Çeşitleme Kim Kimi Sever


ÇEŞİTLEME KİM KİMİ SEVER

Beyaz karayı, sinek yarayı, zengin parayı sever.

Yemek tuzu, maymun muzu, kurt kuzu sever.

Güzel nazı, âşık sazı, cırcır böceği yazı sever.

Kuş darıyı, çiçek arıyı, toprak suyu sever.

Ana çocuğu, çoban gocuğu, yumurta sucuğu sever.

Ocak közü, kirpik gözü, ozan sözü sever.

Garip sılayı, yiğit halayı, bakır kalayı sever.

Davul zurnayı, avcı turnayı, çekirge zıplamayı sever.

Âlim ilmi, cömert vermeyi, cimri toplamayı sever.

Çöl yağmuru, çizme çamuru, oklava hamuru sever.

Tembel yatmayı, geveze atmayı, pazarcı satmayı sever.

Ebe bebeği, kahve dibeği, saç böreği sever.

Sarhoş dostunu, ayı postunu, yaşlı bastonu sever.

Hatip lafı, suçlu affı, açıkgöz safı sever.

Yörük eriği, cin periyi, Tome Jerryi sever.

İnsanlar evini, ev pencereyi, pencere panjuru sever.

Bekçi feneri, bel kemeri, at eyeri sever.

İlik düğmeyi, borçlu vadeyi, obur yemeyi sever.

Kasap danayı, öksüz anayı, yırtık yamayı sever.

Kan damarı, züğürt kumarı, azgın şamarı sever.

Dünür dünürü, ateş kömürü, muhtar mührü sever.

Gelin güveyi, tosun düveyi, başkan üyeyi sever.Ayrıca bakınız 

Çeşitleme-Kim Kimi Sever

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder