Verimli ve Etkili Ders Çalışma Teknikleri

Etkili ve verimli bir çalışma için en başta yapılması gereken "kişinin kendine güvenmesi ve başarılı olacağına inanması"dır. Bundan sonra yapılması gereken de "zamanı planlama"dır. Verimli ve etkili ders çalışma teknikleri için izlenilmesi gereken aşamalar şunlardır:

Amaç Belirlemek

Çalışma, mutlaka bir amacı içermelidir. Önce yakın hedeflerimizi belirlemeliyiz. Her kompozisyon, her tablo, parçacıkların bir araya gelmesinden oluşur. Parçalar güzel olursa bütün güzel olur. Onun için amacımız "Sınav Başarısı" ise bunun ön aşamalarına odaklanmalıyız. Uzak hedefimize ulaşmak için önce aylık, haftalık hedeflerimize yoğunlaşmalıyız.

Plan Yapmak

Neyi, nerede, ne zaman, nasıl yapacağız? sorusunun cevabıdır. (4 N Kuralı). Hafta içi ve hafta sonu ayrı olmak üzere haftalık ders planı yapmalıyız. 

Zamanı Kullanabilme

Okuldan geldikten sonra bir süre dinlenmeliyiz. Ders planımızda mutlaka "dinlenme" kavramına yer vermeliyiz. Örneğin lise son sınıf, sekizinci sınıf ve mezun öğrenciler için pazar öğleden sonraları "dinlenme zamanı" olabilir. Ara sınıflarda ise pazar günü tamamen "dinlenme zamanı" olabilir. 

Birim zaman dilimi, (saatlik çalışma) 50 dakikalık bir çalışma sonrasında 10 dakika dinlenme olarak ayarlanabilir. Zorlandığımız derslere günün erken saatlerinde, diğerlerine sonraki zamanlarda çalışmalıyız. Özellikle dinlenme zamanlarında okulu, dersi çağrıştıracak her şeyden uzak olmalıyız. Beslenmelerimizi genellikle aynı zaman dilimlerinde yapmalıyız.

Verimi Azaltan Etkenleri Ortadan Kaldırmak

Genel uyarılmışlık düzeyi ile başarı arasında pozitif bir ilişki vardır. Genel uyarılmışlık düzeyi yeterli düzeyde sağlanırsa olumlu sonuçlar elde edilir. Aksi durumlarda olumsuz neticeler ortaya çıkar. 

Uygun Çalışma Ortamı Seçmek

Ders çalışma ortamının elverişsiz olması çalışmamızı olumsuz etkileyecektir. Çalışılan odada yeteri kadar ısı, ışık olmalıdır. Çalışma masamız düzenli olmalı, masanın üzerinde gereksiz hiçbir şey olmamalıdır. 

Dikkati Tek Şey Üzerinde Yoğunlaştırma

Çalıştığımız derse ve konuya yoğunlaşmalıyız. Dikkatimizi birden fazla unsurun üzerinde yoğunlaştırırsak verimimiz çok daha düşük olacaktır.

Kısa Not Tutmak

Hafızayı beşer nisyan ile malul olduğu için yani insan bazı şeyleri kısa süreliğine unuttuğu için kısa kısa notlar tutmak faydalı olacaktır. Unutulmamalıdır ki bir anahtar kelime bazen bize yüzlerce şeyi hatırlatacaktır.

Belirli Aralıklarla Tekrarlar Yapmak

Mutlak anlamda unutma yoktur. Belirli aralıklarla konuları tekrar etmeliyiz.

Ayrıca bakınız


1 yorum: