Batı Edebiyatı Test 2

1. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi "Franz Kafka"ya ait değildir?

A) Aforizmalar                

B) Kül Kedisi             

C) Şato             

D) Değişim           

E) Dara  

 

2. Aşağıdakilerden hangisi "Yunan edebiyatı"na ait sanatçılardan biri değildir?

A) Aristophanes        

B) Aisopos (Ezop)        

C) Sophokles       

D) Ariosto           

E) Euripides

 

3. 1547'de Madrid'te dünyaya gelir. Bir kavgadan ötürü hüküm giyer ve İtalya'ya kaçar. 1570'te Osmanlılara karşı planlanan Haçlı seferine katılır. 1571'de İnebahtı Deniz Savaşı'nda Osmanlılara karşı savaşırken sol elini kaybedip göğsünden yaralanır. İspanya'ya dönüş yolunda Türk korsanlarının eline geçer. 1575-1580 yılları arasında Cezayir'de esir kalır. Esaretteyken dört kez kaçma teşebbüsünde bulunur fakat başarılı olmaz. Sonunda fidye karşılığında serbest bırakılır. Romancı, şair ve oyun yazarı olan sanatçı, Dünya edebiyatında modern edebiyatın başlangıcı sayılan "Don Kişot" romanının da yazarıdır.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ernest Hemingway     

B) Knut Hamsun    

C) Cervantes    

D) John Steinbeck    

E) Jack London

 

4. "William Shakespeare"e ait aşağıdaki sanat yapıtlarından hangisi komedi türünde yazılmamıştır?

A) Othello

B) Venedik Taciri

C) Yanlışlıklar Komedyası

D) Hırçın Kız

E) Windsorlu Şen Kardeşler

 

5. Hem şair hem de romancı olan sanatçı, modern Rus edebiyatının kurucusu sayılır. Şiirleriyle ön plana çıkan sanatçı, Rus şiirine altın çağını yaşatır. Romantizm akımını benimseyip Fransız kültürünün etkisinde büyür. Şiirlerinde gerçeği olduğu gibi aktarma yolunu seçer. Rus edebiyatı tarihinde şiir, ilk defa onun döneminde herkes üzerinde hayranlık uyandırır. Şiirlerinde coşkulu söyleyişi benimseyen sanatçı, düzyazı türlerinde yazdığı eserlerinde oldukça gerçekçi davranır. "Kafkas Esiri" ve "Bahçesaray" adlı destanlarını Rus Çarı tarafından Kafkasya'ya atandığı dönemde yazar. "Çingeneler" şiirini de yine sürgün yıllarında kaleme alır. Rusya'yı tehdit eden isyanları anlattığı "Yüzbaşının Kızı" adlı romanı en önemli yapıtıdır.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aleksandr Puşkin    

B) İvan Turgenyev   

C) Mayakovski    

D) Anton Çehov      

E) Dostoyevski

 

6. "Antov Çehov"a ait aşağıdaki eserlerden hangisi farklı türde kaleme alınmıştır?

A) Vişne Bahçesi          

B) Martı         

C) Üç Kız Kardeş         

D) Vanya Dayı        

E) Bozkır

 

7. Rusya'nın ve dünyanın en büyük romancılarından biridir. Realizm akımının kurallarına bağlı kalan yazar, kişilerin ruhsal çözümlemelerini, toplumdaki düzensizlikleri ve eşitsizlikleri yansıtır. Rus köylüsünün perişan, yoksul durumu onun dikkatini çeker. Bu duruma çok üzüldüğünden özellikle köylülerin dünyasını kaleme alır. Mülkiyet konusunda Marksizm'den etkilenerek bütün servetini yoksul köylülere dağıtmaya çalışır. Eserlerinde köylü kesimini konu edinip onlar gibi yaşamaya gayret eder. Bir eğitimci ve filozof olarak da ün yapmış olan yazar, eserlerinde ahlakçı bir üslup sergiler. Amacı ahlaksal bir temele ulaşmada yapıtlarıyla aracı olmaktır. Kendisine en büyük ünü kazandıran ve en güçlü iki eseri olarak kabul edilen "Savaş ve Barış" ile "Anna Karenina" romanlarıdır.

Yukarıda sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dostoyevski       

B) Tolstoy        

C) Nikolay Gogol       

D) Maksim Gorki      

E) Anton Çehov

 

8. 16. yüzyıl Fransız deneme yazarı olan sanatçı, deneme türünde Dünya edebiyatında ilk örnekleri vermiş ve denemenin kurucusu sayılmıştır. İsmi anıldığında hiç şüphesiz "Denemeler" ismindeki eseri akla gelir. Denemelerinde insan sevgisi başta olmak üzere özgürlük, iyimserlik, dayanışma gibi özgün yazılar yazar. Bağımsız insan düşüncesini işlediği denemeleri için sanatçı; "Ben kitabımı yaptığım kadar da kitabım beni yaptı." der. Denemeler, üzerine tam yirmi yıl emek sarf eder. Denemelerinin bazıları Sabahattin Eyüboğlu tarafından Türkçeye çevrilir.

Yukarıda sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bacon           

B) Racine           

C) Montaigne           

D) J.J. Rousseau          

E) Corneille

 

9. Eser, ismini romanın başkahramanından almıştır. Kahraman, bir deniz kazasıyla ıssız bir adaya düşen bir denizcidir. Tamamen kaderiyle baş başa kalan ve hiçbir şekilde kurtulma şansı olmayan bu kişi, adada kendine yaşama şartları oluşturmaya çalışır. Adada bir ev yapıp buğday eker. Hayvanları evcilleştirip çeşitli şekillerde onlardan yararlanma yoluna gider.  Vahşi yerliler hariç ada hayatına alışır. Sürekli olarak oradaki yerlilerden saklanma yoluna gider. Bir gün bir yerli ile karşılaşır onu yakalayıp eve götürür. Bu yakalamayı cuma günü gerçekleştirdiğinden ona "Cuma" ismini verir. O ıssız adada tam 28 yıl yaşar. Sonunda adaya çıkan korsanları yakalayarak gemileriyle adadan kaçıp kurtulur. İngiltere'ye gider.

Yukarıda sözü edilen eser hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Kara Şövalye

B) Candida

C) Büyük Umutlar

D) Robinson Crusoe

E) Dorian Gray'ın Portresi

 

10. Şiir, roman, opera gibi edebiyatın her alanında uğraş vermiş olsa da asıl olarak fabl türündeki masallar ile ün kazanmış ünlü bir yazardır. Konularını şark klasiklerinden alır. Masalların konularını doğu klasikleri oluşturur. Beydeba tarafından yazılan Kelile ve Dimne eserindeki 18 hikâye onun tarafından şiir şeklinde tekrarlanır. Daha çok klasisizm akımının etkisinde kalan yazar, iyi olanın ne olduğunu kötüyü göstererek anlatmaya çalışır. Canlı ve nükte dolu bir anlatımı vardır. Teşhis (kişileştirme) ve intak (konuşturma) sanatlarından en iyi faydalanan sanatçılar arasında yer alır. "Fabllar" ve "Masallar" en önemli eserleridir.

Yukarıda sözü edilen yazar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) La Fontaine              

B) Racine                 

C) Moliere                

D) Corneille              

E) Ezop

 

11. Aşağıdaki eserlerden hangisi "Corneille"e ait değildir?

A) Le Cid               

B) Horace               

C) Cinna                 

D) Heraclus               

E) Phedre

 

12. Yunanlı bilim adamı ve düşünürdür. Batı düşüncesinin iki büyük filozofundan biridir. Felsefe tarihinin kurucusu sayılır. İslam dünyasında tanınan önemli bir sanatçıdır. Varlığın anlamını araştırmış, eserlerinde bununla ilgili görüşlerini dile getirmiştir. Ahlaki değerleri teminat altına alacak bir teori ve bilimsel doğruları ortaya koyacak bir kuram arayışı içinde olmuştur. Yaşadığı devrin hemen hemen bütün bilim alanlarıyla ilgilenmiş bir bilgindir. Gökbilim, fizik, zooloji, mantık, siyaset, biyoloji konularında pek çok eser yazmıştır. Günümüzde ortaöğretim kurumları anlamında kullanılan "lise" ismi de ilk kez onun tarafından kullanılmıştır.

Yukarıda sözü edilen sanatçı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Platon (Eflatun)          

B) Aristoteles           

C) Homeros          

D) Sophokles      

E) Euripides

 

13. Aşağıdakilerden eserlerden hangisi "Jock London"a ait değildir?

A) Beyaz Diş        

B) Deniz Kurdu      

C) Moby Dick      

D) Demir Ökçe      

E) Vahşetin Çağrısı

 

14. Yapma bir destandır. 46 kantodan meydana gelen uzun bir şiirdir. Ariosto, 1505'te yazmaya başladı¬ğı bu eserini yaşamının sonuna dek işlemiş, gerektiğinde düzelt¬meler ve değişiklikler yapmıştır. Güncel olaylara göndermelerin yapıldığı bu eserde Ariosto, hem mutsuz aşk macerasını hem de Hıristiyanlık'ı yaymak için yaptığı mücadeleleri dile getirir. Aşk ve savaşla birlikte eserde cesaret, kahramanlık, bağlılık gibi temalar, gerçekle fantezinin iç içe yer aldığı bir anlatımla dile getirilir. İlk baskısından bu yana İtalya'da 154 kez basılan bu eser neredeyse tüm Avrupa dillerine çevrilir.

Yukarıda sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çılgın Orlando     

B) Kurtarılmış Kudüs    

C) Moby Dick    

D) İlahi Komedya    

E) Decameron

 

15. "Kumarbaz", eserinde Dostoyevski, insanın kendi alın teriyle kazanamadığı paranın insana bir fayda sağlamayacağı düşüncesini işler. (I) "Budala" eserinde Rus basınındaki bir cinayet davasından hareketle, oldukça insancıl ve iyiliksever olan ve inançla yoğrulmuş Mışkin'in çevresiyle olan ilişkilerini anlatır. (II) "Bir Yazarın Günlüğü" başlıklı köşe yazılarını içeren eserinde güncel olaylar hakkında görüşlerini, edebiyat anılarını ve eleştirilerini dile getirir. (III) "Delikanlı" romanında evlilik dışı bir ilişkiyle dünyaya gelen bir çocuğun babasının sevgisini elde etmek maksadıyla gittiği Petersburg'daki serüvenlerini işler. (IV) "Yeraltından Notlar" eserinde Rus mafyası ve Rusya'daki rüşveti ele alır.

Dostoyevski'nin eserlerinin anlatıldığı yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?

A) I      B) II     C) III     D) IV      E) V

 

16. Fransız ve Dünya edebiyatının güçlü temsilcilerinden olan ve Modern Batı şiirinin kurucusu sayılan sanatçı sembolizm akımının en önemli isimlerindendir. Eserlerinde karmaşık anlatımı savunur. "Karmaşıklık" ve "anlaşılmazlık" kavramlarını şiirin özü olarak kabul eder. Şiirin sırlarla dolu olması gerektiğini öne sürer. Sözcükleri herkesin bildiği anlamlarının dışında kullanmaya özen gösteren şair, her sözcüğü bir sembol olarak düşünmüş yorum ve anlamın kişiden kişiye değiştiği bir şiir oluşturmayı amaçlar. Şiirlerinde nesneleri değil nesnelerin kişiler üzerindeki izlenimlerini anlatır. "Tüm Şiirler" ve "Herodias" önde gelen yapıtları arasında yer alır

Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lamartine

B) Stephane Mallarme

C) Arthur Rimbaud

D) Paul Verlaine

E) Alphonse Daudet

 

17. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Balzac – Köylüler

B) Gogol – Ölü Canlar

C) Jack London – Beyaz Diş

D) Oscar Wilde – Ulysess

E) Anton Çehov – Üç Kız Kardeş

 

18. Realist akımın en güçlü temsilcileri arasında yer alır. Dine ve geleneğe son derece bağlı biri olan yazar, eserlerinde ruh tahlillerine geniş yer verir. Psikolojik tahlilleri oldukça başarılıdır. Eserlerinde, iki dünya savaşı arasında yaşayan kesimleri rahatsız eden dinsel, siyasal ve ahlaksal konuları oldukça etkileyici bir şekilde işler. Gözlem gücündeki olağanüstü başarısı, ayrıntılara verdiği önem, insanın iç dünyasının en gizli kalmış yönlerine erişilmesi ve romanlarındaki üstün kurgu yeteneği ile Rusya'da ve Avrupa'da kendisinden sonra gelen hemen hemen tüm yazarları etkiler. 1862'de Fransa, İngiltere ve İtalya'yı kapsayan bir yurt dışı seyahati gerçekleştirir. Burada da kumar oynar ve batar. Bir süre sonra kendisini yeniden yazmaya adar. "Ezilenler", "Ölü Bir Evden Anılar" eserlerini bu dönemde yazar.

Yukarıda sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aleksandr Puşkin       

B) İvan Turgenyev       

C) Tolstoy      

D) Mayakovski     

E) Dostoyevski

 

19. Aşağıdakilerden hangisi "Alman edebiyatı"na ait sanatçılardan biri değildir?

A) Schiller  

B) Goethe 

C) Grimm Kardeşler (Vacob ve Wilhelm) 

D) Herman Manvılle    

E) Franz Kafka

 

20. M.Ö. 7. yüzyılda yaşadığı sanılmaktadır. Hayatı hakkında kesin bilgilere ulaşılamayan sanatçının Mısır'da, Sisam Adası'nda ya da Trakya'da doğduğu tahmin edilir. Sanatçı, fabl türünün ustası kabul edilir. Hayvan masalları olan bu fabllar ile ibret ve ahlak dersi verilir. Hem didaktik hem de dramatik bir tür olan fabl türü onu ölümsüz sanatçılar arasına sokar. En önemli fablları da "Tilki ile Üzümler" ve "Çoban ile Kurt"tur.

Yukarıda sözü edilen Eski Yunan Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aisopos (Ezop)       

B) Euripides       

C) Eshilos (Aiskhylos)      

D) Sophokles      

E) Homeros

 

CEVAP ANAHTARI: 1-B 2-D 3-C 4-A 5-A 6-E 7-B 8-C 9-D 10-A 11-E 12-B 13-C 14-A 15-E 16-B 17-D 18-E 19-D 20-A

Ayrıca bakınız