Zenginin horozu bile yumurtlar

Serveti olan mal mülk sahibi olan kısacası belli bir zenginliğe ulaşmış olan kişiler her şeyde daha şanslıdırlar. Talih sürekli olarak bunların yüzüne güler.