Gülşehri

Gülşehri
  • 13. yüzyıl divan şairidir.
  • Hayatı hakkında kesin bilgiler bulunmamakla birlikte mutasavvıf bir kişiliğe sahip olduğu Kırşehir’de bir Mevlevi tekkesi kurduğu ve orada şeyhlik yaptığı sanılmaktadır.
  • Şiirlerinde aruzu kullanmakla birlikte bilinçli bir Türkçeci anlayışa sahiptir.
  • İranlı şair Feridddündin-i Attar’ın “Mantıu’t Tayr” isimli yapıtını Türkçeye çevirmesiyle tanınmıştır.

Eserleri
Mantıku’t Tayr: Kuşların dili anlamına gelir. Dili oldukça anlaşılır bir Türkçedir. Tasavvufi öykülerin yer aldığı eser alegorik bir mesnevidir.
Felekname: Tasavvufî, ahlakî ve didaktik bir eserdir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme