8. Sınıflar Türkçe Dersi Birinci Dönem İkinci Yazılı Soruları Klasik Kazanımlara Uygun Yeni Sistem Birinci Senaryo Cevap Anahtarlı

Adı-soyadı:

Sınıf:

No:

8. Sınıflar Türkçe Dersi I. Dönem II. Yazılı Sınav Soruları ve Cevap Anahtarı (Yeni Sisteme Göre) I. Senaryo

S.1. Aşağıdaki cümlelerdeki deyimleri bulup deyimlerin cümleye kattıkları anlama da dikkat ederek anlamlarını yazınız (5+5+5=15 puan) (Kazanım: T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.)

a) Çocuğu genç yaşta ölünce acısı yüreğine işlemişti. 
b) Baklayı ağzından çıkarmak zorunda kalmıştı. 
c) Olanları duyunca adeta bir yaşına daha girdi.

S.2. Aşağıdaki cümledeki fiilimsileri bulup türlerini belirtiniz. (4+3+3=10 puan) (Kazanım: T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar.)

Size gelecek hafta buradan geçerken geç saatlerde gelmeyi düşünüyorum.

S.3. “Bayrağım” şiirinin ana duygusunu yazınız. (10 puan) (Kazanım: T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.)  

BAYRAĞIM

Atalarım, gökten yere

İndirmişler ay yıldızı,
Bir buluta sarmışlar ki
Rengi şafaktan kırmızı.

Onun ateş kırmızısı

Ne gelincik, ne gülden,
Türk oğlunun öz kanıdır
Ona bu al rengi veren.

TELEVİZYONLARIMIZIN İŞLEVİ

       En güzel, doğru Türkçenin, yaygın bir iletişim aracı olan televizyon kanallarından halkımıza sunulması gerekirken dilimizin tam anlamıyla linç edildiğine tanık oluyoruz. Hemen her yerli dizide, sanatçıları yöresel dilde konuşturmak yaygın hâle gelmiş durumda. Diziler bu konuda âdeta yarışıyorlar. Anadolu halkının kendi şivesiyle konuşması doğal ama gerekli ve doğru olan halkımızın iletişim araçlarıyla doğru ve güzel Türkçeye özendirilmesi değil midir?

        Bu modaya ne yazık ki reklam şirketlerimizle, reklam ajansları da uyuyor. Yöresel reklam dilinin yanı sıra, şimdilerde İngilizce, İtalyanca hatta Portekizce reklamlar boy gösteriyor TV kanallarında. Reklamı yapan kız Portekizce konuşurken Türkçesi altyazıdan veriliyor. Neymiş, kahvenin vatanı Brezilya imiş, orada Portekizce konuşulurmuş.

(…)

         Sözün özü: Dilimizden utanmayalım. Bir ulusu ulus yapan temel ögenin dil olduğunu, ulusu parçalamaya götüren yolun da önce “kültür ve dil”in yozlaşmasından başladığını unutmayalım!

Deniz BANOĞLU

(Kısaltılmıştır.)

 

(4 ve 5. Sorular metne göre cevaplandırılacaktır.)

S.4. Yukarıdaki metne göre bir ulusu parçalamaya götüren unsurlar nelerdir? Yazınız. (Kazanım: T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkisi kurulur.)

S.5. Yukarıdaki metinden dilimizin doğru kullanılmadığını dile getiren iki cümle bulup yazınız. (Kazanım: T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler.)

S.6. Aşağıdaki cümlelerin nesnel mi öznel mi olduklarını belirtiniz. (4+3+3=10 puan) (Kazanım: T. 8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.)

a) Hücre, canlıların en küçük yapı birimidir.

b) Duyan bir kalp için ölümden de beter dertler vardır.

c) Bir yazarın üslubu kişiliğini ortaya koyan en önemli ölçüttür.

S.7. Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olan olayların belli bir düzende anlatılmasına hikâye edici metin adı verilir. Olaylar belli bir sıralama içinde verilir. Bu metinde olay, olayın kahramanları, yer ve zaman unsurları bulunur. Bu açıklama doğrultusunda on cümleyi geçmeyecek şekilde hikâye edici bir metin yazınız. (Kazanım: T.8.4.3. Hikâye edici metin yazar.)

S.8. Aşağıdaki cümlelerin anlamına göre (olumlu cümle, olumsuz cümle) ve yüklemine göre (isim cümlesi, fiil cümlesi)  durumlarını belirtiniz. (Kazanım: T.8.4.19. Cümle türlerini tanır.)

a) Susarak kazandığın değeri, boş konuşarak harcama. 

b) İnsanlar, kötülük karşısında kararsız kalma hakkına sahip değildir. 

S.9. Aşağıdaki cümlelerin fiil çatılarını inceleyiniz. (özne ve yüklemine göre) (5+5+5=15 puan) (Kazanım: T.8.4.20. Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar.)

a) Kuşlar, sonbaharda sıcak diyarlara göç etti.

b) Arabalar uygun park etmeyince caddeden çekildi.

c) Kadın telaşla etrafına bakındı.

Başarılar dileriz.

CEVAP ANAHTARI

C.1. a) Çocuğu genç yaşta ölünce acısı yüreğine işlemişti. (acısı yüreğine işlemek: Bir şeyin verdiği acı, üzüntü benliğinde derin iz bırakmak.) (5 puan)
       b) Baklayı ağzından çıkarmak zorunda kalmıştı. (baklayı ağzından çıkarmak: Sonunda sabrı tükenip bildiği her şeyi anlatmak.) (5 puan)
       c) Olanları duyunca adeta bir yaşına daha girdi. (bir yaşına daha girmek: Şaşılacak yepyeni bir durumla karşılaşmak.) (5 puan)

C.2. Size gelecek hafta buradan geçerken geç saatlerde gelmeyi düşünüyorum.

Gelecek: sıfat-fiil (4 puan)

Geçerken: zarf-fiil (3 puan)

Gelmeyi: isim-fiil (3 puan)

C.3. Bayrak sevgisi (10 puan)

C.4. “Kültür’’ ve ‘’dil”in yozlaşmasıdır. (10 puan)

C.5. 1. Cümle: Hemen her yerli dizide, sanatçıları yöresel dilde konuşturmak yaygın hâle gelmiş durumda. (5 puan) 2. Cümle: Şimdilerde İngilizce, İtalyanca hatta Portekizce reklamlar boy gösteriyor TV kanallarında. Reklamı yapan kız Portekizce konuşurken Türkçesi altyazıdan veriliyor. (5 puan)

C.6. a) Hücre, canlıların en küçük yapı birimidir. (nesnel cümle) (4 puan)

        b) Duyan bir kalp için ölümden de beter dertler vardır. (öznel cümle) (3 puan)

        c) Bir yazarın üslubu kişiliğini ortaya koyan en önemli ölçüttür. (öznel cümle) (3 puan)

C.7. Esra ve Sema çok iyi iki arkadaştılar. Aynı sitede oturuyorlar ve aynı okula gidiyorlardı. Dışarda beraber oyun oynuyorlar evde ödevlerini beraber yapıyorlardı. Birbirleriyle çok iyi geçiniyorlardı. Kavga etmiyorlardı. Aralarında zaman zaman oluşan pürüzleri iletişimle hal ediyorlardı. Sınıfta da aynı sırada oturuyorlardı. Ders dinlemede örnek davranışlar sergiliyorlardı. Her bakımdan hem mahallede hem de okulda herkese örnek iki kişi olarak gösteriliyorlardı.

C.8. a) Susarak kazandığın değeri, boş konuşarak harcama. (olumsuz fiil cümlesi) (5 puan)

        b) İnsanlar, kötülük karşısında kararsız kalma hakkına sahip değildir(olumsuz isim cümlesi) (5 puan)

C.9. a) Kuşlar, sonbaharda sıcak diyarlara göç etti. (öznesine göre: etken, nesnesine göre: geçişsiz) (5 puan)

        b) Arabalar uygun park etmeyince caddeden çekildi. (öznesine göre: edilgen, nesnesine göre: geçişsiz) (5 puan)

       c) Kadın telaşla etrafına bakındı. (öznesine göre: dönüşlü, nesnesine göre: geçişsiz.) (5 puan)