbisesini ilk kez onun düğününde giymişti.

E) Düzlüğe çıkmak için İstanbul'un yolunu tuttu.


17. Aşağıdaki cümlelerde geçen deyimlerden hangisinin anlamı yanlış verilmiştir?

A) Filinta gibi: İnce, uzun boylu kişi.

B) Hanya'yı Konya'yı Öğrenmek: Dünyanın kaç bucak olduğunu anlamak.

C) Kafayı tütsülemek: Kafasına şapka geçirmek.

D) Habbeyi kubbe yapmak: Küçük bir şeyi pek büyükmüş gibi göstermek.

E) Hır çıkarmak: Kavga, gürültü etmek.


18. 
"Kadar" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde "derecesinde, ölçüsünde" anlamında kullanılmıştır?

 A) Ankara'ya kadar sana eşlik edebilirim.

B) Mustafa kadar pratik zekâlı bir öğrenciye hiç rastlamadım bugüne kadar.

C) Çok sağ olun efendim, içmiş kadar oldum.

D) Seksen kadar öğrenci bu filmi izledi.

E) Akşama kadar babam babam diye sayıkladı durdu.


19. 
"İçin" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde "amacıyla, maksadıyla" anlamında kullanılmıştır?

A) İngilizce öğrenmek için kursa gitmeye karar verdiler.

B) Geç geldiği için sınıfın kapısında beklemek zorunda kalmıştı.

C) Ders çalışmadığı için bu sınavında da başarılı olamadı.

D) Senin için kötü adamdır diyene pek rastlamadım.

E) Sınıfta olmadığım için öğrenciler kavga etmişler.


20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
"çekmek" kelimesi "tükenmek" anlamında kullanılmıştır?

A) Kendimi bildim bileli her şeyi kendine çekiyordu amcamın oğlu.

B) Her şart altında kredi çekmeye karşı çıktım.

C) Gömleğin anlaşılan bu yıkamadan sonra yine çekmiş.

D) Nedense herkesin kahrını çekmek ona düşmüştü.

E) Evinin yanındaki toprak biriken suları iyice çekmiş.

CEVAP ANAHTARI: 1-C 2-B 3-A 4-E 5-D 6-A 7-C 8-B 9-E 10-A 11-D 12-C 13-B 14-A 15-E 16-E 17-C 18-B 19-A 20-E


Ayrıca bakınızHiç yorum yok:

Yorum Gönder