Dante Alighieri

dante alighieri

1265'te İtalya'nın Floransa şehrinde doğan Dante Alighieri, 1321 yılında İtalya'nın Ravenna şehrinde hayata gözlerini yumar ve St. Francis Kilisesi'ne gömülür. Annesini çocukken babasını da genç yaşlarda kaybeden Dante, hayatının geri kalan kısmını üvey annesi ve kardeşleriyle sürdürür. 1295 yılında Gemma ile evlenir. Eşiyle mutlu olamayan Dante sürgün yıllarından sonra eşiyle bir daha görüşmez.

Dante'nin eğitimiyle ilgili kesin bilgiler mevcut değildir. Dante'nin öğrenmeye karşı son derece istekli olduğu bilinir. Kendi kendini geliştirmeye çalışır. Latin ve Yunan eserlerinin yanında İtalyan şairlerinin eserlerine merak salmış astronomi, resim ve heykelde de sürekli kendini yenilemeye gayret etmiştir.

Dante, saygın ve asil bir aileden dünyaya gelir. Ailesi, babasının sorumsuzluğu yüzünden zamanla unvanını kaybeder. Dante de ailesine ve soyuna zarar verdiği için babasını sevmez ve eserlerinde ondan bahsetmez.

İtalya'da oldukça sevilen Dante'nin İtalya'da birçok yerde heykeli bulunmaktadır. İtalya'da metal paraların üzerinde de Dante'nin resmi yer almaktadır.

Dante'nin yaşamsal ve sanat hayatında Beatrice'in büyük bir etkisi olur. Şairin daha dokuz yaşındayken şiddetle ve tutkuyla bağlandığı ve tek aşkı olarak nitelediği kişidir. Beatrice, bütün hayatı boyunca onu kutsamış ona adeta tapmıştır. Beatrice genç yaşta ölünce Dante bundan oldukça etkilenir. Sonrasında kendisini Latin edebiyatına ve felsefeye adar. Eserlerinden özellikle de İlahi Komedya'nın kaleme alınmasında Beatrice'nin büyük etkisi olur.

İtalyan edebiyatının kurucusu ve aynı zamanda en büyük şairi olan Dante, aynı zamanda bir dil kuramcısı ve politikacıdır. Ariosto felsefesine bağlıdır. Şiirlerinde insan kişiliğini ve tutkularını başarıyla anlatır.

Büyük bir hümanist kişiliğe de sahiptir. Dante, Ortaçağ karanlığından Rönesansa giden zaman diliminde dünyaya gelir. Rönesansı hazırlayan kişilerin başında yer alan sanatçı, İtalyan edebiyatının aşk şairlerinden biri olarak ün kazanır. Özellikle lirik aşk şiirleriyle tanınır. Bu şiirleri daha küçük yaşlarda yazmaya başlar. Epik şiirde de söz sahibidir.

İç savaşın ülkede yeniden başlamasında Dante'nin bu isyanlarda etkisi olduğu düşünülerek Dante, sürgüne gönderilir. 1302 yılından ölümüne kadar sürgün hayatı yaşar. Aşağılayıcı bir tarzda birkaç defa bağışlanma talebi gelse de Dante, bu teklif usulünü gururuna yediremeyip teklifi reddeder. Florensa'ya ancak tamamen özgür olarak dönebileceğini söyler.

Sanatçı, 35 yaşına kadar hiçbir kaygı taşımadan yaşar. Papa'nın onu davet etmesiyle mistik yaşam hayatında yer edinmeye başlar. 

Eserlerinin bir kısmını İtalyanca bir kısmını da Latince kaleme alır. İlk olarak "Yeni Hayat" adlı yapıtını yazar fakat asıl ününü İlahi Komedya adlı eseriyle yakalar.

 

En Önemli Eserleri


İlahi Komedya: Dante'nin en önemli eseridir. Teolojik ve felsefi konuları içeren eser destan tarzında yazılmış yapay bir destandır. Eser, ahirete yapılan bir yolculuğu konu edinir. İlahi Komedya, cehennem, araf ve cennet'e yaptığı hayali bir seyahatin hikâyesidir.

Dante, eserde cennet, cehennem ve günahlardan arınma bölgesini dolaşır. Sadece İtalyan edebiyatının değil Dünya edebiyatının da en büyük eserlerinden birisi kabul edilir. Modern İtalyancanın temellerini oluşturur.

Yeni Hayat: Şiir türünde yazılmış bir eserdir. 

Belagat, Şölen: Felsefe, dil ve şiirle ilgili görüşleri içeren eserleridir. Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder